Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo H : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Zobrazuji překlad hesla : H

h _ výška , (n:)
h _ přístav , (n:)
h _ sto , (n:)
h _ vodík , (n:)
h _ h ,
H-bomb _ vodíková bomba , (n: [voj.])
H.R.H. _ Jeho Královská Výsost , ([fráz.]) , (His Royal Highness)
H2 _ How To , ([zkr.])
ha _ ha , (n:)
ha-ha _ vtip , ([slang.])
Haag _ Haag , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Haag _ Haag , (n: [zem.])
HAARP _ High Frequency Active Auroral Research Program , ([zkr.] [voj.])
Haas _ Haas , (n: [jmén.]) , (příjmení)
habanera _ habanera ,
habeas corpus _ právní termín , ([práv.]) , (zákaz zatknout občana bez soudního řízení)
haberdasher _ obchodník s galanterií ,
haberdashery _ galanterie ,
Haberman _ Haberman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Habib _ Habib , (n: [jmén.]) , (příjmení)
habiliment _ oděv , (n:)
habiliments _ oděvy , (pl. n:)
habilitate _ vybavit , (v:)
habilitate _ odít ,
habilitation _ rehabilitace , (n:)
habilitation _ habilitace , (n:)
habit _ sklon , , (k něčemu)
habit _ obyčej ,
habit _ návyk ,
habit _ zvyk ,
habit-forming _ návykový ,
habitability _ obyvatelnost ,
habitable _ obyvatelný ,
habitat _ habitat , ([eko.])
habitat _ domov ,
habitat _ naleziště ,
habitat _ lokalita , (n:)
habitat mitigation _ zmírnění škod na přírodních lokalitách , ([eko.])
habitation _ bydlení ,
habitation _ bydliště ,
habitation centre _ ohnisko výskytu (biologie) , ([eko.])
habitats _ naleziště ,
habitats _ přirozená prostředí ,
habited _ zabydlený , (adj:)
habits _ zvyky , (n:)
habitual _ obvyklý , (adj:)
habitual _ navyklý , (adj:)
habitually _ navykle , (adv:)
habitually happen _ stávat se ,
habitually wear _ nosit ,
habituate _ navyknout si ,
habituation _ zvyknutí , (n:)
habitude _ návyk , (n:)
habitude _ zvyk , (n:)
hacienda _ velkostatek , (n:)
hacienda _ hacienda , (n:)
hack _ sek , (n:)
hack _ sekat ,
hack _ výjimečný čin ,
hack _ programovat , (v: [it.] [slang.]) , (výjimečně dobře, z radosti)
hack _ provizorní, nouzové nebo nestandardní řešení programátorského problému , (n: [slang.] [tech.]) , (v programátorském slangu rychlé, často nestandardní řešení obtížné situace (může jít buď o provizorní, nedokonalé dílo, nebo naopak o rafinované a chytré, často obtížně pochopitelné))
hack _ osekávat , (v:)
hack saw _ rámová pila na kov , (n:)
hackberry _ břestovec , (n:)
hacked _ nabouraný např. počítač ,
hacker _ hacker , (n: [slang.]) , (programátor, který si libuje v prozkoumávání kódu a jeho různém upravování)
hacker _ haker , (n:)
hacker _ počítačový odborník , ([it.])
hackers _ hackeři , (n:)
Hackett _ Hackett , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hacking _ nabourávání např. do počítače ,
hacking _ programování z radosti či přesvědčení , (n:) , (zejména za účelem vyřešení nějakého zvláště obtížného problému)
hackle _ vochlovat , (v:)
hackle _ vochle ,
hackney _ drožka , (n: [hist.])
hackneyed _ otřepaný , (adj:)
hacks _ seká , (v:)
hacks _ rozsekává , (v:)
hacks _ osekává , (v:)
hacksaw _ rámová pila na kov , (n:)
had _ měli ,
had _ have/had/had , (v: [neprav.])
had _ měl ,
had left _ nechal , (v:)
had to _ musil ,
had to _ musel ,
hadal _ hadál , ([eko.])
