Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

hydrometry _ hydrometrie , (n:)
hydromorphous soil _ hydromorfní půda , ([eko.])
hydronephrosis _ hydronefróza ,
hydropathic _ vodoléčebný , (adj:)
hydropathy _ hydroterapie , (n:)
hydropedology _ hydropedologie , ([eko.])
hydrophilic organism _ hydrofilní organismus , ([eko.])
hydrophily _ hydrofilie , ([eko.])
hydrophobia _ vzteklina , (n:)
hydrophobia _ hydrofobie , (n:)
hydrophobic _ hydrofobní , (adj:)
hydrophobic organism _ hydrofóbní organismus , ([eko.])
hydrophoby _ hydrofóbie , ([eko.])
hydrophone _ hydrofon , (n:)
hydrophysics _ hydrofyzika , ([eko.])
hydrophyte _ hydrofyt ,
hydroplane _ hydroplán , (n:)
hydroponically _ hydroponicky , (adv:)
hydroponics _ hydroponie , (n:)
hydropower structure _ hydroenergetické dílo , ([eko.])
hydrosphere _ hydrosféra , (n: [zem.])
hydrostatic _ hydrostatický , (adj:)
hydrostatic groundwater pressure _ hydrostatický tlak podzemní vody , ([eko.])
hydrostatics _ hydrostatika , (n:)
hydrotechnic structure _ hydrotechnická stavba , ([eko.])
hydrotherapy _ hydroterapie , (n:)
hydrothermal _ hydrotermální , (adj:)
hydrothorax _ hydrotorax ,
hydrotropism _ hydrotropismus , ([eko.])
hydrous _ vodnatý , (adj:)
hydroxide _ hydroxid , (n: [chem.])
hydroxyl _ hydroxyl ,
hyena _ hyena , (n: [bio.])
hyetogram _ hyetogram , ([eko.])
hyetograph _ hyetograf , ([eko.])
hygiene _ hygiena , (n:)
hygienic _ hygienický , (adj:)
hygienic water quality criterion _ hygienické kritérium jakosti vody , ([eko.])
hygienical _ hygienický , (adj:)
hygienically _ hygienicky , (adv:)
hygienics _ hygiena , (n:)
hygienist _ hygienik , (n:)
hygrograph _ hygrograf , ([eko.])
hygrometer _ vlhkoměr , (n:)
hygrometer _ hygrometr , (n:)
hygrophyte _ hygrofyt ,
hygroscope _ vlhkoměr , (n:)
hygroscope _ hygroskop , (n:)
hygroscopic _ hygroskopický , (adj:)
hygroscopic water _ hygroskopická voda , ([eko.])
Hyman _ Hyman , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
hymen _ hymen , (n:)
hymen _ panenská blána , ([med.])
hymenoptera _ blanokřídlí ,
hymn _ chvalozpěv , (n:)
hymn _ hymnus , (n:)
hymnal _ zpěvník , (n:)
hymns _ hymny , (n: pl.)
hyoid _ hyoidní ,
hyoscine _ skopolamin ,
hyoscyamine _ hyosciamin ,
hypaethral _ nezastřešený , (adj:)
hype _ trik , ([hovor.])
hype _ švindl , ([hovor.])
hype _ reklamní trik , ([hovor.])
hype _ fígl , ([hovor.])
hype _ přehnané tvrzení , ([hovor.])
hyped _ medializovaný , (adj:)
hyped-up _ vzrušený , (adj:)
hyper _ hyperaktivní , (adj:)
hyper- _ hyperaktivní , (adj:)
hyper- _ nad ,
hyperacidity _ překyselení , (n:)
hyperacidity _ hyperacidita ,
hyperactive _ hyperaktivní , (adj:)
hyperactivity _ hyperaktivita , (n:)
hyperadrenalism _ hyperadrenalismus ,
hyperbola _ hyperbola , (n: [mat.])
hyperbole _ hyperbola ,
hyperbole _ přehánění , (n:)
hyperbole _ nadsázka , (n:)
hyperbolic _ zveličený , (adj:)
hyperbolic _ hyperbolický , (adj:)
hyperbolize _ přehánět , (v:)
hyperbolize _ zveličovat , (v:)
hyperboloid _ hyperboloid , (n:)
hypercapnia _ hyperkapnie , (n:)
hypercarbia _ hyperkapnie , (n:)
hypercholesterolaemia _ hypercholesterolémie , (n:)
hypercritical _ hyperkritický , (adj:)
hypercube _ hyperkostka , (n:)
hyperfine _ velmi jemné ,
hyperglycaemia _ hyperglykémie , (n:)
hyperglycemia _ hyperglykémie , ([med.])
