Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

instances _ instance , (pl.)
instant _ okamžik , (n:)
instant _ naléhavý , (adj:)
instant _ moment , (n:)
instant _ chvíle , (n:)
instant _ bezprostřední ,
instant _ okamžitý ,
instant replay _ okamžitá odpověď ,
instantaneous _ okamžitý , (adj:)
instantaneous sampling _ okamžitý odběr vzorku (vody) , ([eko.])
instantaneously _ okamžitě , (adv:)
instantaneousness _ okamžitost , (n:)
instanter _ okamžitě ,
instantiate _ doložit příkladem ,
instantiation _ doložení příkladem , (n:)
instantly _ okamžitě , (adv:)
instantly _ ihned , (adv:)
instantly _ hned , (adv:)
instantly _ bezprostředně , (adv:)
instate _ dosadit , , (koho)
instate _ uvést , , (do úřadu)
instauration _ obnovení , (n:)
instead _ namísto ,
instead of _ místo , ((gen))
instep _ klenba chodidla ,
instep _ nárt ,
instigate _ štvát ,
instigate _ podněcovat ,
instigate _ ponoukat ,
instigate _ popohánět ,
instigate _ popichovat ,
instigate _ navádět ,
instigate _ poštvat ,
instigated _ podněcoval , (v:)
instigated _ naváděl , (v:)
instigation _ podnět ,
instigation _ ponoukání ,
instigation _ podněcování ,
instigation _ popichování ,
instigator _ podněcovatel ,
instigator _ strůjce ,
instigator _ štváč ,
instil _ vštěpovat ,
instil _ nakapat , (v:)
instil _ nalít , , (po kapkách)
instill _ vštěpovat ,
instill _ nalít , , (po kapkách)
instillation _ nakapání , (n:)
instinct _ pud , (n:)
instinct _ instinkt ,
instinctive _ instinktivní ,
instinctively _ instinktivně , (adv:)
instincts _ instinkty , (n: pl.)
instinctual _ instinktivní , (adj:)
institute _ ústav , (n:)
institute _ katedra , (n:)
institute _ institut , (n:)
institute _ uvést ,
institute _ ustanovit ,
institute _ zahájit ,
institute _ zavést ,
institute _ založit ,
institute _ ustavit , (v:)
institute _ zřídit ,
institute _ stav ,
instituted _ zahájený , (adj:)
instituted _ ustanovený , (adj:)
instituted _ jmenovaný , (adj:)
institutes _ instituty , (n: pl.)
institution _ ústav , ([eko.])
institution _ instituce ,
institutional _ ústavní , (adj:)
institutional _ instituční ,
institutional _ základní ,
institutional _ elementární ,
institutional _ institucionální ,
institutional capacity _ institucionální kapacita , ([eko.])
institutional concordance _ institucionální shoda , ([eko.])
institutionalisation _ institucionalizace ,
institutionalise _ institucionalizovat , (v:)
institutionalised _ institucionalizovaný , (adj:)
institutionalism _ institucionalizmus , (n:)
institutionalization _ institucionalizace , (n:)
institutionalization _ hospitalizace ,
institutionalize _ institucionalizovat , (v:)
institutionally _ institučně , (adv:)
institutions _ instituce , (n:)
institutor _ zakladatel , (n:)
instore _ skladový , (adj:)
instruct _ učit , (v:)
instruct _ instruovat , (v:)
instructed _ instruovaný , (adj:)
instructing _ instruující , (adj:)
instructing _ instruování , (n:)
instruction _ předpis, návod , ([eko.])
instruction _ instrukce ,
instructional _ instruktážní ,
instructions _ instrukce , (pl.)
