Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo K : 1 2 3 4 5 6

Zobrazuji překlad hesla : K

keep mum _ mlčet jak hrob ,
keep off _ nevstupovat , (v:)
keep off _ nepřibližovat se ,
keep off _ nenechat přiblížit ,
keep on _ zůstávat , (v:)
keep on _ zaměstnávat dále ,
keep on _ setrvat v ,
keep one s distance _ nepřibližovat se ,
keep one s eyes open _ dívat se dobře ,
keep one s ground _ neustoupit , (v:)
keep oneself _ udržovat se ,
keep oneself _ udržet se ,
keep out _ nevstupovat , (v:)
keep out _ nevcházet , (v:)
keep quiet _ být zticha , (n:)
keep quiet _ uchovat v tajnosti ,
keep quiet _ dej pokoj ,
keep quiet _ chovat se tiše ,
keep tabs on _ vést v evidenci ,
keep tabs on _ dozírat na ,
keep to oneself _ nechat si pro sebe ,
keep track of _ sledovat , (v:)
keep up _ zachovat , (v:)
keep up with _ držet krok s ,
keep watch _ hlídat ,
keeper _ kustod , (n:)
keeper _ držitel , (n:)
keepers _ držitelé , (n:)
keeping _ péče , (n:)
keeping _ provozování ,
keeping _ úschova ,
keeping _ vydržování ,
keeping _ vlastnictví , (n:)
keeping _ uchování , (n:)
keeping _ správa , (n:)
keeping _ podpora , (n:)
keeping _ opatrování , (n:)
keeping _ držení , (n:)
keeping _ dodržování , (n:)
keeps _ drží ,
keepsake _ něco na památku ,
keester _ zadnice , (n:)
KEFH _ 1,000 Engine Flgiht Hours , ([zkr.] [voj.])
keg _ sud ,
keister _ zadnice , (n:)
keister _ zadek , (n:)
Keith _ Keith , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Keller _ Keller , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Kelley _ Kelley , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Kellogg _ Kellogg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Kelly _ Kelly , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
keloid _ keloid ,
kelp _ chaluha , (n:)
Kelsey _ Kelsey , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
kelvin _ kelvin , (n:)
Kemerovo _ město - Rusko , (n: [jmén.])
Kemp _ Kemp , (n: [jmén.]) , (příjmení)
kempt _ učesaný , (adj:)
kempt _ jako ze škatulky ,
kempt _ upravený , (adj:)
ken _ rozsah znalostí ,
Kendall _ Kendall , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Kennan _ Kennan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Kennedy _ Kennedy , (n: [jmén.]) , (příjmení)
kennel _ chovat , (v:) , (v boudě)
kennel _ strouha ,
kennel _ brloh ,
kennel _ psí bouda ,
kennel _ bouda ,
kennels _ psinec , (n:)
kennels _ psí boudy ,
Kenneth _ Kenneth , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Kenney _ Kenney , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Kenning _ Kenning , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Kenny _ Kenny , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Kenosha _ okres v USA , (n: [jmén.])
Kent _ Kent , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Kenton _ Kenton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Kentucky _ Kentucky ,
Kentucky _ stát v USA , (n: [jmén.])
Kenya _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Kenya _ Keňa , (n: [jmén.])
Kenyon _ Kenyon , (n: [jmén.]) , (příjmení)
kepi _ druh vojenské čepice ,
Kepler _ Kepler , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Kepler _ Kepler , ([jmen.]) , (Johannes Kepler, dílo: Astronomia nova)
kept _ udržoval ,
kept _ držel ,
kept _ držený , (adj:)
kept _ keep/kept/kept , (v: [neprav.])
keratin _ keratin , (n:)
keratinization _ keratinizace ,
keratinize _ rohovatět , (v:)
keratinize _ keratinizovat , (v:)
keratitis _ keratitida ,
keratocele _ descemetokéla ,
keratonosis _ keratonóza ,
keratoscleritis _ keratoskleritida ,
keratosis _ druh kožní nemoci ,
kerb _ roubení , (n:)
kerb _ obrubník , (n:)
kerbside _ podél chodníku ,
kerbstone _ obrubník , (n:)
kerchief _ šátek , (n:)
kerchiefs _ šátky , (n: pl.)
kerchieves _ šátky , (n: pl.)
kerf _ řez , (n:)
kerf _ zářez , (n:)
kerf _ rýha , (n:)
kerfuffle _ panika , (n:)
kerfuffle _ povyk , (n.)
