Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

inconsistencies _ nejednotnosti , (n:)
inconsistency _ rozpornost , (n:)
inconsistency _ neslučitelnost , (n:)
inconsistency _ nekonzistentnost , (n:)
inconsistent _ rozporuplný , (adj:)
inconsistent _ nestálý , (adj:)
inconsistent _ neslučitelný , (adj:)
inconsistent _ nekonzistentní , (adj:)
inconsistently _ nestále , (adv:)
inconsolable _ neutišitelný , (adj:)
inconsolably _ neutěšitelně , (adv:)
inconspicuous _ nepatrný , (adj:)
inconspicuous _ nenápadný , (adj:)
inconspicuously _ nenápadně , (adv:)
inconspicuousness _ nenápaditost , (n:)
inconstancy _ proměnlivost , (n:)
inconstancy _ nestálost , (n:)
inconstant _ vrtkavý , (adj:)
inconstant _ proměnlivý , (adj:)
inconstant _ nestálý , (adj:)
incontestability _ nepopíratelnost , (n:)
incontestable _ nepopiratelný , (adj:)
incontestably _ nesporně , (adv:)
incontestably _ nepopíratelně , (adv:)
incontinence _ inkontinence , (n:)
incontinent _ neschopný zadržet stolici ,
incontinent _ neschopný zadržet moč ,
incontinently _ neuváženě , (adv:)
incontinently _ bez rozmyslu ,
incontrovertible _ nevyvratitelný , (adj:)
incontrovertibly _ nevyvratitelně , (adv:)
inconvenience _ obtíž ,
inconvenience _ nepohodlí ,
inconvenience _ potíž ,
inconvenience _ nesnáz ,
inconvenience _ nepříjemnost , (n:)
inconvenienced _ v nesnázích ,
inconveniences _ nesnáze , (n:)
inconveniences _ nepříjemnosti , (n:)
inconveniencing _ obtěžující , (adj:)
inconvenient _ nevyhovující , (adj:)
inconvenient _ nevhodný , (adj:)
inconvenient _ nepraktický , (adj:)
inconveniently _ nevhodně , (adv:)
inconveniently _ neprakticky , (adv:)
inconvertibility _ nesměnitelnost , (n:)
inconvertible _ nesměnitelný , (adj:)
incoordination _ nekoordinovanost , (n:)
incorporate _ zahrnovat , (v:)
incorporate _ začlenit , (v:)
incorporate _ včlenit , (v:)
incorporate _ přičleněný , (adj:)
incorporate _ přidružit , (v:)
incorporate _ včleněný , (adj:)
incorporate _ obsahovat ,
incorporate _ zabudovat , (v:)
incorporated _ začleněný , (adj:)
incorporated _ zabudovaný , (adj:)
incorporated _ včleněný , (adj:)
incorporated _ spojený , (adj:)
incorporates _ zahrnuje , (v:)
incorporating _ zahrnující , (adj:)
incorporating _ začleňující , (adj:)
incorporating _ včleňující , (adj:)
incorporating _ přidružující , (adj:)
incorporation _ včlenění , (n:)
incorporation _ vtělení , (n:)
incorporation _ inkorporace , (n:)
incorporation _ zahrnutí , (n:)
incorporation _ začlenění , (n:)
incorporation _ sloučení , (n:)
incorporeal _ netělesný , (adj:)
incorporeal _ nehmotný , (adj:)
incorrect _ chybný , (adj:)
incorrect _ nepatřičný , (adj:)
incorrect _ nekorektní ,
incorrect _ nepřesný , (adj:)
incorrect _ nesprávný ,
incorrectly _ nesprávně , (adv:)
incorrectness _ nesprávnost , (n:)
incorrectness _ nepřesnost , (n:)
incorrigibility _ nenapravitelnost , (n:)
incorrigible _ nenapravitelný ,
incorrigible _ nepoučitelný ,
incorrigibly _ nenapravitelně , (adv:)
incorrupt _ bezchybný , (adj:)
incorrupt _ bezvadný , (adj:)
incorrupt _ neúplatný , (adj:)
incorrupt _ nezkažený , (adj:)
incorruptibility _ neúplatnost , (n:)
incorruptibility _ nepodplatitelnost , (n:)
incorruptible _ nezkazitelný , (adj:)
incorruptible _ neúplatný , (adj:)
incorruptible _ nepodplatitelný , (adj:)
incorruption _ nezkaženost , (n:)
incorruptness _ poctivost , (n:)
incorruptness _ nezkaženost , (n:)
incorruptness _ bezúhonnost , (n:)
increase _ přibývat , (v:)
increase _ zvýšit , (v:)
increase _ zvýšení , (n:)
increase _ vzrůstat , (v:)
increase _ úrok , (n:)
increase _ růst , (v:)
increase _ přírůstek , (n:)
increase _ navýšení , (n:)
increase _ bonus , (n:)
increased _ zvýšený , (adj:)
increases _ zvyšuje , (v:)
increasing _ vzrůstající , (adj:)
increasing _ rostoucí , (adj:)
increasing-cost industry _ odvětví s rostoucími náklady , ([eko.])
