Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo G : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Zobrazuji překlad hesla : G

gentle _ jemný ,
gentlefolk _ šlechetní lidé ,
gentleman _ džentlmen , (n:)
gentleman _ kavalír ,
gentleman _ pán ,
gentleman s agreement _ gentlemanská dohoda , ([eko.])
gentlemanly _ uhlazeně , (adv:)
gentlemanly _ džentlmensky , (adv:)
gentlemen _ zdvořilí pánové ,
gentlemen _ džentlmeni ,
gentleness _ vlídnost , (n:)
gentler _ laskavější , (adj:)
gentler _ jemnější , (adj:)
gentlest _ nejjemnější , (adj:)
gentlewoman _ žena z dobré rodiny , (n:)
gentlewoman _ dáma , (n:)
gently _ pozvolna ,
gently _ laskavě ,
gently _ mírně ,
gently _ jemně , (adv:)
gentooist _ stoupenec linuxové distribuce Gentoo , (n:)
gentrification _ nastěhovávání bohatších lidí , (n:)
gentry _ panstvo , (n:)
gents _ pánská toaleta ,
gents _ páni ,
genuflect _ pokleknout , (v:)
genuflection _ pokleknutí , (n:)
genuine _ ryzí ,
genuine _ upřímný , (adj:)
genuine _ pravý, nefalšovaný , ([eko.])
genuine _ autentický , (adj:)
genuine _ nefalšovaný , (adj:)
genuine _ opravdový ,
genuine _ skutečný ,
genuinely _ opravdu ,
genuineness _ upřímnost , (n:)
genuineness _ pravost , (n:)
genuineness _ ryzost , (n:)
genuineness _ nefalšovanost , (n:)
genus _ rod , (n:)
GEO _ Geosynchronous Orbit , ([zkr.] [voj.])
geobiocycle _ geobiocyklus , ([eko.])
geobiont _ geobiont , ([eko.])
geobotany _ geobotanika , ([eko.])
geocentric _ geocentrický , (adj:)
geochemical _ geochemický , (adj:)
geochemical process _ geochemický proces , ([eko.])
geochemistry _ geochemie , (n:)
geochor _ geochor , ([eko.])
geode _ geoda , (n:)
geodesic _ geodetický , (adj:)
geodesical _ geodetický , (adj:)
geodesist _ geodet , (n:)
geodesy _ zeměměřičství , (n:)
geodesy _ geodézie , (n:)
geodetic _ geodetický , (adj:)
geoecology _ geoekologie , ([eko.])
geoelement _ geoelement (botanika, zoologie) , ([eko.])
geofactor _ geofaktor , ([eko.])
Geoffrey _ Geoffrey , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
geographer _ geograf , (n:)
geographic _ zeměpisný , (adj:)
geographic _ geografický , (adj:)
geographic element _ geografický prvek (botanika, zoologie) , ([eko.])
geographical _ geografický , (adj:)
geographically _ zeměpisně , (adv:)
geographically _ geograficky , (adv:)
geography _ zeměpis , (n:)
geography _ geografie , (n:)
geologic _ geologický , (adj:)
geological _ geologický , (adj:)
geological dam cross-section _ hrázový profil , ([eko.])
geologically _ geologicky , (adv:)
geologist _ geoložka , ((female))
geologist _ geolog ,
geologists _ geologové ,
geology _ geologie ,
geomagnetic _ geomagnetický , (adj:)
geomagnetic activity _ geomagnetická aktivita , ([eko.])
geomagnetic disturbance _ geomagnetická porucha , ([eko.])
geomagnetic field _ geomagnetické pole , ([eko.])
geomagnetic intensity _ geomagnetická intenzita , ([eko.])
geomagnetic pulsation _ geomagnetická pulzace , ([eko.])
geomagnetic storm _ geomagnetická bouře , ([eko.])
geomagnetic variation _ geomagnetická variace , ([eko.])
geomagnetically _ geomagneticky , (adv:)
geomagnetism _ geomagnetizmus , (n:)
geomagnetism _ geomagnetismus , (n:)
geomancy _ geomantie , (n:)
geometer _ geometr , (n:)
geometer _ odborník na geometrii ,
geometric _ geometrický , (adj:)
geometrical _ geometrický , (adj:)
geometrically _ geometricky , (adv:)
geometries _ pravidelnosti , (pl.)
geometries _ pravidelnosti (mn. č.) ,
geometry _ geometrie , (n:)
geomorphological _ geomorfologický , (adj:)
geomorphology _ geomorfologie , (n:)
geophage _ geofág , ([eko.])
geophagia _ geofagie , (n:)
geophagy _ geofágie , ([eko.])
geophysical _ geofyzikální , (adj:)
geophysicist _ geofyzik , (n:)
geophysics _ geofyzika , (n:)
geophyte _ geofyt , ([eko.])
geopolitical _ geopolitický , (adj:)
geopolitics _ geopolitika , (n:)
George _ George , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Jihoafrická Republika, okres v USA, ženské křestní jméno)
George _ Jiří , ([jmén.])
