Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

lewdness _ obscénnost , (n:)
Lewellyn _ Lewellyn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Lewis _ Lewis , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Lewis _ Ludvík , (n: [mužs. jméno])
lex _ zákon , (n:)
lexeme _ lexém , (n:)
lexeme _ jednotka slovní zásoby ,
lexical _ slovníkový , (adj:)
lexical _ slovní , (adj:)
lexical _ lexikální , (adj:)
lexicalization _ lexikalizace , (n:)
lexicalize _ lexikalizovat , (v:)
lexically _ slovně , (adv:)
lexically _ lexikálně , (adv:)
lexicographer _ lexikograf , (n:)
lexicographer _ slovníkář , (n:)
lexicographic _ slovníkářský , (adj:)
lexicographic _ lexikografický , (adj:)
lexicographical _ lexikografický , (adj:)
lexicographically _ lexikograficky , (adv:)
lexicography _ slovníkářství , (n:)
lexicography _ lexikografie , (n:)
lexicology _ lexikologie , (n:)
lexicon _ lexikon , (n:)
lexicons _ lexikony , (n: pl.)
Lexington _ okres v USA , (n: [jmén.])
lexis _ lexika ,
Leyden _ Leyden , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lezzies _ lesbičky , (pl: [slang.])
LFD _ Linear Finite-Difference , ([zkr.] [voj.])
LGB _ Laser Guided Bomb , ([zkr.] [voj.])
Li _ Li , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
liabilities _ pasiva ,
liabilities _ závazky, pasiva , ([eko.])
liabilities _ závazky , (n: pl.)
liability _ právní odpovědnost , ([eko.])
liability _ nevýhoda ,
liability _ pasivum ,
liability _ povinnost ,
liability _ přítěž ,
liability _ závazek , (n:)
liability _ ručení , (n:)
liability _ odpovědnost , (n: [práv.])
liability insurance _ pojištění odpovědnosti , (n:)
liability rules _ pravidla právní odpovědnosti , ([eko.])
liable _ zodpovědný, povinný , ([eko.])
liable _ povinný ,
liable _ odpovědný ,
liaise _ udržovat spojení , (n:)
liaising _ udržování spojení , (n:)
liaison _ vztah , (n:)
liaison _ spolupráce , (n:)
liaison _ prostředník , (n:)
liana _ liana ,
liar _ lhářka , (n:)
liar _ lhář ,
liars _ lháři , (n:)
lib _ osvobození , (n:)
libel _ hanopis ,
libelled _ křivě obvinil ,
libelled _ křivě ovbinil ,
libelled _ pošpinil ,
libelled _ pomluvil ,
libellous _ urážlivý ,
libelous _ urážlivý ,
liberal _ osvícený , (adj:)
liberal _ štědrý , (adj:)
liberal _ svobodný ,
liberal _ šlechetný ,
liberal _ rozsáhlý ,
liberal _ liberál ,
liberal _ liberální ,
liberal arts _ svobodná umění , (n:)
liberalisation _ liberalizace , (n:)
liberalise _ zmírnit , (v:)
liberalise _ liberalizovat , (v:)
liberalised _ uvolněný ,
liberalism _ liberalismus ,
liberality _ štědrost ,
liberality _ osvícenost ,
liberalization _ liberalizace ,
liberalize _ liberalizovat ,
liberalized _ liberalizovaný , (adj:)
liberalizing _ uvolňující ,
liberally _ svobodně ,
liberally _ štědře ,
liberally _ liberálně ,
liberally _ osvíceně ,
liberalness _ štědrost , (n:)
liberals _ liberálové ,
liberate _ osvobozovat ,
liberate _ osvobodit ,
liberated _ osvobozený , (adj:)
liberation _ osvobození ,
liberationists _ zastánce odluky církve od státu ,
liberator _ osvoboditel , (n:)
Liberia _ město - Kostarika , (n: [jmén.])
