Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

get the better of _ přelstít ,
get the goods _ dělat, co se čeká , (v:)
get the hang of _ pochopit , (v:)
get thin _ zhubnout ,
get through _ dodělat , (v:)
get through to sb. _ presvedcit nekoho o necem pozitivnim , (v:) , (Inform.)
get through with _ dokončit , (v:)
get to _ přijet , (v:)
get to _ ovlivnit , (v:)
get to _ najít odezvu u ,
get to _ mít účinek na ,
get to _ dostat se k ,
get to _ dostat se do ,
get to _ začínat , (v:) , ((+ infinitiv); postupné rozvíjení děje)
get to it _ jít na věc ,
get to know _ poznávat ,
get to know _ seznámit se ,
get to know _ poznat ,
get to the point _ jít k věci ,
get together _ sešlost , (n:)
get together _ spojit se , (v:)
get together _ shromáždit se , (v:)
get together _ poshánět dohromady ,
get together _ dát dohromady ,
get trough _ proniknout , ([id.])
get undressed _ svlékat se , ([hovor.])
get undressed _ svléknout se ,
get undressed _ svléknout se , ([hovor.])
get up _ vstane , (v:)
get up _ vstal , (v:)
get up _ vstát , (v:)
get up _ zvednout se , (v:)
get up _ vstávat , (v:)
get up to _ dosáhnout na ,
get used _ zvyknout si , (v:)
get used _ zvykat , (v:)
get weaving _ hodit sebou ,
get well _ uzdravit se , (v:)
get wind _ dozvědět se ,
get wind of _ zvětřit , (v:)
get wise _ zmoudřet , (v:)
get word _ dostat zprávu ,
get worse _ zhoršit se , (v:)
get worse _ zhoršovat se , (v:)
get wrong _ splést , (v:)
get wrong _ zkazit , (v:)
get-out _ odejít , (v:)
get-rich-quick _ chtějící rychle zbohatnout ,
get-together _ sešlost , (n:)
get-up _ úbor , (n:)
get-up _ šaty ,
getable _ dosažitelný , (adj:)
getaway _ únik , (n:)
gets _ dostává , (v:)
gets _ dostane ,
gets off _ vystupuje ,
gettable _ získatelný , (adj:)
gettable _ dosažitelný , (adj:)
getter _ příjemce , (n:)
getting _ dostávající , (adj:)
getting _ dostávání , (n:)
getting _ dostává , (v:)
getting _ dostání , (n:)
Getty _ Getty , (n: [jmén.]) , (příjmení)
getup _ úbor , (n:)
getup _ šaty ,
gewgaw _ tretka , (n:)
geyser _ gejzír ,
GF _ Girlfriend , ([zkr.])
GFR _ Grim File Reaper (pervasive data destroyer) , ([zkr.])
GFU _ General F--- Up , ([zkr.])
GFY _ Go F--- Yourself , ([zkr.])
GGC _ Goo Goo Cluster (cause zits & intestinal blockage) , ([zkr.])
GGG _ GiGGle (as in ) , ([zkr.])
GGN _ Gotta Go Now , ([zkr.])
GH _ Getting Hard (male) (people accepting blindly what the computer says) , ([zkr.])
Ghana _ Ghana , (n: [jmén.])
Ghanaian _ ghanský , (adj:)
ghastliness _ strašidelnost , (n:)
ghastliness _ příšernost , (n:)
ghastly _ strašný , (adj:)
ghastly _ strašně , (adv:)
ghastly _ příšerný , (adj:)
ghastly _ příšerně , (adv:)
ghastly _ děsný , (adj:)
ghastly _ děsně , (adv:)
Ghent _ Ghent , (n: [jmén.]) , (příjmení)
gherkin _ okurka , , (nakládačka)
ghetto _ ghetto , (n:)
ghettoes _ ghetta ,
ghettoize _ ghettoizovat , (v:)
ghettos _ ghetta , (n:)
ghost _ zjevení , (n:)
ghost _ démon , (n:)
ghost _ strašidlo ,
ghost _ přízrak , (n:)
ghost _ duch , (n:)
ghost town _ město duchů , , (opuštěné, neobydlené město)
ghostlike _ přízračný , (adj:)
ghostlike _ strašidelný , (adj:)
ghostly _ strašidelný , (adj:)
ghosts _ duchové , (adj:)
ghoul _ démon , (n:)
ghoul _ morbidní člověk ,
ghoulish _ zvrácený , (adj:)
ghoulish _ ďábelský , (adj:)
GHz _ Gigahertz , ([zkr.] [voj.])
