Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

insurmountable _ nepřekonatelný , (adj:)
insurmountable _ nepřekonatelné ,
insurmountably _ nepřekonatelně , (adv:)
insurrection _ povstání ,
insurrectionary _ povstalec , (n:)
insurrectionary _ vzbouřenecký , (adj:)
insurrectionary _ buřič , (n:)
insusceptible _ odolný , (adj:)
insusceptible _ nepřipouštějící , (adj:)
INT _ I ll Never Tell , ([zkr.])
intact _ intaktní ,
intact _ nedotčený ,
intact _ netknutý , (adj:)
intact _ neporušený ,
intactness _ neporušenost , (n:)
intaglio _ rytina , (n:)
intake _ vtok , (n:)
intake _ přijímání , (n:)
intake _ nábor , (n:)
intake _ sání , (n:)
intake _ přívod , (n:)
intake _ příjem , (n:)
intake area _ jímací území , ([eko.])
intake of pollutants _ přísun znečišťujících látek , ([eko.])
intangibility _ neurčitost , (n:)
intangible _ nepostižitelný , (adj: [eko.])
intangible _ nehmotný , (adj:)
intangible _ nehmatatelný , (adj:)
intangible _ neurčitý , (adj:)
intangible _ nedotknutelný , (adj: [eko.])
integer _ celočíselný , (adj:)
integer _ celé číslo ,
integers _ celá čísla , (n:)
integrability _ integrovatelnost , (n:)
integrable _ integrovatelný , (adj:)
integral _ integrální , (adj:)
integral _ shrnující , ([eko.])
integral _ nedílný , (adj:)
integral _ integrál , (n:)
integral albedo _ integrální albedo , ([eko.])
integral calculus _ integrální počet ,
integrally _ neodlučitelně , (adv:)
integrally _ integrálně , (adv:)
integrals _ integrály , (n: pl.)
integrand _ integrant , (n:)
integrand _ integrand , (n:)
integrand _ integrovaná funkce ,
integrate _ začlenit , (v:)
integrate _ včlenit , (v:)
integrate _ integrovat ,
integrated _ celistvý , (adj:)
integrated _ ucelený , (adj:)
integrated _ integrovaný ,
integrated circuit _ integrovaný obvod ,
Integrated Pest Management (IPM). _ integrovaný management škůdců (IPM) , ([eko.])
integrated pollution control _ integrované omezení znečišťování , ([eko.])
integrated technology _ integrovaná technologie , ([eko.])
integrates _ integruje , (v:)
integrating _ začleňování , (n:)
integrating _ integrující , (adj:)
integrating _ integrační , (adj:)
integration _ začlenění , (n:)
integration _ zapojení , (n:)
integration _ včlenění , (n:)
integration _ integrace , (n:)
Integration _ sjednocení ,
Integration _ spojení ,
integration by parts _ integrování per partes , (n: [mat.])
integration failure _ selhání integrace , ([eko.])
integrationist _ stoupenec integrace ,
integrative _ integrační , (adj:)
integrator _ integrátor , (n:)
integrity _ celistvost , (n:)
integrity _ bezúhonost , (n:)
integrity _ integrita , (n:)
integrity _ neporušenost ,
integument _ slupka , (n:)
integument _ povlak , (n:)
Intel _ Intel , (n: [jmén.]) , (výrobce mikroprocesorů)
intel _ zjistit , (v: [hovor.] [neobv.])
intel = intelligence _ inteligence , (n: [zkr.])
inteligently _ rozumně ,
intellect _ intelekt ,
intellects _ intelekty , (n: pl.)
