Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

inshore _ pobřežní , (adj:)
inside _ vnitřní , (adj:)
inside _ vnitřek , (n:)
inside _ dovnitř ,
inside _ uvnitř ,
inside information _ důvěrné sdělení , (n:)
inside out _ naruby , (adj:)
inside-out _ naruby ,
insider _ zasvěcenec , (n:)
insides _ vnitřky , (n: pl.)
insidious _ zákeřný , (adj:)
insidiously _ záludně , (adv:)
insidiously _ zákeřně , (adv:)
insidiousness _ zrádnost , (n:)
insidiousness _ zákeřnost , (n:)
insidiousness _ rafinovanost , (n:)
insight _ porozumění ,
insight _ pohled , , (hluboký, vidět do toho)
insight _ vhled , (n:)
insight _ pochopení , (n:)
insightful _ bystrý ,
insights _ vhledy , (n: pl.)
insights _ pochopení , (pl.) , (n:)
insignia _ insignie , (n:)
insignificance _ nedůležitost , (n:)
insignificance _ bezvýznamnost , (n:)
insignificant _ nevýznamný , (adj:)
insignificant _ nepatrný , (adj:)
insignificant _ bezvýznamný , (adj:)
insignificantly _ bezvýznamně , (adv:)
insincere _ pokrytecký , (adj:)
insincere _ neupřímný , (adj:)
insincerely _ pokrytecky , (adv:)
insincerely _ neupřímně , (adv:)
insincerity _ neupřímnost , (n:)
insinuate _ namlouvat , (v:)
insinuate _ vlichotit se ,
insinuate _ našeptávat ,
insinuate _ protlačit se ,
insinuate _ naznačit ,
insinuate _ vniknout ,
insinuating _ šířící nenávist ,
insinuatingly _ pomlouvačsky , (adv:)
insinuation _ pomluva , (n:)
insinuation _ narážka , (n:)
insinuation _ insinuace , (n:)
insinuative _ pomlouvačný , (adj:)
insinuator _ našeptávač ,
insipid _ mdlý , (adj:)
insipidity _ fádnost , (n:)
insipidity _ bezvýraznost , (n:)
insipidness _ fádnost , (n:)
insipidness _ bezvýraznost , (n:)
insist _ vyžadovat , (v:)
insist _ naléhat , (v:)
insist on _ trvat na ,
insisted _ naléhal , (v:)
insistence _ vyžadování , (n:)
insistence _ naléhání , (n:)
insistence _ důraz , (n:)
insistent _ vytrvalý , (adj:)
insistent _ neústupný , (adj:)
insistent _ neodbytný , (adj:)
insistent _ tvrdošíjný , (adj:)
insistent _ vtíravý , (adj:)
insistently _ vytrvale , (adv:)
insistently _ tvrdošíjně , (adv:)
insistently _ neústupně , (adv:)
insisting _ vyžadující , (adj:)
insisting _ naléhající , (adj:)
insists _ trvá , (v:)
insists _ naléhá , (v:)
insists _ tvrdí ,
insobriety _ nestřídmost , (n:)
insobriety _ opilství , (n:)
insofar _ natolik , (n:)
insofar as _ pokud ,
insolation _ sluneční záření , (n:)
insolation _ oslunění , (n:)
insolation _ ozáření sluncem ,
insolation _ insolace ,
insole _ vložka ,
insolence _ nestoudnost , (n:)
insolence _ drzost , (n:)
insolent _ drzý ,
insolently _ nestoudně , (adv:)
insoles _ vložky do obuvi ,
insolubility _ nerozpustnost , (n:)
insoluble _ neřešitelný , (adj:)
insoluble _ nerozpustný , (adj:)
insoluble _ nerozluštitelný , (adj:)
insolvable _ neřešitelný , (adj:)
insolvable _ nerozřešitelný , (adj:)
insolvable _ nerozluštitelný , (adj:)
insolvency _ platební neschopnost , ([eko.])
insolvency _ nesolventnost , (n:)
insolvency _ insolvence , (n:)
insolvent _ neschopný zaplatit, zbankrotovaný , ([eko.])
