Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

honeymoon _ svatební cesta ,
honeymoon _ líbánky , (n:)
honeysucker _ kolibřík , (n:)
honeysuckle _ zimolez , (n:)
Honeywell _ Honeywell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hong Kong _ Hong Kong , (n: [zem.])
Honiara _ hl.m. - Šalamounovy Ostrovy , (n: [jmén.])
honk _ zatroubit , (v:)
honk _ zatroubení , (n:)
honker _ klakson , (n:)
honker _ houkačka , (n:)
honkie _ běloch , (n:)
honky _ běloch , (n:)
honky-tonk _ putyka , (n:)
Honolulu _ hl.m. - Hawaii v USA , (n: [jmén.])
Honolulu _ okres v USA , (n: [jmén.])
honor _ čest , (n:)
honorable _ čestný ,
honorable mention _ čestné uznání , (n:)
honorably _ čestně, se ctí , (adv:) , (he acted honorably)
honorarium _ odměna ,
honorary _ neplacený , (adj:)
honorary _ čestný ,
honored _ vyznamenaný , (adj:)
honoree _ oslavenec , (n:)
honorific _ zdvořilostní ,
honour _ pocty , (n:)
honour _ ctnostnost ,
honour _ důstojnost ,
honour _ počestnost ,
honour _ uznávat ,
honour _ honorovat , (v:)
honour _ cti , ((gen))
honour _ pocta ,
honour _ čest ,
honourable _ čestný , (adj:)
honourable _ úctyhodný , (adj:)
honourable _ počestný , (adj:)
honourable _ ctihodný , (adj:)
honourableness _ úctyhodnost , (n:)
honourableness _ ctihodnost , (n:)
honourably _ počestně , (adv:)
honoured _ vážený , (adj:)
honoured _ uznávaný , (adj:)
honoured person _ oslavenec , (n:)
honours _ vyznamenání , (n:)
honours _ uznává , (v:)
honours _ oslavuje , (v:)
honours _ cti , (n:)
hooch _ kořalka , (n:)
hoochie _ šlapka, děvka , (n: [slang.])
hood _ digestoř ,
hood _ kukla ,
hood _ kryt ,
hood _ markýza ,
hood _ ochranný kryt ,
hood _ víko ,
hood _ kapota , (n: [amer.])
hood _ kapuce ,
hooded _ zahalený ,
hooded _ přivřený ,
hooded _ opatřený kapucí ,
hooded crow _ vrána obecná šedá , (n:) , (lat. Corvus corone cornix)
hoodlum _ násilník , (n:)
hoodlum _ chuligán , (n:)
hoodoo _ pech ,
hoods _ výtržníci , (n: pl.)
hoods _ stahovací střechy ,
hoods _ kapuce , (pl.)
hoodwink _ oklamat ,
hoodwink _ oblafnout ,
hooey _ nesmysly ,
hoof _ kopyto ,
hoohoo _ vagina , (n: [hovor.])
hook _ skoba , (n:)
hook _ zaháknout , (v:)
hook _ věšáček , (n:)
hook _ hák , (n:)
hook _ háček , (n:)
hook on _ zaháknout , (v:)
hook up _ zapojit , (v:)
hook up _ zapnout , (v:)
hook-nosed _ se skobovitým nosem ,
hookah _ vodní dýmka , (n:)
hooked _ zahnutý , (adj:)
hooker _ šlapka , (n:)
hooker _ lehká holka ,
hooker _ prostitutka , (n:)
hooker _ děvka , (n:)
hooker _ coura , (n:)
hookey _ nesmysl , (n:)
hooking _ hákování , (n:)
hooks _ háky , (n: pl.)
