Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

Ireland _ Ireland , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Ireland _ Irsko , (n: [zem.])
Irene _ Irena ,
Irene _ Irene , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
irenic _ mirumilovny , (adj:)
IRI _ Ionospheric Research Instrument , ([zkr.] [voj.])
iridectomy _ iridektomie , (n:)
iridescence _ měňavost , (n:)
iridescence _ barevná hra ,
iridescent _ irizující , (adj:)
iridescent _ barvitý , (adj:)
iridic _ duhovkový , (adj:)
iridium _ iridium , ([chem.])
iridokeratitis _ iridokeratitida ,
iridotomy _ iridotomie , (n:)
iris _ duhovka , (n:)
iris _ clona , , (ve foťáku)
irises _ kosatce , (n:)
irises _ duhovky oka , (n:)
Irish _ Irština ,
Irish _ Irové ,
Irish _ irský , (adj:)
Irish _ Irish , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Irish coffee _ irská káva , (n: [potr.]) , (mícháný nápoj (kává s irskou whiskey))
Irish Sea _ Irské moře , ([zem.] n:)
Irishman _ Ir ,
Irishmen _ Irové , (n: pl.)
Irishwoman _ Irka ,
irk _ nudit ,
irksome _ protivný , (adj:)
irksome _ mrzutý , (adj:)
irksomeness _ protivnost , (n:)
Irkutsk _ město - Rusko , (n: [jmén.])
IRL _ In Real Life , ([zkr.])
Irma _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
iron _ železo ,
iron _ železný , (adj:)
iron _ žehlit , (v:)
iron _ žehlička , (n:)
iron _ vyžehlit ,
Iron Age _ doba železná ,
iron lung _ železné plíce ,
iron nail _ hřebík ,
iron out _ vyžehlit , (v:)
iron out _ doladit , (v:)
iron works _ huť ,
ironclad _ pancéřový , (adj:)
ironclad _ pancéřovaný , (adj:)
ironclad _ obrněný , (adj:)
ironed _ žehlil , (v:)
ironic _ ironický ,
ironical _ ironický ,
ironically _ ironicky , (adv:)
ironies _ ironie , (pl.)
ironing _ žehlení , (n:)
ironing board _ žehlicí prkno ,
ironing-board _ žehlicí prkno ,
ironmonger _ železářství , (n:)
ironmongery _ železářství ,
irons _ železa ,
ironside _ silák , (n:)
ironstone _ železná ruda , (n:)
ironwood _ habrovec , (n:)
ironwood _ habr , (n:)
ironwork _ kování , (n:)
ironwork _ železný výrobek ,
ironworker _ železář ,
ironworks _ železárny , (n:)
irony _ ironie , (n:)
IROOC _ I ve Run Out Of Cigarettes , ([zkr.])
Iroquois _ okres v USA , (n: [jmén.])
IRP _ integované plánování zdrojů , ([eko.])
irradiance _ ozáření , (n:)
irradiate _ ozařovat , (v:)
irradiate _ ozářit , (v:)
irradiate _ osvítit , (v:)
irradiated _ ozářený , (adj:)
irradiation _ ozáření , (n:)
irradiation _ iradiace , (n:)
irradiator _ ozařovač ,
irrational _ iracionální , (adj:)
irrational number _ iracionální číslo , ([mat.])
irrationality _ nerozumnost , (n:)
irrationally _ iracionálně , (adv:)
irreclaimable _ nepolepšitelný , (adj:)
irreclaimable _ nenapravitelný , (adj:)
irreconcilability _ nesmiřitelnost , (n:)
irreconcilable _ neslučitelný , (adj:)
irrecoverable _ nenahraditelný , ([eko.])
irrecoverable _ nenávratný , (adj:)
irrecoverable _ nedobytný , (adj:)
irrecoverably _ nenávratně , (adv:)
irredeemable _ nevykupitelný , ([eko.])
irredeemable _ neodčinitelný , (adj:)
irredeemably _ nenapravitelně , (adv:)
irredentism _ iredentismus ,
irredentist _ iredentistický , (adj:)
irreducibility _ neredukovatelnost , (n:)
irreducible _ nesnížitelný , (adj:)
irreducibly _ nesnížitelně ,
irrefragable _ nezvratný , (adj:)
irrefragable _ nepopiratelný , (adj:)
irrefragable _ nevyvratitelný , (adj:)
irrefutable _ nevyvratitelný , (adj:)
irregardless _ bez ohledu na ,
irregular _ protiprávní , ([eko.])
irregular _ nepravidelný ,
irregularities _ nepravidelnosti , (n:)
irregularity _ protiprávnost , ([eko.])
