Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

hill _ hora , (n:)
hill _ kopec , (n:)
hill _ pahorek , (n:)
hill climbing method _ metoda výstupu na vrchol , ([eko.])
Hillary _ Hillary , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
hillbilly _ venkovan , (adv:)
hillier _ více kopcovitý ,
hilliness _ kopcovitost , (n:)
hillman _ horal , (n:)
hillman _ obyvatel kopce ,
hillock _ hromádka , (n:)
hillocky _ kopečkovitý , (adj:)
hills _ kopce , (pl. n:)
Hillsdale _ okres v USA , (n: [jmén.])
hillside _ svah , (n:)
hillsides _ svahy , (n: pl.)
hilltop _ vrchol , (n:)
hilltop _ vrchol kopce ,
hillwalking _ lezení po horách ,
hilly _ pahorkatý , (adj:)
hilly _ kopcovitý , (adj:)
hilt _ rukojeť ,
Hilton _ Hilton , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
hilum _ pupek , (n:)
him _ ním , ((ins))
him _ jím , ((ins))
him _ němu , ((dat))
him _ mu , ((dat))
him _ něj , ((acc/gen))
him _ něho , ((acc/gen))
him _ jej , ((acc/gen))
him _ jeho , ((acc/gen))
him _ ho , ((acc/gen))
him _ jemu ,
Himalaya _ Himaláje ,
Himalayas _ Himálaj ,
HiMAT _ Highly Maneuverable Aircraft Technology , ([zkr.] [voj.])
HiMaTE _ High Mach Turbine Engine , ([zkr.] [voj.])
himself _ sám , (n:)
himself _ sebe ,
himself _ sám sebou ,
hind _ laň ,
hindbrain _ zadní mozek ,
hinder _ překážet , (v:)
hinder _ bránit , (v:)
hindered _ překážel , (v:)
hinders _ překáží , (v:)
Hindi _ hindština , (n:)
hindmost _ nejzadnější , (adj:)
hindquarters _ zadnice , (n:)
hindquarters _ zadek , (n:)
hindrance _ zábrana , (n:)
hindrance _ překážka , (n:)
hindrance _ bránění , (n:)
hindsight _ pohled zpět , , (na událost)
hindsight _ hledí , , (střelné zbraně)
hindsight _ ohlédnutí zpět ,
Hindu _ hinduistický , (adj:)
Hindu _ hindský , (adj:)
Hinduism _ hinduismus ,
Hines _ Hines , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hinge _ pant , (n:)
hinge _ závěs , (n:)
hinge _ záležet , (v:)
hinge _ spojení , (n:) , (přeneseně)
hinge on _ záviset na ,
hinge on _ záležet na ,
hinged _ sklopný , (adj:)
hinged _ sklápěcí , (adj:)
hinges _ závěsy , (n: pl.)
Hinkle _ Hinkle , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hinman _ Hinman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hinny _ mezek , (n:)
hinny _ mezek ,
Hinsdale _ okres v USA , (n: [jmén.])
hint _ nápověda ,
hint _ pokyn ,
hint _ pokynout ,
hint _ narážka ,
hint _ špetka , (n:)
hint _ stopa (čeho) , (n: [přen.])
hint _ náznak , (n: [přen.])
hinted _ naznačený , (adj:)
hinterland _ zázemí ,
hinting _ naznačování , (n:)
hints _ rady , (n: pl.)
hip _ kyčel ,
hip _ bok ,
hip flask _ kapesní láhev ,
hip joint _ kyčelní kloub ,
hip tile _ hřebenáč ,
hippie _ hippie , (n:)
hippies _ lidé květin ,
hippo _ hroch , (n: [hovor.])
hippocampus _ hippocampus , (n:)
hippodrome _ hipodrom , (n:)
hippodrome _ aréna , (n:)
hippopotami _ hroši ,
hippopotamus _ hroch , (n:)
hippopotamuses _ hroši ,
hippy _ hippie , (n:)
HIPRA _ High Speed Digital Processor Architecture , ([zkr.] [voj.])
