Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

health _ zdravotní stav ,
health _ zdravotní , (adj:)
health _ zdraví ,
health care _ péče o zdraví ,
health care _ zdravotnická péče ,
health care _ zdravotní péče ,
health centre _ poliklinika ,
health damage _ zdravotní škoda , ([eko.])
health food _ zdravotní strava , (n:)
health food _ dietní strava , (n:)
health food _ zdravé jídlo ,
health hazard-types of _ zdravotní nebezpečnost - druhy , ([eko.])
health resort _ lázně ,
health safety and preservation _ bezpečnost a ochrana zdraví (při práci) , ([eko.])
health-resort _ lázně ,
healthful _ zdravý , (adj:)
healthfulness _ zdravost , (n:)
healthier _ zdravější , (adj:)
healthiest _ nejzdravější , (adj:)
healthily _ zdravě , (adv:)
healthiness _ zdravost , (n:)
healthy _ zdravý , (adj:)
Healy _ Healy , (n: [jmén.]) , (příjmení)
heap _ halda ,
heap _ nakupit ,
heap _ odval , (n:)
heap _ kupa , (n:)
heap _ hromada ,
heaped _ nahromaděný ,
heaping _ hromadění ,
heaps _ hromady , (n: pl.)
hear _ zaslechnout , (v:)
hear _ vyslechnout , (v:)
hear _ naslouchat , (v:)
hear _ poslouchat , (v:)
hear _ hear/heard/heard , (v: [neprav.])
hear _ uslyšet ,
hear _ slyšet ,
hear from _ slyšet o ,
hear from _ dostat zprávy od ,
hear of _ slyšet o ,
hear of _ doslechnout se o ,
hear out _ vyslechnout , (v:)
hear! listen! _ poslyš ,
heard _ hear/heard/heard , (v: [neprav.])
heard _ slyšel , (v:)
hearer _ posluchač , (n:)
hearing _ výslech , (n:)
hearing _ sluch ,
hearing _ slyšení , , (u soudu)
hearing aid _ naslouchátko , (n:)
hearing aid _ sluchadlo ,
hearings _ výslechy , (n: pl.)
hearings _ slyšení , (pl.) , (n:)
hearken _ naslouchat , (v:)
hears _ slyší , (v:)
hearsay _ klepy ,
hearse _ máry , (n: [zast.])
hearse _ pohřební vůz , (n: [obec.] 6 6)
Hearst _ Hearst , (n: [jmén.]) , (příjmení)
heart _ temperament , (n:)
heart _ srdeční , (adj:)
heart _ podstata , (n:)
heart _ nitro , (n:)
heart _ miláček ,
heart _ jádro , (n:)
heart _ duše , (n:)
heart _ drahoušek , (n:)
heart _ srdce , (n:)
heart _ odvaha ,
heart attack _ infarkt ,
heart disease _ srdeční slabost , (n:)
heart disease _ srdeční vada , (n:)
heart disease _ srdeční choroba , (n:)
heart disease _ onemocnění srdce ,
heart disease _ nemocné srdce ,
heart failure _ srdeční vada , (n:)
heart failure _ srdeční mrtvice ,
heart failure _ selhání srdce ,
heart-free _ nezadaný , (adj:)
heart-rending _ srdcervoucí , (adj:)
heart-rending _ drásající srdce ,
heart-searching _ sebezpytování , (n:)
heart-to-heart _ řeč od srdce ,
heart-warming _ u srdce hřející ,
heart-whole _ srdečný , (adj:)
heart-whole _ upřímný , (adj:)
heartache _ žal , (v:)
heartache _ zármutek , (n:)
heartbeat _ tep , (n:)
heartbeat _ puls , (n:)
heartbreak _ žal , (v:)
heartbreak _ hoře ,
heartbreaking _ srdcervoucí , (adj:)
heartbroken _ se zlomeným srdcem ,
heartburn _ žáha , (n:)
heartburn _ pálení žáhy ,