instructive _ poučný , (adj:)
instructive _ naučný , (adj:)
instructive _ instruktivní , (adj:)
instructive _ výchovný ,
instructive _ pedagogický ,
instructor _ cvičitel ,
instructor _ instruktor , (n:)
instructors _ instruktoři , (n:)
instructress _ učitelka , (n:)
instructress _ lektorka , (n:)
instructress _ instruktorka , (n:)
instructs _ nařizuje , (v:)
instructs _ instruuje , (v:)
instrument _ instrumentovat , (v:)
instrument _ listina , (n:)
instrument _ instrument , (n:)
instrument _ přístroj , (n:)
instrument _ nástroj , (n:)
instrumental _ nástrojový , (adj:)
instrumental _ instrumentální , (adj:)
instrumental _ nápomocný, užitečný , (adj:) , (použití: be i. in (při), ...to (k), ...towards (sloužit k čemu))
instrumental _ nápomocen , (adj:) , (použ.: be i. in (při), ...to, ...towards (k čemu))
instrumentalist _ instrumentalista , (n:)
instrumentality _ působení , (n:)
instrumentality _ prostřednictví , (n:)
instrumentality _ prostředek , (n:)
instrumentally _ instrumentálně , (adv:)
instrumentation _ orchestrace , (n:)
instrumentation _ instrumentace , (n:)
instrumentation amplifier _ přístrojový zesilovač , ([el.])
instruments _ nástroje , (n: pl.)
instruments _ instrumenty , (n: pl.)
insubordinate _ vzpurný , (adj:)
insubordinate _ neukázněný , (adj:)
insubordination _ vzpurnost ,
insubordination _ neposlušnost ,
insubordination _ neukázněnost ,
insubstantial _ křehký , (adj:)
insubstantiality _ křehkost , (n:)
insufferable _ nesnesitelný , (adj:)
insufferably _ nesnesitelně , (adv:)
Insufficiency _ věc v nedostatečném množství ,
Insufficiency _ neschopnost ,
Insufficiency _ nedostatečnost ,
Insufficiency _ nedostatek ,
insufficient _ nedostatečný , (adj:)
insufficient _ nepostačující ,
insufficient _ nedostačující , (adj:)
insufficient experience _ nedostatečné zkušenosti ,
insufficiently _ nedostatečně , (adv:)
insufflation _ vehnání , (n:)
insufflation _ insuflace ,
insulant _ izolant , (n:)
insulant _ nevodič ,
insular _ ostrovní , (adj:)
insular _ izolovaný , (adj:)
insularism _ osamocenost , (n:)
insularism _ inzulárnost , (n:)
insularity _ osamocenost , (n:)
insularity _ izolovanost , (n:)
insulate _ izolovat , (v:)
insulate _ ochránit , (v:)
insulate _ odříznout , (v:)
insulate _ odloučit , (v:)
insulated _ uražený , (adj:)
insulating _ izolování , (n:)
insulation _ izolování , (n:)
insulation _ izolace , (n:)
insulator _ izolátor , (n: [el.])
insulator _ izolant , (n: [el.])
insulin _ inzulín , (n:)
insult _ urážet ,
insult _ urazit ,
insulted _ uražený , (adj:)
insulting _ urážlivý , (adj:)
insulting _ urážející , (adj:)
insultingly _ urážlivě , (adv:)
insults _ uráží ,
insuperable _ nepřekonatelný , (adj:)
insupportable _ nesnesitelný , (adj:)
insurability _ pojistitelnost , (n:)
insurable _ pojistitelný , (adj:)
insurance _ pojišťovací ,
insurance _ pojistka ,
insurance _ pojištění ,
insurance company _ pojišťovna ,
insurance contract _ pojistná smlouva , ([eko.])
insurance policy _ pojistná smlouva , (n:)
insurance premium _ pojistné , (adj:)
insurance rate _ pojistné , (adj:)
insure _ pojistit se , ([eko.])
insure _ pojišťovat ,
insure _ pojistit ,
insured _ pojištěný ,
insurer _ pojišťovatel ,
insurers _ pojišťovatel , (n:)
insurgence _ vzpoura , (n:)
insurgence _ rebelie , (n:)
insurgency _ povstání , (n:)
insurgent _ vzbouřenec , (n:)
insurgent _ povstalec , (n:)
insurmount _ nepřekonat ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line