Haddad _ Haddad , (n: [jmén.]) , (příjmení)
haddock _ treska , (n:)
hades _ záhrobí ,
hades _ podsvětí ,
Hadley _ Hadley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hadn t _ neměl ,
hadron _ hadron , (n:)
HAE _ High Altitude, long-Endurance (UAV) , ([zkr.] [voj.])
haecceity _ specifičnost , (n:)
haecceity _ individuálnost , (n:)
haemal _ krevní , (adj:)
haematic _ krevní , (adj:)
haematite _ hematit , (n:)
haematite _ krevel ,
haematocrit _ hematokrit ,
haematogenesis _ krvetvorba , (n:)
haematological _ hematologický , (adj:)
haematology _ hematologie , (n:)
haematopoiesis _ hematopoéza ,
haemogenesis _ hemogeneze ,
haemoglobin _ hemoglobin , ([med.])
haemolysis _ hemolýza , (n:)
haemolytic _ hemolytický , (adj:)
haemophilia _ hemofilie , ([med.]) , (choroba;porucha srážení krve)
haemophiliac _ hemofilik , (n:)
haemopoiesis _ krvetvorba , (n:)
haemopoietic _ hemopoietický , (adj:)
haemoptysis _ hemoptýza ,
haemorrhage _ krvácení ,
haemorrhagic _ krvácející , (adj:)
haemorrhoid _ hemoroid , (n:)
haemorrhoids _ hemoroidy , ([med.])
haemosiderin _ hemosiderin ,
haemostasia _ hemostáza ,
haemothorax _ hemotorax ,
hafnium _ hafnium , (n: [chem.])
haft _ rukojeť ,
hag _ čarodějnice , (n:)
hag _ baba ,
hag _ babizna ,
Hagen _ Hagen , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Německo)
Hager _ Hager , (n: [jmén.]) , (příjmení)
haggard _ vyčerpaný , (adj:)
haggard _ vychrtlý , (adj:)
haggis _ tlačenka , (n:)
haggis _ skotské národní jídlo ,
haggle _ smlouvat, handrkovat se , ([eko.])
haggle _ smlouvat , (v:)
haggle _ smlouvání , (n:)
haggle _ handrkovat ,
haggling _ smlouvání , (n:)
haggling _ dohadování , (n:)
hagiographer _ hagiograf ,
hagiography _ hagiografie , (n:)
hagiology _ hagiologie , (n:)
hagridden _ sužovaný , (adj:)
hagridden _ trápený , (adj:)
Hagstrom _ Hagstrom , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Hague _ Hague , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hah _ ha! ,
Hahn _ Hahn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Haifa _ Haifa , (n: [zem.]) , (přístav v Izraeli)
haiku _ druh japonského verše , (n:) , (druh básní)
hail _ pozdrav , (n:)
hail _ kroupy , (n:)
hail _ kroupa ,
hail _ hurá! ,
hail _ krupobití ,
hail _ ledové kroupy ,
hail _ oslavovat , (v:)
hail _ pocházet , (v:)
hail _ pozdravit , (v:)
hail _ pocházet z ,
hailed _ zdravil , (v:)
hailed _ pocházel , (v:)
hailed _ oslavoval , (v:)
hailstone _ kroupa , (n:)
hailstones _ kroupy , (n: pl.)
hailstorm _ krupobití , (n:)
Haines _ Haines , (n: [jmén.]) , (příjmení)
hair _ ochlupení , (n:)
hair _ vous , (n:)
hair _ srst , (n:)
hair _ vlas ,
hair _ chlupy , (pl.)
hair _ chlup ,
hair _ vlasy ,
hair slide _ sponka , (n:)
hair spray _ sprej na vlasy ,
hair style _ účes ,
hair trigger _ napjatý , (adj:)
hair-do _ účes , (n:)
hair-slide _ sponka , (n:)
hair-splitting _ puntičkářský , (adj:)
hair-trigger _ napjatý , (adj:)
hairball _ koule chlupu ,
hairbreadth _ vlásek , (n:)
hairbreadth _ šířka vlasu ,
hairbrush _ kartáč na vlasy ,
haircare _ péče o vlasy ,
haircloth _ žíněná látka , (n:)
haircut _ účes ,
hairdo _ účes ,
hairdresser _ kadeřnice , (n:)
hairdresser _ kadeřník , ((women´s))
hairdresser _ holič , ((men´s))
hairdressers _ kadeřníci , (n: pl.)
hairdresser´s _ kadeřnictví , ((women´s))
hairdresser´s _ holičství , ((men´s))
hairdressing _ účes , (n:)
hairdrier _ vysoušeč vlasů ,
hairdryer _ vysoušeč vlasů , (n:)
hairdryer _ fén , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line