Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

harbinger _ posel , (n:)
harbor _ přístav , (n:)
harbor _ přechovávat , (v:)
harbour _ útočiště , (n:)
harbour _ přístřeší , (n:)
harbour _ kotvit v přístavu , (v:)
harbour _ přechovávat , (v:)
harbour _ přístav , (n:)
harbour of refuge _ nouzový přístav , (n:)
harbour-authorities _ přístavní správa ,
harbourage _ útulek , (n:)
harbourage _ přístřeší , (n:)
harbourage _ přístaviště , (n:)
harboured _ skrýval , (v:)
harbouring _ ukrývání , (n:)
Harcourt _ Harcourt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hard _ ztuha ,
hard _ ztěžka ,
hard _ vší silou ,
hard _ usilovně ,
hard _ těžce ,
hard _ těsně ,
hard _ silně ,
hard _ prudce ,
hard _ pevně ,
hard _ namáhavě ,
hard _ intenzivně ,
hard _ drsný , (adj:)
hard _ krušný , (adj:)
hard _ namáhavý , (adj:)
hard _ perný , (adj:)
hard _ silný , (adj:)
hard _ pronikavý , (adj:)
hard _ vytrvalý , (adj:)
hard _ strnulý , (adj:)
hard _ zatvrzelý , (adj:)
hard _ nesnadný , (adj:)
hard _ krutý , (adj:)
hard _ hrubý , (adj:)
hard _ bezcitný , (adj:)
hard _ natvrdo ,
hard _ pilně ,
hard _ krutě ,
hard _ vážný ,
hard _ tvrdě , (adv:)
hard _ obtížný ,
hard _ těžký ,
hard _ pevný ,
hard _ tvrdý ,
hard _ tuhý ,
hard cash _ pokladní hotovost , (n:)
hard cash _ hotovost , (n:)
hard cash _ za hotové ,
hard cash _ kovové peníze ,
hard cash _ hotové peníze ,
hard coal _ černé uhlí ,
hard core _ zdravé jádro ,
hard core _ tvrdé jádro ,
hard currency _ tvrdá měna , (n:)
hard disk _ pevný disk , ([it.])
hard drive _ pevný disk , ([it.])
hard drugs _ tvrdé drogy ,
hard feelings _ nepřátelský vztah , (n: pl)
hard goods _ průmyslové zboží ,
hard hat _ ochranná přilba , (n:)
hard labor _ nucená práce ,
hard line _ nekompromisní , (adj:)
hard line _ tvrdá linie ,
hard loan _ tvrdá půjčka ,
hard numbers problem _ problém tvrdých údajů , ([eko.])
hard of hearing _ nedoslýchavý , (adj:)
hard palate _ tvrdé patro ,
hard pressed _ ve velké tísni ,
hard sell _ umění prodat ,
hard sheep´s milk cheese _ oštěpek ,
hard surface _ zpevněná plocha ,
hard time _ viz give a hard time ,
hard time _ problémy ,
hard time _ potíže ,
hard time _ těžkosti ,
hard to believe _ těžké uvěřit ,
hard-back _ vázaná kniha ,
hard-bitten _ tvrdý , (adj:)
hard-bitten _ hrubý , (adj:)
hard-bitten _ drsný , (adj:)
hard-boiled _ natvrdo vařený ,
hard-boiled _ hrubý , (adj:)
hard-boiled _ uvařený natvrdo ,
hard-core _ zdravé jádro ,
hard-earned _ těžce vydělaný ,
hard-headed _ tvrdohlavý , (adj:)
hard-hearted _ tvrdého srdce ,
hard-hearted _ krutý , (adj:)
hard-heartedness _ krutost , (n:)
hard-heartedness _ bezcitnost , (n:)
hard-hit _ těžce postižený ,
hard-hitting _ útočný ,
hard-hitting _ agresivní ,
hard-hitting _ energický ,
hard-line _ nekompromisní , (adj:)
hard-liner _ zastánce tvrdé linie ,
hard-on _ erekce , (n: [slang])
hard-pressed _ přepracovaný , (adj:)
hard-pressed _ zle postižený ,
hard-wearing _ trvanlivý , (adj:)
