Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

henchman _ lokaj ,
henchman _ nohsled , (n:)
henchmen _ stoupenci , (n: pl.)
Henderson _ Henderson , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
Hendrick _ Hendrick , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hendricks _ Hendricks , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Hendrickson _ Hendrickson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hendrix _ Hendrix , (n: [jmén.]) , (příjmení)
henhouse _ slepičárna , (n:)
henhouse _ kurník , (n:)
Henley _ Henley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
henna _ hena , (n:)
henna _ červené barvivo ,
Hennessey _ Hennessey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hennessy _ Hennessy , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Henning _ Henning , (n: [jmén.]) , (příjmení)
henotheism _ henoteismus ,
henpecked _ pod pantoflem , , (hovorové)
Henri _ Henri , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Henrietta _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Henry _ Jindřich , (n: [mužs. jméno])
Henry _ Henry , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Henry _ Marvin , (Jett) , (Uriel)
hens _ slepice , (pl.)
hep _ znalý módy ,
heparin _ heparin , (n:)
hepatic _ působící na játra ,
hepatic _ prostředek působící na játra ,
hepatic _ jaterní ,
hepatitis _ žloutenka ,
hepatitis _ hepatitida ,
hepatitis _ zánět jater ,
hepatotoxic _ hepatotoxický , (adj:)
Hepburn _ Hepburn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
heptagon _ sedmiúhelník , (n:)
heptagonal _ sedmiúhelníkový , (adj:)
heptane _ heptan , (n:)
heptathlon _ sedmiboj ,
her _ svém , (n:)
her _ ni , ((acc))
her _ její ,
her _ ji , ((acc))
Hera _ Hera , (n: [jmén.]) , (příjmení)
herald _ zvěstovat , (v:)
herald _ posel , (v:)
herald _ ohlásit , (v:)
herald _ hlasatel ,
herald _ kurýr , (n:)
heralded _ ohlašovaný , (adj:)
heralded _ ohlásil , (v:)
heraldic _ heraldický , (adj:)
heraldist _ heraldik , (n:)
heraldry _ heraldika , (n:)
herb _ bylina ,
herbaceous _ bylinný , (adj:)
herbage _ rostlinstvo , (n:)
herbage _ byliny , (n:)
herbal _ herbář , (n:)
herbal _ bylinný , (adj:)
herbalism _ bylinářství , (n:)
herbalist _ bylinkář , (n:)
herbalist _ bylinář , (n:)
Herbert _ Herbert , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
herbicidal _ herbicidní , (adj:)
herbicide _ herbicid , (n:)
herbicide areal spraying _ plošný postřik herbicidem , ([eko.])
herbicide strip spraying _ pásový postřik herbicidem , ([eko.])
herbivore _ býložravec , (n:)
herbivore _ herbivor , ([eko.])
herbivorous _ býložravý , (adj:)
herbology _ herbologie , ([eko.])
herbs _ byliny , (n: pl.)
herbs _ koření ,
Hercules _ Hercules , (n: [jmén.]) , (příjmení)
herd _ stádo ,
herded _ hnal , (v:)
herder _ pasák , (n:)
herding _ život ve stádech ,
herding _ hnání dobytka ,
herds _ stáda , (n:)
herds _ davy , (n: pl.)
herds _ žene ,
herdsman _ pastýř ,
herdsmen _ pastevci , (n: pl.)
here _ sem ,
here _ tady ,
here _ zde ,
here _ tu ,
here and there _ místy ,
here you are _ už tě mám ,
here you are _ prosím, tumáš , , (když někomu něco podáváme)
here s _ tady je ,
here s to _ na zdraví! ,
hereabouts _ v sousedství ,
hereabouts _ poblíž ,
hereafter _ později ,
hereby _ takto ,
hereby _ tímto ,
hereditament _ dědictví , (n:)
hereditary _ zděděný , (adj:)
hereditary _ dědičný , (adj:)
hereditary disease _ dědičná choroba , ([eko.])