Liberia _ Libérie , (n: [jmén.])
libero _ střední obránce ,
libertarian _ zastánce svobody ,
libertarianism _ indeterminizmus , (n:)
liberties _ svobody , (n: pl.)
libertine _ nemrava , (n:)
liberty _ volnost , (n:)
liberty _ svobodoa ,
liberty _ drzost ,
liberty _ nepřístojné chování ,
liberty _ opovážlivost ,
liberty _ svoboda , (n:)
libidinal _ libidózní , (adj:)
libidinous _ prostopášný , (adj:)
libidinous _ chlípný , (adj:)
libido _ libido , (n:)
libido _ pohlavní pud ,
LIBOR _ London InterBank Offered Rate , ([zkr.]) , (úroková sazba na londýnském mezibankovním trhu)
libra _ souhvězdí Váhy ,
Libra _ Libra , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Libra _ Váhy , (n: [astro.]) , (sedmé znamení zvěrokruhu)
librarian _ knihovník , (n:)
librarian _ knihovnice , (n: [female])
librarians _ knihovníci , (n: pl.)
librarianship _ knihovnictví , (n:)
libraries _ knihovny , (n: pl.)
library _ knihovna ,
library card _ čtenářský průkaz ,
library reading room _ studovna ,
library science _ vědecká knihovna ,
libration _ librace , (n:)
Libre _ být svobodný, mít svobodu, svoboda slova , (adj:) , (výraz pochází z románských jazyků, např. španělštiny a francouzštiny)
Libre software _ svobodný software , ([it.])
libretti _ libreto , (n:)
librettist _ libretista ,
libretto _ libreto , (n:)
Libreville _ hl.m. - Gabon , (n: [jmén.])
Libya _ Libye , (n: [jmén.])
lice _ vši ,
licence _ povolení, licence , ([eko.])
licence _ řidičský průkaz ,
licence _ povolení , (n:)
licence _ licence , (n:)
licence plate _ SPZ ,
licences _ licencuje , (v:)
licences _ licence , (pl.)
licencing _ licenční , (adj:)
license _ udělit povolení ,
license _ udělit povolení /licenci/ , ([eko.])
license _ licence , (n:)
license plate _ státní poznávací značka , (n:)
licensed _ licencovaný , (adj:)
licensee _ držitel licence , ([eko.]) , (žadatel o přidělení ochrané známky resp.licence na ekologicky šetrný výrobek nebo výrobky (ekolabel).)
licensee _ koncesionář , (n:)
licenser _ udělovatel licence ,
licenses _ opravňuje licencí , (adj:)
licensing _ povolující , (adj:)
licensing _ oprávnění , (n:)
licensing _ licenční , (adj:)
licensing _ udělení licence ,
licensor _ udělovatel , (n:)
licentiate _ licenciát , (n:)
licentious _ prostopášný , (adj:)
licentious _ nevázaný , (adj:)
licentiousness _ nezřízenost , (n:)
licentiousness _ nemravnost , (n:)
licentiousness _ nevázanost , (n:)
lichee _ druh čínského ovocného stromu ,
lichen _ lišejník , (n: [bot.] 6 6)
lichenology _ lichenologie , ([eko.])
lichens _ lišejníky , (pl. n: [bot.] 6 6)
Lichter _ Lichter , (n: [jmén.]) , (příjmení)
licit _ zákonný , (adj:)
licit _ legální , (adj:)
licit _ lákat ,
lick _ úder , (n:)
lick _ vylízat , (v:)
lick _ slízat , (v:)
lick _ naslinit , (v:)
lick _ lízání , (n:)
lick _ líznutí , (n:)
lick _ natřít , (v:) , (to někomu)
lick _ šlehat , (v:) , (plamen)
lick _ zbít , (v:) , (hovor.)
lick _ prudká rána ,
lick _ olizovat , (v:)
lick _ lízat ,
lick up _ vylízat , (v:)
licked _ olízl , (v:)
lickerish _ vilný , (adj:)
lickerish _ mlsný , (adj:)
licking _ porážka , (n:)
licking _ nářez , (n:)
licking _ nátěr , (n:)
licking _ lízání , (n:)
licking _ výprask , (n:)
licorice _ lékořice , (n:)
lid _ víko ,
lid _ víčko ,
lid _ poklička , (n:)
lidless _ bez pokličky ,
lido _ koupaliště ,
lidocaine _ lidokain ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line