Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

Lesotho _ Lesotho , (n: [jmén.])
less _ menší , (adj:)
less _ méně , (adv:)
less-developed countries _ méně rozvinuté země , ([eko.])
lessee _ nájemník , (n:)
lessee _ nájemce , (n:)
lessen _ zmenšit , (v:)
lessen _ snížit , (v:)
lessening _ zmenšení , (n:)
lessens _ zmenšuje , (v:)
lessens _ snižuje , (v:)
lesser _ menší ,
Lesser Town of Prague _ Malá Strana ,
lesson _ lekce , (n: 4 4)
lesson _ vyučovací hodina , (n: 6 6)
lessons _ lekce , (n:)
lessor _ pronajímatel , (n:)
lest _ pro případ že ,
Lester _ Lester , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
let _ nechal , (v:)
let _ dovolit , (v:)
let _ let/let/let , (v: [neprav.])
let _ nechávat ,
let _ nechat ,
let _ ať ,
let alone _ natož ,
let down _ zklamat , (v:)
let down _ oklamat , (v:)
let down _ nechat na holičkách ,
let fly _ vystřelit , (v:)
let go _ pustit ,
let go _ pouštět ,
let in _ pustit dovnitř ,
let in _ vpustit , (v:)
let in _ nechat vejít ,
let it be _ nech toho ,
let loose _ uvolnit , (v:)
let loose _ odpoutat , (v:)
let off _ odpálit , (v:)
let out _ vypustit ,
let through _ propouštět , (v:)
let up _ přestat , (v:)
let up _ polevit , (v:)
let up _ ochabnout , (v:)
let us _ dovolte ,
let us say _ respektive ,
let s _ udělejme ,
let s _ pojďme ,
let-down _ zklamání , (n:)
let-out _ veřejně oznámit ,
let-up _ přerušení , (n:)
letch _ touha , (n:)
letch _ chtíč ,
letdown _ zklamání , (n:)
lethal _ vraždící ,
lethal _ smrtonosný ,
lethal _ smrtelný ,
lethal _ smrtící ,
lethal concentration _ letální koncentrace , ([eko.])
lethal dose _ letální dávka , ([eko.])
lethal pesticide dose _ letální dávka pesticidu (LD100) , ([eko.])
lethality _ smrtonosnost , (n:)
lethally _ smrtonosně , (adv:)
lethargic _ otupělý , (adj:)
lethargic _ letargický , (adj:)
lethargic _ apatický , (adj:)
lethargically _ lhostejně , (adv:)
lethargically _ letargicky , (adv:)
lethargically _ apaticky ,
lethargy _ lhostejnost , (n:)
lethargy _ netečnost , (n:)
lethargy _ letargie , (n:)
lethargy _ apatie , (n:)
Letitia _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
lets _ pronajímá , (v:)
lets _ nechává , (v:)
lets _ dovoluje , (v:)
letter _ písemnictví , (n:)
letter _ pronajímatel ,
letter _ listina , (n:)
letter _ list , (n:)
letter _ písmeno , (n:)
letter _ dopis ,
letter bomb _ dopis s výbušninou ,
letter of alphabet _ písmeno ,
letter of credit _ akreditiv , (n:)
letter writer _ osoba píšící dopisy ,
letter-box _ schránka na dopisy , (n:)
letter-box _ poštovní schránka , (n:)
letter-perfect _ doslovný , (adj:)
letter-writer _ osoba píšící dopisy ,
letterbox _ poštovní schránka , (n:)
lettered _ sečtělý , (adj:)
letterhead _ záhlaví ,
letterhead _ hlavička dopisu ,
letterheads _ záhlaví , (pl.)
lettering _ nápis , (n:)
letterpress _ knihtisk , (n:)
letters _ písmena , (n:)
letters _ dopisy , (n: pl.)
letters patent _ patentová listina , (n:)
letters patent _ královský patent ,
letting _ pronájem , (n:)
Lettish _ lotyština , (n:)
Lettish _ lotyšský , (adj:)
lettuce _ salát , (n:)
lettuce _ hlávkový salát ,
letup _ přerušení , (n:)
let´s say _ řekněme ,
leu _ lei ,
leucine _ leucin , (n:)
leucocyte _ leukocyt , (n:)
leucocytosis _ leukocytóza ,
leucotomy _ leukotomie , (n:)
leukaemia _ leukemie , (n:)
leukemia _ leukemie , (n:)
leukemic _ leukemický , (adj:)
leukocyte _ leukocyt , (n:)
leukocyte _ bílá krvinka , (n:)
LEV _ vozidla s nízkými emisemi , ([eko.])
Lev _ Lev , (n: [jmén.]) , (příjmení)
levant _ vzít do zaječích ,
levant _ utéci ,
levant _ prásknout do bot ,
Levantine _ Levantinec ,
Levantine _ levantský , (adj:)
levee _ násep , (n:)
levee _ hráz ,
level _ vyrovnávat , (v:)
level _ vyrovnat , (v:)
level _ urovnat , (v:)
level _ srovnat , (v:)
level _ rovnat , (v:)
level _ vodováha , (n:)
level _ vyrovnaný , (adj:)
level _ zarovnat , (v:)
level _ hladina ,
level _ úroveň , (n:)
Level of Compliance _ úroveň vyhovění , ([eko.])
level off _ vyrovnat , (v:)
level off _ vyhladit , (v:)
level-headed _ chladně uvažující , (adj:)
level-headed _ vyrovnaný , (adj:) , (duševně)
levelled _ vyrovnal , (v:)
levelled _ urovnal , (v:)
levelled _ srovnal , (v:)
leveller _ nivelátor , (n:)
leveller _ rovnostář , (n:)
levelling _ nivelační , (adj:)
levelling _ vyvažování , (n:)
levelling _ vyrovnání , (n:)
levelling _ srovnávaní , (n:)
levels _ stupně ,
levels _ úrovně ,
lever _ páčit ,
lever _ zvedat sochorem ,
lever _ tlapka ,
lever _ sochor ,
lever _ ruční ,
lever _ pákový ,
lever _ páčka ,
lever _ páka ,
leverage _ pákoví ,
leverage _ využít ,
leverage _ vliv ,
leverage _ investování , , (finanční)
leverage _ dluh , , (akciové společnosti)
leverage _ působení ,
leverage _ pákový převod ,
leveraged _ spekulativní , (adj:)
leveraged buyout _ účelový odkup akcií ,
leverages _ rizikové spekulace ,
leveraging _ využitím ,
levers _ páky , (n: pl.)
levers _ spínače ,
Levi _ Levi , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
leviathan _ obr , (n:)
leviathan _ monstrum , (n:)
leviathan _ kolos , (n:)
leviathan _ velryba , (n:)
leviathan _ biblické mořské zvíře , (n:)
levied _ uvalený , (adj:)
levied _ uložený , (adj:)
levies on luxury items _ daně za luxusní zboží , ([eko.])
Levin _ Levin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Levine _ Levine , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Levis _ Levis , (n: [jmén.]) , (příjmení)
levitate _ vznášet se , (v:)
levitate _ levitovat , (v:)
levitation _ levitace , (n:)
Levitt _ Levitt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
levity _ lehkost, nadhled , (n)
levity _ lehkomyslnost , (n:)
levulose _ fruktóza , (n:)
levulose _ ovocný cukr ,
levy _ vybírat /odvod/ , ([eko.])
levy _ odvod , (n:)
Lew _ Lew , (n: [jmén.]) , (příjmení)
lewd _ oplzlý , (adj: [neobv.] 8 8)
lewdness _ oplzlost , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line