Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

idly _ nečinně , (adv:)
idly _ naprázdno , (adv:)
Ido _ zjednodušení Esperanta ,
idol _ idol , (n:)
idol _ modla , (n:)
idol _ modla , (n:)
idolater _ zbožňovatel , (n:)
idolatress _ zbožňovatelka , (n:)
idolatrous _ zbožňovatelský , (adj:)
idolatrous _ modlářský , (n:)
idolatry _ zbožňování , (n:)
idolatry _ modlářství , (n:)
idolisation _ zbožňování , (n:)
idolisation _ modlářství , (n:)
idolise _ zbožňovat , (v:)
idolise _ učinit někoho idolem , (v:)
idolised _ zbožňovaný , (adj:)
idolization _ idolizace , (n:)
idolization _ zbožňování , (n:)
idolization _ modlářství , (n:)
idolize _ zbožňovat , (v:)
idolized _ zbožňovaný , (adj:)
IDTS _ I Don t Think So , ([zkr.])
IDTT _ I ll Drink To That! , ([zkr.])
idyl _ idyla , (n:)
idylic _ idylický ,
idyll _ idyla , (n:)
idyllic _ idylický , (adj:)
idyllically _ idylicky , (adv:)
IE/PAC _ centrum průmyslových a environmentálních akčních programů , ([eko.])
IEEA _ integrované environmentálně ekonomické účetnictví , ([eko.])
IEEE _ Institute for Electrical and Electronics Engineers , ([zkr.] [voj.])
IESS _ Integrated Electromagnetic System Simulator , ([zkr.] [voj.])
IETM _ Interactive Electronic Technical Manual , ([zkr.] [voj.])
if _ zdali ,
if _ pokud ,
if _ -li ,
if _ li ,
if _ když ,
if _ kdyby ,
if _ jestliže ,
if _ jestli ,
if _ jak , ([hovor.])
if _ jestliže ,
if ... is not _ není-li ,
if he/she/it is _ je-li ,
if I _ kdybych ,
if it will be _ bude-li ,
if only _ kéž , , (+ ind. prét. (if only I were - kéž jsem))
if only _ kdyby tak , , (+ ind. prét. (if only I were - kdybych tak byl))
if you like _ respektive ,
if you were _ kdybys ,
iffy _ pochybný , (adj:)
iffy _ ošemetný , (adj:)
IFSAR _ Interferometric Synthetic Aperture Radar , ([zkr.] [voj.])
IGBT _ Insulated Gate Bipolar Transistor , ([zkr.] [voj.])
igloo _ iglú , (n:)
igneous _ vyvřelý , (adj:)
igneous _ magmatický , (adj:)
ignescent _ křesací , (adj:)
ignescent _ zápalný , (adj:)
ignitable _ vznítitelný , (adj:)
ignitable _ zápalný , (adj:)
ignitable _ hořlavý , (adj:)
ignite _ podpálit ,
ignite _ roznítit ,
ignite _ vznítit se ,
ignite _ zapálit se ,
ignite _ vzplanout ,
ignite _ vznítit ,
ignite _ odpálit ,
ignite _ zažehnout , (v:)
ignite _ zapálit , (v:)
ignited _ zažehl , (v:)
ignited _ zapálil , (v:)
igniter _ zažehovač ,
igniter _ roznětka , (n:)
ignition _ zážeh , (n:)
ignition _ vznícení , (n:)
ignition _ vzplanutí ,
ignition _ zapálení , (n:)
ignition _ zažehnutí ,
ignition _ zapalování , (n:)
ignition engine _ zážehový motor ,
ignoble _ plebejsky ,
ignoble _ nepoctivý , (adj:)
ignobleness _ nečestnost , (n:)
ignobly _ nepoctivě , (adv:)
ignobly _ nečestně , (adv:)
ignominious _ hanebný ,
ignominious _ potupný ,
ignominious _ ostudný ,
ignominiously _ ostudně ,
ignominiously _ potupně ,
ignominy _ ostuda ,
ignominy _ hanba ,
ignominy _ potupa ,
ignoramus _ hlupák , (n:)
ignoramus _ ignorant , (n:)
ignorance _ nevědomost , (n:)
ignorance _ neinformovanost , (n:)
ignorance _ neznalost ,
ignorant _ nevzdělaný , (adj:)
ignorant _ neznalý , (adj:)
ignorant _ nevychovaný , (adj:)
ignorant _ neinformovaný , (adj:)
ignore _ nevědět , (v:)
ignore _ neznat , (v:)
ignore _ nevšímat si ,
ignore _ ignorovat ,
ignored _ ignorovaný , (adj:)
ignores _ ignoruje , (v:)
ignoring _ ignorující , (adj:)
iguana _ leguán ,
iguanodon _ iguanodon ,
IHATCFYB _ I Have A Terrible Craving For Your Body! , ([zkr.])
