Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

gerrymander _ manipulace voleb , (n: [polit.])
gerrymander _ preferování některých voličů , (n: [polit.])
Gertrude _ Gertrude ,
Gertrude _ Gertruda ,
Gertrude _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
gerund _ gerundium , (n:)
gerundive _ gerundium , (n:)
gestalt _ psychický tvar ,
gestapo _ gestapo , (n:)
Gestapo _ tajná německá policie ,
gestate _ nosit v hlavě ,
gestate _ nosit plod v těle ,
gestation _ stelnost ,
gestation _ těhotenství , ([med.])
gestation _ připravovat se ,
gestation _ březost ,
gestation _ být ve stavu zrodu ,
gestational _ těhotenský , (adj:)
gesticulate _ gestikulovat , (v:)
gesticulation _ gestikulace , (n:)
gesticulation _ posunky ,
gestural _ posuňkový , (adj:)
gestural _ gestový , (adj:)
gesture _ gesto ,
gestured _ gestikuloval , (v:)
gestures _ gestace ,
gesturing _ gestikulování , (n:)
gesundheit _ na zdraví! ,
get _ vzít si ,
get _ stát se ,
get _ pobírat , (v:)
get _ sehnat , (v:)
get _ opatřit , (v:)
get _ obstarat si ,
get _ obstarat , (v:)
get _ nabýt ,
get _ dosáhnout , (v:)
get _ get/got/gotten , (v: [neprav.])
get _ dostat se , ((to a place))
get _ stát se nějakým , (v:)
get _ získat ,
get _ obdržet , (v:)
get _ získávat ,
get _ dostat ,
get _ dostávat ,
get _ pochopit , (v:)
get -ing _ dát se do , , ((+ gerundium))
get a kick out of _ vzrušit se , (v:)
get a kick out of _ pobavit se , (v:)
get a lift _ svézt se , (v:)
get a lift/ride _ svézt se ,
get a suntan _ opalovat se ,
get a suntan _ opálit se ,
get about _ cestovat , (v:)
get about _ pohybovat se ,
get accustomed _ zvyknout si ,
get accustomed _ zvykat ,
get acquainted with _ seznamovat se ,
get acquainted with _ seznámit se ,
get across _ převézt ,
get across _ objasnit , (v:)
get across _ předat , (v:)
get after _ napadnout , ([amer.])
get ahead _ uspět , (v:)
get ahead of _ dostat se před (někoho) , (v:)
get ahead of _ před , (adv:) , (koho)
get along _ odejít , (v: [hovor.])
get along _ vystačit , (v:) , (s příjmem)
get along _ odjet , (v: [hovor.])
get along _ vycházet , (v:) , (s někým)
get along _ snášet se , (v:) , (s někým)
get along with _ vycházet s ,
get around _ uniknout , ([amer.])
get around _ obejít , ([amer.])
get around _ vyhnout se , (v:)
get around to _ vrátit se , (v:)
get at _ narážet na , (n:)
get at _ šťourat se v ,
get at _ navážet se do ,
get at _ zjistit ,
get at _ napadnout ,
get away _ ujít ,
get away _ uniknout , (v:) , (Rostislav Svoboda)
get away with _ mít úspěch s ,
get back _ vrátit se ,
get back _ pomstít se ,
get back _ dostat zpět ,
get behind _ zaostávat , (v:)
get better _ zlepšovat se ,
get better _ zlepšit se ,
get bogged down in something _ zabřednout do čeho ,
get busy _ začít jednat ,
get busy _ činit se ,
get by _ projet kolem , (v:)
get by _ být jakž takž přijatelný , (v:)
get by _ proklouznout , (v:) , (nepovšimnut)
get by _ ujít , (v:) , (být přijatelný)
get by _ obstát , (v: [hovor.])
get by _ vystačit si s , (v:) , (get by with the money = vystačit si s těmi penězi)
get carried away _ dát se unést ,
get caught _ být zachycen ,
get closer/nearer _ přiblížit se ,
get closer/nearer _ blížit se ,
get cracking _ hodit sebou ,
get dark _ stmívat se ,
get divorced _ rozvést se ,
get divorced _ rozvádět se ,
get down _ spolknout , (v:)
get down _ seskočit , (v:)
get down _ sesednout , (v:)
get down _ pokácet , (v:)
get down _ slézt ,
get down _ kleknout si ,
get down to _ pustit se do ,
get down to _ dostat se k ,
get down to _ dát se do ,
get dressed _ oblíknout se , ([hovor.])
get dressed _ obléknout se ,
get dressed _ oblékat se ,
get drunk _ opít se ,
get drunk _ opíjet se ,
get dry _ schnout , (v:)
get even _ odplatit , (v:)
get going _ dát se do toho ,
get going _ vyrazit , (v:)
get his prints _ sejmi jeho otisky ,
get hold of _ zmocnit se ,
get hold of _ chopit se ,
get in _ nastoupit , ([id.])
get in and out _ nakoupit a prodat (např. akcie) ,
get in touch _ ozvat se ,
get into _ zjistit , (v:)
get into _ vstoupit , (v:)
get into _ nastoupit , (v:)
get into _ vejít ,
get into trouble _ mít nepříjemnost , (n:)
get into trouble _ dostat se do nesnází ,
get it _ získat to ,
get it _ slíznout si to ,
get it _ dostat to ,
get it on _ souložit , (v:)
get lost _ zabloudit ,
get lost _ ztratit se , (v:)
get mad _ naštvat se , (v:)
get married _ ženit se , ((of a man))
get married _ oženit se , ((of a man))
get married _ vzít se ,
get married _ vdávat se ,
get married _ vdát se ,
get married _ brát se ,
get moving _ uvést do chodu ,
get nearer _ přibližovat se ,
get nearer _ blížit se ,
get nearer _ přiblížit se ,
get off _ vystoupit , (v:) , (z dopravního prostředku)
get old _ zestárnout ,
get on _ nasednout , (v:)
get on _ nastoupit , (v:)
get on _ nastupovat , (v:)
get on _ nasedat , (v:)
get on _ vycházet , (v:)
get on _ mít úspěch , (v:)
get on well _ dařit se ,
get on with _ snášet se s ,
get on with someone _ vycházet s někým ,
get one s lumps _ dostat co proto ,
get onto _ nasednout , (v:)
get onto _ vylézt ,
get out _ vystoupit ,
get out of _ zbavit se , (v:)
get out of _ vyplést se , (v:)
get out of _ vymotat se , (v:)
get out of _ vymknout se , (v:)
get out of _ vyvléknout se z ,
get out of _ vyplést se z ,
get out of _ vymotat se z ,
get over _ přiletět , (v:)
get over _ překonat , (v:)
get over _ zotavit se , (v:)
get over _ vzpamatovat se , (v:)
get over _ uzdravit se , (v:)
get over _ přehoupnout se , (v:)
get over _ přelézt ,
get ready _ připravit se ,
get ready _ přichystat se ,
get ready _ nachystat se ,
get ready _ chystat se ,
get rid of _ zbavovat se ,
get rid of _ zbavit se ,
get round to doing something _ najít si čas pro nějakou činnost , ([frsl])
get situate _ dostat se do obrazu , (v:)
get started _ rozjet , (v:)
get started _ odstartovat , (v:)
get started _ nastartovat , (v:)
get stuck _ uváznout , (v:)
get stuck _ ulpět , (v:)
get stuck _ zůstat viset ,
get stuck _ zpříčit se ,
get stuck _ zabřednout , (v:)
get the better of _ vyzrát na ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line