Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

Hayden _ Hayden , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Hayes _ Hayes , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
hayfield _ louka , (n:)
hayloft _ seník , (n:)
hayloft _ seník v podkroví ,
haymaker _ tvrdý úder ,
haymaker _ sušič sena ,
haymaking _ senoseč ,
Haynes _ Haynes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hayrack _ žebřiny , (n:)
hayrick _ stoh , (n:)
Hays _ Hays , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
hayseed _ křupan , (v:)
haystack _ stoh , (n:)
haystack _ stoh sena , (n:)
Hayward _ Hayward , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké)
haywire _ nefungující , (adj:)
Haywood _ Haywood , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
hazard _ riskovat , (v:)
hazard _ hazardovat , (v:)
hazard _ hazard ,
hazard _ náhoda ,
hazard identification _ identifikace nebezpečnosti , ([eko.]) , (1.fáze hodnocení rizik)
hazard identification _ určení nebezpečnosti , ([eko.]) , (První složka procesu hodnocení rizika, která zahrnuje sběr a vyhodnocení dat o typech poškození zdraví, která mohou být vyvolána chemickou látkou a o podmínkách expozice, za kterých k těmto poškozením dochází.)
hazard rate _ intenzita nebezpečí , (n: [tech.])
hazardous _ riskantní ,
hazardous _ nebezpečný ,
hazardous _ hazardní ,
hazardous air pollution standards _ HAPS , ([eko.]) , (Normy nebezpečného znečištění ovzduší)
hazardous waste _ nebezpečný odpad , ([eko.])
hazardous waste control, assurance bonds _ kontrolování nebezpečných odpadů, pojistné obligace , ([eko.])
hazardousness _ riskantnost , (n:)
hazardousness _ nebezpečnost , (n:)
hazardousness _ hazardnost , (n:)
hazards _ rizika , (n:)
hazards _ hazardy , (n: pl.)
haze _ kouřmo , (n:)
haze _ šero ,
haze _ opar , (n:)
haze _ mlha , (n:)
haze over _ pohasnout , (v:)
hazel _ líska , (n:)
hazelnut _ lístkový oříšek ,
hazelnuts _ lístkové ořechy ,
hazier _ nejasnější , (adj:)
haziest _ nejzamlženější , (adj:)
hazily _ zamlžený , (adj:)
hazily _ zamlženě , (adv:)
hazily _ mlhavě , (adv:)
haziness _ nejasnost , (n:)
haziness _ mlhavost , (n:)
hazmat _ nebezpecny material , , (HAZardeous MATerial)
hazy _ nejasný , (adj:)
HBCU/MI _ Historically Black Colleges and Universities/Minority Institutions , ([zkr.] [voj.])
HBT _ Heterojunction Bipolar Transistor , ([zkr.] [voj.])
HCB _ Holy Cow, Batman! , ([zkr.])
HCF _ High Cycle Fatigue , ([zkr.] [voj.])
He _ He , (n: [jmén.]) , (příjmení)
He _ helium , (n: [chem.])
he _ on ,
he is _ on je ,
He is leaving _ Odchází , ([fráz.])
he said _ říkal , (v:)
he succeeded _ podařilo se mu ,
he s _ on je ,
he-goat _ kozel ,
head _ šéf , (n:)
head _ špička , (n:)
head _ výběžek ,
head _ vyvrcholení , (n:)
head _ vršek ,
head _ vrchol ,
head _ mys , (n:)
head _ kapitola ,
head _ horní část ,
head _ hlávka , (n:)
head _ hlavička , (n:)
head _ hlavice , (n:)
head _ velet , (v:)
head _ mířit , (v:)
head _ hlavní , (adj:)
head _ hlava , (n:)
head _ ředitel , (n:)
head _ vedoucí , (n:)
head and shoulders _ hlava a ramena ,
head clerk _ prokurista ,
head front _ čelo , (n:)
head home _ jít domů ,
head loss _ výšková ztráta , (n: [tech.]) , (energ. ztráta vyjádřená výškou kapaliny (hydraulika))
head of mission _ vedoucí mise ,
head off _ odvrátit , (v:)
head over heels _ střemhlav ,
head over heels _ horempádem ,
head over heels _ vzhůru nohama ,
head tax _ daň z hlavy ,
head water _ horní tok , ([eko.])
