Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

inhibiting _ zabraňující , (adj:)
inhibiting _ potlačující , (adj:)
inhibiting _ inhibiční , (adj:)
inhibition _ inhibice , ([eko.])
inhibition _ zábrana , (n:)
inhibition _ tlumení , (n:)
inhibition _ potlačování , (n:)
inhibition _ potlačení , (n:)
inhibitions _ zábrany , (n: pl.)
inhibitor _ inhibitor , ([eko.])
inhibitor _ zpomalovač , (n:)
inhibitory _ inhibiční , (adj:)
inhibits _ zamezuje , (v:)
inhibits _ zabraňuje , (v:)
inhibits _ tlumí , (v:)
inhibits _ nedovoluje , (v:)
inhomogeneity _ nehomogennost , (n:)
inhomogeneous _ nestejnorodý , (adj:)
inhomogeneous _ nehomogenní , (adj:)
inhomogeneous _ nesourodý , (adj:)
inhospitable _ nehostinný , (adj:)
inhospitality _ nehostinnost , (n:)
inhuman _ nelidský , (adj:)
inhumane _ nelidský , (adj:)
inhumane _ krutý , (adj:)
inhumanely _ nelidsky , (adv:)
inhumanity _ nelidskost , (n:)
inhumanity _ krutost , (n:)
inhumanly _ nelidsky , (adv:)
inhumation _ pohřbení , (n:)
inimical _ nepřátelský , (adj:)
inimitable _ nenapodobitelný , (adj:)
inimitably _ nenapodobitelně , (adv:)
iniquitous _ zločinný , (adj:)
iniquitous _ nespravedlivý , (adj:)
iniquitous _ neřestný , (adj:)
iniquitously _ zločinně , (adv:)
iniquity _ ničemnost , (n:)
iniquity _ nespravedlnost , (n:)
iniquity _ nespravedlivost , (n:)
iniquity _ hanebnost , (n:)
initial _ iniciála , (n:)
initial _ začáteční , (adj:)
initial _ počáteční , (adj:)
initial _ výchozí , (adj:)
initial compliance _ počáteční vyhovění , ([eko.])
initial height of groundwater level _ počáteční výška hladiny podzemní vody , ([eko.])
initial phase of infection _ počáteční infekce , ([eko.])
initial weed infestation of soil _ výchozí zaplevelení půdy , ([eko.])
initial weed infestation of sowing seed _ výchozí zaplevelení osiva , ([eko.])
initial weed infestation of vegetation _ výchozí zaplevelení porostu , ([eko.])
initialisation _ inicializace , (n:)
initialise _ spustit , (v:)
initialise _ inicializovat , (v:)
initialised _ spuštěný , (adj:)
initialised _ inicializovaný , (adj:)
initialises _ inicializuje , (v:)
initialising _ inicializování , (n:)
initialization _ inicializace , (n:)
initialize _ zahajovat , (v:)
initialize _ inicializuje , (v:)
initialize _ inicializovat , (v:)
initialized _ inicializovaný , (adj:)
initializes _ inicializuje , (v:)
initializing _ spouštějící , (adj:)
initializing _ inicializování , (n:)
initially _ zpočátku , (adv:)
initially _ nejprve , (adv:)
initials _ iniciály , (n: pl.)
initiate _ iniciovat ,
initiate _ zasvětit ,
initiate _ zasvěcenec ,
initiate _ započít ,
initiate _ spustit ,
initiate _ znalec ,
initiate _ zahájit , (v:)
initiate _ uvést , (v:)
initiated _ zahájený , (adj:)
initiated _ uvedený , (adj:)
initiated _ iniciovaný , (adj:)
initiates _ iniciuje , (v:)
initiating _ zahajující , (adj:)
initiation _ iniciace , (n:)
initiative _ počáteční , (adj:)
initiative _ iniciativní , (adj:)
initiative _ podnikavost ,
initiative _ iniciativa, popud , ([eko.])
initiative _ iniciativa ,
initiatives _ iniciativy , (n: pl.)
initiator _ iniciátor , (n:)
initiators _ iniciátoři , (n:)
initiatory _ uvádějící , (adj:)
initiatory _ uváděcí , (adj:)
initiatory _ iniciační , (adj:)
inject _ vstřikovat , (v:)
inject _ vstříknout , (v:)
injectable _ schopný injektování , (n:)
injected _ vstříknutý , (adj:)
injecting _ vstřikování , (n:)
injection _ nástřik , ([eko.])