Kermit _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
kern _ jádro , (n:)
kernel _ pecka , (n:)
kernel _ jádro , (n: [it.] 6 6)
kernels _ jádra , (pl. n: [it.] 6 6)
Kernighan _ Kernighan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
kerning _ kerning , (n: [tech.]) , (úprava mezer mezi písmeny fontu)
kerosene _ petrolej , (n: [tech.])
kerosine _ petrolej , (n: [tech.])
Kerr _ Kerr , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Kessler _ Kessler , (n: [jmén.]) , (příjmení)
kestrel _ poštolka , (n:)
kestrel _ poštolka obecná ,
ketch _ druh plachetnice ,
ketchup _ protlak , (n:)
ketchup _ kečup ,
ketone _ keton , (n:)
ketosis _ ketóza ,
Kettering _ Kettering , (n: [jmén.]) , (příjmení)
kettle _ konvice ,
kettledrum _ tympán , (n:)
kettleful _ plná konvice ,
kettleful _ množství konvice ,
kettles _ kotlíky , (n: pl.)
Kevin _ Kevin , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
KEW _ Kinetic Energy Weapon , ([zkr.] [voj.])
Kewaunee _ okres v USA , (n: [jmén.])
key _ hlavní ,
key _ klíčový , (adj:)
key _ klávesa , (n: [it.])
key _ klíč ,
key _ významný , (adj:)
key ring _ kroužek na klíče ,
key signature _ podpis klíče , ([it.]) , ((z kryptografie))
keyboard _ klaviatura , (n:)
keyboard _ klávesy , (n: [hud.])
keyboard _ klávesnice , (n: [it.])
keyboarder _ osoba píšící na počítači ,
keyboardist _ osoba hrající na klávesy ,
keyboards _ klávesnice , (pl.)
keyed _ zaklínovaný , (adj:)
keyed up _ nedočkavý , (adj:)
Keyes _ Keyes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
keyhole _ klíčová dírka ,
keying _ klíčování , (n:)
keynesians _ keynesiánci , ([eko.])
keynote _ hlavní myšlenka ,
keynote _ základní myšlenka , (n:)
keynote address _ vyslovení základní myšlenky ,
keynote speech _ vyslovení základní myšlenky ,
keypad _ klávesnice , (n:)
keypads _ klávesnice , (pl.)
keypunch _ děrovač , (n:)
keypuncher _ děrovač , (n:)
keys _ klíče ,
keystone _ podstata , (n:)
keystroke _ úhoz , (n:)
keystroke _ stisknutí klávesy ,
keystrokes _ úhozy , (n: pl.)
keyway _ drážka pro klíč ,
keyword _ klíčové slovo , (n: [it.])
keywords _ klíčová slova , (pl. n: [it.])
KGB _ sovětská tajná policie , ([zkr.]) , (dříve NKVD, GPU a ČEKA)
khaki _ khaki ,
khan _ velký hostinec pro karavany ,
Kharkov _ Charkov , ([zem.] n:)
Khartoum _ hl.m. - Súdán , (n: [jmén.])
khi _ chí ,
kHz _ kiloherth ,
Kiana _ Kiana ,
kibble _ železný hornický kbelík ,
kibbler _ drtic ,
kibbutz _ kolektivní farma v Izraeli ,
kibbutzim _ kolektivní farma v Izraeli ,
kibibit _ kibibit , (n:) , (Mib, 1024 bitů (dle standardu IEC))
kibibyte _ kibibyte , (n:) , (KiB, 1024 bajtů (dle standardu IEC))
kibitz _ kibicovat , (v:)
kibitzer _ kibic ,
KIBO _ Knowledge In, Bulls--- Out , ([zkr.])
kibosh _ zastavit vývoj ,
kick _ kopnout ,
kick _ kopat ,
kick in _ rozkopnout , (v:)
kick off _ výkop , (n:)
kick one s heels _ muset čekat ,
kick out _ vykopnout , (v:)
kick out _ vyhodit , (v:)
kick the bucket _ natáhnout bačkory ,
kick up _ vykopnout , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line