Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

in color _ barevně ,
in comparison with _ oproti ,
in conjunction with _ ve spojení s ,
in conjunction with _ spolu s ,
in contrast _ na rozdíl ,
in contrast to _ na rozdíl od , ((gen))
in detail _ detailně ,
in detail _ podrobně ,
in error _ omylem , (adv:)
in exchange for _ za , ((acc))
in fact _ ve skutečnosti ,
in fact _ vlastně , , ((ve skutečnosti))
in foal _ březí , ((klisna))
in French _ francouzsky ,
in front of _ před , ((ins))
in front of me _ přede mnou ,
in general _ všeobecně ,
in general _ obvykle ,
in good faith _ čestně ,
in good faith _ v dobré víře ,
in good faith _ poctivě ,
in high glee _ v dobré náladě , , (řídké)
in hock _ v dluzích ,
in keeping with _ v souladu s ,
in love _ zamilovaný ,
in mind _ na mysli ,
in mint condition _ zbrusu nový ,
in my humble opinion _ dle mého skromného názoru , ([zkr.])
in no time _ v mžiku ,
in no time _ okamžitě ,
in no time _ obratem ,
in no way _ nikterak ,
in no way _ nijak ,
in order _ v pořádku ,
in order that we _ abychom ,
in order to _ aby ,
in order to _ za účelem ,
in part _ zejména ,
in part _ jednak ,
in particular _ zejména , (adv:)
in person _ osobně ,
in place _ na místě ,
in place of _ místo , ((gen))
in point _ typický ,
in power _ u moci , , (např. o politické straně)
in short _ zkrátka ,
in short _ slovem ,
in sight _ v dohledu ,
in silence _ mlčky ,
in single figures _ v prostých číslicích , ([eko.])
in singles _ jednotlivé , (adj:)
in situ _ na místě , (adv:)
in spite of _ navzdory něčemu ,
in spite of _ vedle (něčeho) ,
in spite of the fact that _ přestože ,
in step _ ve fázi ,
in store for _ přichystán pro ,
in terms of time _ časově , (adv:)
in that case _ tedy ,
in the afternoon _ odpoledne ,
in the black _ být v plusu , ([ekonom.] [idiom])
in the black _ vykazovat finanční zisk , ([ekonom.] [idiom])
in the course of _ během něčeho ,
in the course of a night _ za noc ,
in the course of time _ v průběhu času ,
in the dark _ ve tmě ,
in the dark _ v nejistotě ,
in the end _ nakonec ,
in the event of _ v případě , ([fráz.])
in the first place _ v prvé řadě , , (doslova i přeneseně)
in the least _ přinejmenším ,
in the long run _ časem ,
in the long run _ koneckonců , ([id.])
in the long term _ dlouhodobě ,
in the making _ v procesu tvoření , (n:)
in the meantime _ zatím ,
in the meantime _ mezitím ,
in the middle _ uprostřed ,
in the middle of _ uprostřed něčeho ,
in the morning _ dopoledne ,
in the morning _ ráno ,
in the name of _ jménem ,
in the nick of time _ v pravý čas ,
in the pipeline _ v plánu ,
in the red _ být v mínusu , ([ekonom.] [idiom])
in the red _ vykazovat finanční ztráty , ([ekonom.] [idiom])
in the reign of _ za , ((gen))
in the short term _ v krátkém čase /termínu/ , ([eko.])
in the top tax bracket _ nejvyšší daňová skupina , ([eko.])
in the view of _ se zřetelem k , ([fráz.])
in time _ včas ,
in time _ časem ,
in total _ dohromady ,
in toto _ vcelku ,
in touch _ ve spojení , (n:)
in tune _ naladěný , (adj:)
in tune _ v souzvuku ,
in turn _ pro změnu ,
in use _ používaný ,
in use _ v užívání ,
in vain _ nadarmo ,
in view of _ vzhledem ,
in view of the fact that _ vzhledem k tomu že ,
in virtue of _ následkem , (prep:)
in virtue of _ z důvodu , (prep:)
in vitro _ in vitro ,
in vivo _ zaživa , (n:)
in words _ slovy ,
in writing _ písemně ,
in writing _ písemnou cestou ,
in-between _ mezi , (adv:)
in-car _ umístěný ve voze ,
in-depth _ hloubkový , (adj:)
in-flight _ prováděný za letu ,
in-group _ zasvěcenci ,
in-group _ zájmová skupina ,
in-house _ podomácku ,
in-house _ vnitropodnikový ,
in-house _ domácí ,
in-house analysis _ analýza v domě , ([eko.])
