Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

interrupt _ přerušení , (n: [it.]) , (joe@hw.cz)
interrupted _ přerušený , (adj:)
interrupter _ přerušovač , (n:)
interruptibility _ přerušitelnost , (n:)
interruptible _ přerušitelný , (adj:)
interrupting _ přerušení , (n:)
interruption _ přerušení , (n:)
interruptions _ přerušení , (pl.) , (n:)
interrupts _ přerušuje , (v:)
interrupts _ přerušení , (n:)
intersect _ přetínat , (v:)
intersect _ protínat , (v:)
intersect _ křižovat , (v:)
intersect _ protíná ,
intersection _ křižovatka , (n:)
intersection _ průnik , (n: [mat.])
intersection _ průsečík ,
intersections _ průsečíky , (n: pl.)
intersections _ křižovatky , (n: pl.)
intersex _ mezipohlaví ,
intersexual _ intersexuální ,
interspecies dose conversion _ mezidruhový převod dávek , ([eko.]) , (Proces extrapolace dávek z jednoho druhu zvířete na druhý, případně na člověka (stanovení ekvivalentní dávky pro člověka).)
interspecific association _ afinita , ([eko.])
intersperse _ promíchat , (v:)
interspersed _ roztroušený , (adj:)
interspersed _ rozptýlený , (adj:)
interspersed _ promíchaný , (adj:)
interspersion _ roztroušení , (n:)
interstage _ mezistupňový , (adj:)
interstate _ mezistátní ,
interstellar _ mezihvězdný , ([astr.]) , (běžně např. mezihvězdná hmota (i. matter))
interstice _ štěrbina , (n:)
interstice _ meziprostor , (n:)
interstitial _ meziprostorový , (adj:)
interstitial _ intersticiální , (adj:)
interstitially _ intersticiálně , (adv:)
intertidal _ příbřežní , (adj:)
intertwine _ proplétat , (v:)
intertwined _ namotaný , (adj:)
interurban _ meziměstský , (adj:)
interval _ interval , (n:)
interval _ přestávka ,
interval data survival analysis _ analýza intervalových dat přežití , ([eko.])
intervals _ intervaly , (n: pl.)
intervene _ zakročit , (v:)
intervene _ zasahovat , ([eko.])
intervene _ intervenovat , (v:)
intervene _ zasáhnout , (v:)
intervene in st _ zasáhnout ,
intervene in st _ vložit se do čeho ,
intervene in st _ intervenovat ,
intervene in the economy _ zasahovat do ekonomiky ,
intervened _ zasahoval , (v:)
intervenes _ intervenuje , (v:)
intervening _ zasahování , (n:)
intervention _ zakročení , (n:)
intervention _ intervenování , (n:)
intervention _ zásah ,
intervention _ zakročení, zasahování , ([eko.])
intervention _ zákrok , (n:)
intervention _ intervence ,
interventionism _ intervencionizmus , (n:)
interventionist _ intervenční , (adj:)
interventionist _ intervencionista , (n:)
interventions _ zásahy , (n: pl.)
interventions _ intervence , (pl.)
intervertebral _ intervertebrální ,
interview _ dotazovací , (adj:)
interview _ osobní rozhovor ,
interview _ rozhovor , (n:) , (zejm. v novinách)
interview _ pohovor , (n:)
interview _ výslech , , (policejní)
interview _ interview ,
interviewed _ dotazovaný , (adj:)
interviewed _ vyslechnut ,
interviewed _ měl pohovor ,
interviewed _ měl interview ,
interviewee _ tázaný , (adj:)
interviewee _ dotazovaný , (adj:)
interviewer _ tazatel , (n:)
interviewer _ dotazovatel , (n:)
interviewers _ tazatelé , (n:)
interviewers _ dotazovatelé , (n:)
interviewing _ dotazování , (n:)
interviews _ rozhovory , (n: pl.)
intervocalic _ mezihláskový , (adj:)
interweave _ protkat , (v:)
interweave _ proplést , (v:)
interwoven _ protkaný , (adj:)
intestacy _ úmrtí bez závěti ,
intestate _ bez závěti ,
intestinal _ střevní ,
intestinal insecticide _ požerový insekticid , ([eko.])
intestine _ střevo , (n: [med.])