hookup _ spojenectví , (n:)
hookworm _ měchovec , (n:)
hookworm _ druh parazita , (n:)
hooky _ hákovitý , (adj:)
hooligan _ chuligán , (n:)
hooliganism _ chuligánství , (n:)
hooligans _ chuligáni ,
hoop _ obruč na sud ,
hoop _ objímka , (n:)
hoop _ obruč , (n:)
hooper _ bednář , (n:)
hoopla _ frmol , (n:)
hoopoe _ dudek ,
hoops _ obruče , (n:)
hoops _ pásová ocel ,
hoopskirt _ krinolína , (n:) , (zast.)
hooray _ hurá ,
hoosegow _ vězení , (n:)
Hoosier _ Hoosier , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hoot _ zatroubit , (v:)
hoot _ zatroubení , (n:)
hoot _ houkat , (v:)
hootenanny _ tentononc ,
hooter _ siréna , (n:)
hoover _ luxovat , (v:)
hoover _ vysavač , (n:)
Hoover _ Hoover , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hooves _ kopyta , (n:)
hop _ poskakovat , (v:)
hop _ skákat , (v:)
hop _ chmel , (n:)
hop field _ chmelnice , (n:)
hop garden _ chmelnice , (n:)
hop vine _ chmel ,
hop-field _ chmelnice , (n:)
hop-garden _ chmelnice , (n:)
hope _ věřit , (v:)
hope _ mít naději ,
hope _ doufání ,
hope _ doufat , (v:)
hope _ naděje , (n:)
hoped _ doufal , (v:)
hoped _ očekávaný , (adj:)
hoped-for _ očekávaný , (adj:)
hopeful _ plný naděje ,
hopeful _ nadějný , (adj:)
hopefully _ optimisticky , (adv:)
hopefully _ nadějně , (adv:)
hopefulness _ nadějnost , (n:)
hopeless _ zoufalý , (adj:)
hopeless _ beznadějný , (adj:)
hopelessly _ beznadějně , (adv:)
hopelessness _ zoufalství , (n:)
hopelessness _ skleslost , (n:)
hopes _ naděje , (n:)
hoping _ doufání , (n:)
hoping _ doufající , (adj:)
hoping _ doufajíce , (n:)
Hopkins _ Hopkins , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
hopper _ násypka , (n:)
hopping _ poskakování , (n:)
hopping _ hopsání , (n:)
hops _ chmel , (n:)
Horace _ Horace , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
horde _ horda , (n:)
hordes _ hordy , (n: pl.)
horehound _ jablečník obecný ,
horizon _ obzor , (n:)
horizons _ horizonty , (n: pl.)
horizontal _ vodorovný , (adj:)
horizontal _ horizontální , (adj:)
horizontal drainage _ horizontální drenáž , ([eko.])
horizontal landscape relation _ horizontální vazba krajiny , ([eko.])
horizontal merger _ horizontální splynutí (fúze) , ([eko.])
horizontally _ horizontálně , (adv:)
horizontally _ vodorovně , (adv:)
hormonal _ hormonální , (adj:)
hormonally _ hormonálně , (adv:)
hormone _ hormon , (n:)
hormones _ hormony , (n: pl.)
horn _ paroh , (n:)
horn _ tykadlo ,
horn _ troubit , (v:)
horn _ zatroubit , (v:)
horn _ roh ,
Horn of Africa _ Africký roh ,
horn of plenty _ roh hojnosti ,
horn-shape) _ rohlík ,
hornbeam _ habr , (n:)
hornblende _ amfibol , (n:)
horned _ rohatý , (adj:)
hornet _ sršeň ,
horniness _ rohovitost , (n:)
horniness _ nadrženost , (n:)
hornless _ bezrohý , (adj:)
hornlike _ rohovitý , (adj:)
hornpipe _ starý lidový tanec , (n:)
horns _ rohy , (n: pl.)
horns _ parohy , (n: pl.)
hornstone _ rohovec , (n:)
hornwort _ růžkatec , (n:)
horny _ rohovitý , (adj:)
horny _ sexuálně nadržený ,
horny _ vzrušený , (adj:)
horny _ rohový , (adj:)
horny _ rohatý , (adj:)
horny _ nadržený , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line