Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

humic _ humusový , (adj:)
humid _ humidní ,
humid _ vlhký ,
humidification _ zvlhčování , (n:)
humidification _ navlhčování , (n:)
humidifier _ zvlhčovač , (n:)
humidify _ zvlhčit , (v:)
humidify _ navlhčit , (v:)
humidity _ vlhkost ,
humification _ humifikace , (n:)
humiliate _ pokořit , (v:)
humiliate _ ponížit ,
humiliated _ pokořený ,
humiliated _ ponížený ,
humiliating _ ponižující , (adj:)
humiliatingly _ ponižujícím způsobem ,
humiliation _ ponížení , (n:)
humiliation _ ponižování ,
humility _ skromnost , (n:)
humility _ pokora , (n:)
HUMINT _ Human Intelligence , ([zkr.] [voj.]) , (klasická špionáž)
Hummel _ Hummel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hummer _ humr ,
humming _ hučení , (n:)
hummingbird _ kolibřík ,
hummock _ pahorek , (n:)
hummock _ kopeček , (n:)
hummocky _ pahorkatý , (adj:)
hummocky _ kopcovitý , (adj:)
hummus _ hummus , (n:) , (arabská pasta z cizrny)
humongous _ obrovský ,
humor _ žert ,
humor _ vtip ,
humor _ humor ,
humoral _ humorální , (adj:)
humorist _ humorista , (n:)
humorous _ směšný , (adj:)
humorous _ humorný , (adj:)
humorously _ humorně , (adv:)
humorousness _ komičnost , (n:)
humorousness _ humornost , (n:)
humour _ nálada ,
humour _ humor ,
humourist _ humorista ,
humourless _ vážný , (adj:)
humourless _ bez smyslu pro humor ,
hump _ hrb , (n:)
hump _ vyvýšenina , (n:)
hump _ hrbol , (n:)
hump _ vulgárně souložit , (v.) , (vulg.)
hump _ vyprazdňovat , (v.) , (vulg.)
hump _ pumpovat , (v.) , (vulg.)
humpback _ hrbáč , (n:)
humpbacked _ hrbatý , (adj:)
Humphrey _ Humphrey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Humpty Dumpty _ postavička ve tvaru vejce z dětské říkanky , (n: [dět.])
humus _ humus , (n:)
Hun _ Hun , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hunch _ tušení , (n:)
hunch _ předtucha , (n:)
hunchback _ hrbáč , (n:)
hunchbacked _ hrbatý , (adj:)
hunched _ shrbený ,
hundred _ stovka , (n:)
hundred _ sto ,
hundred-crown note _ stovka ,
hundred-crown note _ stokoruna ,
hundredfold _ stonásobný , (adj:)
hundredfold _ stonásobně ,
hundredfold _ stokrát ,
hundreds _ set ,
hundreds _ stovky ,
hundredth _ setina , (n:)
hundredth _ stý ,
hundredweight _ jednotka hmotnosti ,
hung _ visel , (v:)
hung _ hang/hung/hung , (v: [neprav.])
hung up _ posedlý , (adj:)
hung-over _ mající kocovinu ,
Hungarian _ Maďarština ,
Hungarian _ Maďar ,
Hungarian _ Maďarka ,
Hungarian _ uherský ,
Hungarian _ maďarsky , (adv:)
Hungarian language _ maďarština ,
Hungarian salami _ uherský salám ,
Hungary _ Uhersko , ([hist.] [zem.] n:) , (před rokem 1918)
Hungary _ Maďarsko , ([zem.] n:)
Hungary _ Uhry , ([hist.] [zem.] n:)
hunger _ hladovět ,
hunger _ hlad ,
hunger strike _ hladovka , (n:)
hungover _ mající kocovinu ,
hungrier _ hladovější ,
hungrily _ hladově , (adv:)
hungry _ dychtivý , (adj:)
hungry _ lačný , (adj:)
hunk _ fešák , (n:) , (hovor.)
