Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

irrigation line _ závlahová linka , ([eko.])
irrigation machine _ zavlažovač , ([eko.])
irrigation machine _ závlahový stroj , ([eko.])
irrigation machinery _ závlahová technika , ([eko.])
irrigation method _ způsob závlahy , ([eko.])
irrigation module _ specifický přítok závlahové vody , ([eko.])
irrigation network _ závlahová síť , ([eko.])
irrigation norm _ závlahová dávka , ([eko.])
irrigation period per day _ denní doba zavlažování , ([eko.])
irrigation pipe line _ závlahové potrubí , ([eko.])
irrigation piping section _ závlahový řád , ([eko.])
irrigation pumping station _ závlahová čerpací stanice , ([eko.])
irrigation quality _ jakost zavlažování , ([eko.])
irrigation rate _ závlahová dávka , ([eko.])
irrigation regime _ režim závlah , ([eko.])
irrigation schedule _ plán závlah , ([eko.])
irrigation season _ závlahové období , ([eko.])
irrigation service complex _ závlahový provozní celek , ([eko.])
irrigation set _ závlahová souprava , ([eko.])
irrigation surface _ závlahová plocha , ([eko.])
irrigation system _ závlahová soustava , ([eko.])
irrigation type _ druh závlahy , ([eko.])
irrigation water _ závlahová voda , ([eko.])
irrigation water diversion _ závlahový odběr , ([eko.])
irrigation water feeder _ přiváděč závlahové vody , ([eko.])
irrigation water inflow _ přítok závlahové vody , ([eko.])
irrigation water loss _ ztráta závlahové vody , ([eko.])
irrigation water quality _ jakost závlahové vody , ([eko.])
irrigation water reservoir _ závlahový vodojem , ([eko.])
irrigation water resource _ zdroj závlahové vody , ([eko.])
irrigation water supply station _ závlahová čerpací stanice , ([eko.])
irrigation water treatment _ úprava závlahové vody , ([eko.])
irrigation water yield _ vydatnost zdroje závlahové vody , ([eko.])
irrigator _ postřikovač (závlahy) , ([eko.])
irritability _ podrážděnost , (n:)
irritable _ podrážděný , (adj:)
irritably _ popudlivě , (adv:)
irritant _ dráždidlo ,
irritate _ pobouřit ,
irritate _ popudit ,
irritate _ provokovat ,
irritate _ iritovat ,
irritate _ vyvolat reakci na podráždění ,
irritate _ zanítit ,
irritate _ dráždit ,
irritated _ podrážděný , (adj:)
irritated _ iritovaný , (adj:)
irritatedly _ podrážděně , (adv:)
irritates _ irituje , (v:)
irritates _ ruší ,
irritating _ rozčilující , (adj:)
irritating _ dráždivý , (adj:)
irritatingly _ provokativně , (adv:)
irritation _ iritace , ([med.])
irritation _ dráždění ,
irritation _ podráždění ,
irritation _ dráždidlo ,
irritation _ dráždící věc ,
irritation _ podrážděnost ,
irritative _ dráždivý , (adj:)
irruption _ vpád , (n:)
IRS _ úřad vybírající daně v USA , (n:)
IRS _ Internal Revenue Service , (n:)
IRS _ daňový úřad , (n:)
IRS _ berňák , (n:)
IRST _ Infrared Search and Track , ([zkr.] [voj.])
Irvin _ Irvin , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Irvine _ Irvine , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké)
Irving _ Irving , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, mužské křestní jméno)
Irwin _ Irwin , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
is _ je ,
is able _ může ,
is afraid _ bojí se ,
is allowed _ smí ,
is burning _ hoří ,
is going on _ děje se ,
is happening _ děje se ,
is missing _ chybí ,
is not _ není ,
is that not so? _ že ne , ((after neg.))
is that not so? _ že jo? ,
is that not so? _ že ano? ,
ISA _ Instrumentation Society of America , ([zkr.] [voj.])
Isaac _ Izák , (n: [jmén.]) , (Biblické jméno)
Isaacs _ Isaacs , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Isaacson _ Isaacson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Isabel _ Isabel , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
isabella _ izabela ,
Isabella _ Isabella , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
Isadore _ Isadore , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ISAGN _ I See A Great Need Organisation Internationale de Normalisation , ([zkr.])
Isaiah _ Isaiah , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
ISBN _ identifikační číslo knihy , , ((International System Book Number))
ischaemia _ ischémie , (n:)
ischaemic _ ischemický , (adj:)
ischemia _ ischémie , (n:)
ischemic _ ischemický , (adj:)
ischiac _ sedací , (adj:)
ischial _ sedací , (adj:)
Ishmael _ Izmael , ([jmén.])