Georges _ Georges , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Georgetown _ hl.m. - Guyana , (n: [jmén.])
Georgetown _ okres v USA , (n: [jmén.])
georgette _ žoržet , (n:)
Georgia _ Georgie , (n:)
Georgia _ Gruzínsko ,
Georgia _ Georgia , (n: [jmén.]) , (příjmení, stát v USA, ženské křestní jméno)
Georgia _ Gruzie , (n: [jmén.])
Georgian _ georgijský , (adj:)
Georgian _ geogiánský , (adj:)
Georgian _ gruzínský , (adj:)
Georgian _ Gruzínec ,
geosphere _ geosféra , (n:)
geostationary _ geostacionární , (adj:)
geothermal _ geotermální , (adj:)
geothermal degree _ geotermický stupeň , ([eko.])
geothermal energy _ geotermální energie , ([eko.])
geothermal gradient _ geotermický gradient , ([eko.])
geotropism _ geotropismus ,
GEP _ 1. zbožové env. praktiky, 2. skupina pro env. výkon , ([eko.])
Gerald _ Gerald , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Geraldine _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
geranium _ pelargónie , (n:)
Gerard _ Gerard , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Gerber _ Gerber , (n: [jmén.]) , (příjmení)
gerbil _ pískomil , (n:[bio.])
gerbils _ druh hlodavce ,
Gerhard _ Gerhard , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Gerhardt _ Gerhardt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
geriatric _ stařecký , (adj:)
geriatric _ geriatrický , (adj:)
geriatrician _ geriatr , (n:)
geriatrics _ geriatrie , (n:)
germ _ mikrob , (n. [bio.])
germ _ zárodek , (n. [bio.]) , (odvozeně: destroy in ~ = zničit v zárodku)
germ _ klíček , (n. [bio.])
germ _ embryo , (n. [bio.])
germ _ bakterie , (n. [bio.])
germ _ mikroorganismus , (n. [bio.])
germ _ choroboplodný zárodek , (n. [bio.])
germ cell _ zárodečná buňka , (n. [bio.])
germ cell _ bakteriální buňka , (n. [bio.])
germ warfare _ bakteriologická válka , (n. [voj.])
germ-free _ bezmikrobní , (adj: [bio.] 3 3)
germain _ germain ,
German _ German , (n: [jmén.]) , (příjmení)
german _ vlastní ,
german _ rodný ,
german _ mající stejné předky ,
german _ pokrevní ,
German _ Němec , (n:)
German _ německy , (adv:)
German _ německý , (adj:)
German _ němčina , (n:)
German language _ němčina ,
German woman _ Němka ,
germane _ podstatný ,
germane _ relevantní ,
germane _ vztahující se na ,
germanic _ německý , (adj:)
germanic _ germánský , (adj:)
germanify _ germanizovat , (v:)
germanium _ germanium , , (chemický prvek)
Germanize _ poněmčovat , (v:)
germanize _ germanizovat , (v:)
Germans _ Němci ,
Germany _ Německo , ([zem.] n:)
Germany _ Germany , (n: [jmén.]) , (příjmení)
germicidal _ germicidní , (adj:)
germicide _ germicid , (n:) , (dezinfektční prostředek)
germinal _ zárodečný , (adj:)
germinal _ počáteční , (adj:)
germinate _ klíčit , (v. [bio.]) , (odvozeně: ~ new ideas)
germinate _ rašit , (v. [bio.])
germinate _ nechat vyklíčit , (v. [bio.])
germinate _ dát vzklíčit , (v. [bio.])
germinate _ pučet , (v. [bio.])
germinated _ naklíčený , (v. [obec.])
germinating _ klíčení , (v. [bio.])
germination _ pučení , (n:)
germination _ klíčení , (n:)
germs _ bakterie , (n:)
germy _ infikovaný , (adj:)
Geronimo _ Geronimo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
gerontocracy _ gerontokracie , (n:)
gerontocracy _ vláda starých ,
gerontological _ gerontologický , (adj:)
gerontologist _ gerontolog , (n:)
gerontology _ gerontologie , (n:)
Gerry _ Gerry , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line