Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

hoya _ voskovka , (n:)
hoyden _ uličnice , (n:)
hoydenish _ uličnický , (adj:)
hoydenish _ rozpustilý , (adj:)
hoydenism _ uličnictví , (n:)
Hoyle _ Hoyle , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hoyt _ Hoyt , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
hp _ koňská síla ,
HP _ Home Page , ([zkr.])
HP-MSOGS _ High Performance-Molecular Sieve Oxygen Generation System , ([zkr.] [voj.])
HPC _ High Pressure Compressor , ([zkr.] [voj.])
HPD _ rozdíl v cenách domů , ([eko.])
HPM _ metoda hedonického hodnocení , ([eko.])
HPM _ High Power Microwave , ([zkr.] [voj.])
HPSLT _ High Power Semiconductor Laser Technology , ([zkr.] [voj.])
HPT _ High Pressure Turbine , ([zkr.] [voj.])
HRH _ Jeho Královská Výsost , ([fráz.]) , (His Royal Highness)
HSAL _ High Speed Algebraic Logic , ([zkr.] [voj.])
HSC _ Human Systems Center , ([zkr.] [voj.])
HSI _ Hyperspectral Imaging , ([zkr.] [voj.])
HSIK _ How Should I Know , ([zkr.])
HSP _ Highly Sensitive Person , ([zkr.])
HSR _ High Speed Research , ([zkr.] [voj.])
HTB _ Heavens To Betsy , ([zkr.])
HTFSIK _ How The F--- Should I Know , ([zkr.])
HTH _ Hope This Helps! , ([zkr.])
HTML _ Hyper Text Markup Language , ([zkr.])
HTS _ High Temperature Superconductivity , ([zkr.] [voj.])
HUA _ Head Up Ass , ([zkr.])
Huang _ Huang , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hub _ střed , (n:)
hub _ rozbočovač , (n:)
hub _ centrum , (n:)
Hubbard _ Hubbard , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Hubbell _ Hubbell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hubble-bubble _ bublání , (n:)
hubbub _ zmatek , (n:)
hubbub _ rámus , (n:)
hubbub _ povyk , (n:)
hubby _ mužíček , (n:)
hubby _ hovorově manžel ,
Huber _ Huber , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hubert _ Hubert , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
hubris _ arogance , (n:)
hubs _ centra , (n:)
hubs _ rozbočovače ,
Huck _ Huck , (n: [jmén.]) , (příjmení)
huckleberry _ borůvka ,
huckster _ pouliční prodavač ,
huckster _ reklamní agent , ([slang.])
huckster _ stánkař ,
huckster _ prodávat ve stánku ,
huckster _ prodávat na ulici ,
huckster _ propagovat ,
huckster _ handrkovat se ,
HUD _ průhledový displej ,
Huddersfield _ město - Velká Británie , (n: [jmén.])
huddle _ schůzka , (n:)
huddle _ chumel , (n:)
huddle _ změť ,
huddle _ dav , (n:)
huddle _ shromažďovat se , (v:)
huddle _ tisknout se , (v:) , (let's huddle together, it's cold)
huddle together _ choulit , (v:)
huddled _ schovaný ,
Hudson _ Hudson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
hue _ zbarvení (vody) , ([eko.])
hue _ odstín , (n:) , (např. barvy)
hue _ barva , (n:) , (odstín barvy)
hued _ barevný , (adj:)
Huey _ Huey , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
HUF _ Horny Unattached Female , ([zkr.])
