Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

impair _ oslabit , (v:)
impair _ narušit , (v:)
impair _ znehodnotit , (v:)
impair _ poškodit , (v:)
impaired _ znehodnocený , (adj:)
impaired _ poškozený , (adj:)
impairment _ zhoršení , (n:)
impala _ impala , (n:)
impala _ antilopa impala , (n:)
impale _ napíchnout , (v:)
impaled _ propíchnutý , (adj:)
impaled _ napíchnutý , (adj:)
impaled _ napíchnul , (v:)
impalement _ propíchnutí , (n:)
impaler _ napichující osoba , (n:)
impaling _ propichování , (n:)
impalpable _ nepochopitelný , (adj:)
impalpable _ nehmatatelný , (adj:)
impart _ sdělit , (v:)
impart _ propůjčit , (v:)
impart _ poskytnout , (v:)
impart _ odevzdat , (v:)
impartial _ nezaujatý , (adj:)
impartial _ nestranný , (adj:)
impartiality _ nestrannost , (n:)
impartially _ nestranně , (adv:)
impassable _ nesjízdný , (adj:)
impassable _ neschůdný , (adj:)
impasse _ neschůdná cesta , (n:)
impasse _ slepá ulička , (n:)
impasse _ bezvýchodná situace , (n:)
impassibility _ nezranitelnost , (n:)
impassibility _ neprůchodnost , (n:)
impassibility _ necitelnost , (n:)
impassibility _ impasibilita , (n:)
impassibility _ bezcitnost , (n:)
impassible _ nezranitelný , (adj:)
impassible _ necitelný , (adj:)
impassion _ roznítit , (v:)
impassion _ rozhorlit , (v:)
impassion _ citově rozrušit ,
impassioned _ vzrušený , (adj:)
impassioned _ vášnivý ,
impassive _ apatický , (adj:)
impassive _ klidný , (adj:)
impassive _ lhostejný , (adj:)
impassive _ netečný , (adj:)
impassively _ lhostejně , (adv:)
impassively _ netečně , (adv:)
impassively _ apaticky , (adv:)
impassively _ klidně , (adv:)
impassiveness _ lhostejnost , (n:)
impassiveness _ apatie , (n:)
impassiveness _ netečnost , (n:)
impassivity _ lhostejnost , (n:)
impassivity _ netečnost , (n:)
impasto _ pastózní malba , (n:)
impatience _ netrpělivost ,
impatient _ netrpělivý ,
impatiently _ netrpělivě , (adv:)
impeach _ obvinit ,
impeachable _ žalovatelný , (adj:)
impeachable _ obvinitelný , (adj:)
impeacher _ žalobce , (n:)
impeachment _ obžaloba , (n:)
impeachment _ obvinění ,
impeccability _ dokonalost , (n:)
impeccability _ bezvadnost , (n:)
impeccability _ bezúhonnost , (n:)
impeccable _ nevinný , (adj:)
impeccable _ dokonalý , (adj:)
impeccable _ bezvadný , (adj:)
impeccably _ bezvadně , (adv:)
impecunious _ chudý , (adj:)
impecuniousness _ nezámožnost , (n:)
impedance _ impedance , (n:)
impede _ zabraňovat ,
impede _ zdržovat ,
impede _ stěžovat ,
impede _ překážet ,
impede _ blokovat ,
impede _ bránit ,
impeded _ zdržoval , (v:)
impeded _ překážel , (v:)
impeded _ bránil , (v:)
impediment _ překážka , (n:)
impedimenta _ překážky , (n:)
impedimenta _ zavazadla s výzbrojí ,
impediments _ překážky , (n: pl.)
impel _ hnát , (n:)
impel _ donutit , (v:)
impel _ dohnat , (v:)
impeller _ rotor , (n:)
impend _ hrozit , (v:)
impendent _ blížící se , (adj:)
impendent _ na spadnutí , (adj:)
impending _ nastávající , (adj:)
impending _ hrozící , (adj:)
impending _ překážející , (adj:)
impending _ brzdící , (adj:)
impenetrability _ nepropustnost , (n:)
impenetrable _ neproniknutelný , (adj:)
impenetrable _ neprostupný , (adj:)
impenetrable jargon _ nepochopitelný žargon ,
impenetrable rain forest _ neprostupný deštný les ,
impenetrableness _ nepropustnost , (n:)
impenetrableness _ neproniknutelnost , (n:)
impenitence _ zatvrzelost , (n:)
impenitence _ nekajícnost , (n:)
impenitent _ zatvrzelec , (n:)
impenitent _ zatvrzelý , (adj:)
imperative _ rozkaz , (n:)
imperative _ přikazovací , (adj:)
imperative _ imperativ , (n:)
imperative _ výkonný , (adj:)
imperative _ podstatný , (adj:)
imperatively _ imperativně , (adv:)
imperatives _ rozkazy , (n: pl.)
