Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

hurts _ bolí , (v:)
Hurwitz _ Hurwitz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
husband _ muž , , (manžel)
husband _ manžel ,
husbandman _ sedlák ,
husbandmen _ sedláci , (n: pl.)
husbandmen _ rolníci , (n: pl.)
husbandry _ zemědělství , (n:)
husbands _ manželé , (n:)
hush _ ztichnout , (v:)
hush _ utišit , (v:)
hush _ umlčet , (v:)
hush _ uklidnit , (v:)
hush _ mlčenlivý , (adj:)
hush _ klid , (n:)
hush up _ ztichnout , (v:)
hush up _ zmlknout , (v:)
hush up _ zamlčet , (v:)
hush up _ ututlat , (v:)
hush up _ tutlat , (v:)
hush-hush _ velmi tajný ,
hushaby _ spinkej ,
hushabye _ spinkej ,
hushed _ utišený , (adj:)
hushed _ tlumený , (adj:)
hushed _ poklidný , (adj:)
Husittism _ husitství ,
husk _ pleva , (n:)
husk _ slupka , (n:)
husk _ lusk , (n:)
huskier _ chraplavější , (adj:)
huskily _ chraptivě , (adv:)
huskily _ chraplavě , (adv:)
husking _ vylupování , (n:)
husky _ severské plemeno psa , (n:)
husky _ eskymácký pes ,
husky _ chraplavý , (adj:)
hussar _ husar , (n:)
Hussein _ Hussein , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hussite _ husita ,
hussite _ husitský , (adj:)
hussy _ ženština , (n:)
hussy _ nestoudnice , (n:)
hussy _ coura , (n:)
hustle _ ruch , (n:)
hustle _ strkat , (v:)
hustle _ strčit , (v:)
hustle _ spěchat , (v:)
hustle _ postrčit , (v:)
hustle _ nacpat , (v:)
hustled _ strčil , (v:)
hustled _ postrčil , (v:)
hustler _ podvodník , (n:)
hustler _ pasák , (n:)
Huston _ Huston , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hut _ barák , (n:)
hut _ chatrč ,
hut _ chata ,
hut _ bouda ,
hutch _ kotec , (n:)
hutch _ králíkárna , (n:)
Hutchins _ Hutchins , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hutchinson _ Hutchinson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Hutchison _ Hutchison , (n: [jmén.]) , (příjmení)
huts _ chaty , (n: pl.)
Huxley _ Huxley , ([jmén.]) , (Aldous Leonard Huxley, britský spisovatel)
Huxley _ Huxley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Huxtable _ Huxtable , (n: [jmén.]) , (příjmení)
HW _ HardWare , ([zkr.])
HWI _ inspektorát pro nebezpečné odpady , ([eko.])
HWS(PEST) _ Husband Wants Sex (Please Excuse Slow Typing) , ([zkr.])
HWUA _ Head Way Up Ass , ([zkr.])
hyacinth _ hyacint , (n:)
hyaena _ hyena , (n:)
hyaline _ hyalinní ,
hyalinization _ zesklovatění , (n:)
hyalite _ hyalit ,
hyaloid _ hyaloidní ,
hýbe) _ IvČa ,
hybrid _ míšenec , (n:)
hybrid _ kříženec , (n:)
hybrid _ hybrid , (n:)
hybridisation _ křížení , (n:)
hybridisation _ hybridizace , (n:)
hybridization _ křížení , (n:)
hybridization _ hybridizace , (n:)
hybridize _ křížit , (v:)
hybrids _ hybridy , (n: pl.)
hydatidosis _ hydatidóza ,
Hyde _ Hyde , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Hyde Park _ park v Londýně ,
hydra _ nezmar , (n:)
hydra _ hydra , (n:)
hydrangea _ hortenzie , (n:)
hydrangea _ druh rostliny ,
hydrant _ hydrant , (n:)
hydrate _ hydratovat , (v:)
hydrate _ hydrát , (n:)
hydrated _ hydratovaný , (adj:)
hydrated _ hydratoval , (v:)
hydration _ hydratace , (n:)
hydraulic _ hydraulický , (adj:)
hydraulic conductivity _ hydraulická vodivost (půdy) , ([eko.])
hydraulic curtain _ hydraulická clona (vodní hospodářství) , ([eko.])
hydraulic dam safety _ hydraulická bezpečnost hráze , ([eko.])
hydraulic load _ hydraulické zatížení (nádrže) , ([eko.])
hydraulic loading _ hydraulické zatížení (nádrže) , ([eko.])
hydraulic mixing _ hydraulické míchání , ([eko.])
hydraulic ram _ trkač , (n:) , (druh čerpadla)
hydraulic rock parameter _ hydraulický parametr horniny , ([eko.])
hydraulically _ hydraulicky , (adv:)
hydraulics _ hydraulika , (n:)
hydrazine _ hydrazin , (n:)
hydric _ vodíkový , (adj:)
hydride _ hydrid , (n:)
hydro _ vodní elektrárna , (n:)
hydrobiology _ hydrobiologie , ([eko.])
