Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

inform on _ donášet ,
informal _ všední ,
informal _ obyčejný ,
informal _ pohodlný ,
informal _ každodenní ,
informal _ neformální , (adj:)
informal sector _ odvětví věcí každodenní spotřeby ,
informal sector _ odvětví věcí běžných potřeb ,
informality _ nenucenost , (n:)
informality _ neformálnost , (n:)
informally _ neformálně , (adv:)
informant _ denunciant , (n:)
informant _ udavač , (n:)
informant _ špicl , (n:)
informant _ oznamovatel , (n:)
informant _ informátor , (n:)
informants _ oznamovatelé , (n:)
informatics _ informatika , (n:)
information _ zpráva , (n:)
information _ znalosti , (n:)
information _ vědomosti , (n:)
information _ informace , (n:)
information science _ informatika , (n:)
informational _ informační , (adj:)
informative _ poučný , (adj:)
informative _ informativní , (adj:)
informatively _ informativně , (adv:)
informativeness _ informativnost , (n:)
informatory _ informativní , (adj:)
informed _ informovaný ,
informer _ udavač , (n:)
informing _ informující , (adj:)
informs _ informuje , (v:)
INFOSEC _ Information Security , ([zkr.] [voj.])
infra _ níže ,
infra _ dole ,
infra-red _ infračervený , (adj:)
infract _ porušit , (v:)
infraction _ porušení , (n:)
infrahuman _ antropoidní ,
infrangible _ nezlomitelný , (adj:)
infrangible _ nerozbitelný , (adj:)
infrared _ infračervený , (adj:)
infrasonic _ infrazvukový , (adj:)
infrastructural _ infrastrukturní , (adj:)
infrastructure _ infrastruktura ,
infrastructure development as a subsidy. _ budování infrastruktury jako subvence , ([eko.])
infrequency _ vzácnost ,
infrequency _ řídkost výskytu ,
infrequency _ neobvyklost ,
infrequent _ řídký , (adj:)
infrequently _ vzácně , (adv:)
infrequently _ řídce , (adv:)
infringe _ překročit , (v:)
infringe _ porušit , (v:)
infringe _ nedodržet , (v:)
infringed _ porušil , (v:)
infringement _ zasahování , (n:)
infringement _ omezení , (n:)
infringements _ porušení , (n:)
infringes _ porušuje , (v:)
infringing _ porušení , (n:)
infringing _ nedodržení , (n:)
infuriate _ rozzuřit ,
infuriate _ naštvat ,
infuriated _ rozzuřený , (adj:)
infuriating _ vzteklý , (adj:)
infuriating _ vzteku - k vzteku ,
infuriatingly _ vztekle , (adv:)
infuriatingly _ nesnesitelně , (adv:)
infuse _ naplnit , (v:)
infuse _ vlít , (v:)
infuse _ vnuknout , (v:)
infuse _ nasáknout , (v:)
infusion _ nálev , (n:)
infusion _ infuze , (n:)
infusion _ vlévání , (n:)
ingathering _ žeň ,
ingathering _ sklizeň ,
ingenious _ důmyslný , (adj:)
ingenious advertising _ důvtipná reklama ,
ingeniously _ důmyslně , (adv:)
ingeniousness _ důvtipnost , (n:)
ingenuity _ důvtip , (n:)
ingenuity _ duchaplnost , (n:)
ingenuity _ vynalézavost , (n:)
ingenuity _ důmysl ,
ingenuity _ chytrost , (n:)
ingenuous _ upřímný , (adj:)
ingenuous _ prostý , (adj:)
ingenuous _ nevinný , (adj:)
ingenuous _ naivní , (adj:)
ingenuous _ bezelstný , (adj:)
ingenuously _ upřímně , (adv:)
ingenuously _ bezelstně , (adv:)
ingenuousness _ bezelstnost , (n:)
Ingersoll _ Ingersoll , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ingest _ spolknout potravu ,
ingestion _ polknutí , (n:)
ingestive _ ingestivní ,
ingle _ krb , (n:)
Inglewood _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
inglorious _ neslavný , (adj:)
inglorious _ nečestný , (adj:)
inglorious _ hanebný , (adj:)
ingoing _ nastupující , (adj:)
ingoing _ vcházející , (adj:)
ingot _ ingot , (n:)
ingrain _ barvit , (v:)
ingrained _ zakořeněný , (adj:)
Ingram _ Ingram , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ingrate _ nevděčný , (adj:)
ingrate _ nevděčník , (n:)
ingratiate _ získat přízeň ,
ingratiatingly _ vtíravě , (adv:)
ingratiation _ zalichocení , (n:)
ingratiation _ lichocení , (n:)
ingratitude _ nevděk , (n:)
ingratitude _ nevděčnost , (n:)
ingredient _ složka , (n:)
ingredient _ přísada , (n:)
ingredient _ ingredience ,
ingredients _ složky , (n: pl.)
