Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

lids _ víka , (n:)
lids _ víčka , (n:)
lie _ lie/lay/lain , (v: [neprav.])
lie _ lhát lže ,
lie _ zalhat ,
lie _ lhát ,
lie _ lež ,
lie _ ležet ,
lie about _ válet se ,
lie about _ povalovat se ,
lie detector _ detektor lži ,
lie dormant _ ležet ladem ,
lie down _ lehnout , (v:)
lie down _ lehnout si ,
lie down _ lehat si ,
lie down on _ lehnout si ,
lie in _ tkvět , (v:)
lie in _ spočívat v ,
lie in wait _ číhat ,
lie prone _ ležet na břiše ,
lie-down _ odpočinek , (n:)
lie-in _ lenošení , (n:)
Lieberman _ Lieberman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Liechtenstein _ Lichtenštejnsko , (n: [jmén.])
lied _ lhal , (v:)
lieder _ druh německé písně ,
lief _ rád ,
lief _ ochotně ,
liege _ vazal , (n:)
liege _ držitel léna , (n:)
liegt _ liegt ,
lien _ retenční , (adj:)
lien _ právo zastavení ,
lien _ retenční právo ,
lies _ lže ,
lies _ leží ,
lieu _ místo čeho ,
lieu _ namísto čeho ,
lieutenancy _ hodnost poručíka , (n:)
lieutenant _ poručík , (n:)
lieutenant colonel _ podplukovník , (n:)
lieutenant general _ generálporučík , (n:)
life _ trvanlivost , (n:)
life _ existence , (n:)
life _ doživotí ,
life _ doživotní vězení ,
life _ celoživotní ,
life _ životní ,
life _ život ,
life annuity _ doživotní renta ,
life annuity _ doživotní důchod ,
life belt _ záchranný pás ,
life buoy _ záchranný kruh ,
life cycle _ životnost , (n:)
life cycle _ životní cyklus , ([eko.]) , (Po sobě jdoucí provázaná stádia výrobkového systému od získávání surovin nebo tvorby přírodních zdrojů ke konečnému zneškodnění.)
life cycle assessment _ posuzování životního cyklu , ([eko.]) , (Shromažďování a vyhodnocování vstupů, výstupů a možných dopadů na životní prostředí výrobkového systému během celého životního cyklu.)
life cycle characterization _ charakterizace životního cyklu , ([eko.]) , (2. krok fáze hodnocení vlivů na ŽP, ve kterém jsou potenciální vlivy spojeny s daty z inventarizační fáze analyzovány v každé kategorii.)
life cycle clasification _ klasifikace životního cyklu , ([eko.]) , (1. krok fáze hodnocení vlivů na ŽP, ve kterém jsou data z inventarizační fáze seskupeny a tříděny do několika kategorií vlivů na životní prostředí.)
life cycle environmental assessment _ hodnocení dopadů životního cyklu , ([eko.]) , (Fáze posuzování životního cyklu směřujících k pochopení a vyhodnocení velikosti a významu možných dopadů výrobkového systému na životní prostředí.)
life cycle environmental impact _ environmentální dopady životního cyklu , ([eko.])
life cycle impact assessment _ hodnocení dopadů životního cyklu , ([eko.])
life cycle impact assessment _ hodnocení vlivů na životní prostředí , ([eko.]) , (Fáze LCA pomáhající pochopit a vyhodnotit význam možných vlivů výrobního systému na životní prostředí)
life cycle impact category indicator _ indikátor kategorie dopadu životního cyklu , ([eko.])
life cycle interpretation _ výklad životního cyklu , ([eko.])
life cycle interpretation _ interpretace hodnocení životního cyklu , ([eko.]) , (Fáze posuzování životního cyklu, ve které jsou poznatky buď z inventarizační analýzy nebo z hodnocení dopadů či z obou porovnány s definovaným cílem a rozsahem tak, aby bylo dosaženo závěrů a doporučení.)
life cycle inventory analysis _ inventarizační analýza životního cyklu , ([eko.])
life cycle inventory result _ výsledek inventarizace životního cyklu , ([eko.])
life cycle valuation _ zhodnocení životního cyklu , ([eko.]) , ((ISO 14040-2) - 3. krok fáze hodnocení vlivů na (R)P, ve kterém je stanoven relativní význam dat z inventarizační analýzy nebo výsledků charakterizace životního cyklu.)
life cycle, product life cycle _ životní cyklus , ([eko.]) , (Po sobě jdoucí vnitřně uspořádané fáze s přesně zařazenými významnými vstupy a výstupy ze systému od těžby nebo získávání přírodních zdrojů až po konečné nakládání s veškerým materiálem jako nevyužitelým odpadem nebo ztracenou energií.)
life expectancy _ trvanlivost , (n:)
life expectancy _ očekávaná průměrná délka života ,
life force _ životní síla , (n:)
life insurance _ životní pojištění , (n:)
life jacket _ záchranná vesta ,
life net _ záchranná síť ,
life preserver _ plovací vesta , (n:)
life preserver _ záchranná vesta , (n:)
life preserver _ záchranný pás ,
life raft _ záchranný člun ,
life sentence _ rozsudek na doživotí ,
life sentence _ doživotní trest , (n:)
life style _ životní styl ,
life vest _ záchranná vesta , (n:)
life-and-death _ vitálně důležitý ,
life-cycle analysis _ analýza životního cyklu , ([eko.])
