Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

illiberal _ neliberální , (adj:)
illiberal _ úzkoprsý , (adj:)
illiberality _ úzkoprsost , (n:)
illiberality _ nesvobodomyslnost , (n:)
illiberality _ neliberálnost , (n:)
illicit _ zakázaný , (adj:)
illicit _ nedovolený , (adj:)
illicit _ nezákonný , (adj:)
illicitly _ ilegálně , (adv:)
illimitable _ neomezený , (adj:)
illimitable _ bezmezný , (adj:)
Illinois _ stát v USA , (n: [jmén.])
illiquid _ nelikvidní , (adj:)
illiteracy _ smůla , (n:)
illiteracy _ negramotnost ,
illiterate _ negramotný ,
illness _ onemocnění , (n:)
illness _ choroba ,
illness _ nemoc ,
illnesses _ nemoci , (n: pl.)
illogical _ nelogický ,
illogicality _ nelogičnost ,
illogically _ nelogicky ,
ills _ nemoci , (n: pl.)
illume _ ozářit , (v:)
illume _ osvětlit , (v:)
illuminant _ osvětlovací , (adj:)
illuminant _ svítidlo ,
illuminate _ iluminovat ,
illuminate _ objasnit , (v:)
illuminate _ osvítit ,
illuminate _ ozářit ,
illuminate _ osvětlit ,
illuminate _ osvětlovat ,
illuminated _ osvětlený ,
illuminati _ ilumináti ,
illuminating _ osvětlování , (n:)
illuminating _ objasňující , (adj:)
illuminating _ osvětlovací , (adj:)
illumination _ iluminace ,
illumination _ iluminování ,
illumination _ osvětlování ,
illumination _ osvětlení , (n:)
illumination _ osvícení , (n:)
illuminative _ svíticí , (adj:)
illuminative _ ozařovací , (adj:)
illumine _ osvítit , (v:)
illusion _ iluze ,
illusion _ klam ,
illusional _ iluzivní , (adj:)
illusional _ iluzionistický , (adj:)
illusionist _ mág ,
illusionist _ iluzionista ,
illusions _ iluze , (n: pl.)
illusive _ zdánlivý , (adj:)
illusive _ klamný , (adj:)
illusory _ matoucí , (adj:)
illusory _ klamný , (adj:)
illusory _ iluzorní , (adj:)
illustrate _ ilustrovat , (v:)
illustrated _ ilustrovaný , (adj:)
illustrates _ ilustruje , (v:)
illustrating _ ilustrující , (adj:)
illustration _ ilustrace , (n:)
illustrations _ obrázky , (n: pl.)
illustrations _ ilustrace , (n:)
illustrative _ názorný ,
illustrative _ znázorňující ,
illustrator _ ilustrátor ,
illustrators _ ilustrátoři , (n:)
illustrious _ vynikající , (adj:)
illustrious _ proslulý , (adj:)
illy _ špatně , (adv:)
ilmenite _ ilmenit ,
ILN _ It s Looking Nice / It Looks Nice , ([zkr.])
ILO _ Mezinárodní organizace práce ,
ILO _ International Labor Organization ,
Ilona _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
ILS _ Imaginary Lat Syndrome , ([zkr.])
ILSHIBAMF _ I Laughed So Hard I Broke All My Furniture! , ([zkr.])
ILU _ I Love yoU , ([zkr.])
ILY _ I Love You , ([zkr.])
ILYVM _ I Love You Very Much (variable number of Vs) , ([zkr.])
image _ obraz , (n:)
imagery _ zobrazování , (n:)
imagery _ fantazie , (n:)
imagery _ představa , (n:)
images _ obrazy , (n: pl.)
