Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

heave to _ zastavit loď , (n:) , (námořnicky)
heave up _ vyzvednout , (v:)
heave-ho _ vyhození z práce ,
heaven _ obloha , (n:)
heaven _ nebesa , (n:)
heaven _ nebe , (n:)
heaven-sent _ seslaný z nebe ,
heavenly _ skvělý , (adj:)
heavenly _ božský , (adj:)
heavenly _ nebeský , (adj:)
heavenly _ báječně , (adv:)
heavens _ nebesa ,
heavenward _ směřující k nebi ,
heaver _ zvedák , (n:)
heaver _ páčidlo ,
heaves _ dýchavičnost , (n:)
heavier _ těžší ,
heavier-than-air _ těžší než vzduch ,
heavies _ těžká technika , (n:)
heavies _ herci záporných rolí ,
heaviest _ nejtěžší , (adj:)
heavily _ silně ,
heavily _ hustě ,
heavily _ těžce ,
heaviness _ tíže , (n:)
heaviness _ tíha , (n:)
heaving _ bobtnání ,
heaving _ vzdouvání ,
heaving _ zdvihání ,
heavy _ hustý , (adj:)
heavy _ obtížný , (adj:)
heavy _ nudný , (adj:)
heavy _ těžký , (adj:)
heavy duty _ velké zatížení , (n:)
heavy duty _ pro velké zatížení , (n:)
heavy duty _ těžký provoz ,
heavy fuel oil _ těžký topný olej ,
heavy heart _ těžké srdce ,
heavy heart _ mít kámen na srdci ,
heavy industry _ těžký průmysl ,
heavy metal _ těžký kov ,
heavy water _ těžká voda , (n:)
heavy-armed _ těžce vyzbrojený ,
heavy-duty _ mající velkou výdrž ,
heavy-footed _ těžkopádný , (adj:)
heavy-handed _ tyranský , (adj:)
heavy-handed _ těžkopádný , (adj:)
heavy-handed _ nemotorný , (adj:)
heavy-handedness _ těžkopádnost , (n:)
heavy-handedness _ nemotornost , (n:)
heavy-handedness _ brutálnost , (n:)
heavy-hearted _ zarmoucený , (adj:)
heavyhandedness _ těžkopádnost , (n:)
heavyhandedness _ nemotornost , (n:)
heavyhandedness _ brutálnost , (n:)
heavyhearted _ zarmoucený , (adj:)
heavyset _ zavalitý , (adj:)
heavyset _ podsaditý , (adj:)
heavyweight _ těžká váha , (n:)
hebephrenia _ hebefrenie , (n:)
hebephrenic _ hebefrenický , (adj:)
hebetude _ netečnost , (n:)
hebetude _ letargie , (n:)
Hebraic _ hebrejský , (adj:)
Hebrew _ Žid , (n:)
Hebrew _ židovský , (adj:)
Hebrew _ hebrejština ,
Hebrew _ Hebrejec , (n:)
Hebrew _ hebrejsky , (adv:)
Hebrew _ hebrejský , (adj:)
Hebrew language _ hebrejština ,
Hebrides _ Hebridy , ([zem.] n:)
hecatomb _ hetakomba ,
heck _ sakra , (n:)
heck _ kruci , (n: pl.)
heckle _ pokřikovat ,
heckler _ výtržník , (n:)
heckler _ provokatér , (n:)
heckling _ provokování , (n:)
Heckman _ Heckman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hectare _ hektar , (n:)
hectic _ horečný , (adj:)
hectic _ hektický ,
hectically _ hekticky , (adv:)
hectogram _ hektogram , (n:)
hectograph _ hektograf , (n:)
hectometer _ hektometr , (n:)
hectometre _ hektometr , (n:)
hector _ zastrašovat , (v:)
hector _ komandovat , (v:)
hedge _ zeď ,
hedge _ ochrana, bariéra, hráz , ([eko.])
hedge _ překážka , (n:)
hedge _ bariéra , (n:)
hedge _ křoví ,
hedge _ živý plot , (n:)
hedgehog _ ježek , (n:)
hedgehogs _ ježci , (n: pl.)
hedgehop _ letět těsně při zemi ,
hedgehop _ letět nízkým letem ,
hedgerow _ živý plot ,
Hedgers. _ osoby zajišťující se před ztrátou stelážním termín.obchodem , ([eko.])
hedges _ překážky , (n: pl.)
hedges _ živé ploty ,
hedging _ stelážování ,
hedging _ zajišťování , (n:)
hedging _ uhýbání , (n:)
HEDM _ High Energy Density Matter , ([zkr.] [voj.])
hedonic _ požitkářský , (adj:)
hedonic _ rozkošnický , (adj:)
hedonic index _ hedonický index , ([eko.])
