Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo J : 1 2 3 4 5 6 7 8

Zobrazuji překlad hesla : J

jump-start _ start automobilu z vnější baterie ,
jumped _ skočil , (v:)
jumper _ propojka , (n:)
jumper _ převáděcí vodič , ([it.]) , (hardwarová propojka)
jumper _ skokan , (n: [sport.])
jumper _ svetr , (6)
jumper cable _ propojovací kabel ,
jumper cables _ propojovací kabely ,
jumpers _ dětské oblečení , (n:)
jumpily _ nervózně , (adv:)
jumpiness _ nervozita , (n:)
jumping _ skákání , (n:)
jumping _ skákající , (adj:)
jumping bean _ semeno mexického keře ,
jumping jack _ loutka , (n:)
jumping-off place _ místo startu expedice či podnikání , (n:)
jumps _ skáče ,
jumpsuit _ oblek parašutisty ,
jumpy _ nervózní , (adj:)
jumpy _ nesvůj ,
Jun _ Jun , (n: [jmén.]) , (příjmení)
junco _ druh malé pěnkavy ,
junction _ spojení , (n:)
junction _ přípojka , (n:)
junction _ křižovatka ,
junctions _ přípojky , (n: pl.)
juncture _ důležitý okamžik ,
junctures _ důležité okamžiky ,
June _ červnový , (adj:)
June _ June , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
June _ červen ,
Juneau _ hl.m. - Alaska v USA , (n: [jmén.])
Juneau _ Juneau , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Junes _ Junes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Jung _ Jung , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Jung _ psycholog Carl Jung ,
jungle _ styl hudby , ([hud.]) , (jungle)
jungle _ džungle ,
jungle gym _ prolézačka , (n:)
jungles _ džungle , (pl.)
jungly _ džunglovitý , (adj:)
junior _ dorostenec ,
junior _ juniorský , (adj:)
junior _ mladší ,
junior _ junior , (n:)
junior college _ dvouletá vysoká škola , (n:)
junior high _ 7. a 8. stupeň střední školy v USA , (n:)
junior high school _ 7. a 8. stupeň střední školy v USA , (n:)
junior varsity _ nižší univerzitní sportovní tým ,
juniors _ junioři , (n:)
juniper _ jalovec , (n:)
junk _ sběrné suroviny ,
junk _ haraburdí ,
junk _ harampádí ,
junk _ veteš ,
junk _ odpad ,
junk _ kýč ,
junk _ krámy ,
junk _ brak ,
junk bond _ podřadná obligace ,
junk bond _ rizikový dluhopis ,
junk food _ bufetová strava , (n:)
junk mail _ reklamní pošta , (n:)
junker _ rachotina , (n:)
junkers _ stará auta , (n:)
junket _ tvaroh se smetanou ,
junket _ výlet za podnikové peníze ,
junkie _ narkoman , (n:)
junkie _ feťák ,
junkies _ feťáci , (n: pl.)
junky _ feťák , (n:)
junkyard _ skládka , (n:)
junkyard _ smetiště ,
Juno _ ochránkyně manželství v Římské mytologii ,
junta _ junta , (n:)
Jupiter _ Jupiter , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Jura _ Jura , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Jura _ Jurassic ,
jural _ právní , (adj:)
jural _ juristický , (adj:)
Juras _ Juras , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Jurassic _ jurský , (adj:)
juridic _ soudní , (adj:)
juridic _ týkající se fungování soudu ,
juridical _ právnický , (adj:)
juridically _ právnicky , (adv:)
juries _ poroty , (n: pl.)
jurisdiction _ jurisdikce , (n:)
jurisdiction _ soudní pravomoc ,
jurisdictional _ jurisdikční , (adj:)
jurisdictions _ soudní pravomoci ,
jurisprudence _ právnictví , (n:)
jurisprudence _ právní věda , (n:)
jurisprudence _ jurisprudence , (n:)
jurisprudence _ soudnictví , (n:)
jurisprudential _ jurisprudenční , (adj:)
jurist _ soudce , (n:)
jurist _ právník , (n:)
jurist _ právní , (adj:)
jurist _ advokát , (n:)
juristic _ právnický , (adj:)
juror _ porotce , (n:)
jurors _ porotci , (n: pl.)
