Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

infection source _ zdroj infekce , ([eko.])
infections _ infekce , (pl.)
infections _ ohyby , (pl.)
infections _ ohnutí , (pl.)
infectious _ nakažlivý ,
infectious disease _ infekční nemoc ,
infectious waste _ infekční odpad , ([eko.])
infectiously _ infekčně , (adv:)
infectiousness _ nakažlivost , (n:)
infectiousness _ infekčnost , (n:)
infective _ nakažlivý , (adj:)
infective _ infekční , (adj:)
infeed _ přísuv , (n: [tech.]) , (strojírenství)
infeed _ napájení , (n: [el.])
infeed carriage _ přiváděcí upínací vozík (rámové pily) , (adj: n: [tech.])
infelicities _ nevhodnosti , (n:)
infelicities _ nemístnosti , (n:)
infelicitous _ nevhodný , (adj:)
infelicitous _ netaktní , (adj:)
infelicitous _ neblahý , (adj:)
infelicity _ nevhodnost , (n:)
infelicity _ nemístnost , (n:)
infer _ dovozovat , (v:)
infer _ vyvozovat , (v:)
infer _ odvozovat , (v:)
infer _ dedukovat , (v:)
inference _ odvození , (n:)
inference _ dedukce , (n:)
inferences _ důsledky , (n: pl.)
inferential _ inferenční , (adj:)
inferential _ deduktivní , (adj:)
inferior _ podřadný , (adj:)
inferior _ méněcenný , (adj:)
inferior good _ podřadný statek , ([eko.])
inferiority _ podřadnost , (n:)
inferiority _ méněcennost , (n:)
inferiority complex _ komplex méněcennosti ,
infernal _ pekelný , (adj:)
infernally _ příšerně , (adv:)
infernally _ pekelně , (adv:)
inferno _ peklo , (n:)
inferred _ usuzoval , (v:)
inferring _ usuzující , (adj:)
infertile _ neplodný , (adj:)
infertility _ neplodnost , (n:)
infest _ zamořit , (v:)
infestation _ zamoření , (n:)
infestation of plant _ napadení rostliny , ([eko.])
infested _ zamořený , (adj:)
infested _ postižený , (adj:)
infidel _ nevěřící , (adj:)
infidel _ ateista , (n:)
infidelity _ nevěra ,
infidels _ nevěřící , (pl.)
infield _ vnitřní pole ,
infield _ vnitřní hřiště ,
infighter _ soupeř , (n:)
infighter _ rival , (n:)
infighting _ boj z blízka , (n:)
infill _ zaplnit , (v:)
infill _ vyplnit , (v:)
infill _ výplň ,
infiltrate _ proniknout , (v:)
infiltrate _ infiltrovat , (v:)
infiltrated _ prosákl , (v:)
infiltrated _ infiltroval , (v:)
infiltration _ vsak , (n:)
infiltration _ pronikání , (n:)
infiltration _ infiltrace , (n:)
infiltration area _ infiltrační oblast , ([eko.])
infiltration contour furrow _ vsakovací průleh , ([eko.])
infiltration drain _ zasakovací drén , ([eko.])
infiltration irrigation _ závlaha podmokem , ([eko.])
infiltration irrigation _ podpovrchová závlaha , ([eko.])
infiltration protection object _ infiltrační ochranný objekt , ([eko.])
infiltration reservoir _ zasakovací jímka , ([eko.])
infiltration zone _ vsakovací pás (eroze) , ([eko.])
infiltrator _ tajný agent ,
infinite _ nekonečný , (adj: [mat.])
infinitely _ nesmírně , (adv:)
infinitely _ nekonečně , (adv:)
infiniteness _ nekonečnost , (n:)
infinitesimal _ nepatrný , (adj:)
infinitesimal _ infinitezimální , (adj:)
infinitesimally _ nepatrně , (adv:)
infinitesimals _ drobnosti , (n:)
infinitival _ infinitivní , (adj:)
infinitive _ infinitiv , (n:)
infinitives _ infinitivy , (n: pl.)
infinitude _ nekonečnost , (n:)
infinity _ nesmírnost , (n:)
infinity _ nekonečnost , (n:)
infinity _ nekonečno , (n: [mat.])
