Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

innocuousness _ neškodnost , (n:)
innominate _ anonymní ,
innominate _ nejmenovaný , (adj:)
innovate _ zavést , (v:)
innovate _ inovovat , (v:)
innovation _ zlepšení ,
innovation _ inovace , (n:)
innovational _ inovační , (adj:)
innovational _ novotárský , (adj:)
innovations _ inovace , (pl.)
innovative _ novátorský , (adj:)
innovative _ průkopnický , (adj:)
innovative _ inovační , (adj:)
innovatively _ inovačně , (adv:)
innovator _ novátor , (n:)
innovator _ zlepšovatel , (n:)
innovator _ inovátor , (n:)
innovatory _ zlepšovatelský , (adj:)
innovatory _ inovátorský , (adj:)
innoxious _ neškodný , (adj:)
Innsbruck _ město - Rakousko , (n: [jmén.])
innuendo _ narážka , , (ironicky)
innuendo _ posměšek ,
innumerability _ nespočitatelnost , (n:)
innumerability _ nesčetnost , (n:)
innumerable _ nesčetný ,
innumerable times _ nesčetněkrát ,
innumerably _ nespočetně , (adv:)
innumeracy _ neznalost matematiky ,
innumerate _ neovládající matematiku ,
inoculate _ očkovat , (v:)
inoculate _ naočkovat , (v:)
inoculation _ inokulace , ([eko.])
inoculation _ očkování , (n:)
inoculator _ očkující lékař ,
inoculator _ očkovadlo ,
inoculum _ inokulum ,
inoffensive _ neškodný , (adj:)
inoffensiveness _ neškodnost , (n:)
inoperable _ neoperovatelný , (adj:)
inoperative _ neoperativní , (adj:)
inopportune _ nevhodný ,
inordinate _ nadměrný , (adj:)
inordinately _ mimořádně , (adv:)
inorganic _ anorganický , (adj:)
inorganic matter _ anorganická látka , ([eko.])
inosculation _ napojení , (n:)
inositol _ inosit ,
InP _ Indium Phosphide , ([zkr.] [voj.])
inpatient _ hospitalizovaný pacient ,
INPO _ In No Particular Order , ([zkr.])
input _ vstup (do systému) , ([eko.])
input _ zadat , (v:)
input _ vstup , ([eko.]) , (Materiál nebo energie vstupující do jednotkového procesu. Poznámka : Pod pojmem materiály jsou zahrnuty suroviny i výrobky.)
input bias current _ vstupní klidový proud , ([el.])
input element _ vstupní prvek (systému) , ([eko.])
input offset current _ vstupní zbytkový proud , ([el.])
input offset current _ napěťová nesymetrie , ([el.])
input resistance height of drain tile _ vstupní odporová výška drenážní trubky , ([eko.])
input-output analysis _ input-output analýza (analýza vstupu a výstupu) , ([eko.])
input-reducing technology _ technologie redukující vstupy , ([eko.])
input-substituting technology _ technologie nahrazující vstupy , ([eko.])
inputs _ vstupy , (n: pl.)
inputting _ zapisující , (adj:)
inputting _ vkládající , (adj:)
inquest _ posouzení , (n:)
inquietude _ nervozita , (n:)
inquietude _ neklid , (n:)
inquietude _ nepokoj ,
inquire _ vyšetřovat , (v:)
inquire _ pátrat , (v:)
inquire _ vyptat se , (v:)
inquire _ informovat se , (v:)
inquire _ dotazovat se , (v:)
inquire into _ prošetřovat , (v:)
inquired _ vyšetřoval , (v:)
inquired _ vyptával , (v:)
inquired _ dotazoval , (v:)
inquirer _ tazatel , (n:)
inquiries _ šetření , (pl.) , (n:)
inquiries _ dotazy , (n: pl.)