increasingly _ stále víc ,
increasingly _ zvýšeně , (adv:)
increasingly _ narůstajíce , (adv:)
increasingly _ stále více ,
incredibility _ neuvěřitelnost , (n:)
incredible _ neuvěřitelný , (adj:)
incredibly _ skvěle , (adv:)
incredibly _ neuvěřitelně , (adv:)
incredulity _ nevíra ,
incredulity _ nedůvěřivost ,
incredulous _ nedůvěřivý ,
incredulous _ skeptický ,
incredulous _ nevěřící ,
incredulously _ nedůvěřivě , (adv:)
increment _ příplatek ,
increment _ přírůstek , (n:)
incremental _ přírůstkový , (adj:)
incremental _ inkrementální , (adj:)
incrementally _ přírůstkově , (adv:)
incrementation _ inkrementace , (n:)
incremented _ zvyšovaný , (adj:)
increments _ zvyšuje , (v:)
incriminate _ kompromitovat , (v:)
incriminate _ inkriminovat , (v:)
incriminated _ obviňoval , (v:)
incriminated _ kompromitoval , (v:)
incriminating _ usvědčující , (adj:)
incriminating _ obviňující , (adj:)
incrimination _ inkriminace , (n:)
incrust _ pokrytý , (adj:)
incrustation _ skořápka , (n:)
incrustation _ povlečení , (n:)
incrustation _ povlak , (n:)
incrustation _ potažení , (n:)
incrustation _ kůra , (n:)
incrustation _ krusta , (n:)
incrustation of seeds _ inkrustace semen , ([eko.])
incubate _ inkubovat , (v:)
incubated _ inkuboval , (v:)
incubation _ inkubace , (n:)
incubation period _ inkubační doba , ([eko.])
incubator _ inkubátor , (n:)
incubus _ noční můra , (n:)
inculcate _ vštípit , (v:)
inculcate _ kázat , (v:)
inculcate _ hlásat , (v:)
inculcation _ vštěpování , (n:)
inculpable _ nevinný , (adj:)
inculpate _ obžalovat , (v:)
inculpate _ obvinit , (v:)
incumbency _ závazek , (n:)
incumbency _ povinnost , (n:)
incumbent _ obročník ,
incumbent _ vikář ,
incumbent _ úřadující ,
incumbent _ spočívající ,
incumbent _ povinný ,
incumbent _ obyvatel ,
incumbent _ nájemník ,
incumbent _ ležící ,
incumbent _ farář ,
incumbent _ držitel moci ,
incumbent _ držitel obročí ,
incumbents _ držitelé úřadu ,
incur _ způsobit si ,
incur _ přivodit si ,
incur _ vydávat se ,
incur _ utrpět ,
incur _ vystavit se ,
incurability _ nevyléčitelnost , (n:)
incurable _ zatvrzelý ,
incurable _ nevyléčitelný ,
incurableness _ nevyléčitelnost , (n:)
incurably _ nevyléčitelně , (adv:)
incurious _ lhostejný , (adj:)
incuriously _ lhostejně , (adv:)
incurred _ způsobil , (v:)
incurred _ vzniklý , (adj:)
incurred _ přivodil , (v:)
incurring _ způsobující , (adj:)
incursion _ invaze , (n:)
incursion _ vpád , (n:)
incurvate _ ohnout , (v:)
incurvate _ zakřivit , (v:)
incurvation _ zakřivení , (n:)
incurvation _ ohnutí , (n:)
Ind _ Indiana ,
indaba _ vyjednávání , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line