hydrocarbon _ uhlovodík , (n:)
hydrocele _ hydrokéla ,
hydrocephalic _ hydrocefalický , (adj:)
hydrocephalous _ hydrocefalický , (adj:)
hydrocephalus _ hydrocefalus ,
hydrochemical regime _ hydrochemický režim , ([eko.])
hydrochemistry _ hydrochemie , ([eko.])
hydrochloric _ chlorovodíkový , (adj:)
hydrochloric acid _ kyselina chlorovodíková , ([chem.])
hydrochloride _ hydrochlorid , (n:)
hydrocolloid _ hydrokoloid ,
hydrodynamic _ hydrodynamický , (adj:)
hydrodynamics _ hydrodynamika , (n:)
hydroecology _ hydroekologie , ([eko.])
hydroelectric _ hydroelektrický , (adj:)
hydroenergetics _ hydroenergetika , ([eko.])
hydroenergy _ vodní energie ,
hydroengineering _ hydrotechnika , ([eko.])
hydrofluoric acid _ kyselina fluorovodíková , ([eko.])
hydrogen _ vodík ,
hydrogen bomb _ vodíková bomba ,
hydrogen bromide _ bromovodík , ([eko.])
hydrogen chloride _ chlorovodík , ([eko.])
hydrogen cyanide _ kyanovodík , ([eko.])
hydrogen fluoride _ fluorovodík , ([eko.])
hydrogen ion concentration _ koncentrace vodíkových iontů , ([eko.])
hydrogen peroxide _ peroxid vodíku , ([chem.])
hydrogen sulphide _ sirovodík , ([eko.])
hydrogenate _ hydrogenovat , (v:)
hydrogenation _ hydrogenace , (n:)
hydrogeography _ hydrogeografie , ([eko.])
hydrogeological basin _ hydrogeologické povodí , ([eko.])
hydrogeological catchment _ hydrogeologické povodí , ([eko.])
hydrogeological insulator _ hydrogeologický izolátor , ([eko.])
hydrogeological map _ hydrogeologická mapa , ([eko.])
hydrogeological protection _ hydrogeologická ochrana , ([eko.])
hydrogeological structure _ hydrogeologická struktura , ([eko.])
hydrogeological watershed _ hydrogeologická rozvodnice , ([eko.])
hydrogeological zone _ hydrogeologický rajon , ([eko.])
hydrogeological zoning _ hydrogeologická rajonizace , ([eko.])
hydrogeology _ hydrogeologie , ([eko.])
hydrogram _ hydrogram , ([eko.])
hydrograph _ hydrogram , (n:)
hydrographic _ hydrografický , (adj:)
hydrographic network _ hydrografická síť , ([eko.])
hydrographical _ hydrografický , (adj:)
hydrography _ hydrografie , (n:)
hydroid _ vodový , (adj:)
hydrokinetic _ hydrokinetický , (adj:)
hydrologic dam safety _ hydrologická bezpečnost hráze , ([eko.])
hydrologic series _ hydrologická řada , ([eko.])
hydrological _ hydrologický , (adj:)
hydrological analogy _ hydrologická analogie , ([eko.])
hydrological balance _ hydrologická bilance , ([eko.])
hydrological cross _ hydrologický kříž , ([eko.])
hydrological cycle _ hydrologický cyklus , ([eko.])
hydrological data _ hydrologický údaj , ([eko.])
hydrological effect _ hydrologický jev , ([eko.])
hydrological element _ hydrologický prvek , ([eko.])
hydrological extraregion _ hydrologický extravilán , ([eko.])
hydrological map _ hydrologická mapa , ([eko.])
hydrological process _ hydrologický proces , ([eko.])
hydrological prognosis _ hydrologická prognóza , ([eko.])
hydrological regime _ hydrologický režim , ([eko.])
hydrological zoning _ hydrologická rajonizace , ([eko.])
hydrology _ hydrologie , (n:)
hydrolysis _ hydrolýza ,
hydrolyze _ hydrolyzovat , (v:)
hydromagnetic _ hydromagnetický , (adj:)
hydromechanics _ hydromechanika , (n:)
hydromelioration _ hydromeliorace , ([eko.])
hydromelioration canal _ hydromeliorační kanál , ([eko.])
hydromelioration network _ hydromeliorační síť , ([eko.])
hydromelioration structure _ hydromeliorační stavba , ([eko.])
hydromelioration system _ hydromeliorační soustava , ([eko.])
hydromelioration system recipient _ recipient hydromeliorační soustavy , ([eko.])
hydromelioration work _ hydromeliorační dílo , ([eko.])
hydrometeorological forecast _ hydrometeorologická předpověď , ([eko.])
hydrometeorological prognosis _ hydrometeorologická předpověď , ([eko.])
hydrometeorology _ hydrometeorologie , ([eko.])
hydrometer _ hustoměr , (n:)
hydrometric forecast _ hydrometrická předpověď , ([eko.])
hydrometric prognosis _ hydrometrická předpověď , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line