Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

Helenka _ Helenka ,
heleobiology _ heleobiologie , ([eko.])
Helga _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
heliacal _ heliaktický , (adj:)
helianthus _ slunečnice , (n:)
helical _ šroubovitý , (adj:)
helices _ spirála , (n:)
helicopter _ vrtulník ,
helicopter _ helikoptéra ,
helicopters _ helikoptéry , (n: pl.)
helio _ heliogram ,
heliobiont _ heliobiont , ([eko.])
heliocentric _ heliocentrický ,
heliogeophysical factor _ heliogeofyzikální faktor , ([eko.])
heliograph _ heliograf ,
heliography _ heliografie , (n:)
heliogravure _ heliogravura ,
heliophobe _ heliofóbní rostlina , ([eko.])
heliophyll _ heliofyl , ([eko.])
heliophyte _ heliofyt , ([eko.])
Helios _ Hélios ,
heliosis _ helióza , ([eko.])
heliosphere _ heliosféra , (n:)
heliotherapy _ helioterapie , (n:)
heliotrope _ heliotrop , (n:)
heliotrope _ druh minerálu ,
heliotrophic organism _ heliotropní organismus , ([eko.])
heliotropic _ heliotropický , (adj:)
heliotropism _ heliotropismus , ([eko.])
heliotype _ heliotyp , (n:)
heliotype _ světlotisk , (n:)
helipad _ přistávací plocha pro vrtulník ,
heliport _ přistávací plošina pro vrtulník ,
helium _ helium ,
helix _ spirála , (n:)
hell _ peklo ,
hell _ k sakru , (interj:)
hell s bells _ hrome! ,
hell-bent _ tvrdohlavý , (adj:)
hell-bent _ odhodlaný , (adj:)
hell-hole _ doupě neřesti ,
hellbent _ umíněný , (adj:)
hellbent _ odhodlaný , (adj:)
hellcat _ semetrika , (n:)
hellcat _ čarodějnice , (n:)
hellebore _ čemeřice , (n:)
Hellenic _ helénský , (adj:)
Hellenist _ Helénista ,
Hellenize _ helenizovat , (v:)
Hellenize _ zhelénizovat , (v:)
Hellenize _ pořečtit , (v:)
heller _ haléř ,
heller _ halíř , ([hovor.])
hellfire _ ďábelský oheň ,
hellhole _ brloh , (n:)
hellhole _ doupě neřesti ,
hellion _ lump, spratek, výrostek , (n:)
hellish _ pekelný , (adj:)
hellishly _ pekelně , (adv:)
hellishness _ ohavnost , (n:)
hellishness _ hanebnost , (n:)
Hellman _ Hellman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hello _ ahoj ,
hello _ nazdar , (n:)
hello _ čau ,
hellraiser _ výtržník , (n:)
hells _ pekla ,
helluva _ pekelný , (adj:)
helm _ kormidlovat , (v:)
helm _ kormidlo ,
helm _ helma ,
helmet _ přilba ,
helmet _ helma ,
helmeted _ opatřený přilbou ,
helmeted _ mající přilbu ,
helmeted _ helmovitý , (adj:)
helmets _ helmy , (n: pl.)
helminth _ hlíst , (n:)
helminth _ cizopasný červ ,
helminthiasis _ helmintiáza ,
helmsman _ kormidelník , (n:)
helobiont _ helobiont , ([eko.])
helophyte _ helofyt , ([eko.])
helot _ helót ,
help _ výpomoc ,
help _ pomocník , (n:)
help _ pomoci , (n: pl.)
help _ pomáhat , (v:)
Help _ Nápověda , (n: [it.])
help _ pomoct komu ,
help _ pomoct ,
help _ pomoc , (n:)
help _ pomáhat při ,
help oneself _ posloužit si ,
help out _ vypomáhat , (v:)
help yourself _ poslužte si ,
helped _ pomáhal ,
helped _ pomohl ,
helped _ pomohli ,
helped _ mající cizí pomoc ,
helper _ pomocník , (n:)
helper _ služebník ,
helpful _ prospěšný , (adj:)
helpful _ užitečný , (adj:)
helpful _ pomocný , (adj:)
helpful _ nápomocný , (adj:)
helpfully _ užitečně , (adv:)
helpfulness _ užitečnost , (n:)
helpfulness _ prospěšnost , (n:)
helpfulness _ vstřícnost ,
helping _ pomáhání ,
helpless _ bezradný , (adj:)
helpless _ bezmocný , (adj:)
helplessly _ bezmocně , (adv:)
helplessness _ bezmocnost , (n:)
helpline _ linka důvěry ,
helpmate _ pomocník , (n:)
helps _ pomáhá , (v:)
Helsinki _ Helsinky ,
Helsinki _ hl.m. - Finsko , (n: [jmén.])