intestines _ střeva , (n:)
intifada _ povstání proti Izraeli ,
intimacy _ intimnost , (n:)
intimacy _ důvěrnost , (n:)
intimate _ dát na srozuměnou , (v:)
intimate _ naznačit , (v:)
intimate _ dokonalý , (adj:)
intimate _ detailní , (adj:)
intimate _ důvěrný ,
intimate _ intimní ,
intimately _ důvěrně ,
intimation _ náznak , (n:)
intimidate _ zastrašovat , (v:)
intimidate _ zastrašit , (v:)
intimidated _ zastrašený , (adj:)
intimidating _ zastrašující , (adj:)
intimidation _ zastrašování , (n:)
intimidatory _ zastrašující , (adj:)
intimidatory _ zastrašovací , (adj:)
into _ do , , (put it into the table ~ dejte to do stolu)
into one _ v jedno ,
into the blue _ do dálky , (adv: [idiom])
into the blue _ do neznáma , (adv: [idiom])
into the middle _ doprostřed ,
intolerable _ nesnesitelný , (adj:)
intolerably _ neomluvitelně , (adv:)
intolerance _ nesnášenlivost , (n:)
intolerant _ netolerantní , (adj:)
intolerant _ nesnášenlivý , (adj:)
intonate _ intonovat , (v:)
intonation _ intonace , (n:)
intonational _ intonační , (adj:)
intone _ intonovat , (v:)
intoxicant _ omamný , (adj:)
intoxicant _ intoxikační , (adj:)
intoxicate _ opojit , (v:)
intoxicate _ omámit , (v:)
intoxicate _ opít , (v:)
intoxicated _ opilý , (adj:)
intoxicated _ opojený , (adj:)
intoxicating _ opojný , (adj:)
intoxication _ opojení , (n:)
intoxication _ opilost , (n:)
intoxication _ otrava , (n:)
intoxication _ omámení , (n:)
intoxication _ intoxikace , (n:)
intra- and intergenerational equity objective _ cíle inter- a mezigenerační spravedlnosti , ([eko.])
intracellular _ vnitrobuněčný , (adj:)
intracellular _ nitrobuněčný , (adj:)
intracellular _ intracelulární , (adj:)
intracerebral _ intercerebrální ,
intracranial _ intrakraniální ,
intractability _ nezkrotnost , (n:)
intractability _ nepoddajnost , (n:)
intractable _ vzpurný , (adj:)
intractable _ nezvladatelný , (adj:)
intractably _ nezkrotně , (adv:)
intractably _ nepoddajně , (adv:)
intramedial pollution _ intramediální znečištění , ([eko.])
intramolecular _ intramolekulární ,
intramural _ vnitřní , (adj:)
intramural _ intramurální , (adj:)
intramuscular _ nitrosvalový , (adj:)
intramuscular _ intramuskulární , (adj:)
intramuscularly _ intamuskulárně ,
intranet _ intranet , (n:)
intranet _ intranetový , (adj:)
intransigence _ radikálnost ,
intransigence _ neústupnost ,
intransigence _ nekompromisnost ,
intransigence _ nesmiřitelnost ,
intransigent _ radikální , (adj:)
intransigent _ neústupný , (adj:)
intransigent _ nesmiřitelný , (adj:)
intransitive _ nepřechodný , (adj:)
intraspecific _ vnitrodruhový , (adj:)
intrastate _ vnitrostátní , (adj:)
intrauterine _ nitroděložní ,
intrauterine device _ nitroděložní tělísko ,
intravenous _ intravenózní ,
intravenous _ nitrožilní ,
intravenously _ intravenózně ,
intravenously _ nitrožilně ,
intrepid _ neohrožený , (adj:)
intrepidly _ neohroženě , (adv:)
intricacies _ složitosti , (n:)
intricacies _ komplikovanosti , (n:)
intricacy _ komplikovanost , (n:)
intricate _ spletitý , (adj:)
intricate _ složitý , (adj:)
intricately _ komplikovaně , (adv:)
intrigue _ úklad , (n:)
intrigue _ intrikovat , (v:)
intrigue _ pletichařit ,
intrigue _ pleticha , (n:)
intrigue _ kout pikle ,
intrigue _ intrika ,
intrigued _ zaujatý , (adj:)
intrigued _ intrikoval , (v:)
intriguer _ intrikán , (n:)
intrigues _ intriky , (n: pl.)
intrigues _ intrikuje , (v:)
intriguing _ zajímavý , (adj:)
intriguing _ záhadný ,
intriguingly _ zvláštně , (adv:)
intriguingly _ neobvykle , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line