Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo L : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zobrazuji překlad hesla : L

l _ l ,
L8R _ Later , ([zkr.])
la _ předložka z francouzštiny ,
La Fontaine _ La Fontaine ,
La Paz _ La Paz , (n: [jmén.]) , (hl.m. - Bolívie)
laager _ vojenský tábor ,
laager _ opevněný tábor ,
lab _ labourista , (n: [polit.])
lab _ laboratoř , (n: [hovor.])
lab technician _ laborant , (n:)
LAB&TYD _ Life s A Bitch & Then You Die , ([zkr.])
Laban _ Laban , (n: [jmén.]) , (příjmení)
label _ návěstí , (n:)
label _ značka , (n:)
label _ nálepka , (n:)
label _ označit , (v:)
label _ etiketa , (n:)
label _ jmenovka , (n:)
labeled _ označený , (adj:)
labeling _ značení ,
labelled _ popsán , (adj:)
labelled _ označený , (adj:)
labelling _ značení , (n:)
labelling _ etiketování , (n:)
labelling (eco-labelling) _ značení výrobků (šetrných vůči prostředí) , ([eko.])
labels _ popisky ,
labia _ ret ,
labia _ pysk , (n:)
labial _ retný , (adj:)
labile _ vratký ,
lability _ labilita , (n:)
labium _ pysk , (n: bio.)
labium _ ret ,
labor _ námaha ,
labor _ práce , (n:) , (zejm. manuální)
labor contract _ pracovní smlouva ,
labor cost _ mzdové náklady ,
labor force _ pracující ,
labor force _ pracovní síla ,
labor force _ dělnictvo ,
labor pains _ porodní bolesti , (n:)
labor union _ odborová organizace , (n:)
labor union _ odbory , (n: [am.])
laboratorian _ laborant , (n:)
laboratories _ laboratoře , (n: pl.)
laboratory _ laboratoř , (n:)
laboratory _ laboratorní ,
laboratory _ pokusný , (adj:)
laboratory assistant _ laborant , (n:)
laboratory technician _ laborant , (n: 6 6)
laborer _ pracovník , (n:)
laborers _ nádeník ,
laborious _ pracný , (adj:)
laboriously _ pracně , (adv:)
laboriousness _ pracnost , (n:)
labour _ pracovní síla ,
labour _ námaha , (n:)
labour _ práce , (n:)
labour costs _ mzdové náklady ,
labour market _ trh práce ,
Labour Party _ Dělnická strana , ([polit.] [brit.])
labour-intensive _ pracný , (adj:)
laboured _ těžkopádný , (adj:)
laboured _ obtížný , (adj:)
labourer _ dělník , (n:)
labourers _ pomocníci , (n: pl.)
labourers _ dělníci , (n: pl.)
labouring _ usilující , (adj:)
labouring _ usilování , (n:)
Labrador _ Labrador , (n: [jmén.]) , (příjmení)
labs _ laboratoře , (n: pl. [hovor.])
laburnum _ zlatý déšť ,
labyrinth _ labyrint , (n:)
labyrinth _ bludiště , (n:)
labyrinthine _ spletitý , (adj:)
labyrinthine _ bludištní , (adj:)
labyrinthodont _ labyrintodont ,
labyrinths _ bludiště , (n:) , (pl.)
lace _ zašněrovat ,
lace _ krajkovina ,
lace _ lemovka ,
lace _ tkanička , , ((z bot))
lace _ krajka , (n:)
lace-ups _ šněrovací boty ,
laced _ zdobený krajkou ,
laced _ krajkový ,
laced _ uvázaný tkanicí ,
lacerate _ rozedřít , (v:)
lacerated _ rozedřený , (adj:)
laceration _ tržná rána , (n:)
laceration _ lacerace , (n:)
lacewing _ zlatoočka , (n:)
lacework _ krajkovina , (n:)
lacework _ síťoví ,
Lacey _ Lacey , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
laches _ zanedbání , (n:)
laches _ promeškání , (n:)
lachrymal _ slzný , (adj:)
lachrymal _ slzní , (adj:)
lachrymal _ slzavý , (adj:)
lachrymal _ plačtivý , (adj:)
lachrymal _ slzný kanálek ,
lachrymatory _ slzný , (adj:)
lachrymose _ uslzený , (adj:)
lachrymose _ uplakaný , (adj:)
lacing _ svazování , (n:)
lacing _ šněrující , (adj:)
lacing _ šněrovací , (adj:)
lack _ nemít , (v:)
lack _ postrádat ,
lack _ málo , , ((nedostatek))
lack _ nedostatek ,
lack of content _ bezobsažnost ,
lack of freedom _ nedostatek svobody ,
lackadaisical _ netečný , (adj:)
lackadaisical _ lhostejný , (adj:)
Lackawanna _ okres v USA , (n: [jmén.])