GI _ voják , (n: [slang., amer.]) , (především z povolání)
Giacomo _ Giacomo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
giant _ obrovský ,
giant _ gigant ,
giant _ obr ,
giant _ obří ,
Giant Mountains _ Krkonoše , ([zem.] n:)
giant petrel _ buřňák , (n: [bio.]) , (obrovský n. Hallův (Macronectes))
giantess _ obryně ,
giantism _ obrovitost , (n:)
giantism _ gigantismus ,
giants _ obři , (n:)
gib _ vodicí pravítko ,
gibber _ kecat ,
gibber _ blábolit ,
gibbering _ breptání , (n:)
gibbering _ brebentění , (n:)
gibberish _ blábolení ,
gibberish _ hantýrka , (n:)
gibberish _ žargon , (n:)
gibberish _ hatmatilka , (n:)
gibbet _ šibenice , (n:)
gibbon _ gibbon , (n:)
Gibbons _ Gibbons , (n: [jmén.]) , (příjmení)
gibbous _ klenutý , (adj:)
gibbous _ vydutý , (adj:)
gibbous _ vyklenutý , (adj:)
gibbous _ vypouklý , (adj:)
Gibbs _ Gibbs , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Gibby _ Gibby , (n: [jmén.]) , (příjmení)
gibe _ posměšek , (n:)
gibe _ jízlivá poznámka , (n:)
gibibit _ gibibit , (n:) , (Gib, 1073741824 bitů (dle standardu IEC))
gibibyte _ gibibyte , (n:) , (GiB, 1073741824 bajtů (dle standardu IEC))
giblets _ drůbky ,
Gibraltar _ Gibraltar , (n: [zem.]) , (město - Gibraltar)
Gibson _ Gibson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
gid _ motoličnost , (n:)
gid _ motolice , (n:)
giddiness _ závrať ,
Giddings _ Giddings , (n: [jmén.]) , (příjmení)
giddy _ mající závrať ,
Gideon _ Gideon , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Gideon _ Gedeon , ([jmén.])
Gideon _ Gideon , ([jmén.])
Gifford _ Gifford , (n: [jmén.]) , (příjmení)
gift _ talent , (n:)
gift _ nadání , (n:)
gift _ dárek ,
gift _ dar ,
gift tax _ darovací daň ,
gift tax _ daň z darování ,
gifted _ geniální , (adj:)
gifted _ talentovaný , (adj:)
gifted _ nadaný , (adj:)
gifts _ dary , (n: pl.)
gig _ závodní veslice ,
gigabyte _ gigabajt , (n:)
gigantic _ obrovský ,
gigantism _ obrovitost , (n:)
gigantism _ abnormální vzrůst ,
giggle _ hihňat se ,
giggle _ chichtat se ,
giggle _ chichtot ,
giggle _ chichotat se ,
giggle _ řehonit se ,
giggle _ chichotat , (v:)
giggle _ hihňat , (v:)
giggle _ hihňání , (n:)
giggled _ hihňal se ,
giggled _ uchychtl se ,
giggler _ smíšek , (n:)
giggles _ chichotá , (v:)
giggling _ chichotání ,
giggling _ hihňání , (n:)
giggly _ hihňavý , (adj:)
gigolo _ prostitut , (n:)
gigolo _ gigolo ,
Gil _ Gil , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Gilbert _ Gilbert , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, mužské křestní jméno)
Gilbertson _ Gilbertson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Gilchrist _ Gilchrist , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
gild _ pozlatit , (v:)
gild _ pozlacovat , (v:)
gilded _ zlacený , (adj:)
gilded _ pozlatil , (v:)
gilded _ pozlacený , (adj:)
gilder _ pozlacovač , (n:)
gilding _ pozlátko , (n:)
gilding _ pozlacení , (n:)
Gilead _ Gilead , (n: [jmen.])
Giles _ Jiljí , (n: [mužs. jméno])
gill _ žábry ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line