Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

immaculately _ bezchybně , (adv:)
immaculateness _ neposkvrněnost , (n:)
immaculateness _ bezvadnost , (n:)
immanence _ imanence , (n:)
immanency _ imanence , (n:)
immanent _ imanentní , (adj:)
immanently _ imanentně , (adv:)
immaterial _ nepodstatný , (adj:)
immaterial _ nehmotný ,
immateriality _ nehmotnost , (n:)
immaterialize _ odhmotnit , (v:)
immaterially _ nehmotně , (adv:)
immaterialness _ nehmotnost , (n:)
immature _ nevyvinutý ,
immature _ nevyzrálý , (adj:)
immature _ nevyspělý ,
immature _ nezralý , , ((věkem))
immature _ nedospělý ,
immaturely _ nezrale , (adv:)
immaturely _ nedospěle , (adv:)
immaturity _ nezralost , , ((věkem))
immaturity _ nedospělost ,
immeasurable _ nezměřitelný ,
immeasurable _ nesmírný ,
immeasurable _ nezměrný ,
immeasurably _ nezměřitelně , (adv:)
immeasurably _ nesmírně , (adv:)
immediacy _ blízkost , (n:)
immediate _ přímý , (adj:)
immediate _ bezprostřední ,
immediate _ okamžitý ,
immediately _ bezprostředně ,
immediately _ vzápětí ,
immediately _ okamžitě ,
immediately _ ihned ,
immediately _ hned ,
immediateness _ bezprostřednost , (n:)
immemorial _ starodávný , (adj:)
immemorial _ starobylý , (adj:)
immemorial _ prastarý , (adj:)
immemorial _ pradávný , (adj:)
immense _ enormní ,
immense _ obrovský ,
immense _ ohromný ,
immense _ nesmírný ,
immensely _ ohromně ,
immensely _ obrovsky , (adv:)
immensely _ nesmírně , (adv:)
immenseness _ nesmírnost , (n:)
immensity _ nesmírnost , (n:)
immensurable _ nezměřitelný , (adj:)
immerge _ potopit se ,
immerse _ potopit se ,
immerse _ ponořit se ,
immerse _ ponořit , (v:)
immersed _ ponořený , (adj:)
immersion _ ponoření , (n:)
immersion heater _ ponorný ohřívač ,
immigrant _ imigrant , (n:)
immigrant _ přistěhovalec , (n:)
immigrants _ imigranti , (n:)
immigrate _ imigrovat ,
immigrate _ přistěhovat se ,
immigrated _ imigroval , (v:)
immigration _ přistěhovalectví , (n:)
immigration _ přistěhovalecký , (adj:)
immigration _ imigrace , (n:)
imminence _ blízkost , (n:)
imminence _ hrozba , (n:)
imminent _ hrozící , (adj:)
imminent _ blízký , (adj:)
imminently _ bezprostředně , (adv:)
immingle _ promísit , (v:)
immingle _ promíchat , (v:)
immiscible _ nesmísitelný , (adj:)
Immiserate _ zbídačování ,
Immiserating _ zbídačení ,
immix _ vmísit , (v:)
immix _ přimísit , (v:)
immobile _ nepohyblivý ,
immobilisation _ imobilizace , (n:)
immobilisation _ vinkulace , (n:)
immobilise _ imobilizovat , (v:)
immobilise _ znehybnit , (v:)
immobilised _ imobilizován , (adj:)
immobilised _ znehybněn , (adj:)
immobiliser _ imobilizér , (n:)
immobilising _ imobilizující , (adj:)
immobilising _ znehybňující , (adj:)
immobility _ imobilita , (n:)
immobility _ nehybnost , (n:)
immobility _ nepohyblivost , (n:)
immobilization _ imobilizace , (n:)
immobilization _ znehybnění , (n:)
immobilize _ imobilizovat , (v:)
immobilize _ znehybnit , (v:)
immobilized _ znehybněn , (adj:)
immobilized _ imobilizován , (adj:)
immoderate _ přehnaný , (adj:)
immoderate _ nepřiměřený , (adj:)
immoderate _ nadměrný , (adj:)
immoderately _ přehnaně , (adv:)
immoderately _ nadměrně , (adv:)
immoderateness _ přemrštěnost , (n:)
immoderateness _ přehnanost , (n:)
immoderateness _ nadměrnost , (n:)
immoderation _ neumírněnost , (n:)
immodest _ neslušný , (adj:)
immodest _ neskromný , (adj:)
immodesty _ neslušnost , (n:)
immodesty _ nemravnost , (n:)
immodesty _ necudnost , (n:)
immolate _ obětovat např. zvíře ,
immolation _ rituální oběť ,
IMMOR _ I Make My Own Rules , ([zkr.])