imperatives _ imperativy , (n: pl.)
imperceptibility _ nevnímatelnost , (n:)
imperceptibility _ nepostřehnutelnost , (n:)
imperceptible _ nepostřehnutelný , (adj:)
imperceptible _ nepatrný , (adj:)
imperceptibly _ nepostřehnutelně , (adv:)
imperfect _ nedokonalý , (adj:)
imperfect competition _ nedokonalá konkurence ,
imperfect competition _ nedokonalá soutěž , ([eko.])
imperfectibility _ nezdokonalitelnost , (n:)
imperfection _ nedokonalost , (n:)
imperfections _ nedostatky , (n: pl.)
imperfections _ nedokonalosti , (n:)
imperfective _ nedokonavý , (adj:)
imperfective verb _ nedokonavé sloveso ,
imperfectly _ nedokonale , (adv:)
imperial _ říšský , (adj:)
imperial _ imperiální , (adj:)
imperial _ císařský , (adj:)
imperialism _ imperialismus , (n:)
imperialist _ imperialistický , (adj:)
imperialist _ imperialista , (n:)
imperialistic _ imperialistický , (adj:)
imperially _ imperiálně , (adv:)
imperil _ ohrozit ,
imperilment _ ohrožení , (n:)
imperious _ panovačný , (adj:)
imperiously _ panovačně , (adv:)
imperiousness _ pánovitost , (n:)
imperiousness _ rozkazovačnost ,
imperishable _ nepomíjející , (adj:)
imperishable _ nehynoucí , (adj:)
imperium _ říše , (n:)
imperium _ impérium , (n:)
impermanence _ přechodnost ,
impermanency _ pomíjivost , (n:)
impermanent _ nestálý ,
impermeability _ impermeabilita , ([eko.])
impermeability _ nepropustnost , (n:)
impermeable _ nepropustný , (adj:)
impermissible _ nepřípustný , (adj:)
impersonal _ neosobní ,
impersonality _ neosobnost , (n:)
impersonality _ neosobní charakter ,
impersonally _ neosobně , (adv:)
impersonate _ ztělesňovat , (v:)
impersonate _ ztvárňovat , (v:)
impersonate _ představovat , (v:)
impersonate _ zosobňovat ,
impersonated _ ztělesněný , (adj:)
impersonating _ ztělesňující , (adj:)
impersonation _ ztělesnění , (n:)
impersonation _ zosobnění , (n:)
impersonation _ představování , (n:)
impersonator _ představitel , (n:)
impersonator _ podvodník , (n:)
impertinence _ impertinence , (n:)
impertinence _ drzost , (n:)
impertinent _ neomalený , (adj:)
impertinently _ drze , (adv:)
imperturbability _ chladnokrevnost , (n:)
imperturbable _ chladnokrevný , (adj:)
imperturbableness _ chladnokrevnost , (n:)
imperturbably _ chladnokrevně , (adv:)
impervious _ neprostupný , (adj:)
impervious _ odolný , (adj:)
impervious _ nepropustný , (adj:)
impervious _ nepropouštějící , (adj:)
impervious _ nepromokavý , (adj:)
impervious _ neprodyšný , (adj:)
impervious _ izolační , (adj:)
imperviousness _ nepropustnost , (n:)
impetigo _ lišej ,
impetigo _ impetigo ,
impetuosity _ zbrklost ,
impetuous _ prudký , (adj:)
impetuous _ neuvážený , (adj:)
impetuous _ impulzivní , (adj:)
impetuously _ prudce , (adv:)
impetuously _ impulzivně , (adv:)
impetuousness _ prudkost , (n:)
impetuousness _ zbrklost , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line