inquiring _ tázavý , (adj:)
inquiring _ dotazování , (n:)
inquiringly _ tázavě , (adv:)
inquiry _ vyšetřování , (n:)
inquiry _ dotaz , (n:)
inquiry _ šetření , (n:)
inquiry _ zkoumání , (n:)
inquiry _ poptávka , (n:)
inquisition _ výslech , (n:)
inquisition _ pátrání , (n:)
inquisition _ inkvizice , (n:)
inquisitional _ vyšetřovací , (adj:)
inquisitional _ inkviziční , (adj:)
inquisitive _ zvědavý , (adj:)
inquisitive _ všetečný , (adj:)
inquisitively _ zvědavě , (adv:)
inquisitiveness _ zvědavost , (n:)
inquisitiveness _ všetečnost , (n:)
inquisitor _ inkvizitor , (n:)
inquisitorial _ inkvizitorský , (adj:)
inquisitorially _ vyšetřovatelsky , (adv:)
INRI _ nápis na Ježíšově kříži , , (Iesus Nazaretus Rex Iudaeae, Ježíš z Nazaretu, král Judeje)
inroad _ vpád , (n:)
inroad _ nájezd , (n:)
inroads _ rušivé zásahy ,
inrush _ příval , (n:)
inrush _ nával , (n:)
ins _ klávesa Insert ,
ins and outs _ spletité detaily ,
insalubrious _ nezdravý , (adj:)
insane _ ztřeštěný , (adj:)
insane _ šílený , (adj:)
insane _ nesvéprávný , (adj:)
insanely _ šíleně , (adv:)
insanitary _ nezdravý , (adj:)
insanity _ bláznovství ,
insanity _ šílenost ,
insanity _ šílenství , (n:)
insanity _ nepříčetnost , (n:)
insatiability _ neukojitelnost , (n:)
insatiability _ nenasytnost , (n:)
insatiable _ nenasytný , (adj:)
insatiably _ nenasytně , (adv:)
insatiate _ neukojitelný , (adj:)
insatiate _ nenasytný , (adj:)
inscribe _ vyrýt , (v:)
inscribed _ napsaný , (adj:)
inscription _ nápis , (n:)
inscriptions _ nadpisy , (n: pl.)
inscrutability _ nevyzpytatelnost , (n:)
inscrutable _ tajemný , (adj:)
inscrutable _ neproniknutelný , (adj:)
inscrutably _ nevyzpytatelně , (adv:)
inseam _ vnitřní šev ,
insect _ hmyz ,
insecticidal _ insekticidní , (adj:)
insecticide _ insekticid , (n:)
insectivore _ hmyzožravec , (n:)
insectivore _ insektivor , ([eko.])
insectivorous _ hmyzožravý , (adj:)
insectoacaricide _ insektoakaricid , ([eko.])
insectofungicide _ insektofungicid , ([eko.])
insects _ hmyz ,
insecure _ riskantní , (adj:)
insecure _ nejistý , (adj:)
insecure _ nechráněný , (adj:)
insecurely _ nejistě , (adv:)
insecurity _ nespolehlivost , (n:)
insecurity _ nejistota , (n:)
inseminate _ oplodnit , (v:)
insemination _ inseminace , (n:)
insensate _ pošetilý , (adj:)
insensate _ nesmyslný , (adj:)
insensate _ nerozumný , (adj:)
insensate _ nelidský , (adj:)
insensate _ necitelný , (adj:)
insensate _ brutální , (adj:)
insensibility _ nevnímavost , (n:)
insensibility _ necitlivost , (n:)
insensibility _ necitelnost , (n:)
insensibility _ lhostejnost , (n:)
insensible _ necitlivý , (adj:)
insensible _ nepostřehnutelný ,
insensible _ apatický ,
insensible _ bezohledný ,
insensibly _ znecitlivěle , (adv:)
insensitive _ necitlivý , (adj:)
insensitively _ necitlivě , (adv:)
insensitiveness _ necitlivost , (n:)
insensitiveness _ necitelnost , (n:)
insensitiveness _ lhostejnost , (n:)
insensitivity _ necitlivost , (n:)
insentience _ lhostejnost , (n:)
insentient _ necítící , (adj:)
insentient _ neživý , (adj:)
insentient _ mrtvý , (adj:)
inseparability _ nerozlučnost , (n:)
inseparability _ neoddělitelnost , (n:)
inseparable _ neoddělitelný , (adj:)
inseparably _ nerozlučně ,
insert _ zasunout , (v:)
insert _ vsunout , (v:)
insert _ vsouvat , (v:)
insert _ vsadit , (v:)
insert _ doprovodný díl (balast) , ([eko.]) , (Komponent, který tvoří vstup i výstup v procesu a není přetvářen ani jinak předěláván.)
insert _ vložka , (n:)
Insert _ Vložit , (n: [it.])
inserted _ vložený ,
inserting _ vkládání , (n:)
inserting _ vkládající , (adj:)
insertion _ vkládání ,
insertion _ vložka ,
insertion _ vsunutí ,
insertion _ zasunutí ,
insertion _ vsuvka ,
insertion _ vložení , (n:)
insertions _ vložení , (pl.) , (n:)
inserts _ vkládá , (v:)
inset _ vložit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line