Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

impractically _ neproveditelně , (adv:)
imprecate _ proklínat , (v:)
imprecation _ kletba , (n:)
imprecise _ nepřesný , (adj:)
imprecisely _ nepřesně , (adv:)
impreciseness _ nepřesnost , (n:)
imprecision _ nepřesnost , (n:)
impregnability _ nedobytnost , (n:)
impregnable _ nedobytný , (adj:)
impregnate _ oplodnit , (v:)
impregnate _ napustit , (v:)
impregnate _ impregnovat , (v:)
impregnated _ oplodnil , (v:)
impregnated _ napuštěný , (adj:)
impregnated _ napustil , (v:)
impregnated _ impregnovaný , (adj:)
impregnated _ impregnoval , (v:)
impregnating _ nasycující , (adj:)
impregnating _ napouštění , (n:)
impregnating _ impregnace , (n:)
impregnation _ napuštění , (n:)
impregnation _ napouštění , (n:)
impregnation _ impregnace , (n:)
impresario _ impresário ,
imprescriptible _ nezcizitelný , (adj:)
imprescriptible _ nezadatelný , (adj:)
impress _ vtlačit , (v:)
impress _ zapůsobit , (v:)
impressed _ vtlačený , (adj:)
impressed _ vtisknutý , (adj:)
impressed _ ohromený , (adj:)
impressed _ dojatý , (adj:)
impresses _ dojímá , (v:)
impressibility _ vnímavost , (n:)
impressibility _ citlivost , (n:)
impressible _ vnímavý , (adj:)
impressible _ citlivý , (adj:)
impressing _ imponující , (adj:)
impression _ otisk ,
impression _ dojem ,
impressionability _ vnímavost , (n:)
impressionability _ senzitivnost , (n:)
impressionability _ citlivost , (n:)
impressionable _ vnímavý , (adj:)
impressionism _ impresionizmus , (n:)
impressionism _ impresionismus , (n:)
impressionist _ impresionista , (n:)
impressionistic _ neurčitý , (adj:)
impressionistic _ impresionistický , (adj:)
impressions _ dojmy , (n: pl.)
impressive _ imponující , (adj:)
impressive _ úchvatný , (adj:)
impressive _ působivý , (adj:)
impressive _ impozantní , (adj:)
impressively _ působivě , (adv:)
impressiveness _ působivost , (n:)
impressiveness _ impozantnost , (n:)
impressment _ zabavení , (n:)
impressment _ rekvizice , (n:)
impressment _ konfiskace , (n:)
imprimatur _ požehnání , (n:)
imprint _ otisk , (n:)
imprison _ uvěznit , (v:)
imprisoned _ uvězněný , (adj:)
imprisoning _ uvěznění , (n:)
imprisonment _ uvěznění , (n:)
improbability _ nepravděpodobnost , (n:)
improbable _ nepravděpodobný ,
improbably _ neuvěřitelně , (adv:)
impromptu _ bez přípravy , ([hud.])
impromptu _ udělat spontánně ,
impromptu _ nepřipravený ,
impromptu _ improvizovat ,
impromptu _ improvizovaný ,
impromptu _ improvizace , ([hud.])
improper _ neslušný , (adj:)
improper _ nevhodný , (adj:)
improper _ nesprávný ,
improper fraction _ nepravý zlomek ,
improperly _ nesprávně , (adv:)
impropriety _ nepřístojnost , (n:)
improvable _ zdokonalitelný , (adj:)
improvable _ vylepšitelný , (adj:)
improve _ zvelebit , (v:)
improve _ zušlechtit , (v:)
improve _ zdokonalit , (v:)
improve _ vylepšit ,
improve _ zlepšovat se ,
improve _ zlepšovat ,
improve _ zlepšit se ,
improve _ zlepšit ,
improved _ zlepšený , (adj:)
improved _ vylepšený , (adj:)
improvement _ zlepšení, zdokonalení , ([eko.])
improvement _ zdokonalení ,
improvement _ zlepšení , (n:)
improvement _ vylepšení , (n:)
improvement assessment _ zlepšující opatření , ([eko.]) , (Závěrečná fáze tj třetí hlavní krok procesu LCA, ve které jsou všechny předchozí kroky vyhodnocovány a jsou zkoumány možnosti snížení negativních vlivů zkoumaného systému na životní prostředí.)
