Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

hit parade _ hitparáda , (n:)
hit the ceiling _ dosáhnout maxima , (n:)
hit the hay _ jít spát ,
hit the jackpot _ vyhrát v loterii ,
hit the road _ vyrazit na cestu ,
hit-and-miss _ nepřesný , (adj:)
hit-and-miss _ náhodný , (adj:)
hit-and-run _ rychlý zásah ,
Hitachi _ město - Japonsko , (n: [jmén.])
hitch _ zaháknutí , (n:)
hitch _ váznout , (v:)
hitch _ zádrhel , (n:)
hitch _ kulhání , (n:)
hitch _ přítěž ,
hitch _ oj ,
hitch up _ povytáhnout , (v:)
hitch up _ podkasat , (v:)
hitch-hike _ stopovat , (v:)
hitch-hiker _ stopař , (n:)
hitch-hiking _ stopování , (n:)
Hitchcock _ Hitchcock , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
hitcher _ narážeč , (n:)
hitchhike _ stopovat , (v:)
hitchhike _ autostop ,
hitchhiker _ stopař , (n:)
hitchhiker _ stopařka , ((female))
hitchhiking _ stopování , (n:)
hitchhiking _ autostop ,
hitching _ stopování , (n:)
hitching _ kulhání , (n:)
hither _ sem , (n:)
hitherto _ až dosud ,
hitherto _ dosud ,
hits _ hity , (n: pl.)
hits _ bije ,
hittable _ zasažitelný , (adj:)
hitter _ dobrý pálkař ,
hitting _ zasahující , (adj:)
hitting _ zasahování , (n:)
hitting _ narážení , (n:)
hitting _ narážející , (adj:)
Hittite _ chetitština , (n:)
Hittite _ Chetit ,
Hittite _ chetitský , (adj:)
Hittite _ Chetita ,
hive _ úl , (n:)
hives _ kopřivka , (n:)
hives _ úly ,
HLPS _ Hot Liquid Process Simulator , ([zkr.] [voj.])
HLV _ Hasta La Vista , ([zkr.])
HLVB _ Hasta La Vista, Baby , ([zkr.])
HM _ hmota ,
HMFIC _ Head Mother F---er In Charge , ([zkr.])
HMFWRIC _ Head Mother F---er What aRe In Charge , ([zkr.])
hmm _ hmm , (n:)
HMT/D _ Helmet-Mounted Tracker and Display , ([zkr.] [voj.])
ho _ hola! ,
ho _ hej! ,
ho _ ho ,
Ho Chi Minh City _ Ho-Či-minovo město , (n:) , (Město v jižním Vietnamu dříve známé jako Saigon)
Hoagland _ Hoagland , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hoar _ jinovatka , (n:)
hoard _ hromadit , (v:)
hoarder _ hrabivec , (n:)
hoarder _ chamtivec , (n:)
hoarding _ hromadění , (n:)
hoarding spree _ nákupní horečka ,
hoards _ hromady , (n: pl.)
hoards _ hromadí , (v:)
hoarfrost _ jíní ,
hoarfrost _ jinovatka ,
hoariness _ šedivost , (n:)
hoariness _ starobylost , (n:)
hoariness _ bělovlasost , (n:)
hoarse _ ochraptělý , (adj:)
hoarse _ chraptět , (v:)
hoarse _ chraplavý , (adj:)
hoarsely _ chraplavě , (adv:)
hoarseness _ ochraptělost , (n:)
hoarseness _ chrapot , (n:)
hoary _ starobylý , (adj:)
hoax _ kachna , (n:)
hoax _ falešná zpráva , ([it.]) , (nevyžádaný pyramidovitě se šířící email; nejčasteji poplašná zpráva, která varuje před neexistujícím nebezpečným virem)
hoax _ podvodně nabytá věc ,
hoax _ švindl ,
hoax _ podvod ,
hoax _ vystřelit si ,
hoax _ namluvit ,
hoax _ napálit ,
hoaxer _ šprýmař , (n:)
hoaxes _ podvody , (n: pl.)
hoaxes _ falešné zprávy ,
hob _ zlá víla , (n:)
hob _ plotna , (n:)
HOBA _ High Off-Boresight Angle , ([zkr.] [voj.])