hips _ kyčle , (n:)
hips _ boky , (n: pl.)
hipster _ extrémní liberalista , (n:)
Hiram _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
hircine _ kozlí ,
hire _ pronajímání , (n:)
hire _ pronajímat , (v:)
hire _ pronajmout , (v:)
hire _ najímání , (n:)
hire _ pronájem ,
hire _ najmutí ,
hire _ najmout si ,
hire _ nájemné , ([eko.])
hire _ najmout ,
hire _ najímat ,
hire _ nájem ,
hire out _ pronajímat , (v:)
hire out _ pronajmout , (v:)
hired _ najatý ,
hireling _ najatý člověk ,
hireling _ námezdník ,
hireling _ lokaj ,
hirer _ najímatel , (n:)
hires _ najímá , (v:)
HIRF _ High Intensity Radiation Fields , ([zkr.] [voj.])
hiring _ najímání , (n:)
Hiroshima _ město - Japonsko , (n: [jmén.])
Hiroshima _ Hirošima , (n: [zem.]) , (město v Japonsku, první bojové použití nukleárních zbraní, 6.8.1945)
Hirsch _ Hirsch , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hirsute _ zarostlý , (adj:)
hirsuteness _ vlasatost , (n:)
hirsuteness _ chlupatost , (n:)
HIRTA _ HereInafter Referred To As , ([zkr.])
his _ svého ,
his _ svém , (n:)
his _ svému ,
his _ jeho ,
his eyes are bigger than his belly _ oči by jedly ale žaludek nemůže , ([fráz.])
Hispanic _ hispánský , (adj:)
hiss _ syčení , (n:)
hissed _ zasyčel ,
hisser _ kdo syčí ,
hisses _ syčí ,
hissing _ syčení ,
hist _ ticho! ,
hist _ pst! ,
histamine _ histamin , (n:)
histiocyte _ histiocyt ,
histogram _ sloupcový graf ,
histogram _ histogram ,
histograms _ histogramy ,
histological _ historologický , (adj:)
histological _ histologický , (adj:)
histologically _ histologicky , (adv:)
histologist _ histolog , (n:)
histology _ histologie , (n:)
historian _ historička , (n: [female])
historian _ historik , (n:)
historian _ dějepisec , (n:)
historians _ historikové ,
historic _ dějinný , (adj:)
historic _ historický , (adj:)
historical _ historický , (adj:)
historical _ dějinný , (adj:)
historical cost _ pořizovací cena ,
historical cost _ historická cena ,
historical erosion _ historická eroze , ([eko.])
historical flood _ historická povodeň , ([eko.])
historically _ historicky , (adv:)
historicist _ historizující , (adj:)
historicity _ historičnost , (n:)
histories _ historie , (pl.)
historiographer _ historiograf , (n:)
historiographer _ dějepisec , (n:)
historiographer _ historik , (n:)
historiographical _ historiografický , (adj:)
historiography _ historiografie , (n:)
historiography _ dějepisectví , (n:)
history _ dějepis , (n:)
history _ historka , (n:)
history _ historie , (n:)
history _ dějiny , (n:)
histrionic _ předstíraný , (adj:)
histrionically _ historicky , (adv:)
hit _ zasáhnout ,
hit _ trefit , (v:)
hit _ hit/hit/hit , (v: [neprav.])
hit _ bil , ((past))
hit _ narazit ,
hit _ udeřit uhodit ,
hit _ uhodit ,
hit _ udeřit ,
hit _ bít ,
hit _ hit ,
hit (past) _ bil , , (jako fyzické násilí)
hit man _ najatý vrah ,
hit off _ shodnout se , (v:) , (hit it off - shodnout se v tom)
hit on _ narazit na , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line