heredity _ dědičnost , (n:)
Hereford _ Hereford , (n: [jmén.]) , (příjmení)
herein _ zde ,
hereinafter _ níže ,
hereinbefore _ výše , (n:)
hereinbefore _ shora ,
hereof _ tohoto ,
heresies _ hereze , (pl.)
heresy _ blud , (n:)
heresy _ kacířství , (n:)
heretic _ heretik , (n:)
heretic _ kacíř , (n:)
heretical _ kacířský , (adj:)
heretics _ kacíři , (n:)
hereto _ k tomuto ,
hereto _ k tomu ,
heretofore _ dosud , (n:)
heretofore _ doposud , (n:)
hereunder _ podle této ,
hereunto _ až potud ,
hereupon _ načež ,
herewith _ tímto ,
Herfindahl Index. _ Herfindahlův index , ([eko.])
heritability _ dědičnost , (n:)
heritable _ dědičný , (adj:)
heritage _ odkaz , (n:)
heritage _ dědictví , (n:)
heritor _ dědic ,
Herkimer _ okres v USA , (n: [jmén.])
Herman _ Herman , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Hermann _ Hermann , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hermaphrodism _ hermafroditismus ,
hermaphrodite _ hermafrodit , (n:)
hermaphroditic _ hermafroditický , (adj:)
hermaphroditism _ hermafroditismus ,
hermeneutic _ hermeneutický , (adj:)
hermeneutics _ hermeneutika , (n:)
Hermes _ Hermes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hermetic _ vzduchotěsný ,
hermetic _ hermetický ,
hermetical _ vzduchotěsný , (adj:)
hermetical _ neprodyšný , (adj:)
hermetical _ hermetický , (adj:)
hermetically _ hermeticky , (adv:)
hermit _ poustevník , (n:)
hermit crab _ poustevnický krab ,
hermitage _ samota , (n:)
hermitage _ poustevna , (n:)
hermits _ poustevníci ,
Hernandez _ Hernandez , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hernia _ kýla , ([med.])
hernial _ kýlní , (adj:)
hero _ rek , (n:)
hero _ hrdina ,
hero sandwich _ obří sendvič ,
Herod _ Herod , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Herod _ Herodes , (n: [jmén.]) , (příjmení krále v Judsku)
Herodotus _ Hérodot ,
heroes _ hrdinové ,
heroic _ hrdinský ,
heroical _ hrdinný , (adj:)
heroically _ hrdinsky ,
heroin _ heroin , (n:)
heroine _ hrdinka ,
heroism _ hrdinství , (n:)
heroism _ hrdinský ,
heron _ volavka , (n:)
heronry _ hnízdiště volavek ,
herpes _ opar , (n:)
herpes simplex _ opar prostý ,
herpes zoster _ pásový opar ,
herpetologist _ herpetolog , (n:)
herpetology _ herpetologie , (n:)
Herr _ Herr , (n: [jmén.]) , (příjmení)
herring _ sleď ,
herring _ slaneček , (n:)
herringbone _ druh stehu ,
herrings _ sleď ,
Herrington _ Herrington , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hers _ její ,
Herschel _ Herschel , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
herself _ sama , (n:)
herself _ sama sebou ,
Hersey _ Hersey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hershel _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
Hershey _ Hershey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hertz _ hertz , (n: [fyz.] 6 6) , (jednotka kmitočtu)
Hertzog _ Hertzog , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hesitance _ váhavost , (n:)
hesitance _ nerozhodnost , (n:)
hesitancy _ váhavost , (n:)
hesitant _ váhavý , (adj:)
hesitant _ nerozhodný , (adj:)
hesitantly _ váhavě , (adv:)
hesitantly _ nerozhodně , (adv:)
hesitate _ zdráhat se ,
hesitate _ váhat ,
hesitate _ rozmýšlet ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line