Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

invest _ investovat, uložit , ([eko.])
invest _ investovat ,
invested _ vložený , (adj:)
invested _ investovaný , (adj:)
investigate _ zkoumat, vyšetřovat , ([eko.])
investigate _ vyšetřovat , (v:)
investigate _ zkoumat , (v:)
investigated _ vyšetřený , (adj:)
investigated _ prošetřený , (adj:)
investigates _ vyšetřuje , (v:)
investigating _ zkoumající , (adj:)
investigating _ vyšetřující , (adj:)
investigating _ prošetřující , (adj:)
investigation _ zkoumání , (n:)
investigation _ vyšetřování, výzkum , ([eko.])
investigation _ šetření ,
investigation _ pátrání ,
investigation _ vyšetřování ,
investigations _ vyšetřování , (pl.)
investigative _ výzkumný , (adj:)
investigative _ vyšetřovací , (adj:)
investigator _ vyšetřovatel ,
investigatory _ vyšetřovatelský , (adj:)
investigatory _ vyšetřovací , (adj:)
investing _ investování , (n:)
investiture _ investitura , (n:)
investment _ investování ,
investment _ investice ,
investment _ investiční ,
investment bank _ investiční banka ,
investment in sth _ investice do čeho ,
investment trust _ investiční společnost , (n:)
investment trust _ investiční trust ,
investments _ investice , (pl.)
investor _ investor , (n:)
investors _ investoři , (n:)
inveteracy _ zatvrzelost , (n:)
inveteracy _ zarytost , (n:)
inveteracy _ zakořeněnost , (n:)
inveterate _ zarytý , (adj:)
inveterate _ notorický , (adj:)
invidious _ záviděníhodný , (adj:)
invidious _ nespravedlivý , (adj:)
invidious _ nenáviděný , (adj:)
invigilate _ dohlížet při zkouškách ,
invigilator _ dozor při testu ,
invigorate _ povzbudit , (v:)
invigorate _ osvěžit , (v:)
invigoratingly _ oživeně , (adv:)
invincibility _ nepřemožitelnost , (n:)
invincibility _ neporazitelnost , (n:)
invincible _ nepřemožitelný , (adj:)
invincible _ neporazitelný , (adj:)
inviolability _ neporušitelnost , (n:)
inviolable _ neporušitelný , (adj:)
inviolate _ nedotčený , (adj:)
inviscid _ nelepkavý , (adj:)
invisibility _ neviditelnost , (n:)
invisible _ neviditelný ,
invisible ink _ neviditelný inkoust ,
invisibleness _ neviditelnost , (n:)
invisibly _ neviditelně , (adv:)
invitation _ pozvánka , (n:)
invitation _ pozvání ,
invitational _ určený pro zvané ,
invitations _ pozvání , (pl.)
invite _ zvát ,
invite _ pozvat ,
invite out _ pozvat , (v:)
invited _ pozvaný , (adj:)
invited _ pozván , (v:)
invitee _ pozvaný , (adj:)
invites _ zve ,
inviting _ zvoucí , (adj:)
inviting _ přitažlivý , (adj:)
inviting _ lákavý , (adj:)
invitingly _ svůdně , (adv:)
invitingly _ přitažlivě , (adv:)
invocation _ vyzývání , (n:)
invocation _ vyvolání , (n:)
invoice _ účet, faktura , ([eko.])
invoice _ fakturovat, účtovat , ([eko.])
invoice _ fakturovat , (v:)
invoice _ faktura ,
invoiced _ účtovaný , (adj:)
invoiced _ fakturovaný , (adj:)
invoices _ faktury , (n: pl.)
invoicing _ fakturování , (n:)
invoicing _ fakturace , (n:)
invokable _ vyvolatelný , (adj:)
invokable _ evokovatelný , (adj:)
invoke _ vyvolat , (v:)
invoke _ odvolávat , (v:)
invoke _ dovolávat , (v:)
invoked _ vyvolaný , (adj:)
invoker _ vyvolávač , (n:)
invokes _ vyvolává , (v:)
invoking _ vyvolání , (n:)
involuntarily _ mimoděk , (adv:)
involuntarily _ nedobrovolně , (adv:)
involuntariness _ nedobrovolnost , (n:)
involuntary _ nechtěný , (adj:)
involuntary _ nedobrovolný , (adj:)
involuntary _ bezděčný , (adj:)
involuntary risk _ nedobrovolné riziko , ([eko.])