head-on _ přímo ,
head-on _ frontálně ,
head-on _ čelně ,
head-to-head _ muž proti muži ,
headache _ hlavolam , (n:)
headache _ bolení hlavy ,
headache _ bolest hlavy ,
headaches _ bolesti hlavy ,
headband _ čelenka , (n:)
headboard _ čelo postele ,
headcount _ počet osob ,
headdress _ čelenka , (n:)
headdress _ pokrývka hlavy ,
headed _ zamířil , (v:)
headed _ mající záhlaví ,
header _ hlavička ,
header _ záhlaví ,
headers _ hlavičky , (n: pl.)
headfast _ vyvazovací lano ,
headfirst _ střemhlav ,
headgear _ vrtná souprava , (n:)
headgear _ přilba , (n:)
headgear _ pokrývka hlavy ,
headhunter _ agitátor , (n:)
headhunter _ lovec hlav ,
heading _ titulek , (n:)
heading _ titul , (n:)
heading _ nadpis , (n:)
heading _ hlavička , (n:)
heading _ záhlaví ,
heading _ heslo ,
headings _ tituly , (n: pl.)
headings _ nadpisy , (n: pl.)
headings _ záhlaví , (pl.)
headlamp _ svítilna na čelo ,
headland _ mys , (n:)
headless _ bezhlavý , (adj:)
headlight _ svítilna na čelo ,
headlights _ reflektory , (n: pl.)
headline _ nadpis ,
headline _ titulek ,
headliner _ titulkový přístroj ,
headlines _ titulky , (n: pl.)
headlines _ nadpisy , (n: pl.)
headlock _ zápasnický chvat ,
headlong _ zbrkle ,
headlong _ překotně ,
headman _ vedoucí , (adj:)
headman _ náčelník , (n:)
headmaster _ ředitel školy ,
headmaster _ ředitel , , (školy)
headmastership _ ředitelství , (n:)
headmistress _ ředitelka , , (školy)
headnote _ záhlaví stránky ,
headphone _ sluchátko , (n:)
headphones _ sluchátka ,
headpiece _ přílba , (n:)
headquarter _ velitelství , (n:)
headquarters _ hlavní stan, ústředí , ([eko.])
headquarters _ ústředí ,
headquarters _ centrála ,
headquarters _ ředitelství , (n:)
headquarters _ velitelství ,
headrest _ opěradlo pro hlavu ,
headroom _ světlá výška ve stavebnictví , (n:)
heads _ hlavy , (n: pl.)
heads-up _ pohotový , (adj:)
headscarf _ šátek , (n:)
headset _ sluchátka ,
headship _ ředitelství , (n:)
headshrinker _ psychiatr , (n:)
headsman _ kat , (v:)
headsman _ popravčí ,
headstall _ jezdecká ohlávka , (n:)
headstall _ uzdečka , (n:)
headstand _ stojka , (n:)
headstand _ stoj na hlavě ,
headstock _ vřeteník , (n:)
headstone _ pomník , (n:)
headstone _ náhrobní kámen ,
headstrong _ tvrdohlavý , (adj:)
headwaiter _ vrchní číšník ,
headwaters _ prameny , (n: pl.)
headway _ vzdálenost návěstidel ,
headway _ světlá výška ,
headway _ interval ,
headway _ postup vpřed ,
headway _ pokrok ,
headwind _ protivítr , (n:)
headword _ heslo ,
heady _ opojný , (adj:)
heal _ hojit se ,
heal _ vyléčit ,
heal _ zahojit se ,
heal _ hojit , (v:)
heal _ léčit se ,
heal _ léčit ,
healed _ vyléčil , (v:)
healed _ vyléčený , (adj:)
healer _ léčitel ,
healers _ léčitelé ,
Healey _ Healey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
healing _ léčení ,
heals _ léčí ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line