Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

Holarktic Realm _ holarktická rostlinná říše , ([eko.])
Holbrook _ Holbrook , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Holcomb _ Holcomb , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hold _ zadržovat ,
hold _ uchovávat ,
hold _ pořádat ,
hold _ úchytka , (n:)
hold _ uchopení , (n:)
hold _ sevření , (n:)
hold _ obsahovat , (v:)
hold _ držení , (n:)
hold _ hold/held/held , (v: [neprav.])
hold _ postavení ,
hold _ podržet ,
hold _ udržovat ,
hold _ udržet ,
hold _ držet ,
hold _ činit ,
hold _ vytrvat ,
hold _ věřit , (v:)
hold _ domnívat se , (v:)
hold _ zadržet , (v:)
hold a meeting _ mít schůzi ,
hold back _ zadržovat , (v:)
hold back _ zadržet ,
hold down _ utlačovat , (v:)
hold down _ omezovat , (v:)
hold down _ udržet si zaměstnání , (n:)
hold fast _ držet pevně ,
hold firm _ neustupovat , (v:)
hold ground _ neustoupit , (v:)
hold in _ krotit , (v:)
hold in _ kontrolovat , (v:)
hold it _ počkej ,
hold off _ zpozdit , (v:)
hold off _ zdržovat , (v:)
hold off _ odsunout , (v:)
hold off _ odložit , (v:)
hold off _ odkládat , (v:)
hold on _ vytrvat , (v:)
hold on _ přidržet , (v:)
hold on _ počkat , (v:)
hold one s ground _ neustoupit , (v:)
hold one s own _ trvat na svém ,
hold open _ zachovat neobsazené ,
hold out _ vydržet ,
hold the line _ uhájit kurz ,
hold up _ vydržet , (v:)
hold up _ zadržet , (v:)
hold up _ podporovat , (v:) , (i mravně, finančně)
hold water _ nepropouštět vodu ,
hold water _ být nepromokavý ,
hold your horses _ kroť se! ,
hold! _ zadrž! , (v:)
hold! _ drž! ,
hold-out _ průtah , (n:)
hold-over _ rest , (n: [hovor.])
hold-over _ zbytek , (n:)
hold-over _ přežitek , (n:)
hold-up _ přepadení , (n:)
holdable _ přechovávatelný , (adj:)
holdable _ držitelný , (adj:)
holdall _ brašna , (n:)
holdback _ zachování , (n:)
holder _ majitel ,
holder _ držák , (n:)
holder _ držadlo ,
holder _ držitel ,
holders _ držitelé , (n:)
holding _ držba (cenných papírů) ,
holding _ držba ,
holding _ vlastnictví ,
holding _ držení , (n:)
holding _ drže , ((participle))
holding company _ holdingová společnost , ([eko.])
holding company _ holdingová společnos ,
holdings _ holdingové organizace ,
holdout _ průtah , (n:)
holds _ drží , (v:)
holdup _ přepadení , (n:)
holdup _ zpoždění , (n:)
holdup _ zdržení , (n:)
hole _ otvor , (n:)
hole _ jamka , (n:)
hole _ jáma , (n:)
hole _ díra , (n:)
hole _ držka , (n: [slang.] [vulg.])
hole _ klapačka , (n: [slang.] [vulg.])
hole _ těžká situace , (n:)
hole up _ zalézt ,
hole-in-one _ golfový zásah napoprvé ,
holes _ díry , (n: pl.)
holey _ děravý , (adj:)
holiday _ rekreační , (adj:)
holiday _ rekreace , (n:)
holiday _ trávit dovolenou ,
holiday _ prázdninový , (adj:)
holiday _ svátek ,
holiday _ prázdniny , (n: pl.)
holiday _ dovolená ,
holidaymaker _ rekreant , (n:)
holidays _ prázdniny ,
holidays _ svátky , (n: pl.)