improvements _ zlepšení , (n:)
improvements _ vylepšení , (pl.) , (n:)
improver _ zlepšovatel , (n:)
improves _ vylepšuje , (v:)
improvidence _ lehkomyslnost , (n:)
improvident _ lehkomyslný , (adj:)
improving _ zlepšování , (n:)
improving _ vylepšování , (n:)
improvisation _ improvizace , (n:)
improvisational _ improvizační , (adj:)
improvisatory _ improvizační , (adj:)
improvise _ improvizovat , (v:)
improvised _ improvizovaný , (adj:)
improviser _ improvizátor , (n:)
improvize _ improvizovat , (v:)
imprudence _ nerozumný čin ,
imprudence _ nerozumnost ,
imprudence _ nerozum ,
imprudence _ nemoudrost ,
imprudence _ neopatrnost ,
imprudent _ nerozumný , (adj:)
imprudently _ neopatrně , (adv:)
impudence _ nestydatost , (n:)
impudence _ drzost , (n:)
impudent _ nestydatý , (adj:)
impudently _ nestoudně , (adv:)
impugn _ pochybovat , (v:)
impugnable _ slovně napadnutelný ,
impulse _ podnět , (n:)
impulse _ nutkání , (n:)
impulse _ popud , ([eko.])
impulse _ impuls , (n:)
impulse irrigation _ impulsní závlaha , ([eko.])
impulses _ podněty , (n: pl.)
impulsion _ podněcování , (n:)
impulsion _ nutkání , (n:)
impulsive _ impulsivní , (adj:)
impulsive _ vznětlivý , (adj:)
impulsive _ impulzivní , (adj:)
impulsively _ spontánně , (adv:)
impulsively _ impulzivně , (adv:)
impulsively _ bez rozmyslu ,
impulsiveness _ vznětlivost , (n:)
impulsiveness _ spontánnost , (n:)
impulsiveness _ impulzivita , (n:)
impunity _ beztrestnost , (n:)
impure _ nečistý , (adj:)
impurities _ nečistoty , (n: pl.)
impurity _ nečistota , (n:)
imputable _ přisuzovatelný , (adj:)
imputable _ přičitatelný , (adj:)
imputation _ přisouzení , (n:)
imputation _ obvinění , (n:)
imputation _ imputace , (n:)
impute _ přisuzovat , (v:)
impute _ obviňovat , (v:)
IMS _ I Must Say , ([zkr.])
IMU _ I Miss yoU , ([zkr.])
IMVHO _ In My Very Humble Opinion , ([zkr.])
in _ dovnitř , (n:)
in _ ve , ((loc))
in _ v , ((loc))
in _ uvnitř ,
in a childlike way _ dětsky ,
in a cleft stick _ ve slepé uličce ,
in a family way _ jako doma , (n:)
in a flash _ v cuku letu ,
in a flash _ bleskurychle ,
in a flash _ bleskově ,
in a friendly way/manner _ přátelsky ,
in a jiffy _ za okamžik ,
in a jiffy _ za moment ,
in a long time _ v dlouhé době ,
in a nutshell _ ve zkratce ,
in a stew _ v rozpacích ,
in a stew _ v bryndě ,
in a trice _ na jeden zátah , ([fráze]) , (lanem)
in a trice _ okamžitě , ([fráze])
in a way _ způsobem ,
in a word _ slovem ,
in absentia _ v nepřítomnosti ,
in addition _ navíc ,
in addition _ dodatečně ,
in addition to _ kromě ,
in addition to _ k tomu ještě ,
in addition to _ vedle ,
in advance _ předem ,
in all kinds of ways _ všelijak ,
in an abrupt manner _ stroze ,
in any case _ každopádně ,
in any event _ rozhodně ,
in any event _ v každém případě ,
in bad faith _ ve zlém úmyslu ,
in block letters _ hůlkovým písmem ,
in brief _ stručné , (adj:)
in brief _ ve stručnosti ,
in brief _ stručně ,
in brief _ krátce ,
in broad daylight _ za bílého dne ,
in capital letters _ hůlkovým písmem ,
in charge of _ být odpovědný za ,
in cold blood _ chladnokrevně ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line