hyperhidrosis _ hyperhidróza ,
hyperinflation _ hyperinflace , (n:)
hypermarket _ supermarket , (n:)
hypermarket _ hypermarket , (n:)
hypermedia _ hypermédia , (n:)
hypermedia _ druh multimédií ,
hypermetropia _ dalekozrakost , (n:)
hypermetropia _ hypermetropie , (n:)
hypermetropic _ hypermetropní ,
hypermetropic _ dalekozraký , (adj:)
hypermetropic _ hypermetropický , (adj:)
hyperopia _ dalekozrakost , (n:)
hyperopia _ hypermetropie , (n:)
hyperparasite _ hyperparazit , ([eko.])
hyperplane _ nadrovina , (n:)
hyperplasia _ hyperplazie , (n:)
hypersaprobity _ hypersaprobita , ([eko.])
hypersensitive _ přecitlivělý , (adj:)
hypersensitiveness _ přecitlivělost , (n:)
hypersensitivity _ přecitlivělost , (n:)
hypersonic _ nadzvukový , (adj:)
hyperspace _ nadprostor , (n:)
hyperspace _ hyperprostor , (n:)
hypersphere _ nadkoule ,
hypertension _ vysoký tlak ,
hypertension _ hypertenze ,
hypertensive _ hypertenzní , (adj:)
hypertext _ hypertext , (n:)
hyperthyroidism _ hypertyreóza , (n:)
hypertonic _ hypertonický , (adj:)
hypertonic solution _ hypertonický roztok , ([eko.])
hypertrophied _ hypertrofický , (adj:)
hypertrophied _ zbytnělý , (adj:)
hypertrophy _ hypertrofie , (n:)
hypertrophy _ hypertrofický , (adj:)
hyperventilate _ vzdychat , (v:)
hyperventilated _ vzdychal , (v:)
hyperventilation _ vzdychání , (n:)
hypervitaminosis _ hypervitaminóza ,
hypervolaemia _ hypervolémie , (n:)
hypha _ hyfy , ([eko.])
hyphema _ hyféma ,
hyphen _ spojovací čárka , (n:)
hyphen _ spojovník , (n:)
hyphenate _ psát s pomlčkami ,
hyphenated _ s pomlčkou ,
hyphenation _ dělení slov ,
hyphenations _ dělení slov , (pl.)
hyphens _ spojovníky , (n: pl.)
hypnagogic _ hypnotický , (adj:)
hypnogenesis _ hypnogeneze ,
hypnosis _ hypnotický stav ,
hypnosis _ hypnóza , (n:)
hypnotherapy _ hypnoterapie , (n:)
hypnotic _ hypnotický , (adj:)
hypnotically _ hypnoticky , (adv:)
hypnotise _ hypnotizovat , (v:)
hypnotism _ hypnóza , (n:)
hypnotist _ hypnotizér , (n:)
hypnotize _ hypnotizovat , (v:)
hypo _ málo ,
hypo-allergenic _ nepůsobící alergii ,
hypo-allergenic _ hypoalergenní , (adj:)
hypoallergenic _ nepůsobící alergii ,
hypoallergenic _ hypoalergenní , (adj:)
hypoblast _ hypoblast ,
hypocaust _ podpodlahové vytápění ,
hypochlorite _ chlornan , (n: [chem.])
hypochondria _ hypochondrie , (n:)
hypochondriac _ hypochondr , (n:)
hypochondriac _ hypochondrický ,
hypochondriacal _ hypochondrický , (adj:)
hypochondriasis _ hypochondrie , (n:)
hypocrisy _ pokrytectví , (n:)
hypocrite _ pokrytec , (n:)
hypocrites _ pokrytci , (n: pl.)
hypocritical _ pokrytecký , (adj:)
hypocritically _ pokrytecky , (adv:)
hypocycloid _ hypocykloida , (n:)
hypodermal _ hypodermický , (adj:)
hypodermal _ hypodermální , (adj:)
hypodermal _ podkožní ,
hypodermal _ podkožní injekce ,
hypodermal _ stříkačka pro podkožní injekce ,
hypodermic _ podkožní ,
hypodermic _ podkožní injekce ,
hypodermic _ stříkačka pro podkožní injekce ,
hypodermic discharge _ hypodermický odtok , ([eko.])
hypodermic needle _ injekční stříkačka p , (n:)
hypodermis _ podkoží ,
hypoglossal _ hypoglosální ,
hypoglycaemia _ hypoglykémie , (n:)
hypoglycaemic _ hydroglykemický , (adj:)
hypoglycemia _ hypoglykémie , (n:)
hypolimnion _ hypolimnion , ([eko.])
hypophosphorous acid _ kyselina fosforná , (n: [chem.] 6 6)
hypophysis _ hypofýza , (n:)
hypoplasia _ hypoplazie , (n:)
hypostatize _ připisovat materiální existenci , , (čemu)
hypotension _ nízký krevní tlak ,
hypotension _ hypotenze , (n:)
hypotensive _ hypotenzní ,
hypotenuse _ přepona , (n: [mat.])
hypothalamic _ hypothalamiský , (adj: [med.])
hypothalamus _ hypothalamus , (n:)
hypothalamus _ podhrbolí ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line