holier _ děravější , (adj:)
holiest _ nejposvátnější , (adj:)
holiness _ svatost , (n:)
holism _ holismus ,
holistic _ holistický , (adj:)
holistically _ holisticky , (adv:)
holla _ hola ,
Holland _ Holland , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Holland _ Holandsko ,
hollandaise sauce _ holandská majonéza , (n:)
Hollander _ Hollander , (n: [jmén.]) , (příjmení)
holler _ křičet , (v:)
hollering _ řvaní ,
Hollingsworth _ Hollingsworth , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hollister _ Hollister , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hollow _ dutina ,
hollow _ vyhloubit ,
hollow _ prázdný ,
hollow _ vykotlaný ,
hollow _ hloubit , (v:)
hollow _ dutý ,
hollow _ klamný ,
hollow _ falešný ,
hollow out _ vyhloubit , (v:)
hollow out _ vydlabat , (v:)
hollow-eyed _ s vpadlýma očima , (n:)
hollow-eyed _ vpadlých očí ,
Holloway _ Holloway , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hollowly _ dutě , (adv:)
hollowness _ prázdnota , (n:)
hollowness _ dutost , (n:)
hollows _ dutiny , (n: pl.)
holly _ cesmína , (n:)
hollyhock rose _ vraneček , (n:)
Hollywood _ hollywoodský , (adj:)
Hollywood _ Hollywood , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hollywood _ Hollywood , (n: [zem.]) , (město - Spojené státy americké)
Holm _ Holm , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Holman _ Holman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Holmes _ Holmes , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
holmium _ holmium , (n:)
holocaust _ vyhlazení , (n:)
holocaust _ masakr , (n:)
holocaust _ holocaust , (n:)
hologram _ hologram , (n:)
holograph _ rukopisný dokument ,
holographic _ holografický ,
holography _ holografie , (n:)
holomiktic reservoir _ holomiktická nádrž , ([eko.])
holophytic nutrition _ holofytická výživa , ([eko.])
holotype _ holotyp , (n:)
holozoic nutrition _ holozoická výživa , ([eko.])
holp _ pomohl , (n: [zast.]) , (minulý čas od help)
Holst _ Holst , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Holstein _ Holstein , (n: [jmén.]) , (příjmení)
holster _ pouzdro na pistoli ,
holt _ houština , (n:)
holt _ lesík , (n:)
holy _ svatý , (adj:)
Holy Communion _ svaté přijímání , (n: [náb.])
holy cow _ ježkovy oči , (interj:)
Holy Ghost _ Duch svatý , (n: [náb.])
Holy Grail _ svatý Grál , (n: [myt.])
Holy Land _ Svatá země , (n: [náb.]) , (Palestina)
holy Moses _ proboha! ,
holy orders _ řehole , (n:)
Holy Roman Empire _ Svatá říše římská , ([jmén.])
Holy See _ Svatý Stolec , ([zem.] n:)
Holy Spirit _ Duch svatý , (n: [náb.])
holy water _ svěcená voda , (n:)
Holy Week _ velikonoční týden , (n: [náb.]) , (pašijový)
Holy Writ _ Písmo svaté , (n: [náb.])
Holyoke _ Holyoke , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Holzman _ Holzman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hom _ Hom , (n: [jmén.]) , (příjmení)
homage _ pocta , (n:)
hombre _ člověk , (n:)
hombre _ muž ,
homburg _ plstěný klobouk ,
home _ vlastní dům ,
home _ rodný , (adj:)
home _ rodina , (n:)
home _ domácnost , (n:)
home _ domovina ,
home _ domů ,
home _ domov ,
home _ doma ,
home _ dům ,
home _ domácí , (adj:)
home base _ domácí základna , (n:)
home computer _ domácí počítač ,
home country _ vlast ,
home market _ vnitřní trh ,
home market _ domácí trh ,
home office _ domácí kancelář ,
home plate _ domácí meta , (n:)
home row _ výchozí poloha ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line