Ising _ Ising , (n: [jmén.]) , (příjmení)
isinglass _ slída , (n:)
Isis _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Islam _ islámský , (adj:)
Islam _ Islam , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Islamabad _ hl.m. - Pákistán , (n: [jmén.])
Islamic _ muslimský , (adj:)
Islamism _ Islámství ,
island _ ostrovní ,
island _ ostrůvek , (n:)
island _ ostrov , (n:)
islander _ ostrovan , (n:)
islanders _ ostrované ,
islands _ ostrovy , (n: pl.)
isle _ ostrov , (8 4)
Isle of Man _ Ostrov Man , (n: [jmén.] [zem.]) , (Ostrov v Irském moři)
isles _ ostrovy , (n: pl.)
islet _ ostrůvek , (n:)
ism _ ismus , (n:)
isn t _ není ,
isn t allowed _ nesmí ,
isn t it surely _ copak ne- ,
ISO _ In Search Of , ([zkr.])
iso-profit _ isokvanta , (n:)
isobar _ izobara , ([eko.])
isobar _ izobar , ([fyz.])
isobaric _ izobarický , (adj:)
isobath _ izobata , ([eko.])
isobutylene _ izobutylen ,
isochromatic _ izochromatický , (adj:)
isochromatic _ stejnobarevný , (adj:)
isochronal _ soudobý , (adj:)
isochronal _ současný , (adj:)
isochronal _ izochronní ,
isochrone _ izochrona ,
isochronous _ izochronní ,
isocost line _ nákladová izočára (čára stejných nákladů) , ([eko.])
isocyclic _ izocyklický , (adj:)
isodynamic _ izodynamický , (adj:)
isohione _ izochiona , ([eko.])
isohyet _ izohyeta , ([eko.])
isolable _ izolovatelný , (adj:)
isolate _ odloučit , (v:)
isolate _ ojedinělý , (adj:)
isolate _ oddělit ,
isolate _ izolovat ,
isolated _ oddělený , (adj:)
isolated _ separovaný , (adj:)
isolated _ odloučený , (adj:)
isolated _ samostatný , (adj:)
isolated _ izolovaný , (adj:)
isolated drainage _ ojedinělá drenáž , ([eko.])
isolated system _ izolovaný systém , ([eko.])
isolating _ izolující , (adj:)
isolation _ osamocení , (n:)
isolation _ separace , (n:)
isolation _ odloučení , (n:)
isolation _ izolace , (n:)
isolation paradox _ paradox izolace , ([eko.])
isolationism _ izolacionizmus , (n:)
isolationist _ izolacionista , (n:)
isolationistic _ izolacionistický , (adj:)
isolator _ izolátor , (n: 1 1)
isolator _ isolátor , (n: 2 1)
isolator _ izolační prostředek , (n: 5 5)
isolator _ těsnění , (n: 6 6)
isolator _ odpojovač , (n: [el.])
isoleucine _ izoleucin ,
isoline _ izolinie , ([eko.])
isomer _ izomer , ([chem.])
isomeric _ izomerní , (adj:)
isomerism _ izomerie , (n:)
isomerize _ izomerizovat , (v:)
isometric _ izometrický , (adj:)
isometrically _ izometricky , (adv:)
isomorphic _ izomorfní , (adj:)
isomorphism _ shoda , (n:)
isomorphism _ izomorfizmus , (n:)
isomorphism _ izomorfismus , (n:)
isomorphous _ izomorfní ,
isoperimetrical _ isoperimetrický , (adj:)
isopod _ stejnonožec , (n:)
isoquant _ izokvanta , ([eko.])
isosaprobity _ izosaprobita , ([eko.])
isosceles _ rovnoramenný , (adj:)
isosceles triangle _ rovnoramenný trojúhelník , (n: [mat.])
isostatic _ izostatický , (adj:)
isotache _ izotacha , ([eko.])
isotherm _ izoterma , (n:)
isothermal _ izotermický , (adj:)
isothermal _ izotermální , (adj:)
isothermally _ izotermicky , (adv:)
isotonic _ izotonický , (adj:)
isotonic concentration _ izotonická koncentrace , ([eko.])
isotope _ izotop , (n:)
isotopes _ izotopy , (n: pl.)
isotopic _ izotropní , (adj:)
isotopic _ izotopový , (adj:)
isotopic _ izotopický , (adj:)
isotropic _ izotropní , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line