in-joke _ vtip pro zasvěcené ,
in-law _ příbuzní ze strany partnera , (n:)
in-line skate _ jednořadé kolečkové brusle , (n:)
in-line skating _ jízda na jednořadých kolečkových bruslích , (v:)
in-patient _ hospitalizovaný pacient ,
in-process _ rozpracovaný , (adj:)
in-road _ zasahování ,
in-road _ nájezd , , (nepřátelský)
in-road _ vpád , , (nepřátelský)
in-road _ zásah ,
in-service _ během práce ,
in-store _ skladový , (adj:)
in-tray _ box na nevyřízené dokumenty ,
inabilities _ neschopnosti , (pl:)
inability _ neschopnost ,
inaccessibility _ nepřístupnost ,
inaccessible _ nepřístupný ,
inaccessibly _ nepřístupnost ,
inaccessibly _ nepřístupně , (adv:)
inaccuracies _ nepřesnosti , (n:)
inaccuracy _ nepřesnost ,
inaccurate _ nepřesný , (adj:)
inaccurately _ nepřesně , (adv:)
inaction _ nečinnost , (n:)
inactivate _ zničit , (v:)
inactivate _ vyřadit , (v:)
inactivated _ vyřadil , (v:)
inactivated _ zničen ,
inactivated _ zrušen ,
inactivating _ vyřazující , (adj:)
inactivation _ inaktivace , (n:)
inactivation _ zrušení , (n:)
inactivation _ vyřazení z provozu , (n:)
inactive _ nečinný , (adj:)
inactive _ neaktivní ,
inactively _ neaktivně , (adv:)
inactively _ nečinně , (adv:)
inactiveness _ nečinnost , (n:)
inactivity _ pasivita , (n:)
inactivity _ nečinnost , (n:)
inactivity _ neaktivnost ,
inadequacies _ nepřiměřenosti , (n:)
inadequacies _ nedostatky , (n: pl.)
inadequacy _ neschopnost , (n:)
inadequate _ nevhodný , (adj:)
inadequate _ nepřiměřený , (adj:)
inadequate _ nepostačující ,
inadequate _ nedostatečný důkaz , ([eko.]) , (Naznačuje, že jsou k dispozici jen omezená data, nebo že studie, která je dostupná, sice dokazuje příčinné souvislosti, avšak nevylučuje náhodu, sklony nebo zavádějící okolnosti.)
inadequate _ nedostatečný , (adj:)
inadequate _ neadekvátní , (adj:)
inadequately _ nedostatečně , (adv:)
inadequately _ neadekvátně , (adv:)
inadequateness _ neschopnost , (n:)
inadequateness _ nedostatečnost , (n:)
inadmissibility _ nepřípustnost , (n:)
inadmissible _ nepřístupný , (adj:)
inadmissible _ nepřípustný , (adj:)
inadmissible _ nedovolený , (adj:)
inadvertence _ nedbalost , (n:)
inadvertence _ nepozornost , (n:)
inadvertency _ nepozornost , (n:)
inadvertent _ bezděčný , (adj:)
inadvertent _ nepozorný , (adj:)
inadvertent _ nedbalý , (adj:)
inadvertent _ neúmyslný , (adj:)
inadvertent _ neuvážený , (adj:)
inadvertently _ neúmyslně , (adv:)
inadvertently _ nechtěně , (adv:)
inadvertently _ bezděky , (adv:)
inadvisability _ nevhodnost , (n:)
inadvisable _ nevhodný , (adj:)
inadvisable _ nerozumný , (adj:)
inadvisably _ nerozumně , (adv:)
inadvisedly _ nevhodně , (adv:)
inadvisedly _ nerozumně , (adv:)
inaesthetic _ neestetický , (adj:)
inalienability _ nezcizitelnost , (n:)
inalienability rule _ pravidlo nezcizitelnosti , ([eko.])
inalienable _ nezcizitelný , (adj:)
inalterable _ nezměnitelný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line