Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo K : 1 2 3 4 5 6

Zobrazuji překlad hesla : K

kindness _ vlídnost ,
kindness _ laskavost , (n:)
kindred _ příbuzní ,
kindred _ příbuzenstvo , (n:)
kindred _ spřízněný , (adj:)
kindred _ příbuzný , (adj:)
kindred _ přízeň ,
kinds _ druhy , (n: pl.)
kine _ skot , (n:)
kinematic _ kinematický , (adj:)
kinematics _ kinematika , (n:)
kinescope _ kineskop , (n:)
kinesiology _ kineziologie , (n:)
kinesis _ kineze ,
kinesthesia _ kinestezie , (n:)
kinesthesis _ kinestetický , (adj:)
kinesthetic _ kinestetický , (adj:)
kinetic _ kinetický , (adj:)
kinetic energy _ kinetická energie , ([fyz.]) , ((energie pohybu))
kinetically _ kineticky , (adv:)
kinetics _ kinetika , (n:)
kinfolk _ příbuzní , (adj:)
kinfolks _ příbuzní , (adj:)
king _ král , (n:) , (kámen v šachu, monarcha)
king-size _ extra velký ,
king-sized _ extra velký ,
kingcup _ blatouch , (n:)
kingdom _ království ,
kingdoms _ království , (pl.)
kingfisher _ ledňáček , (n:)
kinglike _ královský , (adj:)
kingly _ královský , (adj:)
kingpin _ šéf , (n:)
kingpin _ klíčová osoba , (n:)
kings _ králové ,
Kingsbury _ Kingsbury , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
kingship _ hodnost krále ,
Kingsley _ Kingsley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Kingston _ hl.m. - Jamaika , (n: [jmén.])
Kingston _ Kingston , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Kingston upon Hull _ město - Velká Británie , (n: [jmén.])
Kingstown _ hl.m. - Svatý Vincent , (n: [jmén.])
Kingwood _ Kingwood , (n: [jmén.]) , (příjmení)
kink _ zvláštnost , (n:)
kink _ smyčka , (n:)
kink up _ zkroutit , (v:)
kinkajou _ kynkažu ,
kinked demand curve _ zalomená poptávková křivka , ([eko.])
kinkily _ zvláštně , (adv:)
kinkiness _ zvrácenost , (n:)
kinkiness _ zvláštnost , (n:)
kinkiness _ výstřednost , (n:)
kinkiness _ perverzita , (n:)
kinky _ výstřední ,
kinky _ perverzní ,
kinky _ kudrnáč ,
kinky _ kudrnatý , (adj:)
kinky _ zvrácený , (adj:)
kinky _ zvrhlý , (adj:)
kinky _ zvláštní , (adj:)
Kinney _ Kinney , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Kinsey _ Kinsey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
kinsfolk _ příbuzenstvo , (n:)
Kinshasa _ hl.m. - Kongo , (n: [jmén.])
kinship _ příbuzenství ,
kinship _ spřízněnost , (n:)
kinship _ příbuznost , (n:)
kinsman _ mužský příbuzný ,
kinsmen _ příbuzní , (adj:)
kinswoman _ ženská příbuzná ,
kiosk _ stánek , (n:)
Kiowa _ okres v USA , (n: [jmén.])
kip _ spánek , (n:)
kip _ peníze v Laosu ,
Kipling _ Kipling , (n: [jmén.]) , (příjmení)
kipper _ uzený sleď ,
kipper _ uzenáč ,
kippered _ uzená např. ryba , (n:)
Kirby _ Kirby , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Kirchner _ Kirchner , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Kirchoff _ Kirchoff , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Kiribati _ Kiribati , (n: [jmén.])
kirk _ kostel , (n:)
Kirkland _ Kirkland , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Kirkpatrick _ Kirkpatrick , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Kirkwood _ Kirkwood , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Kirov _ město - Rusko , (n: [jmén.])
kirsch _ alkoholický nápoj z třešní ,
kismet _ vůle Alláhova , (n:)
kiss _ hubička , (n:)
kiss _ políbení , (n:)
kiss _ pusa , ([hovor.])
kiss _ políbit ,
kiss _ polibek ,
kiss _ líbat ,
kiss me _ polib mi , ([fráz.])
kiss my ass _ polib mi prdel , ([fráz.])
kiss of death _ zkáza , (n:)
kiss of death _ polibek smrti ,
kiss off _ slíbat , (v:)
kiss-and-tell _ sdělovat intimnosti ,
kissable _ schopný políbení , (n:)
kissed _ políbený , (adj:)
kisser _ líbající , (adj:)
kissers _ líbající , (pl.) , (adj:)
kisses _ polibky , (n: pl.)
kissing _ líbání , (n:)
kissing cousin _ dobře známý příbuzný ,
Kissinger _ Kissinger , (n: [jmén.]) , (příjmení)
kist _ truhla ,
kit _ stavebnice ,
kit _ nářadí , (n: [obec.] 6 6)
kit _ souprava ,
Kit and Kaboodle _ do poslední kapky , ([slang.])
