Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zobrazuji překlad hesla : I

inalterable _ neměnný , (adj:)
inamorata _ milenka , (n:)
inane _ nesmyslný , (adj:)
inane _ pošetilý , (adj:)
inane _ hloupý , (adj:)
inanely _ pošetile , (adv:)
inanely _ nejapně , (adv:)
inanimate _ neživý , (adj:)
inanimate _ neživotní ,
inanimateness _ neživotnost , (n:)
inanimateness _ neživost , (n:)
inanimateness _ mrtvost , (n:)
inanity _ pošetilost , (n:)
inapplicability _ nepoužitelnost , (n:)
inapplicable _ nepoužitelný , (adj:)
inapposite _ nepřípadný , (adj:)
inapposite _ nevhodný , (adj:)
inappreciable _ zanedbatelný , (adj:)
inappreciable _ nepostřehnutelný , (adj:)
inapproachable _ nepřístupný ,
inappropriate _ nevhodný ,
inappropriate _ nemístný ,
inappropriate _ nepatřičný ,
inappropriately _ nevhodně , (adv:)
inappropriately _ nepatřičně , (adv:)
inappropriateness _ nepatřičnost , (n:)
inappropriateness _ nemístnost , (n:)
inapt _ nevhodný , (adj:)
inapt _ neobratný , (adj:)
inapt _ neschopný , (adj:)
inaptitude _ nevhodnost , (n:)
inaptitude _ neschopnost , (n:)
inaptly _ nevhodně , (adv:)
inaptness _ neschopnost , (n:)
inaptness _ neobratnost , (n:)
inarticulacy _ malá výřečnost , (n:)
inarticulacy _ nesrozumitelnost , (n:)
inarticulate _ nezřetelný , (adj:)
inarticulate _ nesrozumitelný , (adj:)
inarticulateness _ nesrozumitelnost , (n:)
inartistic _ neumělý , (adj:)
inartistic _ neumělecký , (adj:)
inasmuch _ že ,
inasmuch _ pokud ,
inasmuch _ jelikož ,
inasmuch as _ vzhledem k tomu ,
inasmuch as _ poněvadž ,
inaspicious _ nešťastný ,
inaspicious _ neblahý ,
inattention _ nepozornost , (n:)
inattention _ nedbalost , (n:)
inattentive _ nepozorný , (adj:)
inattentively _ nepozorně , (adv:)
inattentiveness _ nepozornost , (n:)
inattentiveness _ nedbalost , (n:)
inaudibility _ neslyšitelnost , (n:)
inaudible _ neslyšitelný , (adj:)
inaudibleness _ neslyšitelnost , (n:)
inaudibly _ neslyšitelně , (adv:)
inaugural _ zahajovací , (adj:)
inaugural _ inaugurační , (adj:)
inaugurate _ zasvětit , (v:)
inaugurate _ zahájit , (v:)
inaugurate _ uvést , (v:)
inaugurate _ inaugurovat , (v:)
inaugurated _ uvedený , (adj:)
inaugurated _ inaugurovaný , (adj:)
inauguration _ zahájení , (n:)
inauguration _ inaugurace , (n:)
inauguration _ uvedení do funkce ,
inauguration _ slavnostní otevření ,
inauguration _ slavnostní zahájení ,
inauspicious _ nepříznivý , (adj:)
inauspicious _ neblahý , (adj:)
inauspiciously _ nepříznivě , (adv:)
inauthenticity _ nepravost , (n:)
inauthenticity _ neautentičnost , (n:)
inboard _ uvnitř lodi ,
inborn _ vrozený , (adj:)
inbound _ směřující sem ,
inbred _ zděděný , (adj:)
inbred _ vrozený , (adj:)
inbred _ inbrední , ([bio.])