Hedonic Price Method HPM. _ hedonická metoda oceňování , ([eko.])
hedonic regression _ hedonická regrese , ([eko.])
hedonism _ požitkářství , (n:)
hedonist _ rozkošník ,
hedonist _ požitkář ,
hedonistic _ rozkošnický , (adj:)
hedonistic _ požitkářský , (adj:)
heed _ péče , (n:)
heed _ na , ((acc))
heed _ dbát , ((gen))
heeded _ dbal , (v:)
heedful _ všímavý , (adj:)
heedful _ pozorný , (adj:)
heedful _ obezřetný , (adj:)
heedfulness _ pozornost , (n:)
heedfulness _ opatrnost , (n:)
heedless _ nepozorný , (adj:)
heedless _ bezohledný ,
heedlessly _ nedbale , (adv:)
heedlessness _ nepozornost , (n:)
heedlessness _ nedbalost , (n:)
heehaw _ řehot , (n:)
heehaw _ hýkání , (n:)
heehaw _ hřmotný smích ,
heel _ podpatek ,
heel _ pata ,
heelers _ švec ,
heels _ podpatky ,
heels _ podrážky , (n: pl.)
heels _ paty , (n: pl.)
heft _ potěžkat , (v:)
heftily _ statný , (adj:)
heftines _ náročnost , (n:)
heftiness _ statnost , (n:)
heftiness _ mohutnost , (n:)
hefty _ středně těžký ,
Hegel _ Hegel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hegelian _ hegelovský , (adj:)
hegemonic _ hegemonický , (adj:)
hegemony _ nadvláda ,
heholder _ pozorovatel , (n:)
Heidelberg _ Heidelberg , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Německo)
heifer _ jalovice , (n:)
heifers _ jalovice , (pl.)
heigh-ho _ ach jo! ,
height _ výšina , (n:)
height _ výška ,
height _ výše ,
height sealing mark _ cejch (vodní hospodářství) , ([eko.])
heighten _ zvýšit , (v:)
heighten _ vystupňovat , (v:)
heighten _ zvýšit se , (v:)
heightened _ zvýšený ,
heightening _ zvýšení , (n:)
heights _ výšky ,
Heine _ Heine , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Heinlein _ Heinlein , (n: [jmén.]) , (příjmení)
heinous _ ohavný , (adj:)
heinous _ hnusný , (adj:)
heinousness _ ohavnost , (n:)
heinousness _ odpornost , (n:)
heinousness _ hnusnost , (n:)
Heinrich _ Heinrich , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Heinz _ Heinz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Heinze _ Heinze , (n: [jmén.]) , (příjmení)
heir _ dědic ,
heir apparent _ právoplatný dědic ,
heir apparent _ korunní princ ,
heir presumptive _ předpokládaný dědic ,
heir presumptive _ presumptivní dědic ,
heiress _ dědička , (n:)
heirloom _ dědictví , (n:)
heirs _ dědici , (n: pl.)
heirs _ dědicové ,
heisenbug _ heisenbergovská chyba , (n: [slang.] [tech.]) , (Softwarová chyba, která dočasně zmizí vždy, když je učiněn pokus o její nalezení (skutečně se vyskytuje, protože nástroje pro hledání chyb zároveň ovlivňují zkoumaný program))
Heiser _ Heiser , (n: [jmén.]) , (příjmení)
heist _ vloupání , (n:)
heist _ loupež ,
hekistotherm _ hekistotermní rostlina , ([eko.])
held _ konající se ,
held _ držený , (adj:)
held _ hold/held/held , (v: [neprav.])
held _ držen , ((passive participle))
Helen _ Helen , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Helen _ Helena , ([jmén.])
Helen of Troy _ Helena Trojská , ([myt.])
Helena _ hl.m. - Montana v USA , (n: [jmén.])
Helena _ Helena , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Helene _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line