Helsinki Protocol. _ Helsinský protokol , ([eko.])
HELSTF _ High Energy Laser Test Facility , ([zkr.] [voj.])
helter-skelter _ neuspořádaný , (adj:)
helter-skelter _ chaotický , (adj:)
helve _ topůrko , (n:)
helve _ násada , (n:)
Helvetian _ Švýcar , (n:)
Helvetian _ helvetský , (adj:)
Helvetian _ švýcarský , (adj:)
Helvetic _ helvetský , (adj:)
Helvetic _ švýcarský , (adj:)
hem _ obroubit , (v:)
hem _ lem , (n:)
hem in _ obklíčit , (v:)
hemagglutination _ hemaglutinace ,
hematemesis _ ztracení krve ,
hematite _ hematit , (n:)
hematologic _ hematologické ,
hemeralopia _ hemeralopie , (n:)
hemerobic organism _ hemerobní organismus , ([eko.])
hemerobic system _ hemerobní systém , ([eko.])
hemerochor organism _ hemerochorní organismus , ([eko.])
hemerophilic organism _ hemerofilní organismus , ([eko.])
hemerophobic organism _ hemerofóbní organismus , ([eko.])
hemerophyte _ hemerofyt , ([eko.])
hemianopia _ hemianopsie , (n:)
hemianopsia _ hemianopsie , (n:)
hemic _ krevní , (adj:)
hemicrania _ hemikranie , (n:)
hemicryptophyte _ hemikryptofyt , ([eko.])
hemimorphite _ hemimorfit ,
Hemingway _ Hemingway , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hemiplegia _ hemiplegie , (n:)
hemiplegic _ hemiplegický , (adj:)
hemisphere _ polokoule ,
hemispheric _ polokulovitý , (adj:)
hemispheric _ hemisférický , (adj:)
hemispheric _ týkající se polokoule ,
hemispherical _ polokulovitý , (adj:)
hemispherical _ hemisférický , (adj:)
hemispherical _ ve tvaru polokoule ,
HEML _ High Energy Microwave Laboratory , ([zkr.] [voj.])
hemline _ dolní lem ,
hemlock _ tsuga , (n: [bot.]) , (stálezelený severoamerický strom)
hemlock _ bolehlav ,
hemlock _ jedovatý odvar z bolehlavu ,
hemlock spruce _ tsuga kanadská , , (strom i dřevo)
hemming _ lemování , (n:)
hemming _ lemovací , (adj:)
hemming machine _ šicí stroj , (n:)
hemochromatosis _ hemochromatóza ,
hemoglobin _ hemoglobin ,
hemophilia _ hemofilie , (n:)
hemorrhage _ hemoragie , ([med.])
hemorrhage _ krvácení , ([med.])
hemorrhage _ vztek , ([hovor.])
hemorrhage _ šlak , ([hovor.])
hemorrhoid _ hemoroid , (n:)
hemorrhoids _ hemoroidy ,
hemostatic _ hemostatický , (adj:)
hemp _ marihuana , (n:)
hemp _ konopí ,
hempen _ konopný , (adj:)
hempseed _ konopné semeno ,
Hempstead _ Hempstead , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
HEMT _ High Electron Mobility Transistor , ([zkr.] [voj.])
hen _ samička ,
hen _ slepice , (n:)
hen harrier _ moták pilich , (n:) , (dravý pták)
hen party _ dámská společnost , (n:)
hen party _ babský večírek ,
hen-bane _ blín ,
hen-pecked _ pod pantoflem , , (Hovorové)
hence _ odtud ,
hence _ proto ,
hence _ od té doby ,
henceforth _ nadále ,
henceforward _ nadále ,
henceforward _ od teď ,
henchman _ stoupenec , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line