intellectual _ rozumový , (adj:)
intellectual _ rozumný , (adj:)
intellectual _ vzdělanecký , (adj:)
intellectual _ vzdělaný , (adj:)
intellectual _ racionální ,
intellectual _ duševní , (adj:)
intellectual _ intelektuální , (adj:)
intellectual _ intelektuál , (n:)
intellectual property _ duševní vlastnictví ,
intellectualism _ intelektualismus ,
intellectuality _ intelektualita , (n:)
intellectualize _ intelektualizovat , (v:)
intellectually _ intelektuálně ,
intellectually hard _ duševně náročné ,
intellectuals _ intelektuálové ,
intelligence _ důvtip ,
intelligence _ výzvědná služba ,
intelligence _ zpravodajství ,
intelligence _ rozum , (n:)
intelligence _ vzdělanost ,
intelligence _ inteligence , (n:)
intelligence _ ostrovtip , (n:)
intelligence quotient _ inteligenční kvocient , , (IQ)
intelligence service _ rozvědka , (n:)
intelligent _ inteligentní , (adj:)
intelligent _ vzdělaný ,
intelligent _ rozumný ,
intelligently _ inteligentně ,
intelligentsia _ inteligence , (n:)
intelligibility _ srozumitelnost , (n:)
intelligible _ srozumitelný , (adj:)
intelligible _ pochopitelný , (adj:)
intelligibly _ srozumitelně ,
intemperance _ neukázněnost , (n:)
intemperance _ nestřídmost , (n:)
intemperate _ nestřídmý , (adj:)
intend _ zamýšlet , (v:)
intend _ mít v úmyslu ,
intend _ hodlat , (v:)
intend _ mínit ,
intended _ zamýšlený , (adj:)
intended _ záměrný , (adj:)
intended _ určený , (adj:)
intended _ úmyslný , (adj:)
intending _ zamýšlejíce , (n:)
intending _ budoucí , (adj:)
intends _ zamýšlí ,
intense _ intenzivní , (adj:)
intense _ silný ,
intense _ vášnivý , (adj:)
intensely _ prudce , (adv:)
intensely _ intenzivně , (adv:)
intensely _ hřebíček , (adv:)
intensification _ zintenzivnění , (n:)
intensification _ zesílení , (n:)
intensified _ zintenzívněný ,
intensifier _ zesilovací částice ,
intensifies _ sílí , (v: 3. sg.)
intensify _ posílit , (v:)
intensify _ zvýšit , (v:)
intensify _ zintenzivnit , (v:)
intensify _ zesílit , (v:)
intensities _ intenzity , (pl.)
intensity _ intenzita , (n:)
intensity of use analysis _ analýza intenzity využívání , ([eko.])
intensive _ usilovný , (adj:)
intensive _ intenzívní ,
intensive growth _ intenzivní růst , ([eko.])
intensive property _ intenzivní vlastnost (systému) , ([eko.])
intensively _ intenzívně ,
intensiveness _ intenzivnost , (n:)
intent _ záměr , ([eko.])
intent _ smysl ,
intent _ rozhodnutý ,
intent _ úmysl , (n:)
intent _ účel , (n:)
intent _ soustředěný , (adj:)
intent _ odhodlaný , (adj:)
intention _ intence ,
intention _ účel ,
intention _ záměr ,
intention _ úmysl ,
intention _ průběh hojení , , (rány)
intentional _ úmyslný ,
intentional _ záměrný ,
intentionality _ úmyslnost , (n:)
intentionally _ záměrně ,
intentionally _ úmyslně ,
intentions _ záměry , (n: pl.)
intently _ záměrně , (adv:)
intently _ odhodlaně , (adv:)
intentness _ upřenost , (n:)
intentness _ soustředěnost , (n:)
intents _ záměry , (n: pl.)
inter _ pohřbít , (v:)
inter alia _ mezi jiným ,
interact _ vzájemně na sebe působit ,
interact _ ovlivňovat se ,
interact _ působit na sebe ,
interact _ vzájemné působení ,
interact _ reagovat vzájemně ,
interact _ interagovat , (v:)
interacted _ interagoval , (v:)
interacting _ interagující , (adj:)
interaction _ vzájemné působení ,
interaction _ vzájemná vazba , (n:)
interaction _ interakce , (n:)
interaction _ ovlivňování ,
interactional _ interakční , (adj:)
interactions _ interakce , (n:)
interactive _ interaktivní , (adj:)
interactive resources _ interaktivní zdroje , ([eko.])
interactively _ interaktivně , (adv:)
interactiveness _ interaktivnost , (n:)
interactivity _ interaktivita , (n:)
interacts _ interaguje , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line