Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

interatomic _ meziatomární , (adj:)
interbank _ mezibankovní , (adj:)
interbreed _ křížit , (v:)
intercalation _ vsuvka , (n:)
intercede _ zakročit ,
intercede _ přimluvit se ,
intercede _ intervenovat ,
intercede _ dělat prostředníka , , (ve sporu)
intercellular _ mezibuněčný , (adj:)
intercept _ zachytit , (v:)
intercept _ zachycovat , (v:)
intercept _ stíhat , (v:)
intercept _ podchytit , (v:)
intercepted _ zadržený , (adj:)
intercepted _ zachycený , (adj:)
intercepting _ zastavující , (adj:)
intercepting _ zachycující , (adj:)
intercepting canal _ záchytný kanál (odvodňování) , ([eko.])
intercepting ditch _ záchytný příkop (odvodňování) , ([eko.])
intercepting drain _ záchytný drén , ([eko.])
intercepting furrow _ záchytný příkop (odvodňování) , ([eko.])
interception _ intercepce (vodních srážek) , ([eko.])
interception _ zachycení , (n:)
interception evaporation _ intercepční evaporace , ([eko.])
interceptor _ zachycovač , (n:)
interceptor _ stíhačka , (n:)
interceptor _ sifon , (n:)
interceptor _ stíhací letoun , (n:)
intercepts _ zachytává , (v:)
intercession _ přímluva , (n:)
intercession _ prosba , (n:)
interchange _ výměna , (n:)
interchange _ střídání , (n:)
interchangeability _ zaměnitelnost , (n:)
interchangeable _ vyměnitelný , (adj:)
interchangeable _ zaměnitelný , (adj:)
interchangeable _ výměnný , (adj:)
interchangeably _ zaměnitelně , (adv:)
interchanger _ výměník , (n:)
intercity _ meziměstský , (adj:)
intercollegiate _ meziuniverzitní , (adj:)
intercom _ palubní telefon ,
intercommunicate _ stýkat se vzájemně ,
intercommunication _ dorozumívání , (n:)
intercommunication _ vzájemný styk ,
interconnect _ spojovat , (v:)
interconnect _ propojovat , (v:)
interconnect _ propojit , (v:)
interconnected _ propojený , (adj:)
interconnected _ vzájemně spojený ,
interconnectedness _ vzájemná propojenost , (n:)
Interconnecting _ propojovani , (n:)
interconnection _ propojení , (n:)
intercontinental _ mezikontinentální , (adj:)
interconversion _ vzájemná konverze ,
intercostal _ mezižeberní ,
intercourse _ styk , (n:)
intercourse _ obcování , (n:)
intercourse _ koitus , (n:)
intercourse _ soulož ,
intercourse _ pohlavní styk ,
intercut _ prokládat , (v:)
interdenominational _ mezidenominační , (adj:)
interdepartmental _ vnitropodnikový , (adj:)
interdepartmental _ mezirezortní , (adj:)
interdepartmental _ mezioborový , (adj:)
interdependence _ vzájemná závislost , (n:)
interdependency _ vzájemná závislost , (n:)
interdependent _ vzájemně závislý ,
interdict _ zakázat , (v:)
interdict _ vyloučit , (v:)
interdiction _ zákaz , (n:)
interdiction _ interdikt , (n:)
interdigital _ interdigitální ,
interdisciplinary _ mezioborový , (adj:)
interest _ zisk , (n:)
interest _ zajímavost , (n:)
interest _ úroky ,
interest _ úrok , (n:)
interest _ zajímat ,
interest _ zájem , (n:)
interest income _ příjem z úroků , ([eko.])
interest rate _ úroková sazba ,
interest rate _ úroková míra ,
interest rate /rate of interest/ _ úroková sazba , ([eko.])
interest rate margin _ rozdíl mezi úrokovou mírou u půjčky a deposit , ([eko.])
interest running _ úročení , (n:)
interest-free credit /loan/ _ bezúročná půjčka , ([eko.])
interested _ zaujatý , (adj:)
interested _ zainteresovaný , (adj:)
interested party _ zainteresovaná strana , ([eko.]) , (Jedinec nebo skupina dotčená environmentálním výkonem výrobkového systému nebo výsledky posuzování životního cyklu.)