immoral _ nemorální , (adj:)
immorality _ nesmrtelnost , (n:)
immorality _ nemravnost , (n:)
immorality _ nemorálnost , (n:)
immorally _ nemorálně , (adv:)
immortal _ nesmrtelný , (adj:)
immortalised _ zvěčněný , (adj:)
immortality _ nesmrtelnost , (n:)
immortalize _ zvěčnit , (v:)
immortalized _ zvěčněný , (adj:)
immortally _ věčně , (adv:)
immortally _ nesmrtelně , (adv:)
immovability _ nehybnost , (n:)
immovability _ neschopnost být přemístěn ,
immovable _ nemovitý , (adj:)
immovable _ nehybný , (adj:)
immovableness _ nepohyblivost , (n:)
immovableness _ nehybnost , (n:)
immovables _ nemovitosti , (n:)
immoveable _ nehybný , (adj:)
IMMSMC _ If My Memory Serves Me Correctly , ([zkr.])
immune _ imunní , , ((vůči něčemu))
immune system _ imunitní systém ,
immunisation _ imunizování , (n:)
immunisation _ imunizace , (n:)
immunise _ imunizovat , (v:)
immunised _ imunizovaný , (adj:)
immunities _ odolnosti , (n:)
immunities _ imunity , (n: pl.)
immunity _ odolnost ,
immunity _ imunita ,
immunization _ imunizace , (n:)
immunize _ imunizovat , (v:)
immunized _ imunizovaný , (adj:)
immunoassay _ imunologický test ,
immunochemistry _ imunochemie , (n:)
immunodeficiency _ nedostatečná imunita , (n:)
immunologic _ imunologický , (adj:)
immunological _ imunologický , (adj:)
immunologically _ imunologicky , (adv:)
immunologist _ imunolog , (n:)
immunology _ imunologie , ([med.])
immunosuppression _ imunosuprese , (n:)
immunosuppressive _ potlačující imunitu ,
immunotherapy _ imunoterapie , (n:)
immunotoxicology _ imunotoxikologie , ([eko.])
immure _ uvěznit , (v:)
immure _ zazdít , (v:)
immure _ izolovat , (v:)
immured _ uvěznil , (v:)
immured _ izoloval , (v:)
immutability _ neměnnost , (n:)
immutability _ neproměnlivost , (n:)
immutable _ neměnný , (adj:)
immutably _ neměnně , (adv:)
immutably _ neproměnně , (adv:)
IMNSHO _ In My Not So Humble Opinion , ([zkr.])
IMNSVHO _ In My Not So Very Humble Opinion , ([zkr.])
IMO _ In My Opinion , ([zkr.])
IMOBO _ In My Own Biased Opinion , ([zkr.])
imp _ rarach , (n:)
imp _ rarášek , (n:)
imp _ čertík , (n:)
imp _ šotek , (n:)
impact _ vliv , (n:)
impact _ mít účinek , ([eko.])
impact _ následek ,
impact _ náraz ,
impact _ dopad , , ((též přeneseně))
impact _ účinek ,
impact analysis _ analýza vlivu , ([eko.])
impact assessment _ hodnocení vlivů na životní prostředí , ([eko.]) , (Proces, který určuje množství a význam vlivů na životní prostředí uvnitř definovaného systému. Honocení vlivů na prostředí je částí prosecu LCA zaměřený na technické, kvlaitativní a kvantitativní klasifikaci, charakterizaci a oceňování ve)
impact category _ kategorie dopadu , ([eko.])
impact lag _ zpoždění vlivu , ([eko.])
impact on sth _ dopad na co ,
impact profile _ profil vlivů (dopadů) , ([eko.])
impacted _ zaklíněný , , (meč)
impacted _ zaklíněný , (adj:) , (meč)
impacted _ vyražený , (adj:)
impaction _ zaklínění , (n:)
impactor _ kladivový mlýn ,
impactor _ sbíjecí stroj ,
impacts _ dopady ,
impair _ zhoršit , (v:)
impair _ rozrušit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line