Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

icicle _ střechýl , (n:)
icicles _ rampouchy , (n: pl.)
ICIHICPCL _ I Can t Imagine How I Could Possibly Care Less , ([zkr.])
icily _ ledově , (adv:)
iciness _ ledovost , (n:)
icing _ ledování , (n:)
icing _ zakázané uvolnění , (n:)
icing _ cukrová poleva ,
icing _ poleva , (n:)
ICNIS _ Integrated Communication, Navigation, and Identification System , ([zkr.] [voj.])
icon _ ikona , (n: [it.])
iconic _ symbolický , (adj:)
iconic _ kultovní , (adj:)
iconic _ ikonický , (adj:)
iconoclasm _ ikonoklazmus , (n:)
iconoclasm _ druh kacířství , (n:)
iconoclast _ obrazoborec , (n:)
iconoclast _ ikonoklast , (n:)
iconoclastic _ ikonoklastický , (adj:)
iconographic _ ikonografický , (adj:)
iconographical _ ikonografický , (adj:)
iconography _ kronika , (n:)
iconography _ ikonografie , (n:)
iconology _ ikonologie , (n:)
iconoscope _ ikonoskop , (n:)
icons _ ikony , (n: pl.)
icosahedra _ ikosaedr , (n:)
icosahedra _ dvacetistěn , (n:)
icosahedral _ ikosaedrický , (adj:)
icosahedral _ dvacetistěnný , (adj:)
icosahedron _ ikosaedr , (n:)
icosahedron _ dvacetistěn , (n:)
ICOT _ Isothermal Corrosion Oxidation Test , ([zkr.] [voj.])
ICRAF _ mezinárodní centrum pro výzkum v agro-lesnictví , ([eko.])
ICREA _ mezinárodní dohoda ve vztahu ke komoditám , ([eko.])
ICTP _ Information Collection, Transfer, and Processing , ([zkr.] [voj.])
ictus _ iktus ,
ictus _ záchvat ,
ICTYBTIHTKY (I Could Tell You But Then I d Have To Kill You) _ Mohl bych ti to říci, ale musel bych tě potom zabít , ([zkr.])
ICU (Intensive Care Unit) _ jednotka intenzivní péče , (n: [zkr.])
ICU (Intensive Care Unit) _ JIP , (n: [zkr.])
ICUR _ I see (C) You Are , ([zkr.])
icy _ ledový , (adj:)
icy road _ náledí ,
id _ identifikace , (n:)
ID card _ identifikační karta ,
Ida _ Ida , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
Idaho _ Idaho , ([jmén.] [zem.]) , (okres v USA, stát v USA)
IDAL _ Integrated Defense Avionics Laboratory , ([zkr.] [voj.])
IDASS _ Intelligence Data Analysis System for Spacecraft , ([zkr.] [voj.])
IDD _ InDeeD , ([zkr.])
idea _ názor , (n:)
idea _ plán ,
idea _ představa ,
idea _ nápad ,
idea _ myšlenka ,
idea _ idea ,
idea _ ponětí , (n:)
ideal _ ideální ,
ideal _ ideál ,
ideal _ vzor , (n:)
ideal rainfall _ ideální srážka , ([eko.])
idealise _ idealizovat , (v:)
idealised _ idealizovaný , (adj:)
idealised _ idealizoval , (v:)
idealism _ idealismus , (n:)
idealist _ idealista , (n: [jmén.])
idealistic _ idealistický , (adj:)
idealistically _ idealisticky , (adv:)
idealists _ idealisté ,
ideality _ ideálnost , (n:)
idealization _ idealizace ,
idealizations _ idealizace , (n: pl.)
idealize _ idealizovat ,
idealized _ idealizovaný , (adj:)
idealizes _ idealizuje , (v:)
ideally _ ideálně , (adv:)
ideals _ ideály , (n: pl.)
ideas _ myšlenky , (n:)
ideas _ ideje , (n:)
ideas _ nápady , (n: pl.)
ideate _ představit si ,
ideation _ představivost , (n:)
ideational _ týkající se představ ,
idem _ tentýž ,
idemnify _ zajistit , (v:)
idemnify _ odškodnit , (v:)
idemnify _ nahradit , (v:)
idempotency _ idempotentnost , ([mat.]) , (matice)
identical _ totožný , (adj:)
identical _ stejný ,
identically _ shodně , (adv:)
identically _ identicky , (adv:)
identically _ stejně ,
identifiable _ identifikovatelný , (adj:)
identifiably _ rozpoznatelně , (adv:)
identification _ identifikační , (n:)
identification _ identifikace , (n:)
identified _ určen ,
identified _ určený , (adj:)
identified _ identifikovaný , (adj:)
identified resources _ identifikované zdroje , ([eko.])