IHNJ,IJLS _ I Have No Joke, I Just Like Saying (often together like this) , ([zkr.])
IHPRPT _ Integrated High Payoff Rocket Propulsion Technology , ([zkr.] [voj.])
IHPTET _ Integrated High Performance Turbine Engine Technology , ([zkr.] [voj.])
IHTBS _ It Has To Be Shown , ([zkr.])
IHTFP _ I Hate This F---ing Place , ([zkr.])
IIABDFI _ If It Ain t Broke, Don t Fix It , ([zkr.])
IIED _ mezinárodní institut pro životní prostředí a rozvoj , ([eko.])
IINM _ If I m Not Mistaken , ([zkr.])
IIR _ Imaging Infrared , ([zkr.] [voj.])
IIRC _ If I Recall/Remember Correctly , ([zkr.])
IIS/G _ Internal Integral Starter/Generator , ([zkr.] [voj.])
IITYWIMIWHTKY _ If I Tell You What It Means, I Will Have To Kill You , ([zkr.])
IITYWIMWYBMAD _ If I Tell You What It Means, Will You Buy Me A Drink? , ([zkr.])
IITYWTMWYKM _ If I Tell You What This Means Will You Kiss Me? , ([zkr.])
IITYWYBAD _ If I Tell You, Will You Buy Another Drink? , ([zkr.])
IITYWYBMAB _ If I Tell You, Will You Buy Me A Beer? , ([zkr.])
IIUC _ If I Understand Correctly , ([zkr.])
IJLS _ I Just Like Saying , ([zkr.])
IK (I Know) _ Já Vím , ([zkr.])
Ike _ Ike , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
ikon _ idol , (n:)
ikon _ vizuální reprezentace ,
ikon _ druh kostelní malby ,
IKYABWAI _ I Know You Are, But What Am I? , ([zkr.])
IL _ úroveň intervence , ([eko.])
ilea _ kyčelník , (n:)
ilea _ ileum , (n:)
ileitis _ ileitida , (n:)
ileitis _ zánět kyčelníku ,
ILEP _ mezinárodní pronajímatelná emisní povolení , ([eko.])
ileum _ ileum , (n:)
ileus _ neprůchodnost střev ,
ileus _ ileus ,
ILI _ I Like Ike , ([zkr.])
ILICISCOMK _ I Laughed, I Cried, I Spat Coffee/Coke/Cadmium On My Keyboard , ([zkr.])
ILIWTPCT _ I Love It When The Plan Comes Together. , ([zkr.])
ilk _ téhož druhu ,
ill _ špatný , (adj:)
ill _ nemocen ,
Ill _ Ill , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Ill _ Illinois ,
ill _ škodlivý ,
ill _ nemocný ,
ill-advised _ neuvážený ,
ill-advisedly _ neuváženě , (adv:)
ill-bred _ nevychovaný ,
ill-bred _ nezpůsobný ,
ill-disposed _ špatně naladěný ,
ill-equipped _ špatně vybavený ,
ill-fitting _ špatně padnoucí , (adj:)
ill-gotten _ nečestně získaný ,
ill-gotten _ neprávem nabytý ,
ill-mannered _ nezpůsobný ,
ill-nature _ potměšilost ,
ill-natured _ potměšilý ,
ill-naturedly _ potměšile ,
ill-naturedness _ potměšilost ,
ill-suited _ nepatřičný ,
ill-tempered _ nevrlý ,
ill-tempered _ mrzutý ,
ill-treat _ zacházet špatně ,
ill-treatment _ špatné zacházení ,
illation _ dedukce , (n:)
illative _ deduktivní , (adj:)
illegal _ ilegální , (adj:)
illegal _ nepovolený ,
illegal _ nezákonný ,
illegal _ nelegální ,
illegal gratuity _ úplatek , (n:)
illegal landfill _ divoká skládka , ([eko.])
illegality _ nezákonnost ,
illegality _ ilegalita ,
illegalize _ postavit mimo zákon ,
illegally _ nezákonně ,
illegally _ nelegálně ,
illegibility _ nečitelnost , (n:)
illegible _ nečitelný , (adj:)
illegibly _ nečitelně , (adv:)
illegitimacy _ nelegitimnost , (n:)
illegitimacy _ nemanželský původ ,
illegitimate _ nemanželský , (adj:)
illegitimate _ nelegitimní ,
illegitimately _ nemanželsky , (adv:)
illegitimately _ nelegitimně , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line