hard-wired _ pevně zapojený ,
hard-working _ těžce pracující , (adj:)
hard-working _ pracovitý , (adj:)
hardback _ vázaná kniha , (n:)
hardball _ baseball , (n:)
hardboard _ lisovaná dřevovláknitá deska , (n:)
hardcopy _ kopie , (n:)
hardcore _ tvrdý , (adj:)
hardcore _ zdravé jádro ,
hardcover _ vázaný , (adj:)
hardcover _ kniha mající pevné desky ,
harddisk _ pevný disk , , (osobního počítače)
harden _ kalit ,
harden _ ztvrdnout , (v:)
harden _ upevnit , (v:)
hardened _ tvrzený , (adj:)
hardened _ kalený , (adj:)
hardener _ tužidlo ,
hardening _ zpevňování , (n:)
hardening _ zpevnění , (n:)
hardening _ vytvrzování , (n:)
hardening _ tvrzení , (n:)
harder _ těžší ,
hardest _ nejtěžší ,
hardhat _ bezpečnostní přilba , (n:)
hardhat _ stavební dělník ,
hardheaded _ tvrdohlavý , (adj:)
hardheaded _ pragmatický , (adj:)
hardhearted _ tvrdého srdce ,
hardhearted _ nelítostný , (adj:)
hardhearted _ krutý , (adj:)
hardheartedness _ krutost , (n:)
hardheartedness _ bezcitnost , (n:)
hardier _ odolnější ,
hardiest _ nejodolnější , (adj:)
hardihood _ smělost , (n:)
hardihood _ odvaha , (n:)
hardihood _ neohroženost , (n:)
hardily _ vytrvale , (adv:)
Hardin _ Hardin , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
hardiness _ odolnost ,
Harding _ Harding , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
hardline _ nekompromisní , (adj:)
hardliner _ zastánce tvrdé linie ,
hardliner _ extrémista ,
hardliner _ stoupenec tvrdé linie ,
hardliners _ extrémisté ,
hardly _ stěží ,
hardly _ sotvaže ,
hardly _ sotva ,
hardness _ tvrdost (vody) , ([eko.])
hardness _ tvrdost , (n:)
hardscrabble _ nuzácký , (adj:)
hardscrabble _ bídný , (adj:)
hardship _ utrpení , (n:)
hardships _ nesnáze , (n:)
hardtop _ s pevnou střechou , , (např. automobil)
hardware _ technické vybavení ,
hardware _ železářské zboží , (pl. n: [obec.] 8 6)
hardware _ hardware , (n:)
hardwareman _ železář ,
hardwired _ pevně zapojený ,
hardwood _ tvrdé dřevo ,
hardworking _ těžce pracující , (adj:)
hardworking _ pracovitý , (adj:)
hardworking _ pilný , (adj:)
hardy _ vytrvalý , (adj:)
hardy _ otužilý , (adj:)
hardy _ odolný , (adj:)
hare _ zajíc ,
harebell _ druh rostliny ,
harebrained _ ztřeštěný , (adj:)
harelip _ rozštěp , (n:)
harem _ harém , (n:)
haricot _ fazol ,
hark _ naslouchat , (v:)
hark back _ vrátit se ,
harken _ naslouchat , (v:)
Harlan _ Harlan , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Harlem _ Harlem , (n: [jmén.]) , (příjmení)
harlequin _ pestrobarevný , (adj:)
harlequin _ harlekýn , (n:)
harlequinade _ harlekynáda ,
Harley _ Harley , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
harlot _ běhna , (n:)
harlotry _ smilstvo , (n:)
harlotry _ prostituce , (n:)
harlotry _ lumpárna , (n:)
harlotry _ darebáctví , (n:)
harm _ úraz , (n:)
harm _ újma , (n:)
harm _ zranění , (n:)
harm _ ublížit , (v:)
harm _ ublížení , (n:)
harm _ poškodit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line