interested person _ zájemce ,
interestedly _ se zujetím ,
interesting _ zajímavý ,
interestingly _ zajímavě , (adv:)
interestingness _ zajímavost , (n:)
interests _ zájmy ,
interests _ úroky , (n:)
interface _ interface ,
interface _ rozhraní ,
interface _ rozhraní počítače ,
interface _ připojení ,
interfaces _ rozhraní , (pl.) , (n:)
interfacing _ propojené rozhraním ,
interfacing _ spolupracující rozhraním ,
interfere _ interferovat ,
interfere _ zasahovat , (v:)
interfere _ vměšovat se , (v:)
interfere _ vadit , (v:)
interfere _ rušit , (v:)
interfere _ překážet , (v:)
interfered _ zasahoval , (v:)
interfered _ narušovaný , (adj:)
interference _ zásah , (n:)
interference _ zasahování , (n:)
interference _ rušení , (n:)
interference _ interference , (n:)
interferer _ narušitel , (n:)
interferes _ zasahuje , (v:)
interfering _ narušující , (adj:)
interfering _ pletoucí se ,
interferometer _ interferometr , (n:)
interferometric _ interferometrický , (adj:)
interferometry _ interferometrie , (n:)
interferon _ interferon , (n:)
interframe _ mezirámcová , (v:)
intergalactic _ mezigalaktický , (adj:)
intergalactic _ intergalaktický , (adj:)
intergenerational burden _ mezigenerační zátěž , ([eko.])
intergenerational equity _ mezigenerační spravedlnost , ([eko.])
intergenerational justice _ mezigenerační justice , ([eko.])
interglacial _ meziledový , (adj:)
interglacial _ interglaciální , (adj:)
intergovernmental _ mezivládní , (adj:)
intergroup _ vnitroskupinový , (adj:)
interim _ předběžný , (adj:)
interim _ provizorní ,
interim _ prozatímní ,
Interim Prime Minister _ prozatímní ministr vnitra , (sousloví [polit.])
interior _ vnitro , (n:)
interior _ vnitřní , (adj:)
interior _ interiér , (n:)
interior _ vnitřek , (n: [mat.])
interior wall _ stěna ,
interject _ vsunout , (v:)
interject _ vložit , (v:)
interject _ pronést , (v:)
interject _ poznamenat , (v:)
interjection _ citoslovce ,
interjectional _ mimochodem prohozený ,
interlace _ prokládat ,
interlaced _ prokládaný , , (TV/video obraz)
interlacing _ prokládající , (adj:)
interlanguage _ mezinárodní jazyk ,
interlard _ proložit , (v:)
interlard _ prošpikovat , (v:)
interlayer _ mezivrstva , (n:)
interleave _ prokládat , (v:)
interleaved _ proložený , (adj:)
interleaved _ prokládaný , (adj:)
interleaving _ prokládání , (n:)
interleaving _ prokládání listů ,
interleukin _ interleukin , , (protein mezibuněčné signalizace)
interleukin _ sloučenina posilující imunitu ,
interline _ opatřit , (v:)
interlinear _ meziřádkový , (adj:)
interlingual _ mezijazykový , (adj:)
interlink _ propojit , (v:)
interlink _ mezičlánek , (n:)
interlinked _ propojený , (adj:)
interlinking _ spojování , (n:)
interlock _ spojení , (n:)
interlock _ propojení , (n:)
interlocked _ spřažený , (adj:)
interlocking _ vzájemné blokování , (n:)
interlocking _ proplétání , (n:)
interlocking _ blokování , (n:)
interlocking _ blokovací , (adj:)
interlocks _ zaplétá , (v:)
interlocks _ proplétá , (v:)
interlocutor _ mluvčí ,
interlocutory _ předběžný , (adj:)
interlocutory _ prozatímní , (adj:)
interlope _ vetřít se , (v:)
interlope _ vedrat se , (v:)
interlope _ plést se do ,
interloper _ vetřelec , (n:)
interlude _ vložka ,
interludes _ krátké přestávky ,
intermarriage _ sňatek , (n:)
intermarriage _ smíšené manželství , (n:)
intermarry _ vdávat se navzájem ,
intermedial pollution _ intermediální znečištění , ([eko.])
intermediaries _ prostředníci , (n: pl.)
intermediary _ zprostředkovatel ,
intermediary _ prostředník , (n:)
intermediate _ prostřední , (adj:)
intermediate _ polotovar , (n:)
intermediate _ meziprodukt , (n:)
intermediate _ středně pokročilý ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line