hunk _ skýva , (n:)
hunk _ flák , (n:)
hunk _ špalek , (n:)
hunk _ kus , (n:)
hunker _ dřepnout si , (v:) , ({en hunker down})
hunker down _ připravit se , ([id.]) , (na start, práci, úsilí)
hunker down _ dřepnout si ,
hunkered down _ schoulený , (adj:)
hunkered down _ schovaný , (adj:)
hunks _ kusy , (n: pl.)
hunks _ fešáci , (n: pl.)
hunky _ svalnatý , (adj:)
hunky-dory _ prima , (n:)
hunky-dory _ fajn , (n:)
hunt _ lov , (n:)
hunt _ lovit , (v:)
hunt _ hon , (n:)
hunt down _ uštvat , (v:)
hunt down _ ulovit , (v:)
hunt down _ dostihnout , (v:)
hunt down _ chytit , (v:)
hunt out _ vypátrat , (v:)
hunted _ ulovený , (adj:)
hunted _ stíhaný , (adj:)
hunted _ pronásledovaný , (adj:)
hunted _ lovený , (adj:)
hunter _ myslivec , (n:)
hunter _ lovec , (n:)
hunter-gatherer _ lovec a sběrač ,
hunters _ lovci , (n: pl.)
hunting _ lov ,
Huntington _ Huntington , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Huntington Beach _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Huntley _ Huntley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
huntress _ lovkyně ,
hunts _ loví , (v:)
huntsman _ myslivec , (n:)
huntsman _ lovec , (n:)
huntsmen _ lovci , (n: pl.)
Huntsville _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Hurd _ Hurd , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hurdle _ překážka ,
hurdler _ překážkář , (n:)
hurdles _ překážky , (n: pl.)
hurdy-gurdy _ kolovrátek ,
hurdy-gurdy _ flašinet ,
hurl _ vrh , (n:)
hurl _ mrštit , (v:)
hurl _ vrhnout , (v:)
hurled _ vymrštěný , (adj:)
hurler _ vrhač , (n:)
hurler _ metač , (n:)
hurler _ házeč , (n:)
hurling _ vrhání , (n:)
hurling _ hurling ,
hurly burly _ lomoz , (adv:)
hurly-burly _ lomoz , (adv:)
Huron _ Huron , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
hurrah _ nazdar , (n:)
hurrah _ hurá ,
hurray _ hurá ,
hurricane _ vichřice , (n:)
hurricane _ uragán , (n:)
hurricane _ orkán , (n:)
hurricane _ hurikán , (n:)
hurried _ uspěchaný , (adj:)
hurried _ spěšný , (adj:)
hurried _ chvatný , (adj:)
hurriedly _ uspěchaně , (adv:)
hurriedly _ spěšně , (adv:)
hurriedness _ uspěchanost , (n:)
hurriedness _ spěch , (n:)
hurry _ spěchat ,
hurry _ pospíchat ,
hurry up _ zrychlit , (v:)
hurry up _ uspíšit , (v:)
hurry up _ popohnat , (v:)
hurry up _ dělej! ,
hurrying _ pospíchající ,
hurrying _ smýkání ,
hurrying _ vlečení ,
hurrying _ posunování ,
Hurst _ Hurst , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hurt _ ublížit , (v:)
hurt _ poranit , (v:)
hurt _ hurt/hurt/hurt , (v: [neprav.])
hurt _ poškodit , (v:)
hurt _ ranit , (v:)
hurt _ zranit , (v:)
hurt _ příkoří ,
hurt _ bolet ,
hurtful _ škodlivý ,
hurtful _ bolestivý ,
hurtful _ bolestný ,
hurtfulness _ škodlivost , (n:)
hurtfulness _ bolestivost , (n:)
hurting _ zraňující , (adj:)
hurtle _ hnát se , (v:)
hurtling _ valení , (n:)
hurtling _ svištění , (n:)
hurtling _ řícení , (n:)
hurts _ zraňuje , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line