Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

intrinsic _ skutečný , (adj:)
intrinsic _ vnitřní , (adj:)
intrinsic _ přirozený , (adj:)
intrinsic value _ vnitřní hodnota , ([eko.])
intrinsical _ podstatný , (adj:)
intrinsical _ skutečný , (adj:)
intrinsically _ vnitřně , (adv:)
intrinsically _ skutečně , (adv:)
intro _ předehra , (n:)
introduce _ uvádět ,
introduce _ uvést ,
introduce _ stavit ,
introduce _ představovat ,
introduce _ představit ,
introduce oneself _ představit se ,
introduce topic _ přiblížit ,
introduce topic _ přibližovat ,
introduced _ představený , (adj:)
introduces _ představuje , (v:)
introducing _ uvedení , (n:)
introducing _ představující , (adj:)
introducing _ představujíce , (n:)
introducing _ představování , (n:)
introduction _ uvádění ,
introduction _ introdukce ,
introduction _ představení ,
introduction _ zavedení ,
introduction _ uvedení , (n:)
introduction _ představování , (n:)
introduction _ předmluva , (n:)
introduction _ úvod , (n:)
Introduction of biology _ biologizace , ([eko.])
introductory _ uvozovací , (adj:)
introductory _ úvodní , (adj:)
introductory _ přípravný , (adj:)
introject _ introjekovat , (v:)
intromit _ vsunout , (v:)
introspect _ pozorovat se , (v:)
introspection _ introspekce , (n:)
introspection _ sebepozorování , (n:)
introspective _ sebezpytující , (adj:)
introspective _ sebepozorující , (adj:)
introspective _ introspektivní , (adj:)
introspectively _ introspektivní , (adj:)
introspectiveness _ introspektivnost , (n:)
introversion _ introverze , (n:)
introversion _ zaměření na sebe ,
introversion _ otočení dovnitř ,
introversive _ introverzní ,
introvert _ introvert , (n:)
introvert _ introvertní , (adj:)
introvertive _ introverzní ,
intrude _ rušit , (v:)
intrude _ obtěžovat , (v:)
intrude _ vtlačit se ,
intrude _ vnutit se ,
intrude _ tlačit se ,
intrude into _ vetřít se ,
intrude into _ tlačit se do ,
intruder _ vetřelec , (n:)
intruders _ vetřelci , (n: pl.)
intrusion _ vniknutí , (n:)
intrusion _ rušení , (n:)
intrusions _ rušení , (pl.) , (n:)
intrusions _ dotěrnosti , (n:)
intrusions _ obtěžování , (pl.)
intrusive _ dotěrný , (adj:)
intrusiveness _ dotěrnost , (n:)
intubate _ intubovat , (v:)
intubation _ intubace , (n:)
intuition _ intuice , (n:)
intuitionist _ zastánce intuicionizmu ,
intuitions _ intuice , (pl.)
intuitive _ intuitivní , (adj:)
intuitively _ intuitivně , (adv:)
intuitiveness _ intuitivnost , (n:)
intumescence _ zduření , (n:)
intumescence _ otok , (n:)
Inuit _ inuité , (n:)
inundate _ zaplavit , (v:)
inundated _ zaplavený , (adj:)
inundating _ zaplavení , (v:)
inundation _ inundace , ([eko.])
inundation _ povodeň ,
inundation _ záplava ,
inundation area _ inundační území , ([eko.])
inundation water _ inundační voda , ([eko.])
inure _ navyknout , (v:)
inutile _ neužitečný , (adj:)
inutility _ neužitečnost , (n:)
invade _ vtrhnout ,
invade _ přepadnout ,
invade _ vpadnout , (v:)
invade _ napadnout , (v: [voj.])
invaded _ vtrhl , (v:)
invaded _ vpadl , (v:)
invaded _ napadl , (v:)
invaded _ napadený , (adj:)
invader _ vetřelec , (n:)
invader _ útočník , (n:)
invader _ okupant , (n:)
invader _ nájezdník , (n:)
invaders _ vetřelci , (n: pl.)