involute _ spletitý , (adj:)
involution _ zamotanost , (n:)
involution _ umocňování , (n:)
involve _ vyžádat , (v:)
involve _ umocnit , (v:)
involve _ zainteresovat , (v:)
involve _ implikovat , (v:)
involve _ týkat se ,
involve _ zahrnovat ,
involve _ vyžadovat ,
involved _ zapojený , (adj:)
involved _ zúčastněný , (adj:)
involved _ zahrnutý , (adj:)
involved in _ spojený s ,
involvement _ spoluodpovědnost ,
involvement _ angažovanost ,
involvement _ obsažení ,
involvement _ zapojení ,
involves _ zahrnuje , (v:)
involving _ zahrnující , (adj:)
invulnerability _ nezranitelnost , (n:)
invulnerable _ nezranitelný , (adj:)
inward _ dovnitř ,
inward _ vnitřní ,
inward-looking _ introspektivní , (adj:)
inwardly _ vnitřně , (adv:)
inwardness _ niternost , (n:)
inwardness _ duchovnost , (n:)
inwards _ dovnitř , (n:)
inweave _ protkat , (n:)
inweave _ vetkat , (n:)
inwrought _ ozdobený , (adj:)
Io _ Io , (n: [astr.] [jmén.]) , (měsíc Jupitera)
iodic _ jodičný , (adj: [chem.])
iodide _ jodid , (n: [chem.])
iodinate _ jódovat , (v:)
iodine _ jód , (n:)
iodine water _ jodová voda , ([eko.])
iodize _ jódovat , (v:)
iodoform _ jodoform , (n:)
ion _ ion ,
ion _ iont , (n: [fyz.] [chem.])
ion exchange _ výměna iontů (vodárenství) , ([eko.])
ionexchange filter _ ionexový filtr , ([eko.])
ionexchanger _ měnič iontů , ([eko.])
ionexchanger _ ionex , ([eko.])
Ionian _ Iónský , (adj:)
Ionian _ jónský , (adj:)
ionic _ iontový , (adj:)
ionisation _ ionizace , (n:)
ionise _ ionizovat , (v:)
ionised _ ionizovaný , (adj:)
ionised _ ionizoval , (v:)
ionising _ ionizující , (adj:)
ionization _ ionizace , (n:)
ionize _ ionisovat , (v:)
ionize _ ionizovat , (v:)
ionized _ ionizovaný , (adj:)
ionized _ ionizoval , (v:)
ionizing radiation _ ionizující záření , ([eko.])
ionizing radiation detector _ detektor ionizujícího záření , ([eko.])
ionosphere _ ionosféra , ([astr.])
ions _ ionty , (n: pl. [fyz.] [chem.])
iontophoresis _ iontoforéza , (n:)
iota _ jota , (n:)
IOU _ I Owe yoU , ([zkr.])
IOW _ In Other Words , ([zkr.])
Iowa _ okres v USA , (n: [jmén.])
Iowa _ stát v USA , (n: [jmén.])
IPA (International Phonetic Alphabet) _ mezinárodní fonetická abeceda , (n: [zkr.])
IPO _ primární emise CP ,
IPPC _ integrovaná prevence a kontrola znečištění , ([eko.])
ipso facto _ tím samým faktem ,
ipso facto _ už tím ,
Ipswich _ město - Velká Británie , (n: [jmén.])
IPT _ Integrated Product Team , ([zkr.] [voj.])
IPU _ Integrated Power Unit , ([zkr.] [voj.])
IQ _ inteligenční kvocient , (n: [zkr.] [obec.] 6 6) , (inteligenční kvocient)
IR _ Infrared , ([zkr.] [voj.])
IRA _ Irish Republican Army , (n: [zkr.] [polit.])
IRAD _ Independent Research and Development , ([zkr.] [voj.])
IRADS _ Infrared Attack & Designation System (F-117) , ([zkr.] [voj.])
Iran _ Írán , (n: [jmén.])
Iranian _ Íránka , (n:)
Iranian _ Íránec ,
Iraq _ Irák , (n:)
irascible _ vznětlivý , (adj:)
irascible _ vzpurny , (adj:)
irate _ vzteklý , (adj:)
irate _ zlostný , (adj:)
irate _ rozzlobený , (adj:)
IRCM _ Infrared Countermeasures , ([zkr.] [voj.])
ire _ hněv , (n:)
ire _ zloba , (n:)
Ireland _ Island ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line