injection _ injekce ,
injection _ vstřikování , (n:) , (Tecnika)
injection _ dosazení ,
injections _ injekce , (pl.)
injector _ vstřikovač , (n:)
injuction _ příkaz , ([eko.])
injudicious _ neuvážený , (adj:)
injudicious _ nerozvážný , (adj:)
injudicious _ nerozumný , (adj:)
injudiciously _ neuváženě , (adv:)
injudiciously _ nerozvážně , (adv:)
injudiciousness _ neuváženost , (n:)
injudiciousness _ nerozumnost , (n:)
injunction _ soudní zákaz ,
injunction _ soudní příkaz ,
injunctions _ rozkazy , (n: pl.)
injure _ ublížit , (v:)
injure _ poranit , (v:)
injure _ zranit , (v:)
injured _ poraněný , (adj:)
injured _ zraněný , (adj:)
injuries _ zranění , (pl.)
injurious _ škodlivý , (adj:)
injuriously _ škodlivě , (adv:)
injury _ úraz , (n:)
injury _ poranění , (n:)
injury _ zranění ,
injustice _ nespravedlnost , (n:)
injustice _ nespravedlivost , (n:)
injustice _ příkoří ,
injustices _ bezpráví , (pl.)
ink _ inkoustový , (adj:)
ink _ tuš ,
ink _ inkoust , (n:)
Inka system _ Inka systém , ([eko.])
inker _ potiskovač , (n:)
inkiness _ inkoustovitost , (n:)
inkjet printer _ inkoustová tiskárna ,
inkling _ tušení , (n:)
inkling _ náznak , (n:)
inkling _ zdání , (n:)
inks _ inkousty ,
inkstand _ kalamář , (n:)
inkwell _ kalamář , (n:)
inky _ inkoustový , (adj:)
inky _ inkoustově černý ,
inlaid _ vykládaný např. dřevem ,
inland _ vnitrozemí ,
inland _ vnitrozemský , (adj:)
inlay _ ozdobné vykládání , (n:)
inlay _ mozaika , (n:)
inlay _ vykládat , (v:)
inlay _ vložka , (n: [med.]) , (plomba skládající se z pevné substance (zlato, porcelán) vložena do zubní dutiny a zacementovaná)
inlay _ plomba , (n:)
inlet _ vtok , ([eko.])
inlet _ přívod , (n:)
inlet _ přítok , (n:)
inline _ v řadě za sebou ,
inly _ vnitřně ,
inly _ niterně ,
Inman _ Inman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
inmate _ chovanec , , (ústavu)
inmate _ pacient , (n:)
inmate _ nájemník , (n:)
inmate _ vězeň ,
inmates _ pacienti , (n:)
inmates _ nájemníci , (n: pl.)
inmates _ vězni ,
inmost _ nejvnitřnější , (adj:)
inn _ hostinec ,
innards _ vnitřnosti , (n: [hovor.] pl.)
innate _ vlastní , (adj:) , (komu)
innate _ přirozený , (adj:)
innate _ vrozený , (adj:)
innately _ od narození , (n:)
innateness _ vrozenost , (n:)
inner _ nejhlubší ,
inner _ skrytý ,
inner _ tajný ,
inner _ vnitřní ,
inner city _ centrum města , (n:)
inner ear _ vnitřní ucho , (n: [med.])
Inner Mongolia _ Vnitřní Mongolsko , (n: [zem.]) , (oblast v Číně)
inner tube _ duše , (n:)
inner tube _ duše pneumatiky ,
inner-city _ centrum města , (n:)
innermost _ vnitřní , (adj:)
innermost _ nejvnitřnější , (adj:)
innervate _ inervovat , (v:)
innervation _ inervace , (n:)
inning _ směna v baseballu ,
innings _ směna , (n:)
innkeeper _ hostinský , (adj:)
innocence _ nevina , (n:)
innocence _ nevinnost ,
innocent _ neviňátko , (n:)
innocent _ bezelstný , (adj:)
innocent _ nevinný ,
innocently _ nevinně , (adv:)
innocuous _ neškodný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line