invaders _ okupanti , (n:)
invades _ proniká , (v:)
invades _ napadá , (v:)
invading _ napadající , (adj:)
invading _ nájezdní , (adj:)
invading _ invazní , (adj:)
invagination _ invaginace ,
invalid _ invalida ,
invalid _ invalidní ,
invalid _ neschopný , (adj:)
invalid _ neúčinný , (adj:)
invalid _ neplatný ,
invalidate _ zrušit , (v:)
invalidate _ vyvrátit , (v:)
invalidate _ odvolat , (v:)
invalidate _ anulovat , (v:)
invalidated _ anulovaný , (adj:)
invalidates _ anuluje , (v:)
invalidating _ anulující , (adj:)
invalidation _ zrušení např. platnosti ,
invalidism _ invalidita , (n:)
invalidity _ neplatnost , (n:)
invalidity _ invalidita , (n:)
invaluable _ neocenitelný , (adj:)
invaluableness _ neocenitelnost , (n:)
invar _ invar , (n:)
invar _ niklová ocel ,
invariable _ neměnný , (adj:)
invariable _ stálý , (adj:)
invariableness _ neproměnlivost , (n:)
invariably _ trvale , (adv:)
invariably _ stále , (adv:)
invariably _ neustále , (adv:)
invariably _ neměnně , (adv:)
invariably _ konstantně , (adv:)
invariance _ neměnnost , (n:)
invariant _ neměnný , (adj:)
invariant _ invariant , (n:)
invasion _ vpád , (n:)
invasion _ invaze , (n:)
invasions _ invaze , (pl.)
invasive _ invazní , (adj:)
invasiveness _ útočnost , (n:)
invective _ urážka , (n:)
invective _ urážející , (adj:)
invective _ nadávka , (n:)
inveigh _ napadnout , (v:)
inveigle _ svést , (v:)
inveigler _ svůdce , (n:)
invent _ stvořit , (v:)
invent _ vynalézt ,
invent _ vymýšlet ,
invent _ vymyslit ,
invent _ vymyslet ,
invented _ vynalezený , (adj:)
inventing _ vynalézání , (n:)
invention _ vynález , (n:)
invention _ výmysl ,
invention _ vynalézavost ,
invention _ vynalezení ,
inventions _ vynálezy , (n: pl.)
inventive _ vynalézavý ,
inventive _ tvořivý ,
inventive _ mající bohatou invenci ,
inventively _ vynalézavě , (adv:)
inventiveness _ vynalézavost , (n:)
inventiveness _ tvořivost , (n:)
inventor _ vynálezce , (n:)
inventor _ objevitel , (n:)
inventories _ inventáře ,
inventors _ vynálezci , (n: pl.)
inventory _ inventarizovat , (v:)
inventory _ inventář , (n:)
inventory analysis _ inventurní analýza , ([eko.]) , (Druhý krok procesu LCA (po definici cílů a rozsahu studie), ve kterém jsou zjištěny a shromážděny všechny vstupy a výstupy ze systému ve vztahu k jednotce produktu a funkční jednotce.)
inventory change _ změna stavu zásob ,
inventory table _ inventarizační seznam (tabulka) , ([eko.]) , (Seznam vstupů a výstupů ze systému získaný v průběhu první fáze LCA - inventarizace.)
inventory theory _ teorie inventarizace , ([eko.])
invents _ vynalézá , (v:)
inverse _ inverzní , (adj:)
inverse function _ inverzní funkce , (n: [mat.])
inverse matrix _ inverzní matice , (n: [mat.])
inversely _ inverzně , (adv:)
inversion _ inverze , (n:)
invert _ převrátit , (v:)
invert _ invertovat , (v:)
invertebrate _ bezobratlovec , (n:)
invertebrate _ bezobratlý , (adj:)
invertebrates _ bezobratlí ,
inverted _ převrácený , (adj:)
inverted _ obrácený , (adj:)
inverted _ invertovaný , (adj:)
inverted comma _ uvozovka ,
inverter _ převodník , (n:)
inverter _ střídač , (n: [el.])
invertible _ schopný převrácení , (n:)
invertible function _ prostá funkce , (n: [mat.])
inverting _ invertování , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line