lacked _ postrádal , (v:)
lackey _ přisluhovač , (n:)
lackey _ lokaj ,
lacking _ nepřítomný , (adj:)
lacking _ nedostatečný , (adj:)
lacking _ chybění , (n:)
lackluster _ nevýrazný ,
lacklustre _ nevýrazný , (adj:)
lacks _ postrádající , (adj:)
laconic _ lakonický , (adj:)
laconically _ lakonicky , (adv:)
laconicism _ málomluvnost , (n:)
laconism _ málomluvnost , (n:)
lacquer _ nalakovat , (v:)
lacquer _ lak , (n:)
lacquered _ lakovaný , (adj:)
lacrimal _ slzný , (adj:)
lacrimation _ slzení , (n:)
lacrosse _ lakros , (n:)
lactase _ laktáza ,
lactate _ mléčnan ,
lactate _ laktat ,
lactation _ laktace , (n:)
lacteal _ mléčný , (adj:)
lactic _ mléčný , (adj:)
lactic acid _ kyselina mléčná , (n. [chem.] [bio.])
lactoflavin _ laktoflavin ,
lactose _ mléčný cukr ,
lactose _ laktóza , (n:)
lacuna _ mezera , (n:)
lacunae _ mezera , (n:)
lacunae _ lakuna , (n:)
lacy _ krajkový , (adj:)
lad _ mládenec , (n:)
lad _ hoch , (n:)
lad _ chlapec , (n:)
lad _ jinoch ,
lad _ mladík , (n:)
lad _ chlapík ,
lad _ chlap ,
lad! _ chlapče! ,
LADAR _ Light Amplification for Detection and Ranging , ([zkr.] [voj.])
LADD _ Llow-Angle Drogue Delivery , ([zkr.] [voj.])
ladder _ pouštět oka ,
ladder _ pustit oko ,
ladder _ puštěné očko ,
ladder _ puštěné oko ,
ladder _ žebříček , (n:)
ladder _ žebřík ,
ladders _ žebříky , (n: pl.)
ladders _ žebříčky , (n: pl.)
laddie _ mladík , (n:)
lade _ naložit , (v.)
laden _ zatížený , (adj:)
laden _ naložený , (adj:)
ladfill gas collection _ jímání skládkového plynu , ([eko.])
ladies _ dámy , (n: pl.) , (např. označení na WC)
ladies and gentlemen _ dámy a pánové ,
ladies _ dámský ,
ladies room _ dámské toaleta ,
ladies underwear _ dámské prádlo ,
lading _ naložení , (n:)
lading _ náklad , (n:)
ladle _ naběračka ,
lads _ mladíci , (n: pl.)
lads _ chlapci , (n: pl.)
lady _ paní ,
lady _ dáma ,
lady _ panička , (n: [female] [hovor.])
lady beetle _ beruška , (n:)
lady-in-waiting _ dvorní dáma , (n:)
ladybeetle _ beruška , (n:)
ladybird _ beruška ,
ladybird _ slunéčko sedmitečné ,
ladybird beetle _ beruška , (n:)
ladybug _ slunéčko sedmitečné ,
ladybug _ beruška , (n:)
ladylike _ vychovaný , (adj:)
ladylike _ ušlechtilý , (adj:)
ladylike _ dobře vychovaná ,
ladyship _ její Veličenstvo ,
ladyship _ oslovení Lady ,
lady s man _ kdo je na ženské ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line