Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

higgledy-piggledy _ bez ladu a skladu ,
high _ vyvýšený ,
high _ vysoké , (adj:)
high _ vrcholící ,
high _ vrcholný ,
high _ velký ,
high _ v plném proudu ,
high _ střední škola ,
high _ tlaková výše , ([eko.])
high _ vznešený , (adj:)
high _ výška , (n:)
high _ výšina , (n:)
high _ výsost , (n:)
high _ vysoko ,
high _ vysoký ,
high and mighty _ nadutý , (adj:)
high and migty _ nadutý ,
high beam _ dálkové světlo ,
high contracting parties _ vysoké smluvní strany ,
high explosive _ trhavina , (n:)
high fidelity _ věrná reprodukce ,
high fidelity _ hi-Fi ,
high frequency _ vysokofrekvenční ,
high grading process _ proces vysokého odstupňování , ([eko.])
high hat _ snobský , (adj:)
high heels _ vysoké podpatky ,
high hopes _ velké naděje ,
high income bracket _ skupina s vyššími příjmy ,
high jinks _ skopičiny , (n:)
high jinks _ legrace , (n:)
high jinks _ rošťárna , (n:)
high jump _ skok vysoký ,
high jump _ skok do výšky ,
high jumper _ výškař ,
high jumper _ skokan do výšky ,
high light _ vrcholové světlo ,
high muckamuck _ velká ryba (o člověku) , (n:)
high noon _ pravé poledne ,
high priest _ velekněz ,
high profile _ přitahující pozornost , (n:)
high quality _ vysoce kvalitní , (adj:)
high rise _ věžák , (n:)
high rise _ výšková budova , (n:)
high road _ dálnice , (n:)
high road _ hlavní silnice ,
high roller _ hazardní hráč ,
high school _ střední škola ,
high school _ gymnázium ,
high sea _ široké moře ,
high sea _ volné moře ,
high sea _ otevřené moře ,
high sea _ širé moře ,
high seas _ širé moře ,
high sign _ varovný signál ,
high speed rail _ vysokorychlostní železnice , ([eko.])
high street _ hlavní třída , (n:)
high tech _ špičková technologie ,
high technology _ vyspělá technologie ,
high tide _ příliv , (n:)
high time _ nejvyšší čas ,
high treason _ vlastizrada , (n:)
high treason _ velezrada , (n:)
high up _ vysoko ,
high water _ vysoký stav ,
high water _ povodeň ,
high-active waste _ vysokoaktivní odpad , ([eko.])
high-born _ urozený , (adj:)
high-class _ prvotřídní , (adj:)
high-employment deficit _ deficit vysoké zaměstnanosti , ([eko.])
high-energy _ energický , (adj:)
high-energy _ s velkým elektrickým nábojem ,
high-flier _ ctižádostivec , (n:)
high-flown _ výstřední , (adj:)
high-flyer _ ctižádostivec , (n:)
high-flying _ ambiciózní , (adj:)
high-grade _ vysoce kvalitní , (adj:)
high-handed _ svévolný , (adj:)
high-handed _ panovačný , (adj:)
high-handedness _ panovačnost , (n:)
high-hat _ snobský , (adj:)
high-heeled _ s vysokými podpatky ,
high-income _ s vysokým příjmem ,
high-income _ s vysokými příjmy , (adj:)
high-level _ vysoký stupeň ,
high-minded _ velkomyslný , (adj:)
high-minded _ ušlechtilý , (adj:)
high-mindedness _ velkomyslnost , (n:)
high-mindedness _ ušlechtilost , (n:)
high-mindedness _ šlechetnost , (n:)
high-performance _ vysoce účinný ,
high-pitched _ pronikavý , (adj:)
high-powered _ výkonný , (adj:)
high-powered _ silný , (adj:)
high-pressure area _ oblast vysokého tlaku ,
high-principled _ charakterní ,
high-principled _ zásadový , (adj:)
high-profile _ přitahující pozornost , (n:)
high-quality _ vysoce kvalitní , (adj:)
high-ranking _ vysoká hodnost , (n:)
high-resolution _ mající vysoké rozlišení , (n:)
high-resolution _ s vysokým rozlišením , (adj:)
high-rise _ výšková např. budova , (n:)
high-rise _ věžák , (n:)
high-risk _ rizikový , (adj:)
high-security _ silně střežený ,
high-sounding _ honosný , (adj:)
high-speed _ vysokorychlostní ,
high-spirited _ živý , (adj:)
high-spirited _ rozverný , (adj:)
high-spirited _ rozdováděný , (adj:)
high-street _ hlavní třída , (n:)
high-strung _ napjatý , (adj:)
high-tech _ na úrovni doby ,
high-tension _ vysokonapěťový , (adj:)
high-to-low-dose extrapolation _ extrapolace do oblasti nízkých dávek , ([eko.]) , (Proces odvození (předpovědi) účinků a rizika při nízkých dávkách na základě účinků pozorovaných při dávkách vysokých (viz. extrapolace))
high-toned _ zásadový , (adj:)
high-toned _ prvotřídní , (adj:)
high-toned _ důstojný , (adj:)
high-toned _ domýšlivý , (adj:)
high-toned _ čestný , (adj:)
high-toned _ aristokratický , (adj:)
high-water level line _ čára hladiny velké vody , ([eko.])
