Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

industrialism _ industrializmus , (n:)
industrialist _ průmyslník , (n:)
industrialization _ industrializace , (n:)
industrialize _ industrializovat , (v:)
industrialized _ industrializovaný , (adj:)
industrially _ průmyslově , (adv:)
industries _ průmysly , (n: pl.)
industries _ průmysl , (n:)
industrious _ snaživý , (adj:)
industrious _ pilný , (adj:)
industrious _ pracovitý , (adj:)
industriously _ pracovitě , (adv:)
industriousness _ pracovitost , (n:)
industry _ činnost , (n:)
industry _ obor ,
industry _ odvětví, průmysl , ([eko.])
industry _ průmyslové odvětví ,
industry _ průmysl , (n:)
industry long-run supply curve _ křivka dlouhodobé odvětvové nabídky , ([eko.])
industry short-run supply curve _ křivka krátkodobé odvětvové nabídky , ([eko.])
indwelling _ vnitřní ,
indwelling _ immanentní ,
inebriate _ opít , (v:)
inebriated _ opilý , (adj:)
inebriation _ opilství , (n:)
inedible _ nepoživatelný , (adj:)
ineducable _ nevychovatelný , (adj:)
ineffability _ nevýslovnost , (n:)
ineffability _ nevyslovitelnost , (n:)
ineffable _ nevýslovný , (adj:)
ineffective _ neschopný , (adj:)
ineffective _ neúčinný , (adj:)
ineffective _ neefektivní , (adj:)
ineffectively _ neúčinně ,
ineffectiveness _ neúčinnost , (n:)
ineffectual _ neúspěšný , (adj:)
ineffectuality _ neúspěšnost , (n:)
ineffectuality _ bezvýslednost , (n:)
ineffectually _ neúspěšně , (adv:)
ineffectualness _ neúspěšnost , (n:)
inefficacious _ nepůsobivý , (adj:)
inefficacy _ neúčinnost , (n:)
inefficiencies _ neúčinnosti , (n:)
inefficiency _ neúčinnost , (n:)
inefficiency _ neefektivita ,
inefficient _ neschopný , (adj:)
inefficient _ nevýkonný , (adj:)
inefficient _ neúčinný , (adj:)
inefficient _ neefektivní , (adj:)
inefficient production _ neefektivní výroba , ([eko.])
inefficiently _ neefektivně , (adv:)
inegalitarian _ nerovnostářský ,
inelastic _ nepřizpůsobivý ,
inelastic _ nepružný , (adj:)
inelastic _ neelastický , (adj:)
inelastic demand _ nepružná poptávka , ([eko.])
inelasticity _ strnulost , (n:)
inelasticity _ nepřizpůsobilost , (n:)
inelasticity _ nepružnost , (n:)
inelasticity _ neelastičnost , (n:)
inelegance _ neelegance , (n:)
inelegance _ neelegantnost , (n:)
inelegant _ neelegantní , (adj:)
inelegantly _ nevkusně ,
ineligibility _ neschopnost , (n:)
ineligibility _ nezpůsobilost , (n:)
ineligible _ nezpůsobilý , (adj:)
ineluctable _ nevyhnutelný , (adj:)
ineluctably _ nevyhnutelně , (adv:)
inept _ nešikovný , (adj:)
inept _ nemotorný , (adj:)
inept _ neobratný , (adj:)
ineptitude _ nešikovnost , (n:)
ineptitude _ neobratnost , (n:)
ineptly _ neobratně , (adv:)
ineptness _ neobratnost , (n:)
inequalities _ nepoměry , (n: pl.)
inequality _ nerovnost , (n: [mat.])
inequation _ nerovnice , (n: [mat.])
inequitable _ nespravedlivý , (adj:)
inequity _ nespravedlnost ,
ineradicable _ nezničitelný , (adj:)
ineradicable _ nezahladitelný , (adj:)
ineradicably _ nezahladitelně , (adv:)
inerrable _ neomylný , (adj:)
inerrancy _ neomylnost , (n:)
inerrant _ neomylný , (adj:)
inert _ nehybný , (adj:)
inert _ netečný , (adj:)
inert _ inertní , (adj:)
inert matter _ inertní materiál , ([eko.])
inert waste _ inertní odpad , ([eko.])
inertia _ ochablost , (n:)
inertia _ netečnost , (n:)
inertia _ lhostejnost , (n:)
inertia _ bezvládnost , (n:)
inertia _ nečinnost , (n:)
inertia _ setrvačnost , (n: [fyz.])