heartburning _ nenávist ,
heartburning _ zášť ,
hearten _ povzbudit , (v:)
heartfelt _ srdečný , (adj:)
hearth _ krb , (n:)
hearth _ výheň ,
hearthrug _ podložka před krb ,
hearthstone _ domov , (n:)
hearthstone _ krbová deska , (n:)
hearties _ srdečněji , (adj:)
heartiest _ nejvřelejší , (adj:)
heartiest _ nejsrdečnější , (adj:)
heartiest _ nejsrdečněji , (adj:)
heartily _ upřímně , (adv:)
heartily _ srdečně , (adv:)
heartiness _ srdečnost , (n:)
heartland _ srdce regionu ,
heartland _ srdce země ,
heartless _ nemilosrdný , (adj:)
heartless _ nemající srdce ,
heartless _ nelítostný , (adj:)
heartless _ krutý , (adj:)
heartless _ bezcitný , (adj:)
heartlessly _ nemilosrdně , (adv:)
heartlessness _ nemilosrdnost , (n:)
heartlessness _ nelítostnost , (n:)
heartlessness _ bezcitnost , (n:)
heartrending _ srdcervoucí , (adj:)
heartrending _ drásající srdce ,
hearts _ srdce , (n:)
heartsick _ zarmoucený , (adj:)
heartsickness _ deprese , (n:)
heartsickness _ zarmoucenost , (n:)
heartstrings _ hluboké city ,
heartwarming _ potěšující , (adj:)
heartwarming _ dojemný , (adj:)
heartwood _ jádrové dřevo ,
hearty _ upřímný , (adj:)
hearty _ srdečný , (adj:)
heat _ žár , (n:)
heat _ rozehřát , (v:)
heat _ teplo ,
heat _ ohřát , (v:)
heat _ horko ,
heat _ dohřát , (v:)
heat _ zatopit ,
heat _ zatápět ,
heat _ vytopit ,
heat _ vytápět ,
heat _ vedro ,
heat exchanger _ tepelný výměník , (n: [tech.])
heat lightning _ blýskání na časy ,
heat motion _ tepelný pohyb , ([eko.])
heat pump _ tepelné čerpadlo ,
heat sink _ odvod tepla , (n:)
heat sink _ chladič , (n:)
heat up _ zahřát , (v:)
heat up _ vyhřát , (v:)
heat up _ roztopit , (v:)
heat up _ ohřát , (v:)
heat wave _ vlna horka , (n:)
heat-resistant _ ohnivzdorný ,
heat-resistant _ tepluvzdorný ,
heatable _ vytopitelný , (adj:)
heated _ zahřátý , (adj:)
heated _ zapálený do něčeho ,
heatedly _ vášnivě , (adv:)
heatedly _ rozčileně , (adv:)
heatedly _ ohnivě , (adv:)
heater _ kamínka ,
heater _ otopné těleso ,
heater _ topný článek ,
heater _ topné těleso ,
heater _ ohřívač , (n:)
heaters _ ohřívače ,
heath _ vřes , (n:)
heath _ vřesoviště ,
heath _ pláň ,
heathen _ divoch , (n:)
heathen _ pohan , (n:)
heathendom _ pohanstvo ,
heathenish _ pohanský , (adj:)
heathenism _ pohanství , (n:)
heather _ vřesovec , (n:)
heather _ vřes , (n:)
heathery _ vřesový , (adj:)
heathland _ vřesoviště ,
Heathman _ Heathman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
heating _ topný , (adj:)
heating _ topení ,
heating _ vytápění ,
heating engineer _ topenář ,
heating fuel _ topivo ,
heating up _ oteplování , (n:) , (nárůst teploty)
heatless _ nevytápěný , (adj:)
heatproof _ ohnivzdorný , (adj:)
heatstroke _ úžeh , (n:)
heatstroke _ úpal , (n:)
heatwave _ vlna veder ,
heave _ zvednout , (v:)
heave _ zdvihnutí , (n:)
heave _ zdvihnout , (v:)
heave _ bobtnat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line