huff _ nudění , (n:)
huff _ láteřit , (v:)
huffiness _ podrážděnost , (n:)
huffish _ nevrlý , (adj:)
Huffman _ Huffman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
huffy _ urážlivý , (adj:)
huffy _ rozmrzelý , (adj:)
huffy _ podrážděný , (adj:)
hug _ obejmutí ,
hug _ objetí ,
hug _ obejmout ,
hug _ objímat ,
huge _ enormní ,
huge _ obrovitý , (adj:)
huge _ veliký , (adj:)
huge _ ohromný , (adj:)
huge _ obrovský ,
huge _ nesmírný ,
huge _ mohutný , (adj:)
huge _ masivní , (adj:)
hugely _ ohromně , (adv:)
hugely _ nesmírně , (adv:)
hugged _ objal ,
hugging _ objímání , (n:)
hugging _ mazlení , (n:)
Huggins _ Huggins , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hugh _ Hugo ,
Hugh _ Hugh , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Hughes _ Hughes , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Hugo _ Hugo , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
huh _ citoslovce překvapení , (n:)
huh _ he ,
hula _ hula hula , (n:)
hula-hula _ hula hula , (n:)
hulk _ vrak , (n:)
hulk _ kolos , (n:)
hulk _ hromotluk , (n:)
hulking _ mohutný , (adj:)
hulky _ ohromný , (adj:)
hulky _ neotesaný , (adj:)
hull _ trup , ([tech.]) , (plavidla nebo ponorky)
hull _ lusk , (n:)
hull _ slupka , (n:)
hull _ oloupat , (v:)
hull _ trup lodi , (n:)
hullabaloo _ povyk , (n:)
hullo _ ahoj ,
hum _ mumlat , (v:)
hum _ bzučet ,
hum _ hučení ,
hum _ hučet , (v:)
hum _ broukat , (v:)
human _ člověk , (n:)
human _ lidský , (adj:)
human being _ lidská bytost ,
human capital _ lidský kapitál , ([eko.])
human development index _ index vývoje lidstva , ([eko.])
human equivalent dose _ ekvivalentní dávka pro člověka , ([eko.]) , (Dávka, která u člověka pravděpodobně způsobí účinek stejného rozsahu jako způsobila dávka u exp. zvířete.)
human health risk _ riziko ohrožení lidského zdraví , ([eko.]) , (Pravděpodobnost, se kterou expozice (jednorázová či opakovaná) za daných podmínek způsobí poškození zdraví u exponovaných jedinců (populace).)
human life, implied value of _ lidský život, předpokládaná cena , ([eko.])
human nature _ lidská povaha , (n:)
human race _ lidská rasa ,
human resources _ personální , (adj:)
human resources _ lidské zdroje ,
human rights _ lidská práva ,
humane _ lidský , (adj:)
humane _ humánní , (adj:)
humane _ humanitní , (adj:)
humanely _ lidsky , (adv:)
humaneness _ lidskost , (n:)
humaneness _ humánnost , (n:)
humanise _ zlidštit , (v:)
humanise _ humanizovat , (v:)
humanised _ zlidštil , (v:)
humanised _ humanizoval , (v:)
humanism _ humanismus , (n:)
humanism _ lidskost , (n:)
humanist _ humanista , (n:)
humanistic _ humanistický , (adj:)
humanitarian _ humanitární , (adj:)
humanitarianism _ humanitářství , (n:)
humanities _ humánnosti , (n:)
humanities _ humanity , (n: pl.)
humanity _ lidství , (n:)
humanity _ humanita , (n:)
humanity _ lidskost , (n:)
humanity _ lidstvo , (n:)
humanization _ zušlechtění , (n:)
humanization _ humanizace , (n:)
humanize _ zlidštit , (v:)
humanize _ humanizovat , (v:)
humanized _ zlidštil , (v:)
humanized _ humanizoval , (v:)
humankind _ lidstvo , (n:)
humanlike _ podobný člověku ,
humanly _ lidsky , (adv:)
humanness _ lidskost , (n:)
humanness _ humánnost , (n:)
humanoid _ lidský , (adj:)
humanoid _ humanoidní , (adj:)
humanoids _ humanoidy , (n: pl.)
humans _ lidé ,
humble _ ponížit , (v:)
humble _ pokořit , (v:)
humble _ pokorný , (adj:)
humble _ ponížený , (adj:)
humble _ skromný ,
humblebee _ čmelák , (n:)
humbleness _ skromnost , (n:)
humbleness _ pokora , (n:)
humbler _ skromnější , (adj:)
humblest _ nejskromnější , (adj:)
humbly _ skromně , (adv:)
Humboldt _ okres v USA , (n: [jmén.])
humbug _ podvod , (n:)
humbug _ klam , (n:)
humbug _ humbuk , (n:)
humdinger _ kadet , (n:)
humdinger _ eso , (n:)
humdinger _ sekáč , (n:)
humdrum _ nudný , (adj:)
humdrum _ jednotvárný , (adj:)
humdrum _ fádní , (adj:)
Hume _ Hume , (n: [jmén.]) , (příjmení)
humectant _ zvlhčující , (adj:)
humectant _ smáčedlo ,
humeral _ pažní , (adj:)
humerus _ kost pažní ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line