imaginable _ představitelný ,
imaginary _ imaginární ,
imagination _ představivost , (n:)
imagination _ obrazotvornost , (n:)
imagination _ imaginace ,
imagination _ představa ,
imagination _ fantazie ,
imaginations _ představivosti , (n:)
imaginative _ vynalézavý , (adj:)
imaginative _ nápaditý , (adj:)
imaginatively _ vynalézavě , (adv:)
imaginativeness _ nápaditost , (n:)
imaginativeness _ metaforičnost , (n:)
imagine _ představovat si ,
imagine _ snít , (v:)
imagine _ stavit si ,
imagine _ představovat ,
imagine _ představit si ,
imagine _ pomyslit si ,
imagine _ pomyslet si ,
imagined _ vymyšlený , (adj:)
imagined _ pomyslný , (adj:)
imagined _ domnělý , (adj:)
imagines _ vymýšlí , (v:)
imagines _ předpokládá , (v:)
imagines _ domnívá , (v:)
imagines _ představuje si ,
imaging _ zobrazování , (n:)
imaging _ zobrazovací , (adj:)
imaging _ snímání , (n:)
imagining _ vymýšlení , (n:)
imagining _ domýšlení , (n:)
imagining _ představování si ,
imagism _ imagismus ,
IMAO _ In My Arrogant Opinion , ([zkr.])
imaum _ imám , (n:)
imbalance _ špatná koordinace , ([med.])
imbalance _ pasivní bilance , ([fin.])
imbalance _ nevyváženost ,
imbalance _ nevyrovnanost , ([med.])
imbalance _ nerovnováha , ([med.])
imbalance _ nedostatek rovnováhy ,
imbalance _ nepříznivá bilance , ([fin.])
imbalanced _ nevyvážený , (adj:)
imbalanced _ nevyrovnaný , (adj:)
imbalances _ nerovnováhy , (n: pl.)
imbecile _ imbecilní , (adj:)
imbecile _ idiot , (n:)
imbecile _ debil ,
imbecile _ blbec , (n:)
imbecile _ imbecil , (n:)
imbeciles _ imbecilové ,
imbecilic _ imbecilní , (adj:)
imbecility _ slabomyslnost , (n:)
imbecility _ imbecilita , (n:)
imbed _ zapustit , (v:)
imbed _ vsadit , (v:)
imbed _ usadit , (v:)
imbedded _ zapuštěný , (adj:)
imbedded _ vsazený , (adj:)
imbibe _ nasávat , (v:)
imbibe _ absorbovat , (v:)
imbiber _ pijan , (n:)
imbibition _ vsakování , (n:)
imbibition _ nasakování , (n:)
imbibition _ imbibice ,
IMBO _ In My Biased Opinion , ([zkr.])
imbrication _ překrývání , (n:)
imbroglio _ nesnáze , (n:)
imbroglio _ zapeklitost , (n:)
imbrue _ zbortit , (v:)
imbrue _ potřísnit , (v:)
imbue _ nasytit barvou ,
imbue _ zbarvit ,
imbue _ zabarvit ,
imbue _ prostoupit ,
imbue _ naplnit ,
imbued _ zbarvil , (v:)
imbued _ zabarvil , (v:)
imbued _ prostoupil , (v:)
imbued _ naplnil , (v:)
IMCDO _ In My Conceited Dogmatic Opinion , ([zkr.])
IMCO _ In My Considered Opinion , ([zkr.])
IMDSPO _ Integrated Maintenance Data SPO , ([zkr.] [voj.])
IME _ In My Experience , ([zkr.])
IMF - Impossible Mission Forces _ fiktivní organizace ve filmu Mission Impossible , (n:)
IMHO _ dle mého skromného názoru , ([zkr.])
imidazole _ imidazol ,
IMIS _ Integrated Maintenance Information System , ([zkr.] [voj.])
imitable _ napodobitelný , (adj:)
imitate _ napodobovat ,
imitated _ imitovaný , (adj:)
imitating _ napodobování , (n:)
imitating _ imitování , (n:)
imitation _ umělý , (adj:)
imitation _ náhražka , (n:)
imitation _ napodobování , (n:)
imitation _ napodobení , (n:)
imitation _ napodobenina , (n:)
imitation _ imitování , (n:)
imitation _ imitovaný , (adj:)
imitation _ imitace ,
imitations _ imitace , (pl.)
imitative _ napodobující , (adj:)
imitativeness _ napodobenost , (n:)
imitativeness _ zvukomalebnost , (n:)
imitator _ imitátor , (n:)
imitator _ napodobitel , (n:)
immaculate _ bez chybičky , (adj:)
immaculate _ neposkvrněný , (adj:)
immaculate _ čistý , (adj:)
immaculately _ dokonale , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line