life-cycle inventory _ inventarizace životního cyklu , ([eko.])
life-cycle inventory analysis _ inventarizační analýza životního cyklu , ([eko.])
life-force _ životní síla , (n:)
life-giving _ životodárný , (adj:)
life-preserver _ plovací vesta , (n:)
life-raft _ záchranný člun ,
life-size _ v životní velikosti ,
life-sized _ v životní velikosti ,
life-support _ život zachraňující ,
life-threatening _ ohrožující život ,
lifebelt _ záchranné kolo ,
lifeblood _ krev ,
lifeboat _ záchranný člun ,
lifeboatmen _ posádka záchranného člunu ,
lifebuoy _ záchranný kruh ,
lifeforms _ formy života , (n:)
lifeguard _ zachránce , (n:)
lifeguard _ plavčík , (n:)
lifeless _ neživý , (adj:)
lifeless _ mrtvý , (adj:)
lifelessly _ neživě , (adv:)
lifelessly _ mdle , (adv:)
lifelessness _ mdlost , (n:)
lifelessness _ neživost , (n:)
lifelike _ realistický , (adj:)
lifeline _ záchranné lano , (n:)
lifelong _ celoživotní , (adj:)
lifer _ trestanec , (n:)
lifesaver _ zachránce , (n:)
lifesaver _ plavčík , (n:)
lifesaving _ záchranný , (adj:)
lifespan _ životnost , (n:)
lifespans _ životnosti , (n:)
lifestyle _ životní styl ,
lifestyles _ životní styly ,
lifetime _ celoživotní ,
lifetime _ doba existence ,
lifetime _ doživotní ,
lifetime _ existence ,
lifetime _ celý život ,
lifetime _ životnost ,
lifetime _ život , (n:)
lifetime _ doba života , (n:)
LIFO _ Last In, First Out , ([zkr.]) , (princip, na kterém je založena např. datová struktura typu zásobník (stack) - naposledy přidaný prvek se jako první vyjme)
lift _ nadzvednout , (v:)
lift _ lanovka ,
lift _ nadnést ,
lift _ nadzdvihnout ,
lift _ zdvih ,
lift _ zdviž ,
lift _ nadzvednutí ,
lift _ pozvednout ,
lift _ zvedat ,
lift _ zvednout ,
lift _ povzbudit ,
lift _ zdvihnout ,
lift _ zdvihat ,
lift _ výtah ,
lift off _ zvednout , (v:)
lift up _ zvednout ,
lift-off _ start rakety ,
lifted _ zvednutý , (adj:)
lifted _ zdvižený , (adj:)
lifter _ zvedák , (n:)
lifter _ zdvihač , (n:)
lifting _ zvedání , (n:)
lifting _ zvedající , (adj:)
lifting _ zvedací , (adj:)
lifting _ zdvihání , (n:)
lifting _ zdvihající , (adj:)
liftoff _ start rakety ,
lifts _ zvedá , (v:)
lifts _ výtahy , (n: pl.)
ligament _ vaz , (n:)
ligament _ provazec , (n:)
ligament _ vazivo , (n: [med.])
ligand _ ligand , (n:)
ligate _ podvázat , (v:)
ligation _ vazba , (n:)
ligation _ ligatura , (n:)
ligature _ vazba , (n:)
ligature _ ligatura , (n:)
ligatures _ pouta , (n:)
ligatures _ obvazy , (n: pl.)
ligatures _ ligatury , (n: pl.)
liger _ liger , (n: [zoo.]) , (li(on) + (ti)ger; potomek lvího samce a tygří samice; obdobně tig(er) + (li)on; http://en.wikipedia.org/wiki/Liger)
Ligget _ Ligget , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Liggett _ Liggett , (n: [jmén.]) , (příjmení)
light _ zábavný ,
light _ svítit ,
light _ světelný ,
light _ osvětlovat ,
light _ objasnění ,
light _ nízkokalorický ,
light _ zápalka , (n:)
light _ snadný , (adj:)
light _ osvětlit , (v:)
light _ osvětlení , (n:)
light _ nepatrný , (adj:)
light _ lehce , (n:)
light _ light/lit/lighted , (v: [neprav.])
light _ světlý ,
light _ zapalovat ,
light _ zapálit ,
light _ lehký ,
light _ světlo ,
light ash _ popílek , ([eko.])
light bulb _ žárovka , (n:)
Light Detection And Ranging _ Light Detection And Ranging LIDAR , ([eko.])
Light Detection And Ranging _ LIDAR Light Detection And Ranging , ([eko.])
light fuel oil _ lehký topný olej ,
light industry _ lehký průmysl , ([eko.])
light opera _ opereta , (n:)
light pen _ světelné pero ,
light up _ zapálit ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line