jury _ porota , (n: [obec.] 4 4)
jury box _ lavice porotců ,
jury duty _ civilní povinnost sloužit v porotě ,
jury-rig _ provizorně postavená věc ,
jury-rigged _ provizorně postavené ,
juryman _ porotce , (n:)
jurymen _ porotci , (n: pl.)
jurywoman _ porotkyně ,
jussive _ příkaz , (n:)
just _ důvodný , (adj:)
just _ téměř ,
just _ skoro ,
just _ znova ,
just _ spravedlivý , (adj:)
just _ právě , (adv:)
just _ jenom ,
just _ hned ,
just _ pouze , (6 6) , ((jen))
just _ zrovna , (1 1)
just _ jen ,
just _ akorát ,
just a little bit _ trošičku ,
just about _ skoro ,
just about _ přibližně ,
just in case _ pro každý případ ,
just like _ zrovna tak ,
just like _ tak jako ,
just now _ právě ,
just now _ zrovna ,
just so _ právě tak ,
just-in-time _ právě včas ,
justice _ spravedlnost , (2 2)
justice _ právo , (3 4)
justice _ soudce ,
justiciary _ soudnictví , (n:)
justifiability _ ospravedlnitelnost , (n:)
justifiable _ omluvitelný , (adj:)
justifiable _ ospravedlnitelný , (adj:)
justifiably _ ospravedlnitelně , (adv:)
justifiably _ omluvitelně , (adv:)
justification _ ospravedlnění , (n:)
justification _ odůvodnění , (n:)
justifications _ ospravedlnění , (pl.)
justificatory _ ospravedlňující , (adj:)
justified _ ospravedlněný , (adj:)
justified _ oprávněný , (adj:)
justifier _ ospravedlnitel , (n:)
justifier _ obhájce , (n:)
justifiers _ obhájci , (n: pl.)
justifies _ ospravedlňuje , (v:)
justify _ oprávnit , (v:)
justify _ omlouvat , (v:)
justify _ ospravedlňovat ,
justify _ ospravedlnit ,
justifying _ ospravedlňující , (adj:)
Justin _ Justin ,
Justine _ Justine , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
justly _ zaslouženě , (adv:)
justly _ oprávněně , (adv:)
justly _ spravedlivě ,
justness _ správnost , (n:)
justness _ spravedlivost , (n:)
justness _ kvalita bytí čestným a spravedlivým ,
jut _ vystupovat , (v:)
jut _ vybíhat , (v:)
jut out _ vyčnívat , (v:)
jut out _ trčet , (v:)
jut out _ čnít ,
jute _ juta , (n: [text.] 6 6)
Jutish _ nářečí staré angličtiny ,
Jutland _ poloostrov s Dánskem ,
jutting _ vystupující , (adj:)
jutting _ vyčnívání , (n:)
jutting _ vyčnívající , (adj:)
juvenile _ nedospělý , (adj:)
juvenile _ mladistvý ,
juvenile delinquency _ kriminalita mladistvých ,
juvenile delinquent _ mladistvý delikvent ,
juvenile water _ juvenilní voda , ([eko.])
juveniles _ mláďata , (n:)
juvenility _ mladistvost , (n:)
juvie _ mladistvý , (adj: [slang.])
juxtapose _ položit , (v:)
juxtapose _ klást , (v:)
juxtapose _ vzájemně srovnávat ,
juxtapose _ stavět vedle sebe , (v:)
juxtaposed _ vzájemně srovnaný ,
juxtaposes _ staví vedle sebe , (v:)
juxtaposing _ pokládající , (adj:)
juxtaposing _ kladoucí , (adj:)
juxtaposition _ přirovnání , (n:)
juxtaposition _ položení vedle sebe ,
JV _ joint venture ,
JV _ společný podnik ,
JWARS _ Joint Warfare Simulation , ([zkr.] [voj.])
JWICA _ Joint Warfighter Capabilities Assessment , ([zkr.] [voj.])
JWID _ Joint Warfighter Interoperability Demonstration , ([zkr.] [voj.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line