KITA _ Kick In The Ass , ((type of therapy)) , ([zkr.])
kitbag _ batoh , (n:)
kitchen _ kuchyňský , (adj:)
kitchen _ kuchyně ,
kitchen _ kuchyň ,
kitchen garden _ zahrádka se zeleninou ,
kitchen police _ pomocníci kuchaře ,
kitchen units _ linka , , (kuchyňská)
kitchen units _ kuchyňská linka ,
kitchen waste _ kuchyňský odpad , ([eko.])
Kitchener _ město - Kanada , (n: [jmén.])
kitchenette _ kuchyňka , (n:)
kitchenette _ kuchyňský kout ,
kitchens _ kuchyně ,
kitchenware _ zařízení kuchyně ,
kitcheny _ kuchyňský , (adj:)
kite _ luňák , (n:)
kite _ drak , , ((pouštěný dětmi))
kited _ vybavený , (adj:)
kites _ vybavuje , (v:)
kith _ přátelé , (n:)
kiting _ šekový podvod ,
kits _ výbavy , (n: pl.)
kitsch _ kýč , (n:)
kitschy _ kýčovitý , (adj:)
kitten _ kočička , (n:)
kitten _ kotě , (n:)
kittenish _ hravý , (adj:)
kittens _ koťata , (pl. n:)
kittiwake _ racek tříprstý ,
kitty _ kočička , (n:)
kitty _ kotě ,
kiwi _ kivi ,
kiwi _ kiwi ,
kiwi fruit _ kiwi ,
kiwifruit _ kiwi ,
KKV _ Kinetic Kill Vehicle , ([zkr.] [voj.])
Klan _ Klan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Klaus _ Klaus , (n: [jmén.]) , (příjmení)
klaxon _ klakson , (n:)
klaxon _ houkačka , (n:)
klaxon _ houkačka na starých autech ,
Klee _ Klee , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Kleenex _ papírový kapesník ,
Klein _ Klein , (n: [jmén.]) , (příjmení)
kleptomania _ kleptomanie , (n:)
kleptomaniac _ kleptoman , (n:)
klieg light _ lampa pro vytváření filmů ,
Kline _ Kline , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Klondike _ Klondike ,
kludge _ nekvalitně sestavené z částí ,
kludge _ bastl , (n: [slang.] [tech.]) , (komplikované, nešikovné a/nebo neefektivní (ale fungující) řešení technického problému (obvykle označuje stroj, přístroj nebo software))
kludges _ nekvalitně sestavuje z částí ,
kluge _ těžkopádné řešení problému , , (slang)
klutz _ nemotora , (n:)
klutziness _ nemotornost , (n:)
klutzy _ nemotorný , (adj:)
klystron _ zařízení s elektronovou trubicí , (adj:)
klystron _ klystron , (n:)
KMA _ Kiss My Ass , ([zkr.])
KMOR _ Keep Missile on the Rail , ([zkr.] [voj.])
KMYF _ Kiss Me You Fool , ([zkr.])
knack _ zručnost , (n:)
knack _ talent , (n:)
knack _ dovednost , (n:)
knack _ zvláštní způsob ,
knacker _ ras , (n:)
knackered _ zbitý (unavený) , (adj: [slang.])
knackwurst _ vuřt , (n:)
knap _ roztloukat , (v:) , (kámen kladivem)
Knapp _ Knapp , (n: [jmén.]) , (příjmení)
knapsack _ batoh , (n:)
knapsacks _ batohy , (n: pl.)
knar _ suk , (n:)
Knauer _ Knauer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
knave _ darebák , (n:)
knavery _ darebáctví , (n:)
knaves _ darebáci , (n: pl.)
knavish _ darebácký , (adj:)
knavishly _ darebácky , (adv:)
knawe _ chmerek , (n: [bot.])
knawel _ chmerek , (n: [bot.])
knead _ hníst ,
knead _ masírovat , (v:)
kneader _ hnětač , (n:)
kneading _ hnětení , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line