ingredients _ přísady , (n: pl.)
ingress _ vstupování , (n:)
ingress _ druh astronomického jevu ,
ingression _ vstoupení , (n:)
ingrowing _ zarůstající , (adj:)
ingrowing _ rostoucí dovnitř ,
ingrown _ zarostlý ,
ingrown _ zaměřený do sebe ,
ingrown _ uzavírání se do sebe ,
ingrown _ vrostlý ,
INGSI _ I m Not Gonna Say It , ([zkr.])
inguinal _ tříslový , (adj:)
inhabit _ obývat ,
inhabitable _ neobyvatelný , (adj:)
inhabitancy _ obydlenost , (n:)
inhabitant _ obyvatel , (n:)
inhabitants _ obyvatelé , (n:)
inhabitation _ obydlenost , (n:)
inhabited _ obydlený , (adj:)
inhabits _ obývá , (v:)
inhalant _ inhalační , (adj:)
inhalation _ vdechování , (n:)
inhalation _ inhalace , (n:)
inhalator _ inhalátor , (n:)
inhale _ vdechnout , (v:)
inhale _ vdechovat , (v:)
inhale _ inhalovat , (v:)
inhaled _ vdechoval , (v:)
inhaled _ inhaloval , (v:)
inhaler _ inhalátor , (n:)
inhaling _ vdechování , (n:)
inhaling _ inhalování , (n:)
inharmonic _ neharmonický , (adj:)
inharmonious _ neharmonický , (adj:)
inhere _ vězet , (v:)
inhere _ být podstatou , (v:)
inhere _ být obsažen , (v:)
inhere _ spočívat , (v:)
inhere _ tkvít , (v:)
inhere _ být nedílnou součastí , (v:)
inhere _ patřit k , (v:) , (jako vlastnost nebo kvalita)
inhere in _ nacházet se v ,
inherence _ inherence , (n:)
inherent _ vrozený , (adj:)
inherent _ základní , (adj:)
inherent _ podstatný , (adj:)
inherent _ obsažený v , (adj:)
inherent _ neodmyslitelný , (adj:)
inherent energy _ vnitřní energie (inherentní energie) , ([eko.]) , (Hrubá kalorická hodnota vstupujících materiálů.)
inherent plant immunity _ dědičná vzdornost rostliny , ([eko.])
inherently _ podstatně , (adv:)
inherently _ neodmyslitelně , (adv:)
inherit _ zdědit , (v:)
inherit _ dědit , (v:)
inheritable _ dědičný , (adj:)
inheritable _ schopný dědit ,
inheritance _ dědictví, pozůstalost , ([eko.])
inheritance _ dědičnost , (n:)
inheritance _ dědictví , (n:)
inheritance tax _ dědická daň ,
inherited _ dědičný , (adj:)
inherited _ průvodní , (adj:)
inheriting _ dědění , (n:)
inheritor _ dědic ,
inheritress _ dědička , (n:)
inheritrix _ dědička , (n:)
inhibit _ zamezovat , (v:)
inhibit _ zabránit , (v:)
inhibit _ utlumovat , (v:)
inhibit _ zabraňovat , (v:)
inhibit _ inhibovat , (v:)
inhibit _ blokovat , (v:)
inhibit _ tlumit , (v:)
inhibit _ potlačovat , (v:)
inhibited _ tlumený , (adj:)
inhibited _ potlačený , (adj:)
inhibited _ nesmělý , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line