identifier _ identifikátor , ([it.])
identifiers _ identifikátory , (n: pl.)
identifies _ identifikuje , (v:)
identify _ identifikovat ,
identifying _ identifikující , (adj:)
identities _ identity , (n: pl.)
identity _ shodnost ,
identity _ identita ,
identity _ totožnost ,
identity card _ průkaz ,
identity card _ občanský průkaz ,
identity card _ legitimace ,
identity card _ občanka , ([hovor.])
identity papers _ osobní doklady ,
identity papers _ doklady ,
ideogram _ ideogram , (n:)
ideograph _ ideogram , (n:)
ideographic _ ideologický , (adj:)
ideographic _ ideogramatický , (adj:)
ideography _ ideografie , (n:)
ideologic _ ideologický , (adj:)
ideological _ ideový ,
ideological _ ideologický ,
ideologically _ ideologicky , (adv:)
ideologies _ ideologie , (pl.)
ideologist _ ideolog , (n:)
ideologue _ snílek , (n:)
ideologue _ ideolog , (n:)
ideology _ ideologie , (n:)
ides _ idy ,
ides _ dny starořímského kalendáře ,
IDGAD _ I Don t Give A Damn , ([zkr.])
IDGAS _ I Don t Give A S--- , ([zkr.])
IDGI _ I Don t Get It , ([zkr.])
IDHS _ Intelligence Data Handling System , ([zkr.] [voj.])
idiocy _ pitomost , (n:)
idiocy _ idiotství , (n:)
idiocy _ hloupost ,
idiolect _ idiolekt , (n:)
idiom _ idiomatické spojení ,
idiom _ idiom , , ((ustálené jazykové spojení, fráze s metaforickým významem))
idiomatic _ idiomatický , (adj:)
idiomatic _ osobitý ,
idiomatically _ idiomaticky , (adv:)
idioms _ fráze , (n:)
idioms _ idiomy , (n: pl.)
idiopathic _ spontánní , (adj:)
idiopathic _ idiopatický , (adj:)
idiopathic _ charakteristický , (adj:)
idiopathy _ idiopatie , (n:)
idiosyncrasy _ výstřednost ,
idiosyncrasy _ přecitlivělost ,
idiosyncrasy _ alergie ,
idiosyncrasy _ charakteristické chováni ,
idiosyncratic _ typický , (adj:)
idiosyncratic _ osobitý , (adj:)
idiosyncratic _ charakteristický , (adj:)
idiosyncratically _ osobitě , (adv:)
idiot _ blb , (n:)
idiot _ debil ,
idiot _ pitomec ,
idiot _ vůl ,
idiot _ idiot ,
idiot _ blbec ,
idiot _ hlupák ,
idiotic _ debilní , (adj:)
idiotic _ hloupý , (adj: [hovor.] 8 8)
idiotic _ slabomyslný , (adj: [obec.] 6 6)
idiotic _ idiotský , (adj: [med.] 4 4)
idiotic _ pitomý ,
idiotic _ blbý ,
idiotically _ idiotsky , (adv:)
idiotically _ hloupě , (adv:)
idiots _ idioti , (n:)
idiots _ blbci , (n: pl.)
IDK _ I Don t Know , ([zkr.])
idle _ zahálející , (adj:)
idle _ nepracující ,
idle _ neužitečný , (adj:)
idle _ zahálet ,
idle _ zbytečný , (adj:)
idle _ zahálčivý , (adj:)
idle _ nečinný , (adj:)
idle _ nevyužitý ,
idle _ běžet naprázdno , (v:)
idle _ volnoběh , (n:)
idle discharge _ jalový výtok , ([eko.])
idle money _ peníze ležící ladem ,
idle money _ nevyužitý kapitál ,
idle money _ nevyužité peníze ,
idleness _ nečinnost , (n:)
idleness _ lenost , (n:)
idler _ lenoch , (n:)
idler _ povaleč , (n:)
idler _ napínací kladka , (n:)
idlest _ nejnečinější , (adj:)
idling _ chod na prázdno , (n:)
idling _ volnoběh , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line