Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

hatched _ šrafovaný ,
hatchery _ inkubátor , (n:)
hatchery _ líheň ,
hatchery _ líh ,
hatches _ líhne ,
hatchet _ sekyrka ,
hatchet man _ sekerník ,
hatching _ šrafování , (n:)
hatching _ stínování , (n:)
hatching of entomophage _ získání entomofága , ([eko.])
hatchway _ průlez , (n:)
hate _ zášť ,
hate _ nenávist ,
hate _ nenávidět ,
hated _ nenáviděný ,
hateful _ nenáviděný , (adj:)
hateful _ protivný , (adj:)
hateful _ odporný , (adj:)
hatefully _ nenávistně , (adv:)
hatefulness _ nenávist , (n:)
hatemonger _ štváč ,
hater _ nenávistník , (n:)
hates _ nenávidí , (v:)
Hatfield _ Hatfield , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hatful _ tucet , (n:)
hatful _ množství v klobouku ,
Hathaway _ Hathaway , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hating _ nenávidění , (n:)
hatless _ bez klobouku ,
hatrack _ věšák , (n:)
hatred _ nenávist ,
hatred _ zášť ,
hats _ klobouky , (n: pl.)
hatter _ kloboučník , (n:)
Hattie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
hauberk _ drátěná košile ,
hauberk _ kroužkové brnění , (n:)
Haugen _ Haugen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
haughtier _ povýšenější , (adj:)
haughtiest _ povýšený , (adj:)
haughtiest _ domýšlivý , (adj:)
haughtily _ domýšlivě , (adv:)
haughtiness _ namyšlenost , (n:)
haughtiness _ domýšlivost , (n:)
haughty _ povýšený , (adj:)
haul _ vzdálenost , (n:)
haul _ vléci , (n: pl.)
haul _ táhnout , (v:)
haul up _ vytáhnout , (v:)
haulage _ přepravné , (adj:)
haulage _ dopravné ,
hauled _ tažený , (adj:)
hauler _ dopravce ,
haulier _ přepravce , (n:)
hauling _ vlečení , (n:)
hauling _ táhnutí , (n:)
hauling _ tažení , (n:)
haulm _ sláma , (n:)
haulm _ stonek , (n:)
haulm _ stéblo ,
haunch _ hýždě ,
haunt _ pronásledovat ,
haunted _ strašidelný , (adj:)
haunting _ strašení , (n:)
haunting _ pronásledování , (n:)
Hauser _ Hauser , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hautboy _ hoboj ,
haute couture _ vedoucí dám. krejč. salónu ,
haute couture _ exkluzivní módní tvorba ,
hauteur _ povýšenost , (n:)
hauteur _ nadutost , (n:)
Havana _ hl.m. - Kuba , (n: [jmén.])
have _ vlastnit , (v:)
have _ have/had/had , (v: [neprav.])
have _ mívat , ((freq))
have _ mít ,
have a bad hair day _ mít špatný den , (v:)
have a ball _ mít se bezva ,
have a bath _ vykoupat se ,
have a bath _ koupat se ,
have a chat _ popovídat se ,
have a chat _ pohovořit , (v:)
have a cold _ být nachlazený ,
have a drink _ napít se ,
have a go at it _ mít pohlavní styk ,
have a good sleep _ vyspat se ,
have a good time _ zabavit se ,
have a good time _ bavit se ,
have a heart _ slitujte se! ,
have a limp _ dopadat , (v:)
have a look _ podívat se ,
have a nap _ zdřímnout si ,
have a pee _ vyčůrat se ,
have a pee _ vyčurat se ,
have a perv _ podívat se , ([fráz.] [aus.])
have a seat! _ posaďte se ,
have a seat! _ posaď se ,
have a shot at _ pokusit se o ,
have a shower _ osprchovat se ,
have a sweet tooth _ mlsat , (v:)
have a swim _ zaplavat si ,
have a talk _ popovídat se ,
have a thing up one s sleeve _ mít něco za lubem , ([id.])
have a walk _ projít se ,
have a walk _ procházet se ,
have a word with _ promluvit si , (v:)
have a word with _ popovídat si , (v:)
have an affair _ mít poměr ,
have an effect _ působit ,
have an effect _ způsobit ,
have breakfast _ posnídat ,
have breakfast _ snídat ,
have breakfast _ nasnídat se ,
have dinner/supper _ večeřet ,
have dinner/supper _ navečeřet se ,
have dinner/supper _ povečeřet ,
have fun _ pobavit se , (v:)
have fun _ užít si ,
have fun _ bavit se ,
have had _ měly ,
have had _ měla , (n:)
have had _ měli ,
have in mind _ brát v úvahu ,
have in mind _ mít na mysli ,
have intercourse _ mít pohlavní styk ,
have it away _ mít pohlavní styk ,
have it made _ nechat si to udělat ,
have it off _ mít pohlavní styk ,
have it out _ urovnat spor ,
have it out _ dát věc do pořádku ,
have lunch _ poobědvat ,
have lunch _ obědvat ,
have lunch _ naobědvat se ,
have no use for _ nepotřebovat , (v:)
have not _ nemít ,
have not got _ nedostal , (v:)
have nothing to lose _ nemít co ztratit , ([fráz.])
have on _ mít na ,
have second thoughts _ rozmyslet se ,
have sex _ souložit , (v:)
have sex _ milovat se , (v:)
have some breakfast _ posnídat ,
have some dinner _ povečeřet ,
have some lunch _ poobědvat ,
have the IQ of a handball _ míti IQ houpacího koně , ([fráz.])
have to _ musit ,
have to _ muset ,
have to do with _ týkat se ,
have to go _ muset jít ,
have-not _ nemajetný , (adj:)
have-not _ nemajetní , (adj:)
have-not _ chudák , (n:)
Havel _ Havel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
haven _ útulek ,
haven _ útočiště ,
haven _ přístav ,
haven _ poskytnout útočiště ,
haven _ poskytnout azyl ,
haven _ azyl ,
haven t _ nemít , (v:)
havens _ útulky , (n: pl.)
havens _ přístavy , (n: pl.)
havering _ váhající ,
haversack _ chlebník ,
having _ mající , (adj:)
having _ majíce , (n:)
having many meanings _ mnohoznačný ,
havoc _ zkáza , (n:)
havoc _ spoušť ,
havoc _ pohroma ,
havoc _ katastrofa ,
haw _ plod hlohu ,
Hawaii _ havajský , (adj:)
Hawaii _ Havaj ,
Hawaii _ okres v USA , (n: [jmén.])
Hawaii _ stát v USA , (n: [jmén.])
Hawaiian _ havajský , (adj:)
hawfinch _ dlask , (n:)
hawk _ jestřáb , (n:)
hawk _ odkašlání ,
hawk _ odkašlat ,
hawk _ sokol, luňák ,
hawk-eyed _ bystrozraký , (adj:)
hawk-eyed _ se sokolíma očima , (adj:)
hawker _ pouliční prodavač ,
hawking _ sokolnictví , (n:)
Hawkins _ Hawkins , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
hawkish _ jestřábí ,
hawklike _ jestřábovitý , (adj:)
hawks _ jestřábi ,
hawkshaw _ detektiv , (n:)
Hawley _ Hawley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hawser _ uvazovací lano ,
hawthorn _ hloh , (n:)
Hawthorne _ Hawthorne , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hay _ sušit seno ,
hay _ seno ,
hay fever _ senná rýma ,
hay-fever _ senná rýma ,
haycock _ kupka sena , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line