irregularity _ nepravidelnost , (n:)
irregularly _ nepravidelně , (adv:)
irrelevance _ nepodstatnost , (n:)
irrelevance _ nedůležitost , (n:)
irrelevance _ irelevance , (n:)
irrelevance _ bezvýznamnost , (n:)
irrelevancy _ irelevance , (n:)
irrelevancy _ bezvýznamnost , (n:)
irrelevant _ irlevantní ,
irrelevant _ nezávažný , (adj:)
irrelevant _ nepodstatný , (adj:)
irrelevant _ nemístný , (adj:)
irrelevant _ nedůležitý , (adj:)
irrelevant _ irelevantní , (adj:)
irrelevant _ bezvýznamný , (adj:)
irrelevant _ nevýznamný ,
irrelevantly _ nepodstatně , (adv:)
irreligion _ nevěrectví , (n:)
irreligion _ bezbožnost , (n:)
irreligious _ bezbožný , (adj:)
irremediable _ nevyléčitelný , (adj:)
irremovable _ neodstranitelný , (adj:)
irreparable _ nenapravitelný , (adj:)
irreparably _ nenapravitelně , (adv:)
irreplaceable _ nenahraditelný , (adj:)
irreplaceableness _ nenahraditelnost , (n:)
irrepressible _ nezkrotný , (adj:)
irrepressibly _ nezkrotně , (adv:)
irreproachable _ bezúhonný , (adj:)
irreproachably _ bezúhonně , (adv:)
irresistibility _ neodolatelnost , (n:)
irresistible _ nepřekonatelný ,
irresistible _ neodolatelný ,
irresistibly _ neodolatelně , (adv:)
irresolute _ váhavý , (adj:)
irresolute _ nerozhodný , (adj:)
irresolutely _ nerozhodně , (adv:)
irresoluteness _ váhavost , (n:)
irresoluteness _ nerozhodnost , (n:)
irresoluteness _ kolísavost , (n:)
irresolution _ nerozhodnost , (n:)
irresolvable _ neřešitelný , (adj:)
irresolvable _ neanalyzovatelný , (adj:)
irrespective _ bezohledný , (adj:)
irrespective _ nehledě ,
irrespective of _ bez ohledu na , (n:)
irrespectively _ bez ohledu na , (n:)
irresponsibility _ nezodpovědnost , (n:)
irresponsibility _ neodpovědnost ,
irresponsible _ neodpovědný ,
irresponsible _ nezodpovědný , (adj:)
irresponsible _ nespolehlivý , (adj:)
irresponsibly _ nezodpovědně , (adv:)
irresponsibly _ bezohledně , (adv:)
irretrievable _ nenapravitelný , (adj:)
irretrievable water-use _ nenávratné užívání vody , ([eko.])
irretrievably _ neodčinitelně , (adv:)
irretrievably _ nenapravitelně , (adv:)
irreverence _ neuctivost ,
irreverent _ neuctivý ,
irreverently _ neuctivě , (adv:)
irreversibilities _ ireverzibility , ([eko.])
irreversibility _ nezrušitelnost , (n:)
irreversibility _ nevratnost , (n:)
irreversible _ nevratný , (adj:)
irreversibly _ nevratně ,
irrevocable _ nezrušitelný , (adj:)
irrevocable _ neodvolatelný , (adj:)
irrevocably _ nezrušitelně , (adv:)
irrevocably _ neodvolatelně , (adv:)
irrigable _ zavlažitelný , (adj:)
irrigate _ zavodnit , (v:)
irrigate _ zavlažit , (v:)
irrigated _ zavlažil , (v:)
irrigated _ zavlažený , (adj:)
irrigated area _ zavlažovaná plocha , ([eko.])
irrigated area _ zavlažená plocha , ([eko.])
irrigation _ závlahy , ([eko.])
irrigation _ závlaha , ([eko.])
irrigation _ zavodňování , (n:)
irrigation _ zavlažování , (n:)
irrigation area _ závlahová oblast , ([eko.])
irrigation branch pipe _ závlahová odbočka , ([eko.])
irrigation canal _ závlahový kanál , ([eko.])
irrigation cycle _ závlahový cyklus , ([eko.])
irrigation delivery conduit _ závlahový přivaděč , ([eko.])
irrigation dose _ závlahová dávka , ([eko.])
irrigation equipment _ závlahové zařízení , ([eko.])
irrigation flume _ závlahový žlab , ([eko.])
irrigation furrow _ zavlažovací brázda , ([eko.])
irrigation interval _ závlahový cyklus , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line