high-water mark _ čára přílivu ,
highball _ whisky se sodou ,
highbinder _ intrikán , (n:)
highbinder _ gangster , (n:)
highbinder _ podvodník , (n:)
highborn _ urozený , (adj:)
highbrow _ inteligent , (n:)
highbrow _ intelektuální , (adj:)
higher _ vyšší ,
higher _ výše , (adv:)
higher _ výš , (adv:)
higher up _ výš , (adv:)
higher up _ výše , (adv:)
higher-up _ náčelník , (n:)
highest _ nejvyšší , (adj:)
highfalutin _ pompézní , (adj:)
highfalutin _ bombastický , (adj:)
highfaluting _ pompézní , (adj:)
highfaluting _ nabubřelý , (adj:)
highfaluting _ bombastický , (adj:)
Highfield _ Highfield , (n: [jmén.]) , (příjmení)
highflier _ ctižádostivec , (n:)
highflyer _ ctižádostivec , (n:)
highflying _ ambiciózní , (adj:)
highhandedness _ panovačnost , (n:)
highish _ povětší , (adj:)
highland _ výšina , (n:)
highland _ vysočina , (n:)
highlander _ horal , (n:)
highlands _ vysočina , (n:)
highlands _ vysočiny , (n: pl.)
highlands _ vrchoviny , (n: pl.)
highlands _ vrchovina , (n:)
highlight _ vyzdvihnout ,
highlight _ zdůraznit ,
highlight _ zvýraznění ,
highlight _ zlatý hřeb ,
highlight _ upozornit na ,
highlight _ zvýraznit ,
highlighted _ zvýrazněný ,
highlighter _ zvýrazňovač , (n:)
highlighting _ zvýraznění , (n:)
highlights _ zvýrazňuje , (v:)
highly _ velice ,
highly _ vysoce , (adv:)
highness _ výsost , (n:)
highpoint _ zlatý hřeb ,
highroad _ dálnice , (n:)
highschool _ střední škola ,
hight _ zván ,
hightail _ uhánět , (v:)
hightail it _ vzít nohy na ramena ,
highway _ dálnice ,
highway patrol _ dálniční hlídka ,
highwayman _ lupič zastavující vozidla , (n:)
highwaymen _ lupiči zastavující auta , (n:)
highways _ dálnice , (pl.)
hijack _ unést ,
hijacked _ unesený ,
hijacker _ únosce ,
hijackers _ únosci , (n: pl.)
hijacking _ únos , (n:)
hike _ potulování ,
hike _ trampování ,
hike _ trampovat , (v:)
hike _ pěší tůra ,
hike _ výlet ,
hike _ túra ,
hiker _ tramp ,
hiking _ pěší turistika , (n:)
hilarious _ veselý ,
hilariously _ vesele ,
hilariousness _ veselost , (n:)
hilariousness _ rozpustilost , (n:)
hilarity _ veselost , (n:)
Hilbert _ Hilbert , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hildebrand _ Hildebrand , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hill _ vrch , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line