Hobart _ Hobart , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Austrálie)
hobbies _ koníčky ,
hobbies _ záliby ,
hobbit _ hobit , (n:)
hobble _ kulhat , (v:)
hobble _ kulhání , (n:)
hobble _ pajdat ,
hobble _ belhat se ,
hobble _ šourat se ,
hobbled _ kulhal , (v:)
hobbled _ belhal se ,
hobbledehoy _ holobrádek , (n:)
hobbler _ šoural , (v:)
hobbler _ kulhavec , (n:)
hobbling _ kulhavý , (adj:)
Hobbs _ Hobbs , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hobby _ záliba , (n:)
hobby _ koníček , (n:)
hobby _ ostříž lesní , (n:)
hobbyist _ nadšenec , (n:)
Hobday _ Hobday , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hobgoblin _ skřítek , (n:)
hobgoblin _ šotek , (n:)
hobnailed _ pobitý cvočky ,
hobnailed _ okovaný , (adj:)
hobnob _ kamarádit , (v:)
hobnob _ stýkat se přátelsky ,
hobo _ tulák , (n:)
hobo _ potulný dělník ,
hock _ maso z kolena ,
hock _ koleno ,
hock _ ohbí pod kolenem ,
hock _ zmrzačit ,
hock _ zastavárna , ([hovor.])
hock _ zastavit , ([hovor.])
hockey _ lední hokej ,
hockey _ hokej ,
hockey _ hokejový , (adv:)
hockey _ pozemní hokej , (n:)
hockey clinic _ hokejová škola , (n:)
hockey coach _ hokejový trenér , (n:)
hockey game _ zápas hokeje , (n:)
hockey league _ hokejová liga , (n:)
hockey player _ hokejový hráč , (n:)
hockey player _ hokejista ,
hockey puck _ puk , (n:)
hockey season _ hokejová sezóna , (n:)
hockey stick _ hokejka , (n:)
hockey team _ hokejový tým , (n:)
hockey-player _ hokejista ,
hockey-stick _ hokejka , (n:)
hockeystick _ hokejka , (n:)
hockshop _ zastavárna , (n:)
hocus _ podvádět , (v:)
hocus _ omámit , (v:)
hocus _ klamat , (v:)
hocus-pocus _ hokus-pokus , (n:)
hocus-pocus _ balamutit , (v:)
hod _ uhlák , (n:)
hod _ podávací korýtko ,
hodgepodge _ míchanice , (n:)
Hodges _ Hodges , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hodgkin _ Hodgkin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hodometer _ hodoměr , (n:)
hodoscope _ hodoskop , (n:)
hoe _ okopat , (v:)
hoe _ motyčka , (n:)
hoe _ motyka ,
hoe _ děvka (vychází z whore) , (n:) , ((slang.))
hoecake _ kukuřičná placka , (n:)
hoedown _ venkovská tancovačka , (n:)
Hoff _ Hoff , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hoffman _ Hoffman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hog _ vepř ,
hog-tie _ spoutat , (v:)
hog-tie _ ochromit , (v:)
hogan _ indiánský srub ,
hogback _ kozí hřbet ,
hogger _ sekačka , (n:)
hogging _ chamtivé braní , (n:)
hoggish _ svinský , (adj:)
hoggishness _ žravost , (n:)
hoggishness _ hltavost , (n:)
hoggishness _ hltounství ,
hogs _ vepři , (n:)
hogshead _ dutá míra , (n:)
hogshead _ 238,6 litrů ,
hogwash _ šlichta , , (žrádlo pro prasata)
hogwash _ bezduché kecy ,
hogwash _ plané žvásty ,
hogweed _ bolševník , (n:)
hoi polloi _ plebs , (n:)
hoi polloi _ obyčejný lid ,
hoist _ zvednout , (v:)
hoist _ zvednutí , (n:)
hoist _ zdvižení , (n:)
hoist _ zdvihnout , (v:)
hoist _ kladkostroj , (n:)
hoity-toity _ zpupný , (adj:)
hoity-toity _ nafoukaný , (adj:)
hoke _ přehrávat , (v:)
hokey _ sentimentální , (adj:)
hokum _ švindl , (n:)
hokum _ podvod , (n:)
hokum _ nesmysl , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line