infirm _ nepevný , (adj:)
infirm _ churavý , (adj:)
infirmary _ ošetřovna , (n:)
infirmity _ nemohoucnost , (n:)
infirmity _ slabost , (n:)
infirmity _ neduživost , (n:)
infix _ infix , (n:)
infix _ vštípit , (v:)
infix _ vložit , (v:)
infix _ vrazit , (v:)
inflame _ zapálit , (v:)
inflame _ vzplanout , (v:)
inflame _ vznítit , (v:)
inflame _ rozpálit , (v:)
inflame _ roznítit , (v:)
inflamed _ zanícený , (adj:)
inflamed _ vyvolaný , (adj:)
inflammability _ zápalnost , (n:)
inflammability _ vznětlivost , (n:)
inflammability _ hořlavost , (n:)
inflammable _ zápalný , (adj:)
inflammable _ hořlavý , (adj:)
inflammable _ hořlavina , (n:)
inflammation _ zánět , (n:)
inflammation _ zápal ,
inflammatory _ pobuřující , (adj:)
inflammatory _ ohnivý , (adj:)
inflammatory _ zánětlivý , (adj:)
inflatable _ nafukovací , (adj:)
inflate _ nafukovat , (v:)
inflate _ hustit , (v:)
inflate _ vyhnat do výšky , (v:)
inflate prices _ nafouknout ceny /vyhnat do výše/ , ([eko.])
inflated _ nahuštěný , (adj:)
inflated _ nafouknutý , (adj:)
inflater _ hustilka , (n:)
inflating _ nahušťování , (n:)
inflating _ nafukování , (n:)
inflation _ inflace ,
inflation _ nafouknutí , (n:)
inflation _ nadmutí , (n:)
inflation _ nahustění , (n:)
inflation _ nadechnutí , (n: [med.]) , (plicní nádech)
inflation rate _ míra inflace , ([eko.])
inflation spiral _ inflační spirála ,
inflationary _ inflační , (adj:)
inflationary gap _ inflační zpoždění , ([eko.])
inflator _ hustilka , (n:)
inflect _ skloňovat , (v:)
inflect _ ohýbat se , (v:)
inflect _ časovat , (v:)
inflected _ skloňovaný , (adj:)
inflection _ flexe , (n:)
inflection _ ohýbání , (n:)
inflectional _ ohýbací , (adj:)
inflectional _ flektivní , (adj:)
inflexibility _ nepružnost , (n:)
inflexibility _ nepoddajnost , (n:)
inflexibility _ neohebnost , (n:)
inflexible _ nepoddajný ,
inflexible _ tvrdošíjný ,
inflexible _ neohebný ,
inflexible _ nepružný , (adj:)
inflexible _ neflexibilní , (adj:)
inflexibly _ nezměnitelně , (adv:)
inflexibly _ nepružně , (adv:)
inflexion _ flexe (ohýbání) , (n: [lingv.])
inflict _ způsobit , (v:)
inflicted _ způsobený , (adj:)
inflicted _ uvalený , (adj:)
inflicter _ osoba uvalující např. podmínku ,
inflicting _ způsobující , (adj:)
inflicting _ uvalující , (adj:)
infliction _ uvalení , (n:)
infliction _ zavinění ,
inflorescence _ květenství , (n:)
inflow _ příliv , (n:)
inflow _ přívod, přítok , ([eko.])
inflow _ přítok , (n:)
inflow module _ specifický dávkový přítok , ([eko.])
inflow of capital _ příliv kapitálu ,
inflow rate _ přítok , ([eko.])
inflow regulation well _ nápustná regulační šachtice , ([eko.])
influence _ ovlivňování , (n:)
influence _ účinek , (n:)
influence _ ovlivňovat , (v:)
influence _ vliv , (n:)
influenced _ ovlivňovaný , (adj:)
influenced _ ovlivněný , (adj:)
influences _ ovlivňuje , (v:)
influencing _ ovlivňující , (adj:)
influencing _ ovlivňování , (n:)
influential _ významný , (adj:)
influential _ vlivný , (adj:)
influentially _ vlivně , (adv:)
influenza _ chřipka ,
influx _ influkce , ([eko.])
influx _ ústí , (n:)
influx _ vtok , (n:)
info _ informace , (n:)
infold _ zabalit , (v:)
infold _ obejmout , (v:)
infold _ balit ,
inform _ oznámit , (v:)
inform _ donášet , (v:)
inform _ denuncovat , (v:)
inform _ informovat ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line