inbreeding _ příbuzenské křížení , (n:)
inbuilt _ zabudovaný , (adj:)
inbuilt _ vestavěný , (adj:)
Inca _ Inka ,
Inca _ Ink , (n:)
incalculable _ nevyčíslitelný ,
incalculable _ nezměrný ,
incalculable _ nespočetný ,
incalculable _ nevypočitatelný ,
incalculably _ nevyčíslitelně , (adv:)
incalculably _ nespočetně , (adv:)
incandescence _ žhnutí , (n:)
incandescence _ zářivost , (n:)
incandescent _ žhnoucí , (adj:)
incandescent _ žhavý ,
incandescent lamp _ žárovka , (n:)
incandescently _ rozžhaveně , (adv:)
incantation _ zaříkávadlo ,
incantations _ zaříkávadla , (n:)
incantations _ zaklínadla , (n:)
incantatory _ zaklínací , (adj:)
incapability _ neschopnost , (n:)
incapable _ nezpůsobilý , (adj:)
incapable _ neschopný , (adj:)
incapacitate _ učinit neschopným ,
incapacitation _ zbavení právní způsobilosti ,
incapacity _ neschopnost , (n:)
incarcerate _ zavřít ,
incarcerate _ vsadit do vězení ,
incarcerate _ uvěznit ,
incarcerate _ věznit ,
incarcerated _ uvězněný , (adj:)
incarceration _ věznění , (n:)
incarnadine _ masově červený ,
incarnate _ ztělesňovat , (v:)
incarnate _ ztělesnit , (v:)
incarnate _ zosobňovat , (v:)
incarnate _ zosobnit , (v:)
incarnate _ vtělit , (v:)
incarnate _ vtělený , (adj:)
incarnate _ vtělit se , (v: [náb.])
incarnation _ ztělesnění , (n:)
incarnation _ vtělení , (n:)
incarnation _ inkarnace , (n: [náb.])
incarnations _ vtělení , (pl. n: [náb.])
incase _ zapouzdřit , (v:)
incaution _ nepozornost , (n:)
incaution _ neopatrnost , (n:)
incaution _ neobezřetnost , (n:)
incautious _ neopatrný , (adj:)
incautiously _ neopatrně , (adv:)
incautiousness _ neopatrnost , (n:)
incautiousness _ neobezřetnost , (n:)
incendiarism _ žhářství , (n:)
incendiarism _ paličství ,
incendiary _ palič ,
incendiary _ žhářský , (adj:)
incendiary _ žhář ,
incendiary _ zápalný , (adj:)
incense _ rozhněvat ,
incense _ rozzlobit ,
incense _ popudit ,
incense _ rozzuřit ,
incense _ kadidlo ,
incense _ voňavý dým ,
incense _ příjemná vůně ,
incense _ navonět kadidlem ,
incense _ pálit kadidlo ,
incense _ vykuřovat , , (voňavým dýmem)
incense _ pálit ,
incensed _ rozzuřil , (v:)
incensed _ rozzlobil , (v:)
incensed _ rozhněval , (v:)
incensed _ popudil , (v:)
incentive _ motivační opatření , (n:)
incentive _ pobídka , (n:)
incentive _ pobídkový , (adj:)
incentive _ podnět , (n:)
incentive _ stimul , (n:)
incentive _ podnětný , (adj:)
incentive _ dráždivý , (adj:)
incentive _ popud , (n:)
incentive to work _ pobídka k práci , (n:)
incentive-compatible regulation _ podnětově kompatibilní opatření , ([eko.])
incentives _ pobídky , (n: pl.)
incentives for conservation of electrical power _ podněty k šetření elektrické energie , ([eko.])
inception _ založení , (n:)
inception _ počátek ,
incertitude _ nejistota , (n:)
incessant _ ustavičný , (adj:)
incessant _ nepřetžitý , (adj:)
incessant _ neustálý ,
incessantly _ neustále , (adv:)
incest _ incest ,
incestuous _ incestní , (adj:)
inch _ palec , (n:) , (délková míra, cca 2,54 cm)
inches _ palce , (n:)
inching _ pomalý posuv ,
inching _ pomalé posouvání ,
inchoate _ počáteční , (adj:)
inchoate _ nevyvinutý , (adj:)
inchoative _ počáteční , (adj:)
inchoative _ formativní , (adj:)
inchworm _ píďalka , (n:)
incidence _ výskyt , (n:)
incidence _ dopad , (n:)
incidence _ incidence , ([eko.]) , (Počet nových případů nemoci v určitém časovém období.)
incidence rate _ relativní incidence , ([eko.]) , (Poměr počtu nových případů nemoci v určitém časovém období a velikosti populace v riziku.)
incident _ událost , (n:)
incident _ nehoda ,
incident _ příhoda ,
incident _ incident ,
incidental _ nahodilý, náhodný , ([eko.])
incidental _ náhodný , (adj:)
incidental takes _ náhodné úlovky , ([eko.])
incidentally _ náhodou , (adv:)
incidentally _ náhodně , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line