inertial _ setrvačný , (adj:)
inertial inflation _ setrvačná inflace ,
inertness _ netečnost , (n:)
inertness _ inertnost , (n:)
inescapable _ nevyhnutelný , (adj:)
inescapably _ nevyhnutelně , (adv:)
inessential _ nepodstatný , (adj:)
inessential _ nedůležitý , (adj:)
inestimable _ neodhadnutelný , (adj:)
inevitability _ nevyhnutelnost , (n:)
inevitable _ nutný , (adj:)
inevitable _ nevyhnutelný , (adj:)
inevitable _ neodvratný , (adj:)
inevitably _ nevyhnutelně , (adv:)
inexact _ nepřesný , (adj:)
inexactitude _ nepřesnost , (n:)
inexactness _ nepřesnost , (n:)
inexcusable _ neomluvitelný , (adj:)
inexcusably _ neomluvitelně , (adv:)
inexhaustible _ nevyčerpatelný , (adj:)
inexhaustibly _ nevyčerpatelně , (adv:)
inexorability _ neúprosnost , (n:)
inexorability _ nesmiřitelnost , (n:)
inexorable _ neúprosný , (adj:)
inexorable _ nesmiřitelný , (adj:)
inexorably _ neúprosně , (adv:)
inexpedience _ neúčelnost , (n:)
inexpediency _ neúčelnost , (n:)
inexpedient _ bezúčelný , (adj:)
inexpensive _ levný , (adj:)
inexpensive _ laciný , (adj:)
inexpensively _ levně , (adv:)
inexpensiveness _ poměrná láce ,
inexperience _ nezkušenost , (n:)
inexperienced _ nezkušený , (adj:)
inexpert _ nezkušený , (adj:)
inexpertly _ neodborně , (adv:)
inexpiable _ neodčinitelný , (adj:)
inexplicable _ nevysvětlitelný , (adj:)
inexplicably _ nevysvětlitelně , (adv:)
inexplicit _ nevyslovený , (adj:)
inexpressibility _ nevýslovnost , (n:)
inexpressibility _ nepopsatelnost , (n:)
inexpressible _ nepopsatelný , (adj:)
inexpressibly _ nevyjádřitelně , (adv:)
inexpressive _ nevyjadřující , (adj:)
inexpugnable _ nedobytný , (adj:)
inexpugnable _ nepřemožitelný , (adj:)
inextensible _ neroztažitelný , (adj:)
inextinguishable _ neuhasitelný , (adj:)
inextinguishable _ nehasnoucí , (adj:)
inextricable _ nezbavitelný ,
inextricable _ nerozvazatelný ,
inextricable _ nerozpletitelný , (adj:)
inextricable _ komplikovaný , (adj: [přen.])
inextricable _ neoddělitelný ,
inextricable _ neřešitelný ,
inextricably _ nerozpletitelně , (adv:)
infallibility _ spolehlivost , (n:)
infallibility _ neomylnost , (n:)
infallible _ spolehlivý , (adj:)
infallible _ neomylný , (adj:)
infallibly _ neomylně , (adv:)
infamous _ hanebný , (adj:)
infamous _ vykřičený , (adj:)
infamous _ neslavný , (adj:)
infamous _ nechvalně známý , (adj:)
infamously _ vykřičený , (adj:)
infamy _ ostuda , (n:)
infamy _ hanba , (n:)
infancy _ dětství , (n:)
infant _ kojenec , (n:)
infant mortality _ kojenecká úmrtnost ,
infant school _ mateřská škola , ([brit.])
infanticide _ zabití novorozence ,
infantile _ infantilní , (adj:)
infantile _ dětský , (adj:)
infantile paralysis _ dětská obrna , (n:)
infantilism _ infantilismus ,
infantry _ pěchota , (n: [voj.])
infantryman _ pěšák , (n:)
infantryman _ infanterista , (n:)
infantrymen _ pěšáci , (n: pl.)
infants _ nemluvňata , (n:)
infants _ kojenci , (n: pl.)
infarct _ infarkt , (n:)
infarction _ infarkt , (n:)
infatuate _ zaslepit , (v:)
infatuate _ pobláznit , (v:)
infatuated _ zblázněný , (adj:)
infatuation _ pobláznění , (n:)
infeasibility _ neproveditelnost , (n:)
infeasible _ neuskutečnitelný ,
infect _ nakazit ,
infect _ infikovat ,
infected _ nakažený , (adj:)
infected _ infikovaný , (adj:)
infecting _ infikující , (adj:)
infection _ nákaza ,
infection _ infekce ,
infection expansion rate _ dynamika infekce (rostlin) , ([eko.])
infection level _ infekční tlak , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line