insolvent _ insolventní ,
insomnia _ nespavost , (n: [med.])
insomniac _ osoba trpící nespavostí ,
insomuch _ do té míry ,
insouciance _ bezstarostnost , (n:)
insouciant _ nonšalantní , (adj:)
insouciant _ ignorující , (adj:)
insouciant _ bezstarostný , (adj:)
inspect _ dohlížet, prozkoumat , ([eko.])
inspect _ kontrolovat , (v:)
inspect _ ohledat , (v:)
inspect _ dozírat , (v:)
inspect _ prohlížet ,
inspect _ prohlídnout ,
inspect _ prohlédnouti ,
inspect _ prohlédnout ,
inspected _ zkontrolovaný , (adj:)
inspected _ prozkoumaný , (adj:)
inspected _ prohlédnutý , (adj:)
inspected _ kontrolovaný , (adj:)
inspecting _ vyšetřující , (adj:)
inspecting _ kontrolování , (n:)
inspecting _ dohlížení , (n:)
inspection _ přejímka , (n:)
inspection _ dohled, prohlídka, inspekce , ([eko.])
inspection _ prozkoumání ,
inspection _ prohlédnutí ,
inspection _ inspekce ,
inspection _ prohlídka ,
inspection bore hole _ kontrolní vrt , ([eko.])
inspections _ inspekce , (pl.)
inspector _ inspektor, dozorce , ([eko.])
inspector _ dozorce ,
inspector _ inspektor , (n:)
inspectorate _ inspektorát , (n:)
inspectors _ inspektoři , (n:)
inspectorship _ inspektorát , (n:)
inspectorship _ inspektorství ,
inspects _ prozkoumává , (v:)
inspects _ kontroluje , (v:)
inspiration _ inspirace , (n:)
inspirational _ inspirující , (adj:)
inspirational _ inspirační , (adj:)
inspiratory _ vdechové , (adj:)
inspiratory _ respirační , (adj:)
inspire _ inspirovat , (v:)
inspire _ nadchnout ,
inspire _ povzbudit ,
inspire _ podnítit ,
inspire _ podněcovat ,
inspire _ vzbuzovat ,
inspire _ vzbudit ,
inspired _ geniální , (adj:)
inspired _ inspirovaný , (adj:)
inspires _ inspiruje , (v:)
inspiring _ inspirující , (adj:)
inspirit _ povzbudit , (v:)
inspirit _ oživit , (v:)
inspissate _ zhustit , (v:)
inspissation _ zhuštění , (n:)
inspissation _ houstnutí , (n:)
instability _ nestabilnost, vrtkavost , ([eko.])
instability _ nestálost , (n:)
instability _ nestabilita , (n:)
instable _ nestabilní , (adj:)
instable _ nepevný , (adj:)
instable _ nestálý , (adj:)
instal _ nainstalovat , (v:)
install _ nastolit , (v:)
install _ nainstalovat , (v:)
install _ dosadit , (v:)
install _ namontovat , (v:)
install _ instalovat , (v:)
installable _ instalovatelný , (adj:)
installation _ zavedení , (n:)
installation _ instalování , (n:)
installation _ aparatura , (n:)
installation _ instalační , (n:)
installation _ instalace ,
installations _ základny , (n: pl.)
installations _ instalace , (n:)
installed _ nainstalovaný , (adj:)
installer _ instalační program , (n: [it.])
installer _ instalátor , (n: [it.])
installing _ instalování , (n:)
installment _ instalace ,
installment plan _ systém splátek ,
installments _ pokračování (textu) , (n: pl.)
installs _ instaluje , (v:)
instalment _ splátka , (n:)
instalment, installment _ splátka, část , ([eko.])
instalments _ splátky , (n: pl.)
instance _ příklad ,
instance _ výzva ,
instance _ situace , (n:)
instance _ případ , (n:)
instance _ žádost ,
instance _ prosba ,
instance _ instance , (n:)
instances _ žádosti , (n:)
instances _ příčiny , (n: pl.)
instances _ případy , (n: pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line